Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 61

61. Mazowieckie Ogólnodostępne Vlogatorium Innowacyjnej Edukacji (Szkoła MOVIE)


Lokalizacja

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawa, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Skrócony opis

Celem jest aranżacja studia do tworzenia materiałów audio i wideo wyposażonego w scenografię pozwalającą na przeprowadzanie wywiadów, dyskusji i debat, w której powstaną nie tylko bogate merytorycznie, ale również atrakcyjne pod względem technologicznym i wizualnym materiały edukacyjne. W studio zainteresowani n-le i uczniowie poznając tajniki mediów będą doskonalić kompetencje przyszłości.

Opis projektu

Współczesna kultura zachodnia jest zdominowana przez obraz – generowany za pomocą Internetu, telewizji, przekazów reklamowych. Edukacyjne materiały wizualne doskonale wpisują się w te trendy, odpowiadając tym samym na potrzeby odbiorców zarówno uczniów, jak i nauczycieli, którzy po czasie pandemii i zdalnej edukacji dostrzegają, jakim urozmaiceniem i wartością dodaną lekcji i zajęć są materiały wizualne. Ze względu na ilość dostępnych obecnie w Internecie aplikacji, programów i materiałów edukacyjnych, kluczową rolę w zyskaniu zainteresowania i aprobaty odbiorców pełni kreatywność w tworzeniu przekazu oraz dostęp do odpowiednich technologii. Ważnym aspektem projektu będzie również praktyczne doskonalenie umiejętności poruszania się w świecie nowych technologii.
Naszym celem jest zatem stworzenie studia do tworzenia materiałów audio i wideo wyposażonego zarówno w fizyczną scenografię pozwalającą na przeprowadzanie wywiadów, dyskusji i debat, w której powstaną nie tylko bogate merytorycznie, ale również atrakcyjne pod względem technologicznym i wizualnym materiały dydaktyczne. Korzystając z wiedzy naszych specjalistów, zainteresowani nauczyciele, uczniowie, młodzi twórcy uzyskają wsparcie teoretyczne i praktyczne oraz możliwość zrealizowania pomysłów, rozwijania zainteresowań, doskonalenia warsztatu twórczego i poznania tajników mediów w naszym studio - Mazowieckim Ogólnodostępnym Vlogatorium Innowacyjnej Edukacji (Szkoła MOVIE). We Vlogatorium będziemy nie tylko przekazać wiedzę technologiczną, ale także zwrócimy uwagę na merytorycznie wartościową treść i formę przekazu. Nauka przeprowadzania wywiadów, tworzenia vlogów, realizowania debat i dyskusji czy wreszcie montażu materiałów filmowych (takich jak reportaże czy filmy edukacyjne), w doskonale wyposażonej przestrzeni będzie niezaprzeczalnym wsparciem we wzmacnianiu i rozwijaniu kompetencji przyszłości (w tym m.in. analitycznego, krytycznego i innowacyjnego myślenia, aktywnego uczenia się, współpracy z innymi, korzystania z technologii, monitoringu i kontroli własnej pracy, projektowania technologii i programowania, kreatywności, brania odpowiedzialności za proces uczenia się oraz pracy zgodnej z ideą STEAM).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Potrzeba kultury i tworzenia to jedna z najbardziej charakterystycznych dla człowieka potrzeb. W dzisiejszej rzeczywistości działalność artystyczna, naukowo-szkoleniowa czy publicystyczna w coraz to większym stopniu przenosi się do Internetu. Coraz bardziej wymagający są też odbiorcy, którym nie wystarcza jedynie ciekawy pomysł, ale oczekują również odpowiedniego poziomu jego realizacji. O ile korzystanie z nowych mediów jest bardzo proste i tanie, o tyle ich tworzenie na odpowiednim poziomie wymaga dużych nakładów i specjalistycznego sprzętu oraz wiedzy jak go użyć. Jest to szczególnie uciążliwa przeszkoda dla młodych twórców czy osób z niskimi uposażeniami. Dobrze zrealizowany materiał multimedialny, taki jak film to doskonały sposób na zaangażowanie uczniów do różnorodnych aktywności, rozwijanie ich pomysłowości, a także zachęta do szukania nowych dróg kariery zawodowej. Taki materiał potrafi przyciągnąć uwagę, wywołać emocje, zachęcać do pracy lub zabawy, jednym słowem stanowić doskonały bodziec do nauki. W naszym Vlogatorium młodzi i starsi twórcy poznają tajniki tworzenia między innymi materiałów filmowych od pomysłu i scenariusza, poprzez przygotowanie scenografii i nagranie, a skończywszy na montażu i publikacji. Niezależnie od rodzaju materiału multimedialnego jego autorzy i odbiorcy poznają tu podstawowe zasady rządzące zarówno kreacją filmu jak i stroną techniczną.

Nasz projekt odpowiada na:
a) techniczne potrzeby młodych twórców,
b) potrzeby uczniów – korzystania z ciekawych i profesjonalnych materiałów do nauki, prezentowania doświadczeń itp., potrzeby zdobywania wiedzy o tworzeniu nowych mediów,
c) potrzeby nauczycieli, którzy mają ambicję by tworzyć profesjonalne materiały dydaktyczne, chcą dotrzeć do współczesnego ucznia, mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, ale nie mają odpowiedniego sprzętu i umiejętności korzystania z niego,
d) potrzeby nauczycieli konsultantów i metodyków, (specjalistów), którzy chcą kształcić  nauczycieli przyszłości,
e) potrzeby seniorów i osób wykluczonych cyfrowo, które dzięki skorzystaniu z Vlogatorium będą w stanie zrozumieć atrakcyjność i potencjał nowych mediów, co z kolei przełoży się na zmniejszenie międzypokoleniowego dystansu.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są wszyscy mieszkańcy subregionu warszawskiego, a w szczególności:
a) uczniowie, którzy mogą odbywać w Szkoła MOVIE zajęcia z zakresu edukacji medialnej,
b) młodzi twórcy, którzy mają pomysł na własne inicjatywy mediowe, ale nie mają możliwości technicznych by je zrealizować (wsparcie na starcie kariery),
c) nauczyciele chcący uatrakcyjnić swoje zajęcia o materiały wideo, z elementami animacji lub tworzący podcasty, (jest to szczególnie ważne w nauczaniu zdalnym i hybrydowym),
d) nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni, nauczyciele korzystający z form doskonalenia w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli - poszerzający swoje kompetencje z zakresu IT i nowych mediów,
d) seniorzy oraz osoby wykluczone cyfrowo chcące odnaleźć się w świecie nowych mediów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wyposażenie pracowni komputerowej155 500 zł
2Wyposażenie foto, video - kamery, wymienna optyka, smartfony foto92 500 zł
3Drony - szkolenie i licencja31 000 zł
4Systemy audio i adaptacja akustyczna38 000 zł
5Oświetlenie do video i fotografii49 000 zł
6Wyposażenie reżyserki i konferencyjne41 000 zł
7Okablowanie i akcesoria, greenbox46 000 zł
8Komputery i oprogramowanie do studia57 000 zł
9Instalacja urządzeń, konsultacje i usługi15 000 zł
Łącznie: 525 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Mazowieckie Ogólnodostępne Vlogatorium Innowacyjnej Edukacji (Szkoła MOVIE)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).