Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 15

15. Zadbajmy o mazowieckie jeże


Lokalizacja

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Skrócony opis

Projekt ma na celu zakup i montaż 200 domków dla jeży w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Domki umieścimy w różnych miejscach na terenie muzeum, które zimą będą dawać schronienie jeżom.

Opis projektu

Projekt związany jest z pomocą mazowieckim jeżom, które mają coraz mniej naturalnych miejsc do przezimowania, rozrodu wychowania młodych. W projekcie chcemy wybudować i zamontować na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 200 domków dla jeży w miejscach dostępnych dla nich. W domkach tych jeże  przezimują zapadajac w sen zimowy i będą mogły wydać potomstwo. Domki dla jeży mają tak skonstruowany przedsionek, by do środka nie dostał się drapieżnik. Wewnątrz jest część sypialniana. Domek jest zabezpieczony olejem lnianym, ma wodoodporny, ściągany dach, który ułatwi uprzątnięcie wnętrza na wiosnę, kiedy jeże się wyprowadzą. W kolejnych miesiącach może posłużyć jako budka lęgowa.
Jeż europejski (Erinaceus europaeus) to największy europejski owadożerny ssak o długości ciała wynoszącej około 30 cm. Osiąga wagę 1-2 kg. Jego brzuszną część ciała pokrywają drobne, delikatne włoski. Na grzbiecie wrażenie robią długie kolce, które w rzeczywistości są przekształconymi włosami. Jeż po urodzeniu ma ich około 100. Początkowo są białe i miękkie. Z czasem pojawiają się kolejne, twardsze pokolenia kolców. Finalnie jeż może posiadać ich 6-8 tysięcy. Inną cechą charakterystyczną jeży jest wydłużony, mokry, „ruchliwy” nosek. Jeż od 2014 roku podlega w Polsce częściowej ochronie gatunkowej. Zwykle żyje 7-10 lat.

Tryb życia i pożywienie jeży – sojusznik w ogrodzie
Jeże prowadzą głównie nocny tryb życia – wtedy wychodzą na żer. Mają doskonale rozwinięte zmysł widzenia nocą i słuch, pozwalający zidentyfikować nawet drobne stworzenia. W skład ich diety wchodzą owady (ok. 70 proc.), ślimaki, dżdżownice, ptasie jaja, jaszczurki, a nawet żaby.

Dzięki temu że jeże są naturalnymi wrogami ślimaków są też naszymi sprzymierzeńcami w zwalczaniu tych szkodników, których jest coraz więcej w naszych ogrodach i mamy z nimi coraz większy problem. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jest miejscem gdzie jeże występują naturalnie i możemy im pomóc w przezimowaniu.
Na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zostanie też zamontowana tablica informacyjna o biologii, życiu i potrzebach bytowych  tych pożytecznych ssaków, których nocny tryb życia uniemożliwia nam ich stuprocentowe poznanie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Populacja jeży na Mazowszu jest coraz mniejsza więc potencjalne miejsca do przezimowania i rozrodu zwiększy ich liczebność na terenie Mazowsza. Dzięki temu na terenie skansenu zwiększy się populacja tych pożytecznych owadożerców, zarazem zmniejszy się liczba ślimaków, które są przysmakiem pożytecznych jeży.
Tablica informacyjna wzbogaci turystę odwiedzających Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Dzięki niej będą mogli dowiedzieć się o życiu, biologii i potrzebach tych pożytecznych zwierząt.

Adresaci projektu

Jeże europejskie,
Turyści odwiedzający Muzeum Wsi Mazowieckiej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Domki dla jeży30 000 zł
2montaż 6 000 zł
3tablica informacyjna 10 000 zł
Łącznie: 46 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zadbajmy o mazowieckie jeże

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).