projekt nr 115

115. Kurs maturalny dla wychowanków Bursy Regionalnej w Ostrołęce


Lokalizacja

Na terenie wskazanym przez realizatora projektu.

Skrócony opis

Celem projektu jest zorganizowanie kursu maturalnego dla 100 wychowanków Bursy Regionalnej w Ostrołęce. Kurs będzie obejmował przygotowanie uczniów klas maturalnych z trzech przedmiotów: języka polskiego w wymiarze 30 godz.lekcyjnych, matematyki w wymiarze 30 godz. lekcyjnych i języka angielskiego w wymiarze 30 godz. lekcyjnych.

Opis projektu

Kurs maturalny dla wychowanków Bursy Regionalnej w Ostrołęce będzie miał na celu przygotowanie do matury wychowanków bursy - uczniów klas maturalnych.
Kurs będzie odbywał się w dwóch terminach:
1. od 15 stycznia 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r.
2. od 15 września 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
W każdym terminie w kursie będzie uczestniczyło 50 wychowanków bursy - uczniów klas maturalnych, łącznie 100 wychowanków.

Kurs będzie obejmował przygotowanie z trzech przedmiotów:
1. język polski - 30 godz. lekcyjnych
2. matematyka - 30 godz. lekcyjnych
3. język angielski - 30 godz. lekcyjnych

Termin realizacji

1. Kurs przygotowujący do matury z języka polskiego - 30 godzin dla 50 wychowanków bursy w okresie od 15 stycznia 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r. i 30 godzin dla 50 wychowanków bursy od 15 września 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
2. Kurs przygotowujący do matury z matematyki - 30 godzin dla 50 wychowanków bursy w okresie od 15 stycznia 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r. i 30 godzin dla 50 wychowanków bursy od 15 września 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
3. Kurs przygotowujący do matury z języka angielskiego - 30 godzin dla 50 wychowanków bursy w okresie od 15 stycznia 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r. i 30 godzin dla 50 wychowanków bursy od 15 września 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Możliwość uczestniczenia w kursie maturalnym wychowanków Bursy Regionalnej w Ostrołęce:
- pozwoli na powtórzenie i usystematyzowanie materiału niezbędnego do zdania egzaminu maturalnego,
- da możliwość nauki w małych grupach oraz możliwość konsultacji indywidualnych,
-       zwiększy szanse uczniów pochodzących z terenów wiejskich na dobry start w dorosłe życie.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do wychowanków Bursy Regionalnej w Ostrołęce mieszkających na terenie Województwa Mazowieckiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Kurs przygotowujący do matury z języka polskiego - 30 godzin dla 50 wychowanków (400,00 zł x 50)20 000 zł
2Kurs przygotowujący do matury z matematyki - 30 godzin dla 50 wychowanków (400,00 zł x 50)20 000 zł
3Kurs przygotowujący do matury z języka angielskiego - 30 godzin dla 50 wychowanków (400,00 zł x 50)20 000 zł
Łącznie: 60 000 zł