Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 41

41. Zrozumieć Świat przez Doświadczenia Edycja 4


Lokalizacja

Sala chemiczna - laboratorium na terenie Płockich Szkół

Skrócony opis

Jest to kontynuacja 4 edycja, projektu prowadzenia zajęć w laboratorium Chemicznym z dziećmi w wieku 12-15 lat. Zajęcia, podczas których uczestnicy wykonują doświadczenia zdobywając wiedzę praktyczną z chemii. Na koniec projektu jest konkursu „Atomowa chemia”, z super nagrodami, który da możliwość rywalizacji i sprawozdania zdobytej wiedzy na zajęciach.

Opis projektu

Jest to kontynuacja 4 edycja, projektu prowadzenia zajęć w laboratorium Chemicznym z dziećmi w wieku 11-15 lat. Zajęcia, podczas których uczestnicy wykonują doświadczenia zdobywając wiedzę praktyczną z chemii. Na zajęciach dzieci poznają chemię od strony praktycznej przygotowując wraz z nauczycielem oraz pomocą nauczyciela doświadczenia. Uczą się zasad BHP oraz zastosowania urządzeń oraz przyborów (sprzętu laboratoryjnego, między innymi: zlewek, pipet, cylindrów, probówek, kolb), które są niezbędne do przeprowadzenia doświadczeń. Daje im to pewność siebie oraz wiedzę niezbędną do rozszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Niejednokrotnie będzie to jedyna możliwość dla dzieci, aby w tak obszerny sposób poznały chemię od strony praktycznej. Zajęcia kończą się konkursem chemicznym "Atomowa chemia", z super nagrodami, co jest dodatkową motywacją do nauki. Zajęcia mają na celu stworzenie warunków do aktywnego zdobywania wiedzy oraz dają poczucie, iż na Mazowszu i w Płocku jest potencjał do zainteresowania chemią, którą można w przyszłości wykorzystać np. kształcąc się kierunkowo chemicznie. Zadanie ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności młodego pokolenia, wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży umożliwiające szerszy dostęp do ciekawych i nowoczesnych form edukacyjnych, zwiększenie wiedzy i umiejętności oraz świadomości młodzieży w zakresie kształcenia zawodowego, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z Mazowsza i z Płocka. Doświadczenia to ciekawa forma nauki, dająca bardzo dobre efekty, rozbudzająca pasje. Uczy pracy w grupie oraz daje możliwość samodzielnej pracy, szukania przyczyn i skutków zjawisk zachodzących w świecie. Ponadto zorganizowany na koniec projektu konkurs "Atomowa chemia" da możliwość rywalizacji i sprawdzenia zdobytej wiedzy. Podczas trwania projektu przedstawione zostaną aplikacje i platformy pomagające w nauce chemii. Zajęcia będzie prowadzić wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu oraz w pracy w laboratorium, oraz z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie badań i doświadczeń chemicznych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Warto zrealizować ten projekt, gdyż poprzednie trzy edycje spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem rodziców i dzieci, oraz frekwencją na poziomie 90%. Dzieci w poprzednich edycjach wykonywały doświadczenia, poznawały laboratorium chemiczne, poznawały chemię od strony praktycznej. Pokazaliśmy, że nauka to nie tylko teoria a również praktyka, która może być bardzo ciekawa i interesująca. W dobie Pandemii dzieci mają wielkie potrzeby poznania nowych form kształcenia się, chcą się uczyć a szczególnie, gdy nauka staje się namacalna i aspekty teoretyczne można zastosować w praktyce. Wyciągamy dzieci z domów, dajemy poczucie bezpieczeństwa oraz budujemy wewnętrzne wartości i pewność siebie u dzieci. Projekt daje również możliwość rozwoju funkcji poznawczych, rozbudzenie pasji, pogłębienie wiedzy. Zapoznanie się z pracą chemika pod kątem możliwości pracy w rafinerii, w laboratoriach i pozostania w życiu zawodowym na Mazowszu, w szczególności, iż w Płocku branża chemiczna jest znacząca. Stawiamy w projekcie na zagospodarowanie wolnego czasu dzieci. Ważna dla nas jest nauka przestrzegania zasad BHP. Uczymy organizacji własnego warsztatu pracy, oraz pracy w grupie. Po poprzednich projektach zauważamy, iż zdobyta wiedza i umiejętności są wykorzystane w dalszym etapie kształcenia na Mazowszu.

Adresaci projektu

Adresatami projektu będą dzieci-młodzież, uczniowie płockich szkół w wieku 12-15 lat

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup odczynników chemicznych4 000 zł
2Zakup sprzętu laboratoryjnego4 000 zł
3Zakup okularów i odzieży ochronnej4 000 zł
4Zakup nagród na konkurs chemiczny "Atomowa Chemia"2 000 zł
5Wynajem sali1 500 zł
6Materiały biurowe oraz pomocnicze1 000 zł
7Prowadzenie zajęć20 000 zł
8Konkurs Chemiczny "Atomowa Chemia"500 zł
9Koszty Administracyjne3 000 zł
Łącznie: 40 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zrozumieć Świat przez Doświadczenia Edycja 4

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).