Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 65

65. Rozwijam się! - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu siedleckiego


Lokalizacja

Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2 w Garwolinie, Szkoła Podstawowa w Mariańskim Porzeczu, Szkoła Podstawowa w Kępie Celejowskiej, Szkoła Podstawowa w Woli Rębkowskiej, Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach, Szkoła Podstawowa w Śmiarach, Szkoła Podstawowa w Radomyśli, Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, szkoły, biblioteki, domy kultury lub inne miejsca na terenie podregionu siedleckiego, w tym przynajmniej trzech gmin wiejskich.

Skrócony opis

Edukacja i rozwój zainteresowań są ważne na każdym etapie życia.
W ramach projektu przeprowadzony zostanie szereg spotkań skierowanych do dzieci i dorosłych - zajęcia naukowe, treningi pamięci, warsztaty rozwijające myślenie projektowe, których elementem będzie gra miejska w Warszawie oraz warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie i osobiste.

Opis projektu

W ramach projektu zaplanowane są następujące aktywności:
Spotkania dla rodziców/dorosłych to warsztaty i wykłady z obszarów takich jak: rodzicielstwo, wysoka-wrażliwość, stres, asertywność, trudne emocje i inne, które mogą zainteresować osoby dorosłe, w tym rodziców. Spotkania dla dorosłych mogą odbywać się w postaci jednorazowych spotkań lub cykli składających się z kilku zajęć. W sumie w ramach projektu odbędzie się 50 godzin takich spotkań.
Zajęcia naukowe dla dzieci w wieku 5-11 lat, których istotą będzie samodzielne wykonywanie przez dzieci doświadczeń. W sumie w ramach projektu odbędzie się 180 godzin takich zajęć.
Kilkuetapowy projekt warsztatowy, trwający około 3 miesięcy, rozwijający myślenie projektowe i umiejętność pracy w grupie dla dzieci w wieku ok. 10-13 lat, dla czterech klas z wybranych szkół. W ramach projektu zostaną zrealizowane m.in. warsztaty (np. w formie kart pracy, spacerów edukacyjnych) oraz gra miejska. Projekt będzie składać się z kilku etapów - jeden z nich to wycieczka, podczas której uczestnicy wezmą udział w grze miejskiej. Pozostałe etapy będą się odbywały w oparciu o specjalnie przygotowane scenariusze, materiały i karty pracy przekazane uczestnikom. Efektem projektu warsztatowego będą przygotowane przez uczestników prace artystyczne lub dziennikarskie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Obecnie dużo czasu spędzamy przed ekranami, co niekorzystnie wpływa na naszą kondycję psychiczną i fizyczną. Proponowany projekt to alternatywa dla spędzania czasu przed komputerem i telefonem. Rozwój zainteresowań, rozwój osobisty, wspólne działania z innymi mogą pomóc nam zachować dobrą kondycję i radość życia.

Adresaci projektu

Osoby dorosłe, rodzice, dzieci w wieku 5-13 lat z podregionu siedleckiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1warsztaty i wykłady dla dorosłych, 50 godzin (w tym koszt przygotowania i prowadzenia zajęć, koszt jednej godziny to 350 zł)17 500 zł
22 projekt warsztatowy rozwijający myślenie kreatywne, strategiczne i twórcze projektowe dla dzieci w wieku 10-13 lat, dla czterech klas; na koszt składa się: opracowanie scenariusza gry miejskiej oraz kart pracy, warsztatu lub spaceru: 2200 zł; konsultacja i wsparcie merytoryczne na wszystkich etapach projektu: 6800 zł; opracowanie instrukcji, regulaminów i harmonogramu całego działania oraz zorganizowanie wycieczek (np. rozpisanie grafiku terminów, przygotowanie regulaminu, ustalenie dat wycieczek i czasu trwania, ustalenie liczby uczestników, kontakt ze szkołami, kontakt z firmami transportowymi, zorganizowanie poczęstunku i biletów): 4800 zł; wynagrodzenie dla grafika (materiały do pracy projektowej, karta gry): 3400 zł; przygotowanie i zakup materiałów na gry oraz spacery/warsztaty realizowane w trakcie wycieczki: 4000 zł; wynagrodzenie dla koordynatora gier (dopasowanie scenariusza do punktów gry oraz składu grupy, kontakt z instytucjami i innymi miejscami współpracującymi przy grach, organizacja poczęstunku): 3600 zł; przeprowadzenie spacerów/warsztatów: 4000 zł wynagrodzenie animatorów: 3600 zł; koszt pobytu uczestników na wycieczce (np. bilety, poczęstunek): 4800 zł; opracowanie materiałów do pracy projektowej w szkołach oraz wydruk i wysyłka materiałów: 4800 zł.42 000 zł
33 zajęcia z doświadczeniami dla dzieci w wieku 5-11 lat, 180 godzin (w tym koszt prowadzenia zajęć, zakupu materiałów, odczynników, środków ochrony osobistej, przygotowania materiałów do zajęć - np. wycięcie otworów, kółek, przygotowanie mieszanin, itp., koszt jednych zajęć to 550 zł)99 000 zł
4koszt transportu i dojazdów (wynajęcia autokarów - transport do i z miejsca, gdzie odbywać się będzie gra miejska oraz dojazdu prowadzących do miejsc realizacji zajęć)21 400 zł
5zarządzanie projektem (w tym między innymi pozyskanie osób chętny do wzięcia udziału w projekcie, nawiązanie współpracy z miejscami realizacji zajęć, rekrutacja uczestników, współpraca z miejscami realizacji zajęć, pozyskanie i współpraca z prowadzącymi, prowadzenie kadr, podpisywanie umów, prowadzenie księgowości, koordynacja administracyjna, rozliczenie projektu, 10 miesięcy x 2000 zł, ta kwota jak i wszystkie powyższe to kwoty brutto-brutto, uwzględniające podatki i kwoty odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)20 000 zł
Łącznie: 199 900 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rozwijam się! - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu siedleckiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).