Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 81

81. AerialJoga


Lokalizacja

Placówki, kluby odpowiednio przystosowane do prowadzenia zajęć i chcące współpracować na terenie gminy Piaseczno.

Skrócony opis

Aerial joga, zwana również air jogą lub jogą na chustach to połączenie kilku technik: akrobatyki, jogi, fitnessu i stretchingu. Aerial joga to nowy sposób praktykowania tradycyjnej jogi przy użyciu delikatnych tkanin podwieszonych pod sufitem. Wisząc kilka centymetrów nad ziemią wykorzystuje się ciężar własnego ciała.

Opis projektu

Aerial joga, zwana również air jogą lub jogą na chustach to połączenie kilku technik: akrobatyki, jogi, fitnessu i stretchingu. Aerial joga to nowy sposób praktykowania tradycyjnej jogi przy użyciu delikatnych tkanin podwieszonych pod sufitem. Wisząc kilka centymetrów nad ziemią wykorzystuje się ciężar własnego ciała. Nauka i zrozumienie zaawansowanych pozycji klasycznej jogi może zabrać wiele czasu i wymaga dużej sprawności fizycznej. Aerial joga przyspiesza ten proces w bezpieczny sposób, jednocześnie dostarcza pozytywnej energii zapewniając zabawę. Dzięki Aerial jodze ciało szybciej niż w tradycyjnej jodze pogłębi elastyczność i zwiększy zakres ruchu bez narażania go na ryzykowne obciążenia w skrajnych pozycjach. Wspomaga ona budowanie sprawności oraz siły mięśniowej. Aerial joga ma ogromne znaczenie dla kręgosłupa, zapewniając mu zarówno wielopłaszczyznowe odciążenie oraz pozwala na jego elongację i mobilizację w określonych pozycjach. Wpływa to na zmniejszenie sztywności stawowo-mięśniowej oraz dolegliwości bólowych wynikających z przeciążeń dnia codziennego oraz złej ergonomii.
Zajęcia skierowane są do wszystkich, wcześniejsze praktykowanie jogi nie jest wymagane.
Zestaw praktykowanych pozycji oraz sekwencji ruchowych przygotowany jest z myślą o Seniorach, dla osób z problemami kręgosłupa.

Cel:
1. Wdrożenie uczestników warsztatów do uczestnictwa w zajęciach z Aerial jogi.
2. Nauka bezpiecznego korzystania z hamaka do Aerial jogi.
3. Rozwijanie lub podtrzymywanie komponentów sprawności fizycznej i funkcjonalnej.
4. Zapoznanie uczestników warsztatu z zasadami treningu zdrowotnego (samokontrola i samoocena sprawności fizycznej – bezpieczeństwo).
5. Popularyzacja Aerial jogi jako formy rekreacji ruchowej dostosowanej do potrzeb i możliwości osób starszych.
Rodzaje ćwiczeń występujących w jednostce treningowej:
• ćwiczenia oddechowe- kształtowanie wydolności tlenowej
• ćwiczenia siłowe- kształtowanie siły mięśniowej
• ćwiczenia gibkościowe- zwiększenie ruchomości w stawach
• ćwiczenia koordynacyjne, równoważne- kształtowanie sprawności
Struktura
1. Przygotowanie sprzętu do zajęć, zadbanie o bezpieczeństwo stanowiska ćwiczeń
2. Rozgrzewka- sekwencja ruchów i pozycji pobudzających do podejmowanej aktywności
3. Asany stojące, siedzące, leżące- demonstracja pozycji, manualne i werbalne wskazówki
4. Pozycje regeneracyjne/ relaksacja
Rezultaty
• dekompresja kręgosłupa (nawodnienie dysków, mobilizacja segmentów ruchowych)
• przełamywanie swoich barier i lęków (z zakresu sprawności fizycznej)
• zwiększenie elastyczności i siły mięśniowej
• zwiększenie świadomości własnego ciała
• poprawa samooceny i samopoczucia

W związku ze specyfiką prowadzonych zajęć prozdrowotnych instruktor prowadzący musi posiadać wykształcenie lub/i szkolenie z zakresu specjalizacji Kinezygerontoprofilaktyka („kinein”- ruszać się; „geron”- starzec, mędrzec; „profilaktyka”- zapobieganie = zapobieganie patologii starzenia się za pomocą zajęć ruchowych) oraz min 3 letnie doświadczenie w AerialJodze.

