Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 18

18. Festiwal Gier 2024


Lokalizacja

Spotkania piłkarskie oraz lekkoatletyczne, zajęcia indywidualne etc odbędą się na sportowych arenach Podregionu Radomskiego (m.in. Radom, gm. Jedlińsk, Iłża itp).

Skrócony opis

Projekt polega na organizacji towarzyskich spotkań sportowych dla mieszkańców Mazowsza, w szczególności dla dzieci i młodzieży z Podregionu Radomskiego. W ramach zadania zorganizowane zostaną turnieje piłkarskie oraz piknik lekkoatletyczny.

Opis projektu

Projekt polega na organizacji wyjątkowych, towarzyskich spotkań sportowych dla mieszkańców Mazowsza z całego Podregionu Radomskiego, w które włączą się mistrzowie sportu.

W ramach zadania dla mieszkańców Mazowsza z Podregionu Radomskiego zorganizowane więc zostanie pięć turniejów piłkarskich, w których zagrają najmłodsi adepci futbolu. W sumie w zmaganiach weźmie udział blisko 40 drużyn (co najmniej 500 zawodników!). Rywalizacja odbywać się będzie m.in. w Radomiu, Jedlińsku i innych gminach Podregionu Radomskiego. Imprezy będą miały na celu promocję i wspieranie rozwoju sportu oraz kultury fizycznej wśród mieszkańców Mazowsza z tego podregionu, promocję zdrowego stylu życia, rozwój umiejętności młodych piłkarzy i popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży. W każdym z turniejów rozegrane zostanie przynajmniej 28 pojedynków, w których popularyzowane będą zasady Fair Play. Wysoki poziom sportowy zapewni profesjonalna obsada sędziowska, medyczna, techniczna oraz informacyjno-promocyjna. Uczestnicy zmagań będą mieli zapewnione także wodę, napoje oraz poczęstunek dla każdego z nich. Najlepsi piłkarze otrzymają nagrody indywidualne. Każdy z uczestników rywalizacji otrzyma pamiątkowy, okolicznościowy medal, a drużyny pamiątkowe puchary.  

W Radomiu lub Jedlińsku, czyli miejscowościach Podregionu Radomskiego, które słyną z doświadczonych reprezentantów Królowej Sportu odbędzie się Piknik Lekkoatletyczny. Głównym celem lekkoatletycznego spotkania w trakcie rywalizacji będzie upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego stylu życia.

Udział we wszystkich wydarzeniach dla jego uczestników będzie bezpłatny!

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zaproponowany projekt odpowiada na potrzeby wielu mieszkańców Podregionu Radomskiego. Sportowa rywalizacja, zarówno piłkarska, jak i lekkoatletyczna, stanowić będzie doskonałą promocję, wspieranie rozwoju sportu oraz kultury fizycznej wśród mieszkańców Mazowsza, promocję zdrowego stylu życia. Przyniesie także rozwój umiejętności młodych adeptów futbolu i lekkiej atletyki oraz popularyzację wśród nich wspomnianych dyscyplin. Poszczególne części zadania mają także pozwolić odkryć nowe zainteresowania, poszerzać horyzonty i budować wspomniane relacje z rówieśnikami w przyjemny i pożyteczny sposób.

Adresaci projektu

- Dzieci i młodzież z Województwa Mazowieckiego w szczególności z całego Podregionu Radomskiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Organizacja pięciu całodziennych turniejów piłkarskich z pełną, profesjonalną obsługą sędziowską, techniczną, promocyjną, wyżywieniem dla uczestników, atrakcyjnymi nagrodami60 000 zł
2Organizacja pikniku lekkoatletycznego (z profesjonalną obsługą sędziowską, techniczną, promocyjną, nagrodami dla najlepszych)15 000 zł
3Obsługa administracyjna, księgowość, koordynacja oraz promocja zadania10 000 zł
Łącznie: 85 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Festiwal Gier 2024

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).