Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 60

60. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych na terenie gmin wiejskich: Sadowa, Dziekanów Leśny, Dziekanów Polski


Lokalizacja

Szkoły podstawowe na terenie podregionu warszawskiego zachodniego, na terenie gmin wiejskich:
1) Sadowa, Dziekanów Polski, Dziekanów Leśny

Zajęcia mogą być dodatkowo realizowane w pozostałych podregionach na terenie województwa mazowieckiego.

Skrócony opis

Projekt obejmuje warsztaty profilaktyczne w formie aktywizującej dla uczniów szkół podstawowych. Tematyka obejmuje w szczególności: emocje, uzależnienia od Internetu, cyberprzemoc, agresję, zdrowe nawyki, komunikację interpersonalną, stres, problemy w domu, uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Opis projektu

Projekt obejmuje przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w formie aktywizującej dla uczniów szkół podstawowych. Zajęcia odbywać się będą w szkołach podstawowych na terenie podregionu warszawskiego zachodniego, na terenie gmin wiejskich: Sadowa, Dziekanów Polski, Dziekanów Leśny.

Zajęcia dla klas 1-3 szkół podstawowych:

1. Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych i portali społecznościowych, w sumie 30 spotkań po 45 minut
2. Agresja i przemoc rówieśnicza – panuję nad emocjami, w sumie 30 spotkań po 45 minut
3. Cyberprzemoc, w sumie 30 spotkań po 45 minut
4. Zdrowe nawyki, w sumie 30 spotkań po 45 minut
5. Problemy w domu, czyli jak rozmawiać, w sumie 30 spotkań po 45 minut

Zajęcia dla klas 4-6 szkół podstawowych:

1. Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych i portali społecznościowych, w sumie 25 spotkań po 45 minut
2. Agresja i przemoc rówieśnicza – panuję nad emocjami, w sumie 30 spotkań po 45 minut
3. Cyberprzemoc, w sumie 30 spotkań po 45 minut
4. Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych: alkohol, papierosy, e-papierosy, dopalacze, narkotyki, w sumie 30 spotkań po 45 minut
5. Przemoc werbalna – czyli o krzywdzącej sile słów, w sumie 20 spotkań po 45 minut
6. Zdrowe nawyki, w sumie 20 spotkań po 45 minut
7. Problemy w domu, czyli jak rozmawiać, w sumie 20 spotkań po 45 minut

Zajęcia dla klas 7-8 szkół podstawowych

1. Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych i portali społecznościowych, w sumie 20 spotkań po 45 minut
2. Agresja i przemoc, w sumie 30 spotkań po 45 minut
3. Cyberprzemoc, w sumie 30 spotkań po 45 minut
4. Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych: alkohol, papierosy, e-papierosy, dopalacze, narkotyki, w sumie 50 spotkań po 45 minut
5. Przemoc werbalna – czyli o krzywdzącej sile słów, w sumie 30 spotkań po 45 minut
6. Zdrowe nawyki, w sumie 20 spotkań po 45 minut
7. Problemy w domu, czyli jak rozmawiać, w sumie 50 spotkań po 45 minut

Zakres tematyczny zajęć może być dopasowany do oczekiwań placówki. Warsztaty odbywać się będą stacjonarnie, w razie konieczności istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów online.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Profilaktyka w szkole jest jednym z najważniejszych działań wychowawczych jakie można zaproponować dzieciom. Współczesne czasy są bardzo ciężkie zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. Uczniowie są zagrożeni zachowaniami ryzykownymi, niebezpiecznymi, uzależniającymi – poprzez niespotykaną dotychczas skalę cyfryzacji, dostępu do informacji, mediów, Internetu, a także substancji psychoaktywnych. Młodzi ludzie nie dają sobie rady z wszechobecną agresją, presją oraz pędem życia. Wprowadzenie do placówek warsztatów profilaktycznych będzie wielką pomocą dla młodych ludzi, ale pośrednio także wsparciem dla ich nauczycieli, którzy poczują, że nie zostali pozostawieni sami z problemami podopiecznych.
Bezpłatne warsztaty będą prowadzone w szkołach podstawowych - pozwoli to na dotarcie do każdego ucznia w placówce uczestniczącej w projekcie.

Adresaci projektu

- Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, zamieszkujący powiat warszawski zachodni, obszary wiejskie

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Warsztaty zajęciowe dla klas 1-3 szkół podstawowych, (w tym koszt przygotowania merytorycznego, materiałów na zajęcia i poprowadzenia zajęć w wymiarze 150 godzin lekcyjnych. Wycena: 150 h lekcyjnych x 200 zł/h lekcyjną. Kwota zawiera też podatek i ZUS).30 000 zł
2Warsztaty zajęciowe dla klas 4-6 szkół podstawowych:(w tym koszt przygotowania merytorycznego, materiałów na zajęcia i poprowadzenia zajęć w wymiarze 175 godzin lekcyjnych. Wycena: 175 h lekcyjnych x 200 zł brutto/h lekcyjna. Kwota zawiera też podatek i ZUS)35 000 zł
3Zajęcia dla klas 7-8 szkół podstawowych: (w tym koszt przygotowania merytorycznego, materiałów na zajęcia i poprowadzenia zajęć w wymiarze 230 godzin lekcyjnych. Wycena: 230 h lekcyjnych x 200 zł/h lekcyjna. Kwota zawiera też podatek i ZUS)46 000 zł
4Koordynacja, prowadzenie zapisów na zajęcia, nadzór nad realizacją projektu (10 miesięcy x 2 500 zł brutto)25 000 zł
Łącznie: 136 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych na terenie gmin wiejskich: Sadowa, Dziekanów Leśny, Dziekanów Polski

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).