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów składających się z 8 spotkań, podczas 1 warsztatu będzie brało udział min. 12 uczestników.
Pełnych warsztatów powinno się odbyć 8.
SCENARIUSZ ZAJĘĆ DZIEŃ I*
Przykładowy scenariusz 2 spotkań
SCENARIUSZ ZAJĘĆ DZIEŃ
Temat: Wzmacnianie mięśni brzucha, ud i pośladków
1.Powitanie/Wprowadzenie
• Przypomnienie związane z bezpieczeństwem w trakcie zajęć
• Pomoc w ustawieniu i mocowaniu hamaka- na wysokości kolców biodrowych
• Rozgrzewka- pobudzenie, stabilizacja
2. Część główna- asany rozgrzewkowe ugruntowane w siadzie i w leżeniu na plecach
• Siad w pętli/ jak na tradycyjnej huśtawce
• Odwrócona deska- przygotowanie do pozycji oraz progresywne warianty
• Deska boczna- stabilizacja, wznosy bioder
• Powrót z pozycji leżącej do siedzącej
3. Zakończenie zajęć
Relaksacja w pozycji leżącej w hamaku lub na macie.
Podziękowanie grupie i pożegnanie.
4. Czas na indywidualne pytania i konsultacje

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DZIEŃ
Temat: Rozciąganie na macie w podwieszeniu
1.Powitanie/Wprowadzenie
• Przypomnienie związane z bezpieczeństwem w trakcie zajęć
• Pomoc w ustawieniu i mocowaniu hamaka- na wysokości kolan
• Rozgrzewka- pobudzenie, stabilizacja, elastyczność
2. Część główna- pozycje ugruntowane na macie
• Rozciąganie nóg w klęku na macie- warianty
• Skręt z nogą zawieszoną w hamaku
• Wojownik II na macie- kąt otwarty
• Pozycja tancerza
3. Zakończenie zajęć
Relaksacja w pozycji leżącej w hamaku lub na macie.
Podziękowanie grupie i pożegnanie.
4. Czas na indywidualne pytania i konsultacje


Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Aerial joga, zwana również air jogą lub jogą na chustach to połączenie kilku technik: akrobatyki, jogi, fitnessu i stretchingu. Aerial joga to nowy sposób praktykowania tradycyjnej jogi przy użyciu delikatnych tkanin podwieszonych pod sufitem. Wisząc kilka centymetrów nad ziemią wykorzystuje się ciężar własnego ciała. Nauka i zrozumienie zaawansowanych pozycji klasycznej jogi może zabrać wiele czasu i wymaga dużej sprawności fizycznej. Aerial joga przyspiesza ten proces w bezpieczny sposób, jednocześnie dostarcza pozytywnej energii zapewniając zabawę. Dzięki Aerial jodze ciało szybciej niż w tradycyjnej jodze pogłębi elastyczność i zwiększy zakres ruchu bez narażania go na ryzykowne obciążenia w skrajnych pozycjach. Wspomaga ona budowanie sprawności oraz siły mięśniowej. Aerial joga ma ogromne znaczenie dla kręgosłupa, zapewniając mu zarówno wielopłaszczyznowe odciążenie oraz pozwala na jego elongację i mobilizację w określonych pozycjach. Wpływa to na zmniejszenie sztywności stawowo-mięśniowej oraz dolegliwości bólowych wynikających z przeciążeń dnia codziennego oraz złej ergonomii.
Zajęcia skierowane są do wszystkich, wcześniejsze praktykowanie jogi nie jest wymagane.
Oczekiwane rezultaty po każdym warsztacie:
• dekompresja kręgosłupa (nawodnienie dysków, mobilizacja segmentów ruchowych)
• przełamywanie swoich barier i lęków (z zakresu sprawności fizycznej)
• zwiększenie elastyczności i siły mięśniowej
• zwiększenie świadomości własnego ciała
• poprawa samooceny i samopoczucia

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy Mazowsza, w szczególności mieszkańcy subregionu warszawskiego zachodniego, młodzież szkolna w przedziale wiekowym od 14 lat, seniorzy, osoby dorosłe.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Koszt Instruktora prowadzącego warsztaty ( 8 warsztatów x 8 spotkań x 350zł/brutto)22 400 zł
2Koszty ogólnoadministracyjne związane z realizacją zadania (min. wynagrodzenie koordynatora, organizacja warsztatów, rekrutacja uczestników, działania promocyjne, materiały biurowe) 8 warsztatów x 1500zł brutto12 000 zł
3wynajem lokali pod warsztaty 8 warsztatów x 8 spotkań x 70zł/brutto4 480 zł
4Zakup wałków 13szt x 150zł/brutto1 950 zł
5Materiał 13 szt x 384zł/szt4 992 zł
Łącznie: 45 822 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
AerialJoga

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).