Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 51

51. ZAKUP 2 AMBULANSÓW SPECJALISTYCZNYCH TYPU B I TYPU C


Lokalizacja

Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom

Skrócony opis

Przedmiotem projektu jest zakup dwóch ambulansów specjalistycznych (typu B oraz typu C) wyposażonych we wszystkie niezbędne instalacje i urządzenia zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa transportowanych pacjentów.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest zakup dwóch ambulansów specjalistycznych (typu B i C) wyposażonych we wszystkie specjalistyczne instalacje i urządzenia umożliwiające przewóz pacjentów nawet w bardzo ciężkim stanie zdrowia. Pojazdy te będą służyły do transportu pacjentów do domu, czy transportu pacjentów podczas hospitalizacji do innych palcówek medycznych. Karetki transportowe oprócz specjalistycznej zabudowy medycznej wyposażone będą m.in. w centralne instalacje tlenowe, ogrzewanie i klimatyzowany przedział transportowy, instalacje i specjalistyczne mocowania do szpitalnej aparatury medycznej takiej jak: respirator, defibrylator, pompy infuzyjne czy ssak. Wszystko, co potrzebne jest do bezpiecznego transportu i ratowania życia pacjentów.
Ambulanse poruszają się zarówno w ruchu miejskim, jak i międzymiastowym, co wpływa na duży stopień  eksploatacji pojazdów. Pojazdy, które są obecnie na stanie Szpitala wymagają częstych i kosztownych napraw.
Zakup nowych specjalistycznych ambulansów to sprostanie oczekiwań hospitalizowanych pacjentów w zakresie zabezpieczenia medycznego na najwyższym poziomie.
Wszystko po to, by chronić zdrowie i życie mieszkańców Ziemi Radomskiej oraz okolic.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zakup nowych ambulansów specjalistycznych typu B i C zapewni przede wszystkim lepszy komfort transportu, poprawę bezpieczeństwa przewożonych pacjentów oraz możliwość szybszych, bezawaryjnych przejazdów.      

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest w szczególności do pacjentów hospitalizowanych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup ambulansu specjalsitycznego TYP B358 912 zł
2Zakup ambulansu specjalsitycznego TYP C638 704 zł
Łącznie: 997 616 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
ZAKUP 2 AMBULANSÓW SPECJALISTYCZNYCH TYPU B I TYPU C

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).