Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 115

115. Kurs maturalny dla wychowanków Bursy Regionalnej w Ostrołęce


Lokalizacja

Na terenie wskazanym przez realizatora projektu.

Skrócony opis

Celem projektu jest zorganizowanie kursu maturalnego dla 100 wychowanków Bursy Regionalnej w Ostrołęce. Kurs będzie obejmował przygotowanie uczniów klas maturalnych z trzech przedmiotów: języka polskiego w wymiarze 30 godz.lekcyjnych, matematyki w wymiarze 30 godz. lekcyjnych i języka angielskiego w wymiarze 30 godz. lekcyjnych.

Opis projektu

Kurs maturalny dla wychowanków Bursy Regionalnej w Ostrołęce będzie miał na celu przygotowanie do matury wychowanków bursy - uczniów klas maturalnych.
Kurs będzie odbywał się w dwóch terminach:
1. od 15 stycznia 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r.
2. od 15 września 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
W każdym terminie w kursie będzie uczestniczyło 50 wychowanków bursy - uczniów klas maturalnych, łącznie 100 wychowanków.

Kurs będzie obejmował przygotowanie z trzech przedmiotów:
1. język polski - 30 godz. lekcyjnych
2. matematyka - 30 godz. lekcyjnych
3. język angielski - 30 godz. lekcyjnych

Termin realizacji

1. Kurs przygotowujący do matury z języka polskiego - 30 godzin dla 50 wychowanków bursy w okresie od 15 stycznia 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r. i 30 godzin dla 50 wychowanków bursy od 15 września 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
2. Kurs przygotowujący do matury z matematyki - 30 godzin dla 50 wychowanków bursy w okresie od 15 stycznia 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r. i 30 godzin dla 50 wychowanków bursy od 15 września 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
3. Kurs przygotowujący do matury z języka angielskiego - 30 godzin dla 50 wychowanków bursy w okresie od 15 stycznia 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r. i 30 godzin dla 50 wychowanków bursy od 15 września 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Możliwość uczestniczenia w kursie maturalnym wychowanków Bursy Regionalnej w Ostrołęce:
- pozwoli na powtórzenie i usystematyzowanie materiału niezbędnego do zdania egzaminu maturalnego,
- da możliwość nauki w małych grupach oraz możliwość konsultacji indywidualnych,
-       zwiększy szanse uczniów pochodzących z terenów wiejskich na dobry start w dorosłe życie.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do wychowanków Bursy Regionalnej w Ostrołęce mieszkających na terenie Województwa Mazowieckiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Kurs przygotowujący do matury z języka polskiego - 30 godzin dla 50 wychowanków (400,00 zł x 50)20 000 zł
2Kurs przygotowujący do matury z matematyki - 30 godzin dla 50 wychowanków (400,00 zł x 50)20 000 zł
3Kurs przygotowujący do matury z języka angielskiego - 30 godzin dla 50 wychowanków (400,00 zł x 50)20 000 zł
Łącznie: 60 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Kurs maturalny dla wychowanków Bursy Regionalnej w Ostrołęce

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).