Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 17

17. Edukacja na szlakach Mazowsza 2024 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych


Lokalizacja

Miejscem zajęć będą m.in. sale radomskiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Kościuszki 5A w Radomiu, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Strażackiego w Niepokalanowie, Stacja Muzeum w Sochaczewie, etc.

Skrócony opis

Projekt polega na zorganizowaniu serii warsztatów edukacyjnych dla młodych mieszkańców Mazowsza i ich opiekunów. W miesiącach kwiecień-listopad zorganizowane zostanie także sześć wycieczek  W każdej weźmie udział grupa do 50 osób. Pod okiem wykwalifikowanego przewodnika będą mieli możliwość poznać historię, kulturę i tradycję miejsc, do których się wybiorą.

Opis projektu

Projekt polega na zorganizowaniu serii warsztatów edukacyjnych dla młodych mieszkańców Mazowsza i ich opiekunów. W okresie pandemii wielu z nich, ze względu na ograniczenia, nie mogło nawiązywać bezpośrednich relacji z rówieśnikami oraz brać udziału w dodatkowych zajęciach. U wielu z nich pozostawiło to ślad do dzisiaj. Problem dotyczył dzieci ze szkół podstawowych, średnich, także dzieci objętych edukacją domową (tych ostatnich na Mazowszu jest już ponad 3 tysiące). W projekcie udział wezmą więc zarówno dzieci uczące się w szkołach, jak i te, spełniające obowiązek szkolny w ramach Edukacji Domowej.

W ramach projektu dla mieszkańców południowego Mazowsza zorganizowane zostaną:
a) cykl zajęć specjalistycznych dla dzieci:
A1) zajęcia science laboratory (zajęcia naukowe z eksperymentami i doświadczeniami, 2 cykle zajęć po 30 godzin = 60 godzin)
A2) zajęcia warsztatowe z elementami języka angielskiego (cykl zajęć 50 godzin = 50 godzin)
A3) zajęcia matematyczno-logiczne (w tym gry i zabawy matematyczne, cykl zajęć 40 godzin = 40 godzin)
A4) zajęcia edukacyjno-medialne (2 cykle zajęć po 30 godzin = 60 godzin)
A5) zajęcia umuzykalniające (1 cykl zajęć 50 godzin = 50 godzin)
A6) zajęcia z robotyki (cykl zajęć 25 godzin = 25 godzin)

b) cykl zajęć dla dorosłych i seniorów (rodzice, dziadkowie, opiekunowie)
B1) Warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze dla dorosłych, w tym dotyczące uczuć i nastrojów dzieci i młodzieży, umiejętności rozmowy z nimi, konstruktywnego chwalenia, zachęcania do samodzielności, zachęcania do współpracy oraz wzajemnego wsparcia i uwalniania od grania ról (cykl 20 trzygodzinnych spotkań = 60 godzin dydaktycznych)
B2) Warsztaty pogłębiające więzi pomiędzy uczestnikami projektu poprzez rozwinięcie sprawności manualnej m.in. zajęcia artystyczne (cykl 20 trzygodzinnych spotkań = 60 godzin dydaktycznych)

Miejscem wspomnianych zajęć będą m.in. sale radomskiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia czy Muzeum Wsi Radomskiej.

W miesiącach kwiecień-listopad zorganizowana zostanie także seria wycieczek autokarowych szlakami Mazowsza. W każdej weźmie udział grupa do 50 osób. Pod okiem wykwalifikowanego przewodnika będą mieli możliwość poznać historię, kulturę i tradycję miejsc, do których się wybiorą. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostanie sześć wycieczek autokarowych: trzy wycieczki do Warszawy (m.in. do ZOO, Centrum Nauki Kopernik, Ogrody i Zamek w Wilanowie, zamek królewski i Stare Miasto), jedna wycieczka do Teresina/Niepokalanowa (m.in. Muzeum Strażackie) i Sochaczewa (w tym Muzeum Kolei Wąskotorowej), jedna do Kozienic i Królewskich Źródeł, jedna do Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie oraz Góry Kalwarii. Uczestnicy projektu zostaną zaproszeni także do poznania tajemnic lokalnej historii, m.in. poprzez udział w warsztatach tematycznych m.in. w MCSW Elektrownia, Muzeum Wsi Radomskiej połączone z ogniskiem oraz w Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Okres pandemii uniemożliwił wielu dzieciom i młodzieży udział w zajęciach. U wielu z nich pozostawiło to ślad do dzisiaj. A trwająca za wschodnią granicą wojna tylko spotęgowała lęk i niepewność. Projekt ma więc za zadanie wypełnić pewną lukę, jaka z powyższych powodów powstała. Pozwoli odkryć nowe zainteresowania, poszerzać horyzonty i budować relacje z rówieśnikami w przyjemny i pożyteczny sposób. Rozwój międzyludzkich relacji jest ważny zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Dlatego także rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci wezmą udział w spotkaniach warsztatowych rozwijających umiejętności wychowawcze oraz w warsztatach rozwijających sprawności manualne.

