Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. Mistrzostwa Mazowsza HOBBY HORSE w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu


Lokalizacja

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Skrócony opis

MISTRZOSTWA MAZOWSZA HOBBY HORSE odbędą się podczas imprezy plenerowej „Dzień Dziecka w skansenie” 2.06.2024 r. Rywalizacje dla dzieci i młodzieży obejmą kilka kategorii wiekowych oraz tematycznych: parkur, potęga skoku oraz ujeżdżanie. Zawodom towarzyszyć będą liczne atrakcje dodatkowe, m.in. pokazy ujeżdżania koni, warsztaty i koncert. To wspaniała propozycja spędzenia czasu dla całych rodzin.

Opis projektu

Zabawa, a właściwie dyscyplina sportowa, polegająca na ujeżdżaniu hobby horsa i pokonywaniu przeszkód, w ostatnim czasie bardzo zyskała na popularności. Kukiełka hobby horse w  bezpośredni sposób nawiązuje do dawnych zabawek dziecięcych – wykonywanych ręcznie drewnianych koników na kiju, którymi niegdyś bawiło się niemal każde wiejskie dziecko. Obecnie głowa konia wykonana jest z materiału, ale ogólny zamysł zabawki pozostał niezmienny. Fakt, iż jest to powrót do zabawki sprzed lat oraz świadomość jej rosnącej wciąż popularności sprawił, że Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu postanowiło zorganizować  MISTRZOSTWA MAZOWSZA HOBBY HORSE. Odbędą się one podczas imprezy plenerowej „Dzień Dziecka w skansenie” w dniu 2.06.2024 r. w godz. 10.00 - 18.00. Przewidziano udział 300 uczestników. W ramach Mistrzostw zaplanowano trzy konkurencje: parkur, potęgę skoku oraz układ ujeżdżeniowy własnej aranżacji. Rywalizacje odbędą się w czterech kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat oraz 11-12 lat. Każdy z uczestników Mistrzostw otrzyma pamiątkowy medal i dyplom za uczestnictwo, natomiast 36 laureatów - zdobywcy I, II i III miejsca - pamiątkowe dyplomy, medale oraz cenne nagrody rzeczowe. Parkur to nic innego jak pokonanie wyznaczonej trasy z przeszkodami w jak najkrótszym czasie, przy jednoczesnym staraniu o niestrącenie belek. Uczestnicy konkurencji potęga skoku będą musieli wykazać się umiejętnością przeskoczenia coraz wyższych przeszkód. Tymczasem w konkursie ujeżdżania zawodnicy zaprezentują układ ujeżdżeniowy hobby horse własnego pomysłu do ustalonego przez Organizatorów podkładu muzycznego. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji oraz przestrzeganiem zasad fair play czuwać będzie sześcioosobowy skład sędziowski oraz 3 osoby obsługi. Wszystkie konkurencje będą relacjonowane przez spikera.
MISTRZOSTWOM MAZOWSZA HOBBY HORSE towarzyszyć będzie wesoła i beztroska atmosfera Dnia Dziecka oraz liczne atrakcje dodatkowe. Bezpośrednim nawiązaniem do hobby horsingu będą widowiskowe pokazy ujeżdżania koni. Dodatkową atrakcją będzie możliwość jazdy konnej w siodle lub przejażdżki bryczką konną. Wkraczając na teren ekspozycji muzealnej najmłodsi odkryją barwny świat sztuki ludowej. W zagrodach na terenie skansenu odbędą się także liczne warsztaty tematyczne z aktywnym udziałem dzieci. Wykonywanie koni na drewnianym patyku, szycie koni z płótna, a także tworzenie szmacianych laleczek motanek, czy papierowych wiatraczków z pewnością dostarczą wielu emocji. Na terenie jednej z zagród  będzie można spróbować swych sił w dawnych zabawach podwórkowych, takich jak: chodzenie na szczudłach, toczenie obręczy, czy strzelanie z procy do celu. Odbędą się tu także liczne inscenizacje prac codziennych: pokaz ręcznego prania i maglowania bielizny, czy też wykonywania kwiatów z bibuły. Będzie można także poznać technikę wyplatania wiklinowych koszy, a w kuźni przyjrzeć się sztuce wykuwania podków. Warsztaty garncarstwa umożliwią własnoręcznie wykonanie odlewu dłoni lub innej dowolnej figurki. Z kolei w jednej ze stodół dzieci dowiedzą się „Jak to ze zbożem było” i wezmą  udział w mieleniu ziarna w żarnach, młóceniu zboża cepami i odwiewaniu ziarna, a nieopodal będą mogły ujrzeć pokaz kręcenia powrozów za pomocą kołowrotka powroźniczego oraz pracę kieratu. Niezapomniane wrażenia zagwarantuje możliwość posługiwania się replikami zabawek z dawnych czasów w specjalnie zaaranżowanym ogródku zabaw. Dzieci poznają nie tylko zabawy, ale także obowiązki swych rówieśników, którzy żyli na przełomie XIX i XX wieku. Każdy będzie mógł wziąć udział w lekcji kaligrafii odbywającej się w ławkach sprzed lat, których cechą charakterystyczną są pochyłe blaty oraz otwory na kałamarz. Podczas Dnia Dziecka w skansenie nie zabraknie różnorodnych gier, zabaw i konkursów z nagrodami. Odbędą się rywalizacje sportowe, zręcznościowe i plastyczne, słowem – dla każdego coś miłego. Na stoiskach kiermaszu prowadzona będzie sprzedaż tradycyjnych zabawek dziecięcych, wyrobów z gliny, ceramiki i drewna, a także obwarzanek, pieczywa obrzędowego i łakoci. Na scenie amfiteatru odbędzie się barwne widowisko teatralne oraz koncert muzyczny.
MISTRZOSTWA MAZOWSZA HOBBY HORSE zaplanowane podczas imprezy plenerowej „Dzień Dziecka w skansenie” to doskonała propozycja spędzenia czasu dla całej rodziny. Szeroki wachlarz różnorodnych atrakcji umożliwi aktywne spędzenie całego dnia na świeżym powietrzu, w pięknym otoczeniu drzew, łąk i pól, na terenie dawnej wsi mazowieckiej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

