Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 83

83. Czytam więc jestem. Spotkania autorskie w Gąsocinie.


Lokalizacja

Spotkania odbywałyby się w Szkole Podstawowej w Gąsocinie - ul. Błotna 12 lub w Filii Bibliotecznej  w Gąsocinie - ul. Główna 27.  

Skrócony opis

Projekt przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gąsocina oraz okolic. Głównym celem projektu jest popularyzacja i podniesienie poziomu czytelnictwa oraz integracja  społeczności poprzez zorganizowanie spotkań i warsztatów z pisarzami.  

Opis projektu

Głównymi celami projektu są:
• rozbudzanie ciekawości świata oraz wyobraźni,
•       kształtowanie nawyków czytelniczych,
• doskonalenie umiejętności słuchania, czerpania z tego wiedzy i przyjemności,
• wyrabianie nawyku obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Mieszkańcy Gąsocina oraz okolic nie zawsze mają możliwość skorzystania ze spotkań autorskich odbywających się  w Ciechanowie czy Warszawie.
Dlatego projekt "Czytam więc jestem". Spotkania autorskie w Gąsocinie"  jest odpowiedzią na brak takich spotkań w naszej miejscowości.  Projekt zakłada organizację spotkań z autorami książek dla dzieci, młodzieży, jak również dorosłych. Według najnowszych badań prowadzonych przez Bibliotekę Narodową, od marca  2021 r. do kwietnia 2022 r. co najmniej jedną książkę przeczytało tylko 38% Polaków. W  dobie internetu oraz niskiego poziomu czytelnictwa w Polsce, zachodzi potrzeba motywowania oraz zachęcania, zwłaszcza dzieci oraz młodzież, do czytania. Spotkanie ze znanym autorem, może być atrakcyjną alternatywą dla czasu spędzonego przed telefonem lub komputerem. Może ciekawa rozmowa, warsztaty, wskazanie innego sposób spędzania wolnego czasu, wpłynie na rozwój zainteresowań wśród najmłodszych. Taka forma obcowania z kulturą i literaturą będzie też atrakcyjna dla dorosłych i seniorów z Gąsocina i okolic, którzy z uwagi na brak czasu lub możliwości dostania się do miasta są wykluczeni z życia kulturalnego Mazowsza.
Zorganizowane spotkania przyczyniłyby się do rozbudzenia zainteresowania literaturą wśród najmłodszych, ożywienia życia kulturalnego mieszkańców, a także promocji polskiej literatury i kultury wśród lokalnej społeczności. Projekt ten to także stworzenie możliwości mieszkańcom niewielkich miejscowości czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym Mazowsza.


Adresaci projektu

Mieszkańcy Gąsocina oraz okolic.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
17 spotkań autorskich ( koszt 1 spotkania wynosi ok 1600 zł - dane z Agencji Autorskiej Autograf) 11 200 zł
2koszty obsługi spotkania - catering (ciasto, kawa, herbata)3 500 zł
3plakaty informujące o wydarzeniu 6 000 zł
Łącznie: 20 700 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Czytam więc jestem. Spotkania autorskie w Gąsocinie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).