Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 68

68. Poznaj przyrodę płynąc Królową Polskich Rzek - samodzielne spływy kajakowe przez Urzecze


Lokalizacja

Miejsce rozpoczęcia trasy kajakowej: plaża w Górze Kalwarii
Miejsce zakończenia trasy kajakowej: plaża Saska Kępa w Warszawie

Skrócony opis

Poznaj Urzecze z kajaka na trasie kajakowej z Góry Kalwarii do Warszawy

Opis projektu

Projekt będzie polegał na dostarczeniu kajaków dla chętnych osób chcących poznać wspaniałą przyrodę płynąc naszą Królową Rzek z Góry Kalwarii do Warszawskiej plaży Saska Kępa. Cała trasa znajduje się na terenach Urzecza. Dla uczestników będzie zorganizowany transport przed rozpoczęciem spływu z miejsca zakończenia do miejsca wydania kajaków. Spływ będzie prowadził pilot grupy oraz będzie zabezpieczony przez ratownika na czas spływu. Spływy kajakowe są bardzo dobrym sposobem na wspólne spędzenia czasu na łonie natury, możliwości poznania nowych osób. Oferta spływów kajakowych skierowana jest dla rodzin z dziećmi, młodzieży, osób dorosłych, seniorów i osób niepełnosprawnych

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt ma na celu popularyzację aktywnego wypoczynku w okolicy dużych miast, bez konieczności wyjeżdżania daleko. Dodatkowo w czasie płynięcia każdy może podziwiać wspaniałą przyrodę z poziomu kajaka, oraz zrelaksować się w ciszy. Spływy kajakowe są bardzo dobrym sposobem na wspólne spędzenia czasu na łonie natury, możliwości poznania nowych osób.

Adresaci projektu

Rodziny z dziećmi, młodzież, seniorzy, osoby niepełnosprawne

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wynajem 10 kajaków 2-os na 18 niedziel od maja do połowy września40 500 zł
2Organizacja transportu uczestników spływu z miejsca zakończenia na miejsce rozpoczęcia spływu12 600 zł
3pilot grupy i ratownik na czas spływu 26 100 zł
4ubezpieczenie uczestników na czas spływu 4 500 zł
Łącznie: 83 700 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Poznaj przyrodę płynąc Królową Polskich Rzek - samodzielne spływy kajakowe przez Urzecze

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).