MISTRZOSTWA MAZOWSZA HOBBY HORSE to niezwykle interesująca inicjatywa, której realizacja wynika z potrzeb mieszkańców Mazowsza. Są nimi przede wszystkim:
- rozwijanie umiejętności sportowych
- krzewienie zasad fair play
- realizacja potrzeby współzawodnictwa
-  spędzanie czasu zarówno w gronie rówieśniczym, jak również w gronie rodziny
- promowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego na świeżym powietrza, ograniczające dostęp do urządzeń multimedialnych
- nieprzerwany, całodniowy kontakt z przyrodą, którą ma zbawienny wpływ na zachowanie zdrowia psychofizycznego
- pogłębianie wiedzy historycznej, dotyczącej dawnej obyczajowości wiejskiej
- efektywne a jednocześnie efektowne przekazanie wartości kulturowych naszych przodków poprzez obcowanie ze staropolskimi obyczajami i tradycjami
-  nauka przez zabawę
-  pogłębienie istniejących lub rozbudzenie nowych pasji i zainteresowań
- realizacja potrzeby spotkania z teatrem.
Mistrzostwa będą doskonałą okazją do spotkania osób, które pasjonują się tematyką hobby horsingu, do wymiany doświadczeń, ciekawych rozmów i zawarcia nowych znajomości, a być może nawet przyjaźni. Nic bowiem nie integruje tak ludzi, jak wspólna pasja. Ponadto zawody będą bardzo dobrą okazją do rozwijania umiejętności sportowych i zestawienia ich ze sprawnością rówieśników. Miejsce zawodów zaplanowane zostało na zielonej, zadrzewionej polanie, z dala od miejskiego zgiełku. Wyjazd na łono natury to doskonała okazja do tego, aby zadbać także o sprawność fizyczną. Ostatni czas pokazał wyraźnie całej ludzkości, że kontakt z naturą to ogromna wartość, ponieważ tworzy idealne środowisko do relaksu. Pozwala się wyciszyć, przynosi ukojenie, obniża napięcie psychiczne i pomaga pozbyć się zmęczenia. Organizacja tego typu przedsięwzięć na świeżym powietrzu, blisko natury jest w tej chwili wartością niezaprzeczalną i wpłynie znacząco na poprawę sytuacji fizycznej i psychicznej uczestników, zwłaszcza dzieci i młodzieży, których konsekwencje pandemii dotknęły najbardziej. Wspólne, międzypokoleniowe spędzenie czasu na pikniku połączonym z zawodami sportowymi, udział w warsztatach, koncercie i spektaklu teatralnym będzie świetną okazją do aktywizacji i integracji mieszkańców Mazowsza. Miejsce Mistrzostw, jakim jest skansen, w naturalny sposób zbudzi potrzebę pogłębiania wiedzy na temat dawnej obyczajowości mieszkańców wsi przełomu wieków; warunków ich życia, codziennych obowiązków, pracy, a także form zabaw dzieci. W naturalnym odruchu wpłynie także na wzbudzenie szacunku do historii, kultury ludowej oraz natury.

Adresaci projektu

Projekt MISTRZOSTWA MAZOWSZA HOBBY HORSE adresowany jest do wszystkich mieszkańców Mazowsza, niezależnie od płci i wieku. W zawodach uczestniczyć będą dzieci i młodzież w wieku od 5 do 12 lat, natomiast rodzice i opiekunowie będą mogli obserwować i dopingować pociechy. Ponadto zawodom towarzyszyć będzie szeroki wachlarz atrakcji dostępny dla wszystkich uczestników: zwiedzanie terenu ekspozycji, udział  w pokazach i warsztatach, kiermasz  rzemiosła ludowego i produktów gastronomicznych, widowisko teatralne i koncert muzyczny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Koncert muzyczny30 000 zł
2Nagrody rzeczowe36 000 zł
3Pokaz ujeżdżania koni 8 000 zł
4Catering dla uczestników20 000 zł
5Honorarium sędziów, spikera zawodów i obsługa Mistrzostw10 000 zł
6Działania promocyjne - plakaty, dyplomy, bannery6 000 zł
7Przeszkody na parkurze do konkursów hobby horse20 000 zł
8Obsługa medialna5 000 zł
9Obsługa medyczna 3 000 zł
10Ubezpieczenie imprezy2 000 zł
11Dyplom medale puchary7 000 zł
Łącznie: 147 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Mistrzostwa Mazowsza HOBBY HORSE w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).