Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 87

87. AKADEMIA TALENTÓW


Lokalizacja

Świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury na terenie powiatu siedleckiego.

Skrócony opis

Celem projektu jest stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz warsztatów umożliwiających rozwój pasji, umiejętności przez dzieci w wieku 6-13 lat mieszkających na terenie powiatu siedleckie poprzez realizację zajęć warsztatowych. Projekt przyczyni się do pogłębienia relacji społecznych i integracji lokalnej społeczności, a także rozwinie umiejętność twórczą młodego człowieka.

Opis projektu

OPIS PROJEKTU
Jak powszechnie wiadomo dzieci uczą się i rozwijają talent poprzez zabawę. Dlatego właśnie kreatywne warsztaty pobudzają wyobraźnię, rozwijają u dzieci pracę w grupach i umiejętności zdrowej rywalizacji. Wpływają pozytywnie na usprawnienie zdolności manualnych, koncentracji, a nawet ćwiczą cierpliwość, ponieważ niektóre z warsztatów wymagają precyzji i wytrwałości w dążeniu do celu. Zaprojektowane działania wspierają rozwój zainteresowań dzieci z terenów wiejskich. Zajęcia kreatywne są bardzo ważne lecz uchodzące często jedynie za zwykłą zabawę, ale mogą realizować wiele zadań i celów ważnych dla rozwijającego się młodego człowieka. Na każdym etapie życia wymagane jest bycie kreatywnym. W pracy zawodowej sympatyzowane są osoby pomysłowe, z twórczym podejściem. Zatem kiedy, jeśli nie w dzieciństwie mamy obudzić pokłady twórczości? Ideą projektu jest zainteresowanie młodych ludzi do odnalezienia pasji i kreatywnego myślenia oraz stymulowanie rozwoju osobowości twórczej. Projekt ma stworzyć warunki do aktywnego spędzania czasu poprzez realizację zajęć warsztatowych mających na celu pogłębienie umiejętności twórczej młodego człowieka.
Projekt zakłada realizację różnorodnych, kreatywnych warsztatów dla dzieci i młodzieży w wieku 6-13 lat z terenu powiatu siedleckiego.  
1. WARSZTATY FLORYSTYCZNE (6 grup średnio 20 osobowe x 2 spotkania = 12 spotkań) to okazja do stworzenia kompozycji z kwiatów. Jak wszystkie zajęcia manualne warsztaty florystyczne są idealnym sposobem na odkrywanie nowych pasji, ale także udoskonaleniem tych już istniejących. Rozwijają potencjał. W ramach tych zajęć uczestnicy usprawnią oraz poprawią sprawność manualną, rozwiną aktywność twórczą, udoskonalą cechy tj. cierpliwość, dokładność, precyzję, pobudzą wyobraźnię twórczą, fantazję, kreatywności, zintegrują się i poprawią relację w grupie.
2. WARSZTATY SCRAPBOOKINGOWE (6 grupy średnio 15 osobowe x 1 spotkanie = 6 spotkań) Warsztaty są idealną szansą na kształtowanie postaw twórczych, doskonalenia umiejętności rękodzielniczych jest to niesamowita technika tworzenia i ozdabiania zdjęć, albumów, notesów, kartek, pamiątek, wizytówek itd. Szkolenie w formie warsztatu przygotuje uczestników do samodzielnego tworzenia niepowtarzalnych prac z wykorzystaniem różnych metod i elementów, do których zaliczyć można: drobne suszone kwiaty lub kwiaty samodzielnie robione z papieru, plastikowe guziki, koraliki, stare bilety kolejowe, wycinki z gazet lub własnoręcznie dopisane i doklejone notatki, a także wiele innych.
3. WARSZTATY PUNCH NEEDLE (6 grupy średnio 15 osobowe x 1 spotkanie = 6 spotkań) Punch needle jest to rodzaj haftu. Przy użyciu specjalnej igły można wyhaftować nawet dywan. Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się jak planować projekt, jak przygotować tamborek do pracy oraz jak dobierać włóczki, a także poznają technikę haftu i kilka efektów, które można uzyskać. Dzięki punch needle uczestnicy wykonają oryginalne dodatki do mieszkania np. poduszki w stylu boho czy ładną dekorację na ścianę.
4. WARSZTATY ART JOURNAL (6 grup średnio 15 osobowe x 1 spotkanie = 6 spotkań) W procesie art journaling’u najważniejsza jest sama twórczość. Pozwala ona na kreatywny upust, twórcze zapomnienie, oderwanie się od rzeczywistości w trudnych chwilach. Zatem generalnie rzecz biorąc art journal jest wszystkim tym czym ma on dla Ciebie być. W zasadzie nie ma jednoznacznych zasad w jaki sposób powinniśmy go prowadzić. Może stanowić pamiętnik, zbiór wspomnień z podróży czy pomysłów, albo po prostu przestrzeń do twórczego eksperymentowania.
