Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 34

34. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego


Lokalizacja

Droga wojewódzka 727 miejscowość Ninków  

Skrócony opis

Zadanie będzie polegało na wykonaniu prac związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu drogowym drogi wojewódzkiej nr 727.

Opis projektu

W ramach realizacji zadania planuje się  w miejscowości Ninków wykonać  przebudowę/przekładkę odcinka ciagu pieszego o zdeformowanej nawierzchni.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Gmina Borkowice to gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie przysuskim. Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Przysucha-Szydłowiec - Wierzbica przebiega przez największe miejscowości w gminie Borkowice. Stanowi podstawową oś komunikacyjną  w gminie o największym natężeniu ruchu pojazdów samochodowych oraz ruchu pieszego. Planowane do realizacji elementy infrastruktury drogowej mają istotny wpływ na bezpieczeństwo pieszych.  W miejscowości Ninków po stronie północnej wyremontowane zostaną odcinki chodnika na których powstały duże nierówności i uszkodzenia nawierzchni z kostki brukowej. Przedstawione działania mają na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz usunięcia zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Adresaci projektu

Projekt jest adresowany dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego a w szczególności dla mieszkańców gminy Borkowice, turystów, seniorów, harcerzy, strażaków OSP,  uczestników mszy świętych, wydarzeń religijno-patritycznych, duchownych oraz młodzieży i dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Remont ciągu pieszego w Ninkowie ok. 500 m2200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).