Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 117

117. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez budowę chodnika w miejscowości Nowe Naruszewo, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571


Lokalizacja

Dz. nr 170, obręb: 0015 Nowe Naruszewo, jednostka ewidencyjna: Nowe Naruszewo

Skrócony opis

Zadanie obejmuje budowę chodnika w miejscowości Nowe Naruszewo przy drodze wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo-Nasielsk-Winnica-Pułtusk. Nawierzchnia z kostki brukowej lub masy bitumicznej. Długość chodnika wynosi ok. 600 mb. Lokalizacja od skrzyżowania z drogą oznaczoną jako działka nr ewid. 146 obręb 0015 Nowe Naruszewo do początku lasu w miejscowości Nowe Naruszewo.

Opis projektu

Zadanie obejmuje budowę chodnika w miejscowości Nowe Naruszewo przy drodze wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo-Nasielsk-Winnica-Pułtusk. Nawierzchnia z kostki brukowej lub masy bitumicznej. Długość chodnika wynosi ok. 600 mb. Lokalizacja od skrzyżowania z drogą oznaczoną jako działka nr ewid. 146 obręb 0015 Nowe Naruszewo do początku lasu w miejscowości Nowe Naruszewo (do granicy z dz. nr ewid. 190, obręb 0015 Nowe Naruszewo). Lokalizacja inwestycji zobrazowana została na załączniku graficznym.

Termin realizacji

1. styczeń 2021 - marzec 2021 - przygotowanie dokumentacji projektowej
2. kwiecień 2021 - wyłonienie wykonawcy
3. maj 2021 - listopad 2021 - wykonanie robót budowlanych
4. grudzień 2021 - odbiór inwestycji

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Droga wojewódzka nr 571 jest jedną z głównych arterii gminy Naruszewo. Dzięki połączeniu z drogą krajową nr 50 poprzez drogę wojewódzką nr 570 w miejscowości Nowe Naruszewo oraz drogą krajową nr 7 w miejscowości Przyborowice Górne (gmina Załuski) stanowi jeden z podstawowych łączników zarówno dla mieszkańców gminy Naruszewo jak również osób podróżujących między Warszawą, Płońskiem, Sochaczewem, Płockiem, Ciechanowem.

Budowa chodnika przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa nie tylko osób podróżujących arterią, ale również mieszkańców gminy Naruszewo, a w szczególności mieszkańców Nowego Naruszewa. Usytuowanie zabudowań wzdłuż przedmiotowej drogi świadczy o konieczności zapewnienia bezpiecznego poruszania się w ruchu pieszym i kołowym. Połączenie drogi wojewódzkiej nr 571 z innymi drogami (DW 570, DK 50, DK 7 oraz drogami powiatowymi i innymi) skutkuje dużym natężeniem ruchu drogowego. Trasę pokonują zarówno samochody osobowe, dostawcze, jak również pojazdy wielkogabarytowe transportujące towar między ośrodkami życia społeczno-gospodarczego zarówno na terenie gminy Naruszewo, jak i w skali województwa oraz kraju (m.in. Płońsk, Ciechanów, Wyszogród, Sochaczew, Płock, Sierpc, Warszawa).

DW 571 stanowi podstawowe połączenie między jedną z głównych fabryk warzyw Grupą Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Wróblewo - Osiedle 14, 09-152 Naruszewo (producent i dystrybutor świeżych warzyw, klientami formy są największe sieci handlowe w Polsce, a także odbiorcy zagraniczni, np. Niemcy, Czechy, Słowacja, Skandynawia, Ukraina), a głównymi aglomeracjami Polski. Należy podkreślić, iż fabryka jest głównym dostawcą warzyw dla sieci sklepów "Biedronka" oraz restauracji "McDonald's", co świadczy o szerokim spektrum jej działalności i intensyfikacji ruchu na przedmiotowym odcinku.

Natężenie ruchu, lokalizacja na terenie gminy, województwa, jak również kraju świadczą o wysokiej konieczności wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, jak również mieszkańców.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są uczestnicy ruchu drogowego zarówno z terenu województwa jak również całego kraju. Inwestycja ma szczególne znaczenie dla mieszkańców gminy Naruszewo sąsiadujących z drogą wojewódzką  nr 571.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1wykonanie dokumentacji projektowej50 000 zł
2wykonanie robót budowlanych200 000 zł
Łącznie: 250 000 zł

Załączniki

zal.pdf