Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 66

66. Zdrowy i Silny Płock


Lokalizacja

Orliki i inne boiska na terenie Płocka

Skrócony opis

ZiSP, to projekt społeczny, którego zadaniem jest promocja i poprawa stanu zdrowia mieszkańców Płocka i okolic.
Składa się on z 2 filarów tworzących razem wspaniałą platformę zdrowotną, która może objąć swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców Płocka i nie tylko.
To wszystko dla Was :)

Opis projektu

Zdrowy i Silny Płock, to projekt społeczny, którego zadaniem jest propagowanie zachowań prozdrowotnych oraz  poprawa zdrowia wśród mieszkańców Płocka, okolic i osób przyjezdnych.
Składa się on z 2 filarów tworzących razem wspaniałą platformę zdrowotną, która może objąć swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców Płocka, okolic oraz całego województwa.
Turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych i niezrzeszonych w klubach sportowych oraz dla uczniów szkół podstawowych, turnieje piłkarskie dla osób dorosłych(sport dla każdego bez względu na wiek i predyspozycje sportowe). Ponadto do wszystkich uczestników trafią ulotki informacyjne napisane przez dyplomowanego dietetyka i psychologa. Całość zakończy się darmowym dla wszystkich mieszkańców Mazowsza  wykładem z dietetykiem i psychologiem.

Wprowadzenie w życie naszego projektu społecznego, to poprawa  stanu zdrowia mieszkańców Płocka i okolic na szeroką skalę.
Ten wielki projekt jest otwarty dla każdego bez względu na płeć i wiek.
To projekt jakiego jeszcze nie było.

To projekt, który sprawi, że mieszkańcy Płocka i okolic będą zdrowi i silni!

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Nasz projekt warto zrealizować ze względu na pogarszającą się sytuację zdrowotną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zdrowie rozumiane jako ogólny dobrostan psychosomatyczny staje się czymś nieuchwytnym dla wielu ludzi. Otyłość, choroby cywilizacyjne, depresja itp., to niestety norma od dłuższego już czasu w naszym kraju. Nasz projekt to bardzo szeroka oferta dla każdego. To oferta budująca świadomość człowieka na temat zdrowia, ale również ma ona za zadanie poderwanie społeczeństwa do czynnego uprawiania aktywności fizycznej. Nasz projekt to realna szansa na poprawę szeroko rozumianego zdrowia wśród mieszkańców Płocka, okolic, a nawet  województwa.
Z racji wykonywania już wielu podobnych przedsięwzięć o charakterze społecznym i charytatywnym mamy niezbędne doświadczenie w kwestii organizacji oraz dobrze orientujemy się w kwestii zdrowia społecznego i jego potrzeb.

Podsumowując:
-Nasz projekt kierowany jest do wszystkich mieszkańców Mazowsza.
-Poderwie do uprawiania sportu dzieci, młodzież i dorosłych bez względu na płeć i predyspozycje sportowe
-Zacieśni więzi społeczne wśród mieszkańców naszego województwa
-Zawiera elementy edukacyjne związane ze zdrowym odżywianiem i sferą psychiki człowieka

Adresaci projektu

Adresatami naszego projektu są dzieci zrzeszone w klubach piłkarskich, dzieci będące pod opieką animatorów sportowych na "orlikach" lub mających innych opiekunów, dzieci zapisane do świetlic osiedlowych, uczniowie szkół podstawowych.
Adresatami naszego projektu są osoby dorosłe chcące wziąć udział w zawodach sportowych lub wykładach prozdrowotnych.
Adresatami naszego projektu są praktycznie wszyscy mieszkańcy Mazowsza.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Organizacja i koordynacja zawodów sportowych w łącznej liczbie 20 imprez sportowych (opłata za pojedyncze wydarzenie wynosi: 250 zł)5 000 zł
2Sędziowanie zawodów sportowych w łącznej liczbie 20 imprez sportowych (opłata za pojedyncze wydarzenie wynosi: 300 zł)6 000 zł
3Pomoc medyczna podczas zawodów sportowych w łącznej liczbie 20 imprez sportowych (opłata za pojedyncze wydarzenie wynosi: 300 zł)6 000 zł
4Osoba wspomagająca prace podczas zawodów sportowych w łącznej liczbie 20 imprez sportowych (opłata za pojedyncze wydarzenie wynosi: 120 zł)2 400 zł
5Opłata za księgową2 400 zł
6Druk ulotek i plakatów propagujących zdrowie2 000 zł
7Druk ulotek i plakatów promujących projekt Zdrowy i Silny Płock2 000 zł
8Wynagrodzenie dla osoby (dietetyka) przeprowadzającej wykład na temat zdrowego odżywiania 700 zł
9Wynagrodzenie dla osoby (psychologa) przeprowadzającej wykład na temat zdrowia psychicznego700 zł
10Opłata za projekt ulotek i plakatu propagujących zdrowie 500 zł
11Opłata za projekt ulotek i plakatu promujących projekt Zdrowy i Silny Płock500 zł
12Opłata za zakup pamiątkowych medali dla wszystkich uczestników będących zawodnikami zawodów sportowych3 000 zł
13Opłata za zakup wody dla wszystkich uczestników będących zawodnikami zawodów sportowych3 000 zł
14Nagrody/upominki dla dzieci, z najlepszymi wynikami konkursów sportowych organizowanych podczas odbywania się zawodów sportowych(w konkursach będą mogły wziąć udział wszystkie dzieci będące na wydarzeniu sportowym, nie tylko zawodnicy zawodów.3 000 zł
15Opłata za salę konferencyjną700 zł
16Opłata za wypożyczenie sprzętu nagłośnieniowego (głośnik i mikrofon)1 200 zł
17Opłata za wynajem boiska (w sumie za wynajem dla 20 wydarzeń sportowych)4 000 zł
Łącznie: 43 100 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zdrowy i Silny Płock

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).