Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu


Lokalizacja

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul Narutowicza 64
działka numer 5/1
obręb Sierpc

Skrócony opis

ETNO plac zabaw to ogólnodostępne miejsce zabawy i rekreacji na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Wykonany z naturalnych materiałów będzie wpisywał się w otoczenie skansenu. Umożliwi integrację międzypokoleniową i powrót do zabaw sprzed lat, takich jak gra w klasy,czy chłopa. Etno plac zabaw to dla dzieci fantastyczne miejsce do zabawy, a dla dorosłych relaks w pięknym otoczeniu przyrody.

Opis projektu

W ramach realizacji przedsięwzięcia powstanie ogólnodostępne miejsce różnorodnej aktywności ruchowej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Projekt zakłada stworzenie bezpiecznej i innowacyjnej przestrzeni do zabawy i rekreacji. Elementy składowe zostaną wykonane z naturalnych materiałów, co sprawi, że plac zabaw będzie idealnie współgrał z otoczeniem skansenu. Kompleks będzie składał się nie tylko z podstawowych, powszechnych form aktywności, takich jak zjeżdżalnie, huśtawki, bocianie gniazda, czy karuzele. Jego wyposażenie stanowić będą także zapomniane, lecz niezwykle wartościowe zabawy, jak gra w klasy czy chłopa. Zastosowanie takich form umożliwi integrację międzypokoleniową i powrót do zabaw sprzed lat, gwarantując jednocześnie różnorodne formy ruchu i aktywności. W ramach placu zabaw zostanie także zabezpieczone miejsce na zaaranżowany specjalnie dla najmłodszych młyn wodny, napędzany wodą wlewaną przez same dzieci. Motywami przewodnimi projektu będą zwierzęta, które można spotkać na terenie skansenu: bocian, gęś, kogut. Innowacyjnie, ciekawie zaprojektowany etno plac zabaw pobudzi dzieci do twórczej zabawy i  umożliwi im poznanie zabaw z przeszłości. Projekt zostanie skonsultowany z historykami oraz antropologami.

Projekt budowy Etno placu zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu został skonsultowany z dyrekcją Muzeum przed złożeniem wniosku. Dyrekcja  wyraziła zgodę na jego realizację i zna  przyszłe koszty utrzymania projektowanej inwestycji.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Etno plac zabaw będzie szansą na integrację rodzin i pokoleń, pozytywnie wpłynie na kondycję zdrowia psychicznego i fizycznego, zapewni wypoczynek i rekreację w pięknych okolicznościach przyrody. Stworzy przestrzeń do wspomnień dla osób starszych, które będą miały okazję podzielić się z wnukami wiedzą dotyczącą dawnych czasów. Umożliwi powrót do gier i zabaw, które odeszły w zapomnienie, a tym samym - w naturalny i niewymuszony sposób - zachęci najmłodszych do poznania dziedzictwa kulturowego i historycznego Mazowsza. Uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej na terenie skansenu z pewnością przyczyni się do uatrakcyjnienia tego miejsca, a tym samym pozwoli w pełni wykorzystać jego potencjał przyrodniczo - kulturowy.

Adresaci projektu

Etno plac zabaw to przedsięwzięcie skierowane do osób w każdym wieku. Projekt adresowany jest do wszystkich osób odwiedzających Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Z jego realizacji skorzystają w szczególności rodziny z dziećmi, dla których wycieczka do muzeum będzie jeszcze atrakcyjniejszym sposobem spędzenia wolnego czasu. Z placu zabaw będą mogły korzystać również grupy wycieczkowe, tak licznie odwiedzające skansen. To realna perspektywa integracji uczestników wycieczek, rodzin i całych pokoleń. Etno plac zabaw to fantastyczne miejsce i bezpieczna przestrzeń dla dzieci, strefa do relaksu dla rodziców, a dla dziadków - powrót do przeszłości i wspomnień sprzed lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Etno Plac zabaw890 000 zł
2Projekt 60 000 zł
3Nadzór wykonawczy 20 000 zł
Łącznie: 970 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).