Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 117

117. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez budowę chodnika w miejscowości Nowe Naruszewo, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571


Lokalizacja

Dz. nr 170, obręb: 0015 Nowe Naruszewo, jednostka ewidencyjna: Nowe Naruszewo

Skrócony opis

Zadanie obejmuje budowę chodnika w miejscowości Nowe Naruszewo przy drodze wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo-Nasielsk-Winnica-Pułtusk. Nawierzchnia z kostki brukowej lub masy bitumicznej. Długość chodnika wynosi ok. 600 mb. Lokalizacja od skrzyżowania z drogą oznaczoną jako działka nr ewid. 146 obręb 0015 Nowe Naruszewo do początku lasu w miejscowości Nowe Naruszewo.

Opis projektu

Zadanie obejmuje budowę chodnika w miejscowości Nowe Naruszewo przy drodze wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo-Nasielsk-Winnica-Pułtusk. Nawierzchnia z kostki brukowej lub masy bitumicznej. Długość chodnika wynosi ok. 600 mb. Lokalizacja od skrzyżowania z drogą oznaczoną jako działka nr ewid. 146 obręb 0015 Nowe Naruszewo do początku lasu w miejscowości Nowe Naruszewo (do granicy z dz. nr ewid. 190, obręb 0015 Nowe Naruszewo). Lokalizacja inwestycji zobrazowana została na załączniku graficznym.

Termin realizacji

1. styczeń 2021 - marzec 2021 - przygotowanie dokumentacji projektowej
2. kwiecień 2021 - wyłonienie wykonawcy
3. maj 2021 - listopad 2021 - wykonanie robót budowlanych
4. grudzień 2021 - odbiór inwestycji

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Droga wojewódzka nr 571 jest jedną z głównych arterii gminy Naruszewo. Dzięki połączeniu z drogą krajową nr 50 poprzez drogę wojewódzką nr 570 w miejscowości Nowe Naruszewo oraz drogą krajową nr 7 w miejscowości Przyborowice Górne (gmina Załuski) stanowi jeden z podstawowych łączników zarówno dla mieszkańców gminy Naruszewo jak również osób podróżujących między Warszawą, Płońskiem, Sochaczewem, Płockiem, Ciechanowem.

Budowa chodnika przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa nie tylko osób podróżujących arterią, ale również mieszkańców gminy Naruszewo, a w szczególności mieszkańców Nowego Naruszewa. Usytuowanie zabudowań wzdłuż przedmiotowej drogi świadczy o konieczności zapewnienia bezpiecznego poruszania się w ruchu pieszym i kołowym. Połączenie drogi wojewódzkiej nr 571 z innymi drogami (DW 570, DK 50, DK 7 oraz drogami powiatowymi i innymi) skutkuje dużym natężeniem ruchu drogowego. Trasę pokonują zarówno samochody osobowe, dostawcze, jak również pojazdy wielkogabarytowe transportujące towar między ośrodkami życia społeczno-gospodarczego zarówno na terenie gminy Naruszewo, jak i w skali województwa oraz kraju (m.in. Płońsk, Ciechanów, Wyszogród, Sochaczew, Płock, Sierpc, Warszawa).

DW 571 stanowi podstawowe połączenie między jedną z głównych fabryk warzyw Grupą Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Wróblewo - Osiedle 14, 09-152 Naruszewo (producent i dystrybutor świeżych warzyw, klientami formy są największe sieci handlowe w Polsce, a także odbiorcy zagraniczni, np. Niemcy, Czechy, Słowacja, Skandynawia, Ukraina), a głównymi aglomeracjami Polski. Należy podkreślić, iż fabryka jest głównym dostawcą warzyw dla sieci sklepów "Biedronka" oraz restauracji "McDonald's", co świadczy o szerokim spektrum jej działalności i intensyfikacji ruchu na przedmiotowym odcinku.

Natężenie ruchu, lokalizacja na terenie gminy, województwa, jak również kraju świadczą o wysokiej konieczności wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, jak również mieszkańców.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są uczestnicy ruchu drogowego zarówno z terenu województwa jak również całego kraju. Inwestycja ma szczególne znaczenie dla mieszkańców gminy Naruszewo sąsiadujących z drogą wojewódzką  nr 571.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1wykonanie dokumentacji projektowej50 000 zł
2wykonanie robót budowlanych200 000 zł
Łącznie: 250 000 zł

Załączniki

zal.pdf
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez budowę chodnika w miejscowości Nowe Naruszewo, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).