Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 53

53. Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 4)


Lokalizacja

Gmina Gostynin: skwer zielony Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie wraz z przyległą sceną plenerową, Rynek Miejski, skwer zielony przy Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie lub plaża Bratoszewo (Rezerwat Dybanka), podzamcze Zamku Gostynińskiego.

Skrócony opis

Projekt "Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 4)" jest propozycją służącą upowszechnieniu wartości kulturalno-artystycznych w postaci 4 spotkań kulturalnych.  W ramach cyklu wydarzeń prezentowane będą różnorodne formy artystyczne oraz różne przestrzenie miejskie. Przyjęta zasada ma wyróżnić projekt, ma zwiększyć grono odbiorców i dodać walor turystyczny.

Opis projektu

Projekt kulturalny pn. "Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 4)"  jest kontynuacją dotychczas zrealizowanych projektów w ramach ubiegłorocznych edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Kontynuacja dotyczy przewodnich zasad realizacji, mianowicie:
- organizacji wydarzeń artystycznych głównie w plenerze
- zmiany miejsca realizacji w przypadku każdego z wydarzeń
- dedykowanie każdego z wydarzeń innemu gronu odbiorców.
Wnioskowane przedsięwzięcie ma charakter interdyscyplinarny, ma łączyć w jednym cyklu różnorodne propozycje artystyczne pochodzące ze świata teatru, muzyki, również alternatywnej oraz sztuki ulicznej. Głównym celem realizacji cyklu wydarzeń jest ułatwienie odbiorcom dostępu do oferty kulturalnej poprzez likwidację pewnych barier, w tym barier "psychologicznych", ale też faktycznych np. architektonicznych, które w realizacjach plenerowych nie występują w ogóle lub rzadziej. Założeniem projektu jest "wyjście" z ofertą kulturalną na otwartą przestrzeń, poza tradycyjne miejsca statutowo realizujące w swoich przestrzeniach działalność kulturalną np. filharmonia, opera, teatr. Przyjęta formuła prezentacji w plenerze ma służyć zwiększeniu dostępności oferty kulturalnej i dotarciu do możliwie szerokiej widowni. Istotna jest również popularyzacja  obok tradycyjnych, klasycznych form ekspresji artystycznej tych mniej popularnych, alternatywnych: eko-art’u, sztuki multimedialnej, nowego cyrku, muzyki alternatywnej, performensu. A najchętniej połączenie kilku form w jednej formule.

Pomysł na cykliczne spotkania jest kontynuacją wcześniejszych realizacji o podobnej charakterystyce m.in. :
- 3. edycji "Sztuki swobodnego przekazu", która jest jedną ze zwycięskich propozycji ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego Mazowsza i czeka na realizację w roku bieżącym;
- 2. edycji "Sztuki swobodnego przekazu" projektu - laureata głosowania BOM w 2021r. a realizowanego w 2022r. z propozycją 6 spotkań artystycznych: spektaklem dla najmłodszych "Ptasi Baj" Teatru Atofri, koncertem dla młodzieży zespołu "Micromusic Acoustic Trio", spektakl nowego cyrku grupy Muzikanty, koncertem muzyki filmowej o zachodzie słońca grupy Mellow D Project, koncertem - Potańcówką Retro na zamkowym dziedzińcu z "Warszawską Orkiestrą Sentymentalną oraz koncertem opartym na legendach miejskich zespołu "Chłopcy kontra Basia".

Tegoroczny projekt oferuje odbiorcom 4 wydarzenia artystyczne z realizacją na terenie miasta Gostynina, w różnych jego przestrzeniach. Planowane są 2 spektakle teatralne, w tym jeden dedykowany publiczności dziecięcej o tematyce bajkowej z przesłaniem, natomiast drugi spektakl o charakterze widowiska np. nurtu "nowego cyrku", teatru ulicznego czy też widowiska teatralno-muzycznego oraz 2 koncerty: jeden w nurcie muzyki alternatywnej dedykowany młodzieży, a drugi o charakterze uniwersalnym np. "tribute to" poświęcony twórczości jednego ze znanych artystów. Terminy realizacji obejmują sezon od maja do września 2023.

