Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 56

56. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprzez szkolenie kierowców w wieku 25-55 lat, na torze doskonalenia techniki jazdy.


Lokalizacja

Tor doskonalenia techniki jazdy

Skrócony opis

Bezpłatne szkolenie dla kierowców w wieku 25-55 lat na torze doskonalenia techniki jazdy. Organizator zapewnia transport, wyżywienie, całodniowe szkolenie na płytach poślizgowych, które w zależności od wariantu, wyposażone są w różne systemy, np. wprowadzają samochód w poślizg (tzw. szarpak,) kurtyny wodne, czy symulacje hamowania awaryjnego,  oraz druga część szkoleniowa: teoretyczno- wykładowa.

Opis projektu

Projekt zakłada bezpłatne przeszkolenie kierowców w wieku 25-55 lat, na torze doskonalenia techniki jazdy oraz przypomnienie im zasad ruchu drogowego podczas wykładów teoretycznych, szczególnie po ostatnich zmianach prawa o ruchu drogowym. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich  uczestników naszych dróg. Każdy z nich weźmie udział w kilku panelach które zostaną dostosowane  do tej grupy wiekowej, czyli kierowców z dużym doświadczeniem zawodowym ale niestety często wpadających w rutynę za kierownicą. Podczas wykładów instruktorzy omówią ryzyka jakie wiążą się z lekceważeniem przepisów i nonszalancją na drodze. Zwrócą szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego, przypomną kierowcom ich obowiązki na drodze wynikające z relacji kierowca-pieszy. Kolejnym elementem który zostanie omówiony, będzie temat kierowców którzy poruszają się po drodze pod wpływem alkoholu. Kwestia braku świadomości  oraz konsekwencji jakie niesie za sobą takie zachowanie, szczególnie gdy dojdzie do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Każdy uczestnik  będzie mógł doświadczyć  na obrotowym symulatorze dachowania jak ważne są prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa i nie tylko kierowcy, ale również wszystkich pasażerów. W kolejnym etapie zostanie przeprowadzone doświadczenie, podczas którego będzie sprawdzany czas reakcji kierowców na różne bodźce zewnętrzne ze szczególnym uwzględnieniem telefonu komórkowego. Chcemy obalić mit, jakim jest podzielności uwagi za kierownicą. Tylko osoba która przekona się  i doświadczy na własnej skórze, jak zachowuje się człowiek za kierownicą  rozproszony telefonem może później edukować i przestrzegać innych kierowców. Kursanci przekonają się jak bardzo zmienia się długość drogi hamowania w zależności od prędkości jak też rodzaju nawierzchni, warunków atmosferycznych, czy naszych predyspozycji w danym dniu. Projekt zakłada uzupełnienie posiadanej już wiedzy i doświadczenia z zakresu poruszania się samochodem w zmiennych warunkach. Podczas kolejnych ćwiczeń kierowcy będą uczyli się wyprowadzać się swój samochód z poślizgu nadsterownego oraz podsterownego do którego wcześniej sami będą musieli doprowadzić. Jest to bardzo ważne, ponieważ jest to bardzo trudny manewr, który prawidłowo wykonany może w normalnych warunkach drogowych uratować nam życie. Kolejnym bardzo cenionym i oczekiwanym przez kierowców elementem ćwiczeń będzie tzw. szarpak, który destabilizuje tor jazdy samochodu, a kierowca ma tylko ułamki sekund na podjęcie prawidłowej decyzji jak ma zareagować na zaistniałą sytuację.
Projekt został podzielony na dwie części. Pierwsza teoretyczna - 3,5 godz., oraz druga  praktyczna 3,5godz.Do każdego samochodu będzie przypisany jeden instruktor i dwóch kursantów.
Dodatkowo zgodnie z opisem przewidziano symulator dachowania, serwis kawowy oraz lunch dla wszystkich uczestników szkolenia. Na zakończenie szkolenia organizator przygotuje  dla wszystkich uczestników dyplomy okolicznościowe.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Jest to projekt szczególnie ważny dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nasze drogi nadal są jednymi z najbardziej niebezpiecznymi w Europie, pomimo, że w ostatnich latach poziom bezpieczeństwa na polskich drogach stale wzrasta . Mazowieckie, łódzkie i śląskie to najniebezpieczniejsze dla kierowców województwa- wynika z aktualizowanej na bieżąco mapy dostępnej na stronie Komendy Głównej Policji. Niestety, ale do największej liczby wypadków śmiertelnych dochodzi w województwach na których drogi są najbardziej rozwinięte. Wynika to z wielu aspektów do których niewątpliwie możemy zaliczyć brawurę, brak poszanowania dla przepisów drogowych czy wyszkolenia. Niestety, ale bardzo często szkoły nauki jazdy przygotowują swoich kursantów tylko pod katem zdania egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, a nie realnych zagrożeń na drodze. Kierowcy którzy mają już prawo jazdy potrzebują często kilku lat aby doskonalić swoje umiejętności za kierownicą. Właśnie dlatego, ten projekt idealnie uzupełnia tę lukę i daje szansę kierowcom doskonalić swoją technikę jazdy. Każdy przejazd szkoleniowy uczy kierowcę prawidłowego zachowania i wyrobienia sobie określonych nawyków za kierownicą, które mogą w znacznym stopniu zminimalizować potencjalne skutki wypadku drogowego. Takie szkolenia cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród kierowców, zarówno tych jeżdżących amatorsko jak też zawodowo. Wielu kierowców  chciałoby odbyć takie szkolenie we własnym zakresie, ale niestety, ze względu na wysokie koszty jest ono poza zasięgiem ich budżetów domowych. Ponadto realizacja tego projektu wpisuje się w założenia Krajowej Rady BRD, który ma na celu ograniczenie ilości wypadków drogowych. Dzięki realizacji tego projektu wzrośnie świadomość kierowców, że niestety nie są idealni i nieomylni na drodze, a każdy ich błąd może nieść za sobą dramatyczne skutki. Według badań prawie 90% polskich kierowców uważa się za dobrych, lub bardzo dobrych potrafiących poradzić sobie w sytuacjach  zaskoczenia na drodze. Niestety ale właśnie takie szkolenia i statystyki wypadków obnażają nasze faktyczne umiejętności za kierownicą.
Uważam, że realizacja takiego projektu w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a co za tym idzie zmniejszy się ilość zdarzeń drogowych w których są ofiary. Przez takie działanie mamy również  szansę ograniczyć  społeczne skutki wypadków drogowych, które w sposób oczywisty są ze sobą powiązane.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do 120 kierowców z subregionu siedleckiego w wieku 25- 55 lat posiadających prawo jazdy kat B.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Koszt szkolenia 120 kierowców x 1380 zł za jedną osobę (w tej cenie zawarto symulator dachowania)165 600 zł
2Koszt transportu jednej osoby 120 osób14 800 zł
3Koszt usługi serwisu kawowego oraz lunchu 130 zł x 120 osób16 000 zł
4Koszt ubezpieczenia NNW to 5 zł x 120 osób600 zł
5Koszt promocji projektu3 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprzez szkolenie kierowców w wieku 25-55 lat, na torze doskonalenia techniki jazdy.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).