Turystyczny charakter drugiej części projektu pozwoli zobaczyć i poznać przez dzieci, dorosłych i seniorów miejsca na Mazowszu, które często kojarzą jedynie z nazwy. Udział w towarzyszących wyjazdom zajęciach edukacyjnych, pozwoli zapoznać się z dziedzictwem kulturowym wybranych miejsc województwa mazowieckiego. Taki sam cel przyświecać będzie zajęciom w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia oraz Muzeum Wsi Radomskiej.

Bezpłatny charakter zajęć pozwoli dotrzeć z projektem do wielu osób i jeszcze efektywniej realizować jego poszczególne elementy. W niepowtarzalny sposób odpowie również na potrzeby najmłodszych członków społeczeństwa oraz ich opiekunów.

Adresaci projektu

- Dzieci i młodzież z Województwa Mazowieckiego (mieszkańcy m.in. Radomia, Iłży, Jedlińska, Piaseczna, Góry Kalwarii -  zarówno dzieci i młodzież uczące się w szkołach, jak i te, spełniające obowiązek szkolny w domu w ramach Edukacji Domowej)
- Rodzice, dziadkowie oraz opiekunowie dzieci z Województwa Mazowieckiego
- Seniorzy z Radomia i okolic

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zajęcia science laboratory (zajęcia naukowe z eksperymentami i doświadczeniami dla dzieci 6-16 lat).18 000 zł
2Zajęcia warsztatowe z elementami języka angielskiego8 000 zł
3Zajęcia matematyczno-logiczne8 000 zł
4Zajęcia edukacyjno-medialne (prowadzący wraz z materiałami oraz zapewnieniem dostępu do sprzętów potrzebnych do przeprowadzenia specjalistycznych zajęć z użyciem nowoczesnych technologii)20 000 zł
5Zajęcia umuzykalniające7 000 zł
6Zajęcia z robotyki7 000 zł
7Warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze dla dorosłych (prowadzący + zakup potrzebnych materiałów do przeprowadzenia zajęć specjalistycznych)20 000 zł
8Warsztaty manualne dla dorosłych (prowadzący + zakup potrzebnych rekwizytów na zajęcia artystyczne)18 000 zł
9Wycieczka do Warszawy I (wizyta w Zoo, autokar, licencjonowany przewodnik, wyżywienie uczestników wyjazdu, zajęcia edukacyjne)9 000 zł
10Wycieczka do Warszawy II (wizyta m.in. w Centrum Nauki Kopernik, autokar, licencjonowany przewodnik, wyżywienie uczestników wyjazdu, zajęcia edukacyjne)10 000 zł
11Wycieczka do Teresina/Niepokalanowa i Sochaczewa (wizyta w Muzeum Strażackim, Muzeum Kolei Wąskotorowej, autokar, licencjonowany przewodnik, wyżywienie uczestników wyjazdu, zajęcia edukacyjne)9 000 zł
12Wycieczka do Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie oraz Góry Kalwarii (autokar, licencjonowany przewodnik, wyżywienie uczestników wyjazdu, zajęcia edukacyjne)9 000 zł
13Wycieczka do Warszawy III (wizyta m.in. w Ogrodach i Zamku w Wilanowie, autokar, licencjonowany przewodnik, wyżywienie uczestników wyjazdu, zajęcia edukacyjne)9 000 zł
14Wycieczka do Kozienic oraz Królewskich Źródeł (autokar, licencjonowany przewodnik, wyżywienie uczestników wyjazdu, zajęcia edukacyjne)8 000 zł
Łącznie: 160 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Edukacja na szlakach Mazowsza 2024 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).