Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 78

78. Sensoplastyka dla Smyka


Lokalizacja

Gmina Piaseczno, Parki w Gminie, Placówki z terenu Gminy Piaseczno, które zgłoszą chęć udziału w projekcie.

Skrócony opis

Warsztaty "Sensoplastyka dla Smyka" wspiera rozwój kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparciu procesu twórczego na podejściu coachingowym. Zajęcia Sensoplastyki wpływają na stymulację wszystkich zmysłów: wzroku, dotyku, słuchu i smaku.
Zajęcia skierowane dla dzieci od 6 miesiąca  (samodzielnie siedzących) do 3/4 lat.

Opis projektu

Warsztaty "Sensoplastyka dla Smyka" wspiera rozwój kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparciu procesu twórczego na podejściu coachingowym. Zajęcia Sensoplastyki wpływają na stymulację wszystkich zmysłów: wzroku, dotyku, słuchu i smaku.
Zajęcia skierowane dla dzieci od 6 miesiąca (samodzielnie siedzących) do 3/4 lat.
Podczas warsztatów będziemy pobudzać dzieci do rozwoju poprzez zmysły i sensoryczne zabawy, poznamy różne faktury, tekstury oraz całą paletę ekologicznych barw. dzieci będą się brudzić leganie nie martwiąc się o brudną rączkę czy nóżkę, odkryjemy nowy świat smaków i zapachów, podczas zabawy dzieci będą miały pole do popisu dla swobodnej niekierowanej zabawy, kreatywności, nieograniczonej zabawy, polisensorycznego angażowania się w aktywną eksplorację otoczenia.
Będziemy sypać, mieszać, dolewać, lać, przelewać, pryskać, lepić, malować, ugniatać, zgniatać, smakować, wąchać, a przede wszystkim kreatywnie i leganie się brudzic :)
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu. W weekend. Od czerwca do grudnia 2023. Zajęcia w okresie letnim odbywać się będą na świeżym powietrzu, natomiast w pozostałym okresie w wybranych placówkach/placówce z terenu powiatu piaseczyńskiego, które zgłoszą chęć udziału w projekcie. Grupa będzie liczyla do 15 uczestników (dzieci plus rodzice).
Zapisy uczestników na zajęcia poprzez aplikacje udostępnioną przez koordynatora projektu.
Warsztaty poprowadzi wykwalifikowany Trener Senosplastyki.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

"Senosplastyka" wpływa na stylumacje wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku. Materiały wykorzystywane na zajęciach Senosplastyki są w 100% bezpiecznymi produktami spożywczymi.
Sensoplastyka ma na celu wpłynąć na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulacja receptorów wpływa na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im więcej jest tych połączeń tym łatwiej Nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszystkie procesy analizy i syntezy w umysłach dzieci. Dzięki tym warsztatom dziecko łatwiej sobie radzi zarówno w środowisku rodzinnym jak i rówiesniczym.

Adresaci projektu

Dzieci w wieku od 6 miesiąca życia (samodzielnie siedzące) do 3/4 lat z powiatu piaseczyńskiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wynagrodzenie trenera Senosplastyki (31 dni x 15 uczestników x 35 zł). Zakup, przygotowanie produktów, przygotowanie zajęć, posprzatanie.16 275 zł
2Zakup materiałów (np. folia malarska), artykułów do przygotowania zajęć (mąka, woda, makaron, farbinki itp) (31 dni x 160zł)4 960 zł
3Koszty ogólnoadministracyjne związane z realizacja projektu (wynagrodzenie koordynatora, rekrutacja uczestników oraz działania promujące projekt, koszty księgowe, udostępnienie aplikacji do zapisów ( 2000 zł x 7 miesięcy). wszystkie kwoty są kwotami brutto uzględniające podatki14 000 zł
Łącznie: 35 235 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Sensoplastyka dla Smyka

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).