Projekt cyklicznych spotkań ze sztuką jest jedyną, propozycją cykliczną, regularnych spotkań, skierowaną do widza i słuchacza w każdym wieku, realizowaną w okresie wakacyjnym na terenie miasta Gostynina i regionu, skierowanym do mieszkańców pobliskich powiatów. Niewątpliwym atutem przedsięwzięcia jest promocja lokalnych walorów turystycznych, historycznych, urbanistycznych miasta w regionie. Zmiana miejsc realizacji poszczególnych wydarzeń - spotkań artystycznych niewątpliwie uatrakcyjnia miasto Gostynin jako wartą uwagi lokalizację na mapie regionalnych podróży w sezonie wakacyjnym. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że adresat projektu jest bardzo uniwersalny. Propozycje artystyczne kierujemy zarówno do dzieci, dla których specjalnie w okolicach Dnia Dziecka chcemy zaproponować spektakl dla najmłodszych, ale również dla widza młodego i dojrzałego. Wydarzenia, które dobieramy mają uniwersalny przekaz i formę, są przystępne i atrakcyjne a także mają spełnić dodatkową misję w zakresie edukacji kulturalnej. Wstępne propozycje lokalizacji spotkań to: zielone otoczenie Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie wraz z przyległą sceną plenerową, Rynek Miejski, skwer zielony przy Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie lub plaża Bratoszewo (Rezerwat Dybanka), podzamcze Zamku Gostynińskiego. Wskazane lokalizacje są atrakcyjne i nieoczywiste w ujęciu prezentacji widowisk, spektakli, koncertów. Umożliwiają udział w wydarzeniach w niecodziennej scenerii a jednocześnie wymagają "kulturalnego spaceru" w różne części miasta co przy odpowiedniej promocji sprawi iż przyjezdny na wydarzenie widz z dalszych powiatów i części Mazowsza pozna piękno, bogactwo krajobrazowe i turystyczne walory najdalej na zachód wysuniętego mazowieckiego powiatu ze stolicą w Gostyninie.

W związku z tym, iż realizowane spektakle i koncerty będą wykonywane przez artystów przyjezdnych z całego kraju kosztorys obejmuje pozycję usługa cateringowo-noclegowa dla biorących w nim udział.

Ponadto jak zawsze wyjątkowo ważna i niezbędna przy realizacji zadań o charakterze kulturalnym jest efektywna promocja. W przypadku proponowanego zadania musi mieć ona charakter szeroki i uniwersalny. W celu dotarcia do społeczności trzech powiatów: gostynińskiego, płockiego i sochaczewskiego (minimum dwóch regionów województwa mazowieckiego) planujemy promować cykl m.in w lokalnych portalach internetowych funkcjonujących na terenie trzech miast: Płocka, Sochaczewa, Gostynina obejmujących swoim zasięgiem powyższe powiaty i docierające również do takich ośrodków jak Sanniki, Gąbin, Bielsk, Drobin, Szczawin Kościelny i pobliskie. Planowana jest akcja promocyjna w lokalnych rozgłośniach radiowych: Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDC Płock, Radio Q a także w Płockiej Telewizji. Podobne działania z bardzo dobrym skutkiem prowadzimy przy organizacji Festiwalu Art Energy, WOŚP i innych wydarzeń społeczno-kulturalnych organizowanych przez nas. Oczywista, ważna i zdaje się najbardziej skuteczna forma dystrybucji informacji z której również przy okazji "Sztuki Swobodnego Przekazu" zamierzamy skorzystać to media społecznościowe. Planowane są zapowiedzi video oraz podcasty informacyjne zachęcające do wspólnego udziału w cyklu. Wreszcie przeprowadzimy dystrybucję materiałów poligraficznych (plakaty, ulotki) oraz materiałów elektronicznych przez instytucje samorządowe i kulturalne z terenu objętym działaniem a także na stronie Grupy Działania Aktywni Razem skupiającej wokół siebie takie ośrodki jak: Miasto i Gmina Gostynin, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Iłów, Gmina Łąck, Gmina Słubice, Gmina Sanniki, Gmina Pacyna, Gmina Szczawin Kościelny, Gmina Nowy Duninów, Gmina Brudzeń Duży.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt odnosi się do potrzeby ułatwienia dostępu do szerokiej oferty kulturalnej. Potrzeba ta wynika ze zjawiska peryferyzacji kultury, kiedy w wyniku m.in. trudności finansowych, transportowych lub innych kultura zostaje odsunięta na drugi plan, zmniejsza się jej znaczenie. Peryferyzacja jest powiązana między innymi z wykluczeniem społecznym. Proponowane działania mają służyć procesowi adaptacji kulturowej, przełamywania wykluczenia, łamania barier oraz szerokiemu upowszechnieniu sztuki niecodziennej, awangardowej, niestereotypowej obok sztuki klasycznej i tradycyjnej. Możliwością na zaspokojenie tych potrzeb są różne zabiegi wykorzystane podczas realizacji zadania, które sprawdziły się podczas ubiegłych dwóch edycji i które stały się wyróżnikiem tej konkretnej realizacji:
- wykorzystanie różnorodnych przestrzeni, głównie pleneru,
- różnorodny program, pokazujący odmienne nurty artystyczne,
- zaplanowanie cyklu czterech wydarzeń w miejsce jednego, co daje możliwość dotarcia do szerszej publiczności z uwagi na odmienne gusta widzów.
Nawiązując do głównej idei projektu, tj. organizacji wydarzeń kulturalnych "tuż obok" - na rynku, w parku, na plaży, umożliwiamy wszystkim zainteresowanym, zarówno mieszkańcom najbliższych okolic ale także nieco odleglejszych destynacji udział w propozycjach bez żadnych przeszkód. Owo wychodzenie z inicjatywą kulturalną "do ludzi" ma służyć przełamaniu wykluczenia kulturalnego.

