projekt nr 112

112. „STOCER DLA DZIECI” - AKTYWNA STREFA NAUKOWO – SPORTOWA


Lokalizacja

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.
Ośrodek Ortopedyczno – Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży
ul. Długa 40/42, 05-510 Konstancin-Jeziorna

Oznaczenie działki: 141802_4.0304.16/1 ;  Nr działki 16/01 ; Obręb: 0304
Oznaczenie działki: 141802_4.0304.16/3 ;  Nr działki 16/03 ; Obręb: 0304
Oznaczenie działki: 141802_4.0304.16/6 ;  Nr działki 16/06 ; Obręb: 0304

Skrócony opis

Projekt zakłada budowę placu zabaw, ścieżek edukacyjnych zaopatrzonych w nowe zestawy zabawowe oraz urządzenia sprawnościowe dla dzieci i młodzieży będących pacjentami Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. Ośrodka Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży

Opis projektu

Projekt zakłada budowę placu zabaw, ścieżek edukacyjnych zaopatrzonych w nowe zestawy zabawowe oraz urządzenia sprawnościowe dla dzieci i młodzieży będących pacjentami ośrodka.
Budowę nowego układ komunikacji z kostki brukowej oraz wyposażenie części parkowej w ławeczki do wypoczynku na świeżym powietrzu.
Modernizację ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc postojowych dla gości i pracowników ośrodka.

Termin realizacji

1. Stworzenie projektu po uzgodnieniu dokładnej lokalizacji  i ostatecznego wyposażenia  z kierownictwem  ośrodka, lekarzami ortopedami, rehabilitantami oraz opiekunami.
2. Wyłonienie wykonawcy/ów.
3. Realizacja projektu w trybie bezzwłocznym.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt odpowiada na potrzeby dzieci i młodzieży będących pacjentami ośrodka podczas turnusów rehabilitacyjnych , ale także ich opiekunów i rodziców, którzy w najbliższej okolicy ośrodka będą mogli atrakcyjnie spędzić czas z dziećmi.
Dzieci i młodzież przebywająca na terenie ośrodka poza godzinami zajęć rehabilitacyjnych oraz edukacji szkolnej po realizacji tego projektu mieliby większą motywację do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, zamiast siedzieć w pokojach i spędzać czas przed telefonami lub innymi urządzeniami komputerowymi.
Realizacja tego projektu pozwoli także na zorganizowanie atrakcyjnego miejsca spotkań rodziców z dziećmi przebywającymi w ośrodku, wśród unikalnej atmosfery drzew iglastych z których słynie miejscowość uzdrowiskowa Konstancin-Jeziorna.

Adresaci projektu

Dzieci i młodzież z Województwa Mazowieckiego będąca pacjentami Ośrodka Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego „STOCER”, ich opiekunowie oraz rodzice i odwiedzający.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zestaw zabawowy35 000 zł
2Sześciokąt wielofunkcyjny x324 000 zł
3Huśtawka Gniazdo x312 000 zł
4Huśtawka Ważka x28 000 zł
5Bujaki sprężynowe x321 600 zł
6Huśtawka dla osób niepełnosprawnych 21 000 zł
7Drabinka z pylonem x36 000 zł
8Ławka z pylonem 3 500 zł
9Prostownik pleców x412 000 zł
10Prasa nożna x28 000 zł
11Przygotowanie terenu pod nowe urządzania (siłownia zewnętrzna, plac zabaw) 50 000 zł
12Montaż urządzeń30 000 zł
13Ławeczki z oparciem i kosze na śmieci x1015 000 zł
14Modernizacja ciągów pieszo-jezdnych i miejsc postojowych ok. 1000 m2250 000 zł
15Koszty projektu30 000 zł
Łącznie: 526 100 zł

Postęp realizacji