Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 42

42. Zalesiańska Silvoterapia


Lokalizacja

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, 09-500 Gostynin, ul. Zalesie 1, działka o nr ewidencyjnym 6721/3, obręb ewidencyjny 0001 Gostynin, jednostka ewidencyjna 140401_1 Gostynin.

Skrócony opis

Zalesiańska Silvoterapia to projekt zakładający utworzenie strefy relaksacyjno-rekreacyjnej na terenie parkowym Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, służącej terapii poprzez kontakt z przyrodą, obejmujący zagospodarowanie działki m.in. w tężnię solankową, tablice sensoryczne, altanę, alejki i nasadzenia.

Opis projektu

Projekt zakłada terapię poprzez kontakt z przyrodą i obejmuje utworzenie strefy relaksacyjno-rekreacyjnej przy Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, sprzyjającej rekonwalescencji pacjentów oraz stanowiącej miejsce spotkań  z osobami odwiedzającymi. W tym celu na przestrzeni parkowej, w pobliżu Pawilonu szpitalnego nr 4, zostało zaplanowane zagospodarowanie działki, stanowiącej teren zielony z kilkudziesięcioma drzewami, poprzez zastosowanie różnorodnych powierzchni terenu: trawnika, wzbogaconego o kwitnące nasadzenia z alejkami i małą architekturą. W otoczeniu drzew i nasadzeń roślin zostanie zaprojektowana tężnia solankowa, altana, tablice sensoryczne dla dzieci, ławki, kosze na śmieci. W projekcie zaplanowano zamontowanie tablic sensorycznych dla najmłodszych pacjentów Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, dla osób dorosłych przewiduje się montaż tężni solankowej. Nieopodal tężni zostanie zlokalizowana altana przeznaczona na miejsce spotkań pacjentów i rekreacji na świeżym powietrzu. Przewiduje się zachowanie istniejących drzew i posadzenie roślin w tym roślin intensywnie kwitnących.
Budżet projektu obejmuje m.in.:
1) przygotowanie projektu zagospodarowania terenu;
2) przygotowanie podłoża pod nasadzenia;
3) przygotowanie podłoża pod obiekty małej architektury oraz pod montaż tężni solankowej;
4) wykonanie przyłączy niezbędnych do pracy tężni solankowej;
5) wykonanie nasadzeń roślin;
6) wykonanie alejek;
7) zakup i montaż tablic sensorycznych;
8) zakup i montaż tężni solankowej;
9) zakup i montaż altany;
10) zakup i montaż: ławek, koszy, tablic.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Silvoterapia, czyli przebywanie w obecności drzew, krzewów, otaczającej nas przyrody to znakomite uzupełninie codziennego dbania o siebie i jeden z rodzajów terapii. Silvoterapię przeprowadza się w formie różnorodnych form aktywności, spacerów, fizycznego kontaktu z drzewem. Silvoterapia sprawdza się także jako metoda naturalna w terapii psychopedagogicznej, w rewalidacji dzieci, w terapii lęku, w redukcji stresu. Szpital jest zlokalizowany na terenie kompleksu parkowo-leśnego, położonego na obszarze ponad 19 ha. Duży, nie w pełni zagospodarowany teren parkowy predysponuje do utworzenia miejsca do relaksacji i rekreacji dla pacjentów i ich bliskich. Będzie to obszar przeznaczony do relaksacji, rekreacji, integracji i terapii poprzez kontakt z przyrodą, w którym pacjenci podczas pobytu w szpitalu będą mogli spędzać wspólnie czas, na spacerach, rozmowach oraz inhalacjach solankowych. Szpital w swojej strukturze posiada Poradnię Psychologiczną dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci w związku z tym w celu urozmaicenia czasu najmłodszym pacjentom zostanie zamontowanych kilku tablic sensorycznych. Z miejsca rekreacji będą mogły korzystać także osoby odwiedzające pacjentów - rodziny i znajomi. Chcielibyśmy, aby ten teren stał się miejscem miłych i przyjemnych spotkań rodzinnych, szczególnie porą wiosenną i letnią. Miejsce to będzie świetnym rozwiązaniem na spędzanie czasu wolnego przez pacjentów podczas ich pobytu w szpitalu, sprzyjającym rekonwalescencji pacjentów. Celem projektu jest przede wszystkim terapia i aktywizacja pacjentów poprzez wspólne spędzanie czasu na zielonej przestrzeni publicznej, w reprezentacyjnym miejscu Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, która będzie parkiem-ogrodem pełnym roślinności w tym kwitnącej w różnych okresach sezonu wegetacyjnego, z roślinami zimozielonymi.

Adresaci projektu

Adresatami projektu będą głównie mieszkańcy Województwa Mazowieckiego, będący pacjentami Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie oraz personel i osoby odwiedzające.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1opracowanie dokumentacji projektowej /wizualizacji inwestycji20 000 zł
2utworzenie parku aktywności i rekreacji550 000 zł
3nadzór10 000 zł
Łącznie: 580 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zalesiańska Silvoterapia

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).