Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Mazowsze na sportowo w Legionowie


Lokalizacja

Legionowo, powiat legionowski

Skrócony opis

Projekt zakłada dwa dni wydarzeń sportowych w Legionowie:
1. Dzień lekkoatletyczny – zawody dla dzieci z nagrodami.
2. Dzień piłki nożnej – turniej z nagrodami dla dzieci.

Opis projektu

Projekt obejmuje dwa dni (jeden weekend) bezpłatnych wydarzeń sportowych dla mieszkańców:
1. Dzień lekkoatletyczny – zawody sportowe w konkurencjach lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży z podziałem na kategorie wiekowe (z nagrodami, napojami i zdrowym posiłkiem regeneracyjnym dla uczestników zawodów np. owocami). Proponowane są następujące konkurencje: bieg na 60 m, bieg na 400 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową(6-13 r.ż.)/pchnięcie kulą(14-16 r.ż.).
2. Dzień piłki nożnej – turniej piłkarski zorganizowany dla dzieci z podziałem na kategorie wiekowe (z nagrodami, napojami i zdrowym posiłkiem regeneracyjnym dla uczestników zawodów np. owocami).

Uczestnictwo w wydarzeniach w ramach projektu powinno być poprzedzone wcześniejszymi zapisami i ułożeniem harmonogramów oraz regulaminów zawodów.
Proponowane są dwie kategorie wiekowe dla turnieju piłki nożnej: 1. Poniżej 10 roku życia, 2. Poniżej 12 roku życia. Przewidywana liczba uczestników (drużyny 6 osobowe plus ewentualni zmiennicy) to minimum 72 osoby.
W przypadku zawodów lekkoatletycznych proponowane są trzy kategorie wiekowe (w podziale na dziewczęta i chłopców): 1. od 6 do 9 roku życia, 2. od 10 do 13 roku życia, 3. od 14 do 16 roku życia. Szacowana liczba uczestników zawodów dnia lekkoatletycznego to ok. 120 osób.

Projekt przewiduje zaangażowanie osób profesjonalnie zajmujących się sportem – sportowców, trenerów, sędziów, obsługi technicznej, obsługi medycznej oraz niezbędnych środków technicznych do realizacji projektu (w tym sprzętu sportowego i ochrony). Dodatkowym atutem może być zaangażowanie znanych sportowców z Mazowsza np. z Legionowa i innych miejscowości podregionu warszawskiego wschodniego jako instruktorów podczas zawodów w konkurencjach lekkoatletycznych.
Wydarzenie proponowane jest do realizacji w jednym z kompleksów sportowych w Legionowie, które zapewnią techniczne możliwości jego bezpiecznego zrealizowania (dnia lekkoatletycznego i dnia piłki nożnej). Proponowana lokalizacja realizacji projektu to np. na teren sportowy jednej ze szkół lub na stadion miejski w Legionowie – składający się z: boiska z naturalną nawierzchnią trawiastą i bieżnią, boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą, skateparku, boiska trawiastego i tartanowego Orlik oraz powierzchnią dogodną pod stoiska, a także sąsiadującą halą sportową. Przewidziany termin realizacji projektu to weekend w okresie wiosna-lato. Ze względu na przewidywaną ograniczoną liczbę uczestników i możliwość kontroli liczby uczestników projekt nie będzie stanowił imprezy masowej.
Wydarzenia sportowe w ramach projektu w celu zapewnienia frekwencji powinny zostać poprzedzone akcją promocyjną w mediach lokalnych, na plakatach, w mediach społecznościowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja projektu będzie promować zdrowy tryb życia, kulturę fizyczną i sport (w tym lekką atletykę i piłkę nożną), współzawodnictwo, rywalizację fair play oraz Mazowsze.

Adresaci projektu

Wydarzenie będzie otwarte dla wszystkich chętnych (dzieci i młodzieży). Uczestnictwo w wydarzeniach w ramach projektu powinno być poprzedzone wcześniejszymi zapisami. Ze względu na lokalizację, grupą która będzie miała najbliżej do miejsca wydarzenia będą mieszkańcy podregionu warszawskiego wschodniego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Organizacja dnia lekkoatletycznego (m.in. kadra sportowa i sędziowska, sprzęt, ochrona, obsługa medyczna, catering dla uczestników zawodów, nagrody)16 000 zł
2Organizacja dnia piłkarskiego (m.in. kadra sportowa i sędziowska, sprzęt, ochrona, obsługa medyczna, catering dla uczestników zawodów, nagrody)16 000 zł
3Promocja (w mediach lokalnych, plakaty, w mediach społecznościowych)3 000 zł
Łącznie: 35 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Mazowsze na sportowo w Legionowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).