Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. Juwenalia Południowego Mazowsza UTW


Lokalizacja

Muzeum Wsi Radomskiej w Radoniu

Skrócony opis

Juwenalia Południowego Mazowsza dla studentów Uniwersytetu III Wieku odbędą się w czerwcu 2024 r. Seniorzy z Radomia i okolic spotkają się by wspólnie świętować zakończenie roku akademickiego 2023/2024. Ideą Juwenaliów jest głównie edukacja kulturalna seniorów. Spotkanie to też szansa na zainspirowanie się pomysłami na aktywne spędzanie czasu, to także możliwość zawarcia nowych znajomości.

Opis projektu

Juwenalia Południowego Mazowsza dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku proponujemy w miesiącu czerwcu 2024 r. Studenci i słuchacze UTW z Radomia i okolic spotkają się by wspólnie świętować zakończenie roku akademickiego 2023/2024. Planujemy, aby w wydarzeniu wzięło udział rotacyjnie do 1000  seniorów w wieku powyżej 60 roku życia wraz z rodzinami. Planowana lokalizacja imprezy Muzeum Wsi Radomskiej. Wydarzenie nie ma charakteru imprezy masowej przewiduje się do 1000 osób rotacyjnie.
W ramach projektu zaplanowano zabezpieczenie medyczne przez wykwalifikowanych medyków oraz karetkę, która będzie na miejscu przez cały czas wydarzenia, oraz zabezpieczenie terenu przez wykfalifikowaną agencje ochrony.
Rozszerzanie działań mających na celu aktywizację i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób w wieku senioralnym osób nie powinno się ograniczać jedynie do działań skierowanych do małych grupek osób, ale powinno obejmować także organizację większych imprez kulturalnych, w których seniorzy mogliby uczestniczyć, a takich wydarzeń w naszym regionie brakuje.

Juwenalia seniora, czyli dojrzałość z pasją.  
Główną atrakcją będą występy seniorów, którzy zaśpiewają chóralnie, zespołowo, solowo, zaprezentują sztuki teatralne, a nawet pokażą układy taneczne.
Chcielibyśmy pokazać, że sztuka i kultura potrafią zamienić jesień życia w twórczą wiosnę i są znakomitą propozycją dla każdego, niezależnie od wieku. Po prostu warto żyć artystycznie i kulturalnie. Dla wielu grup udział w Juwenaliach będzie niezmiernie istotną motywacją do całorocznej pracy warsztatowej. Występy będzie oceniać jury. Najlepsze prezentacje mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Przewiduje się 9 nagród w konkurencjach zespołowych i 40 nagród w konkurencjach indywidualnych. Konkurencje zespołowe wykonanie piosenki, przyśpiewki ludowej oraz mini sztuki teatralnej. Konkurencjach indywidualnych piosenki przyśpiewki ludowe mini etiudy teatralne. Można by podzielić na 4 kategorię wiekowe do 60 do 65 do 70 i powyżej 75 lat . 12 nagród głównych oraz konferencjach indywidualnych rozdamy również 28 nagrody pocieszenia dla wszystkich występujących artystów. Planuje się również audycje radiowe promujące wydarzenie oraz relacje z wydarzenia w lokalnych rozgłośniach radiowych, które posłużą do popularyzacji Uniwersytetów III Wieku jak również prezentacje występujących seniorów w konkursach.
Prezentacjom scenicznym będzie mógł towarzyszyć również konkurs literacki seniorów " Opowiedz o szczęściu", który ogłosimy wcześniej. Podczas spotkania mogą być zaprezentowane prace seniorów, a jury wybierze i nagrodzi najlepsze z nich.
W tym konkursie rozdamy 9 nagród głównych w trzech kategoriach wiekowych oraz 15 nagród pocieszenia dla uczestników konkursu literackiego dla seniorów.
Dla uczestników przewidziano koncert zespołu artystycznego oraz DJ z repertuarem dostosowanym do gustów seniorów. W programie przewidziano dwa wykłady po 30 minut podsumowujące rok akademicki.

Aktywni seniorzy i ich rodziny po części artystycznej rozpoczną zabawę na Pikniku Pokoleń. Proponowana lokalizacja wydarzenia to Muzeum Wsi Radomskiej. Na czas trwania pikniku przewidziano mnóstwo atrakcji. Jedną z nich mogło by być dancing międzypokoleniowy poprowadzony przez DJ. Jednak to jeszcze nie wszystko – Piknik Pokoleń może być miejscem warsztatów i spotkań z ciekawymi ludźmi. Uczestniczące w nim osoby starsze będą mogły odwiedzić stoiska organizacji pozarządowych i działających na rzecz seniorów instytucji. W kilkunastu punktach zostaną ustawione miejsca siedzące, by w razie potrzeby można było na nich odpocząć. Piknik Pokoleń to wydarzenie, którego nie może przegapić żaden aktywny senior. Czas pokazać wszystkim, jak potrafią bawić się ludzie w jesieni życia!
Planuje się wydrukowanie 1500 dyplomów dla wszystkich uczestników za udział w roku akademickim 2023/2024 Uniwersytetów III Wieku jak również wydrukowanie 100 zaproszeń dla gości zaproszonych oraz 200 plakatów z informacją o imprezie Juwenalia Uniwersytetów III Wieku północnego Mazowsza.