Realizacja projektu wpływa też zasadniczo na zmianę światopoglądu uczestniczącej w wydarzeniach lokalnej społeczności. Każda z propozycji artystycznych ma służyć upowszechnieniu kultury, rozszerzaniu horyzontów myślowych, doświadczaniu nowych doznań kulturalnych, ma też spowodować, iż uczestniczący w ofercie kulturalnej mają zyskać przeświadczenie o znaczeniu rejonu, który zamieszkują oraz o tym, że ich społeczność jest objęta zainteresowaniem, opieką podczas realizacji szerokiej oferty programów, w tym z zakresu kultury.

Ponadto projekt podkreśla lokalne walory turystyczne miasta i otaczającej przyrody, co sprzyja i zachęca do udziału nie tylko mieszkańców powiatu gostynińskiego ale również osoby przyjezdne, z odleglejszych rejonów Mazowsza, m.in. powiatów płockiego czy sochaczewskiego.

Niewątpliwie realizacja wydarzeń kulturalnych w cyklicznej formule wpływa również na integrowanie środowisk odbiorców kultury i miłośników sztuki z regionu objętego realizacją projektu.

Adresaci projektu

Adresaci projektu to mieszkańcy Mazowsza - sąsiadujących ze sobą powiatów: gostynińskiego, płockiego i sochaczewskiego. Projekt kierujemy do odbiorców z szerokiego przedziału wiekowego: dzieci (do 12 r.ż), młodzież (12-18 lat), dorośli, seniorzy (60+). Udział tak różnorodnych grup wiekowych jest możliwy dzięki wybranym propozycjom artystycznym dedykowanym konkretnym grupom wiekowym ale też propozycjom uniwersalnym mającym szeroką widownię.

Aby dotrzeć informacją do społeczności wskazanych powiatów konieczna będzie promocja wydarzeń w każdym z tych regionów poprzez media społecznościowe, lokalne portale informacyjne, dystrybucję materiałów promocyjnych, również w wersji elektronicznej, przez instytucje samorządowe i kulturalne działające w każdym z powiatów.

Prognozujemy, że udział w wydarzeniu może każdorazowo wziąć około 200 osób, co łącznie może stanowić 800 osób.

Projekt będzie dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Projektowane wydarzenie nie będzie imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Promocja zadania, reklama8 000 zł
2Obsługa artystyczna 4 spotkań - honoraria80 000 zł
3Obsługa techniczna - nagłośnienie i oświetlenie51 000 zł
4Usługa cateringowo-noclegowa5 000 zł
5Wynajem obiektów - miejsc realizacji zadania oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego5 000 zł
6Obsługa administracyjna - koordynacja, księgowość, zaiks9 500 zł
Łącznie: 158 500 zł

Postęp realizacji

2-23 luty br. nabór wniosków w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. Rozstrzygnięcie planowane na kwiecień/maj

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 4)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).