Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 14

14. Stacje do ładowania samochodów elektrycznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu


Lokalizacja

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu ul Szydłowiecka 30 26-600 Radom
działka 145/5 obręb 0130 Jeżowa Wola

Skrócony opis

Stacje do ładowania samochodów elektrycznych dla turystów odwiedzających Muzeum Wsie Radomskiej w Radomiu. Podczas zwiedzania Muzeum samochód elektryczny naładuje się do dalszej drogi.

Opis projektu

Popularność motoryzacji elektrycznej stale rośnie. Jest oczywiste, że pojazdy te wymuszają coraz większą liczbę stacji ładowania w infrastrukturze energetycznej i drogowej, ale zarazem wymuszają też coraz większą wydajność samych ładowarek co podyktowane jest dążeniem do maksymalnego skrócenia czasu ładowania każdego pojazdu elektrycznego lub hybrydowego. Stacje te to w dużym skrócie specjalnie przygotowane stanowiska wyposażone w odpowiednio zaprojektowane ładowarki zasilane prądem z lokalnej sieci energetycznej, do których właściciele podłączają swoje pojazdy elektryczne by naładować ich baterie i móc dalej korzystać ze zgromadzonej w nich energii. Standardem jest, że jedna ładowarka – których na każdej stacji może być kilka pojazdów. Turysta odwiedzający Muzeum może w czasie zwiedzania naładować swój samochód. Ładowanie samochodu będzie odpłatne według taryfy ustalonej przez Muzeum Wsi Radomskiej. Płatność za ładowanie auta elektrycznego będzie można uiścić karta przy stacji ładowania lub gotówką w kasie muzeum.
Projekt budowy  Stacji do ładowania samochodów elektrycznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu został skonsultowany z dyrekcją Muzeum przed złożeniem wniosku. Dyrekcja  wyraziła zgodę na jego realizację i zna  przyszłe koszty utrzymania projektowanej inwestycji.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Coraz większa liczba pojazdów elektrycznych.
Projekt wychodzi naprzeciw właścicielom samochodów elektrycznych odwiedzających Muzeum Wsi Radomskiej.

Adresaci projektu

właściciele pojazdów elektrycznych odwiedzających Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Projekt20 000 zł
2stacje do ładowania120 000 zł
3Wykonanie50 000 zł
4Inspektor nadoru20 000 zł
5przyłącze elektryczne 15 000 zł
Łącznie: 225 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Stacje do ładowania samochodów elektrycznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).