Zadaniem koordynatora będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem całego przedsięwzięcia jak również przygotowaniem konkursów, dyplomów nagród prelegentów zespołu.
Juwenalia  to wydarzeniem z bezpłatnym wstępem. Przewiduje się transport autobusowy seniorów z Radomia i okolic na teren Juwenaliów.  Wynajętych 10 autokarów które z różnych kierunków przywiozą  do miejsca docelowego studentów uniwersytetu i odwiozą po zakończonych Juwenaliach.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Celem projektu jest wyjście naprzeciw aktualnej sytuacji demograficznej i dążenie, by życie było komfortowe dla stale rosnącej grupy seniorów. W obliczu faktu, że współczesne społeczeństwo się starzeje, a wszystkie wskaźniki demograficzne wskazują, iż ten trend będzie się w najbliższych latach nasilał, konieczne jest dostosowanie oferty kulturalnej do aktualnych warunków i potrzeb mieszkańców naszego subregionu. Rozszerzanie działań mających na celu aktywizację i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób w wieku senioralnym nie powinno się ograniczać jedynie do działań skierowanych do małych grupek osób, ale powinno obejmować także organizację większych imprez kulturalnych, w których seniorzy mogliby uczestniczyć, a takich wydarzeń w naszym subregionie brakuje. Juwenalia Uniwersytetu III Wieku to przede wszystkim oryginalna edukacja kulturalna osób w wieku 60+. Zależy nam, aby zerwać ze stereotypowym wizerunkiem artystycznych zespołów seniora, jako "sztuki drugiego sportu". Chcemy pokazać, że  występy seniora wcale nie muszą kojarzyć się z trzęsącymi głosami, czy biesiadnym repertuarem.

Odpowiedzią na te potrzeby są planowane przez nas Juwenalia, które proponuje się  zorganizować w czerwcu 2024 roku na terenie Muzeum Wsi Radomskiej. To impreza skierowana do osób będących w wieku powyżej 60. roku życia, ale także ich rodzin. Mamy nadzieję, że organizacja tego typu wydarzenia posłuży nie tylko integracji środowisk senioralnych, ale także umocnieniu więzi rodzinnych. Spotkanie to również niepowtarzalna okazja, by wsłuchać się w głos starszego pokolenia. Pamiętajmy, że bez tej historii, którą te osoby piszą przez całe życie, nie byłoby nas. Nie bylibyśmy tymi samymi ludźmi. Możemy i musimy czerpać z ich ogromnego doświadczenia i wiedzy zdobywanej latami.

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do 1500 seniorów z Radomia i okolic w wieku 60+ (powiat grójecki, garwoliński, kozienicki, białobrzeski, przysuski, radomski, zwoleński, szydłowiecki, lipski). Do celów rekrutacji zastosowany zostanie formularz zgłoszeniowy dla uczestników, w tym opatrzony w zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na udostępnianie wizerunku oraz zawierający informacje na temat specjalnych potrzeb. W celu efektywnego procesu naboru do uczestników dotrzemy poprzez media społecznościowe, czy tez promocje w lokalnej prasie oraz przekazanie informacji do parafii z terenu objętego działaniami projektowymi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1wynagrodzenie dla prowadzącego cały dzień imprezę5 000 zł
2wynagrodzenie zespołu muzycznego i DJ30 000 zł
3catering dla uczestników45 000 zł
4gadżety promujące10 000 zł
5audycje radiowe (prelegent i koszty audycji)5 000 zł
6opracowanie i druk plakatów promujących i banerów6 000 zł
7nagrody dla uczestników18 000 zł
8wynagrodzenie osoby ds. promocji3 000 zł
9wynagrodzenie koordynatora4 000 zł
10transport uczestników30 000 zł
11dyplomy statueki15 000 zł
12honorarium dla wykładowców5 000 zł
13wynajem terenu10 000 zł
14zabezpieczenie medyczne3 000 zł
15zabezpieczenie terenu (agencja ochrony)4 000 zł
Łącznie: 193 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Juwenalia Południowego Mazowsza UTW

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).