5. WARSZTATY KULINARNE  (6 grup średnio 20 osobowe x 2 spotkania = 12 spotkań) to rewelacyjna okazja, aby od najmłodszych lat przekonać się, ile radości może sprawiać gotowanie! Poza sporą dawką wiedzy i umiejętności, które mogą przydać się na każdym etapie życia, jest to świetna zabawa w przyjaznej atmosferze. Doświadczeni instruktorzy zadbają o to, aby każdy z uczestników warsztatów czuł się dobrze i czerpał jak najwięcej przyjemności z gotowania. W końcu to w najmłodszych latach chłoniemy oraz przyswajamy najwięcej wiedzy. To będzie kulinarna przygoda pełna pozytywnych emocji.
6. WARSZTATY MYDLARSKIE (6 grup średnio 20 osobowe x 1 spotkanie = 6 spotkań) Zajęcia pozwalają przenieść uczestników w pachnący świat mydła, umożliwiają poznanie mydlarskiej historii i pobudzenie kreatywnego myślenia. Dzieci samodzielnie wybierają kształty, dekorują ozdobami, nadają mydełkom oraz kulom niepowtarzalny zapach i kolor.
Warsztaty zostaną zrealizowane w świetlicach wiejskich.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Dzieci i młodzież wiejską nadal wyróżniają niższe aspiracje i słabsza wiara w powodzenie ich realizacji. Dlatego też polska wieś wymaga nieustannych działań na rzecz rozwoju edukacji, aby w świadomości społecznej przestała wciąż wiązać się ze słabszymi niż w mieście możliwościami edukacyjnymi.
Głównym celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających rozwój aktywności kreatywnej, plastycznej, manualnej, tworzenie według własnej wyobraźni niepowtarzalnych dzieł, rozwój dzieci, relacje, przyjaźń, ciekawe i nowe formy edukacji. Postawienie na edukację plastyczną dostarczającą inspiracji i zainteresowań tematem. W czasie kreatywnych zajęć artystycznych dzieci pod opieką animatorów/instruktorów poznają interesujące sposoby na spędzenie czasu, bez wykorzystania do tego smartfonów czy komputerów. Zabawa opiera się na użyciu różnych materiałów i produktów, bezpiecznych dla zdrowia dzieci. Poprzez różnorodne techniki warsztatowe uczestnicy będą mieli możliwość eksperymentowania z materiałami i narzędziami plastycznymi oraz okazję do rozwijania indywidualnych umiejętności warsztatowych. Warsztaty kreatywne są okazją do przeżywania twórczych przygód, ekscytującą zabawą, a nie kolejnym zadaniem. Czas zajęć warsztatowych jest elastycznie planowany i zarządzany. Uczestnik ma prawo doprowadzić swój wytwór do końca bądź zdecydować, w którym momencie ukończyć. Nadrzędnym celem edukacji artystycznej jest wspomaganie wrodzonych mechanizmów twórczości plastycznej. Podczas zajęć warsztatowych dzieci mają okazję do swobodnego tworzenia, eksperymentowania z materiałem, oraz do zabawy plastycznej.
Ponadto projekt przyczyni się do wyrównania dzieci i młodzieży z małych miejscowości w stosunku do ich rówieśników z większych miejscowości.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-13 lat zamieszkujących na terenach wiejskich powiatu siedleckiego, którzy to z powodu wykluczenia komunikacyjnego mają utrudniony dostęp do większych ośrodków kultury. Do osób zainteresowanych warsztatami manualny, rękodziełem oraz rozwojem kreatywności i zainteresowań plastycznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Warsztaty Florystyczne (w tym koszt przygotowania i prowadzenia zajęć, wynagrodzenie instruktora, materiały florystyczne) - koszt za jedno spotkanie 2000 zł brutto. (12 spotkań)24 000 zł
2Warsztaty Scrapbookingowe (w tym koszt przygotowania i prowadzenia zajęć, wynagrodzenie instruktora, materiały scrapbookingowe) - koszt za jedno spotkanie 2000 zł brutto. (6 spotkań)12 000 zł
3Warsztaty Punch Needle (w tym koszt przygotowania i prowadzenia zajęć, wynagrodzenie instruktora, materiały warsztatowe) - koszt za jedno spotkanie 2000 zł brutto. (6 spotkań)12 000 zł
4Warsztaty Art Journal (w tym koszt przygotowania i prowadzenia zajęć, wynagrodzenie instruktora, materiały warsztatowe) - koszt za jedno spotkanie 2000 zł brutto. (6 spotkań)12 000 zł
5Warsztaty Kulinarne (w tym koszt przygotowania i prowadzenia zajęć, wynagrodzenie instruktora, produkty spożywcze) - koszt za jedno spotkanie 2000 zł brutto. (12 spotkań)24 000 zł
6Warsztaty mydlarskie (w tym koszt przygotowania i prowadzenia zajęć, wynagrodzenie instruktora, materiały warsztatowe) - koszt za jedno spotkanie 2000 zł brutto. (6 spotkań)12 000 zł
7Koszty ogólno administracyjne związane z realizacją zadania (w tym: wynagrodzenie koordynatorów, organizacja warsztatów, rekrutacja uczestników oraz działania promujące na etapie rekrutacji i realizacji projektu, a także koszty księgowe, materiały biurowe, zakup gadżetów promujących projekt).19 500 zł
Łącznie: 115 500 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
AKADEMIA TALENTÓW

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).