Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 23

23. DNI MAZOWSZA W GOSTYNINIE


Lokalizacja

Lokalizacja wydarzenia - miasto Gostynin. W szczególności:
- turniej piłkarski, turniej streetball - boisko wielofunkcyjne LO w Gostyninie, ul. 3- go Maja 15. Ponadto w przypadku losowych zdarzeń wykluczających tą lokalizację są jeszcze obiekty komercyjne lub samorządowe, które spełniają wymogi do organizacji takich turniejów. Obiekt jest przystosowany do przeprowadzania turniejów, zawodów. Na tym obiekcie odbywały są wymienione we wniosku turnieje i zawody.
- zawody rolkarskie - hala sportowa MOSIR, ul. Kutnowska 7. Obiekt jest przystosowany do przeprowadzania turniejów, zawodów. Na tym obiekcie odbywały są wymienione we wniosku turnieje i zawody
- koncert - teren LO w Gostyninie, ul. 3- go Maja 15. Na tej lokalizacji już odbył się koncert m.in. finansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Skrócony opis

Projekt przewiduje organizację wydarzenia kulturalno-sportowego pn. Dni Mazowsza w Gostyninie. W ramach wydarzenia zostanie zorganizowany turniej piłki nożnej i koszykówki streetball oraz zawody rolkarskie. Kulturalny charakter wydarzenia zapewni koncert, który będzie swoistym finałem imprezy.

Opis projektu

DNI MAZOWSZA W GOSTYNINIE

Wydarzenie kulturalno-sportowe w ramach, którego zostanie zorganizowany turniej piłkarski i koszykówki streetball oraz zawody rolkarskie, wszystko o charakterze ogólnowojewódzkim. W założeniu impreza 3-dniowa (turniej piłki nożnej, turniej koszykówki streetball - 1 dzień, zawody rolkarskie - 2 dzień, koncert - 3 dzień). Kulturalny charakter wydarzenia zapewni koncert, który będzie swoistym finałem Dni Mazowsza w Gostyninie. Koncert odbędzie się na powietrzu i nie będzie imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 oraz z 2019 r. poz. 61 i 125). Wstęp na koncert będzie możliwy za okazaniem wejściówek, które będą darmowe i będą dystrybuowane z odpowiednim wyprzedzeniem (z przewidywanym limitem 900 szt.), teren obiektu jest ogrodzony. Głównym punktem koncertu będzie występ ogólnie znanego artysty lub zespołu o randze ogólnokrajowej. Scena będzie o wymiarach 6x8m. Z koncertu zostanie przeprowadzona transmisja online za pośrednictwem portali społecznościowych. Pozwoli to na propagowanie wydarzenia dla szerokiej grupy odbiorców. Ze względu na brak barier architektonicznych w wydarzeniu mogą wziąć udział także osoby z niepełnosprawnością.

Zawody sportowe czyli turnieje piłkarski i koszykówki streeball będą miały charakter amatorski, otwarty, z uwzględnieniem wszystkich wymogów związanych z organizacją takich wydarzeń sportowych. Podobnie będzie z zawodami rolkarskimi. Zapraszanie uczestników będzie odbywało się poprzez portale informacyjne, społecznościowe ale również poprzez osoby związane ze środowiskiem piłkarski, rolkarskim i koszykarskim w Gostyninie.
Promocja wydarzenia będzie odbywać się za pośrednictwem portali ogólnowojewódzkich, lokalnych, plakatach i na portalach społecznościowych. Impreza będzie bardzo dobrze wypromowana.

Realizacja projektu nastąpi w okresie czerwiec – wrzesień 2024 roku

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja projektu wpłynie na poszerzenie oferty kulturalno-sportowej skierowanej do mieszkańców województwa mazowieckiego.
Ponadto zapewni mieszkańcom całego województwa bezpłatny dostęp do wzięcia udziału w tym niezwykłym wydarzeniu. Plenerowy charakter imprezy ułatwi udział osób niepełnosprawnych z problemami komunikacyjnymi.

Adresaci projektu

Mieszkańcy województwa mazowieckiego bez określonej grupy wiekowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1KONCERT (w tym sceno-technika, wynagrodzenia dla artystów, ZAIKS, agregat, materiały promocyjne, zaplecze sanitarne, ochrona, zabezpieczenie medyczne, sprzątanie terenu, ubezpieczenie, koszty ppoż. i inne) 109 000 zł
2Zawody rolkarskie (w tym wynajem hali, pakiety startowe przeznaczone dla zawodników tj. napoje, podkoszulka, torba/plecak i inne oznaczone logo Mazowsza, nagłośnienie, materiały promocyjne, medale/puchary, zaplecze sanitarne, ochrona, zabezpieczenie medyczne, sprzątanie terenu, ubezpieczenie, koszty ppoż i inne) 30 000 zł
3Turniej piłkarski (wynajem obiektu, nagłośnienie, materiały promocyjne, medale/puchary, zaplecze sanitarne, ochrona, zabezpieczenie medyczne, sprzątanie terenu, ubezpieczenie, koszty ppoż i inne)10 000 zł
4Turniej koszykówki streetball (w tym wynajem obiektu, nagłośnienie, materiały promocyjne, medale/puchary, zaplecze sanitarne, ochrona, zabezpieczenie medyczne, sprzątanie terenu, ubezpieczenie, koszty ppoż i inne) 10 000 zł
Łącznie: 159 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
DNI MAZOWSZA W GOSTYNINIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).