Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 112

112. „STOCER DLA DZIECI” - AKTYWNA STREFA NAUKOWO – SPORTOWA


Lokalizacja

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.
Ośrodek Ortopedyczno – Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży
ul. Długa 40/42, 05-510 Konstancin-Jeziorna

Oznaczenie działki: 141802_4.0304.16/1 ;  Nr działki 16/01 ; Obręb: 0304
Oznaczenie działki: 141802_4.0304.16/3 ;  Nr działki 16/03 ; Obręb: 0304
Oznaczenie działki: 141802_4.0304.16/6 ;  Nr działki 16/06 ; Obręb: 0304

Skrócony opis

Projekt zakłada budowę placu zabaw, ścieżek edukacyjnych zaopatrzonych w nowe zestawy zabawowe oraz urządzenia sprawnościowe dla dzieci i młodzieży będących pacjentami Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. Ośrodka Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży

Opis projektu

Projekt zakłada budowę placu zabaw, ścieżek edukacyjnych zaopatrzonych w nowe zestawy zabawowe oraz urządzenia sprawnościowe dla dzieci i młodzieży będących pacjentami ośrodka.
Budowę nowego układ komunikacji z kostki brukowej oraz wyposażenie części parkowej w ławeczki do wypoczynku na świeżym powietrzu.
Modernizację ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc postojowych dla gości i pracowników ośrodka.

Termin realizacji

1. Stworzenie projektu po uzgodnieniu dokładnej lokalizacji  i ostatecznego wyposażenia  z kierownictwem  ośrodka, lekarzami ortopedami, rehabilitantami oraz opiekunami.
2. Wyłonienie wykonawcy/ów.
3. Realizacja projektu w trybie bezzwłocznym.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt odpowiada na potrzeby dzieci i młodzieży będących pacjentami ośrodka podczas turnusów rehabilitacyjnych , ale także ich opiekunów i rodziców, którzy w najbliższej okolicy ośrodka będą mogli atrakcyjnie spędzić czas z dziećmi.
Dzieci i młodzież przebywająca na terenie ośrodka poza godzinami zajęć rehabilitacyjnych oraz edukacji szkolnej po realizacji tego projektu mieliby większą motywację do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, zamiast siedzieć w pokojach i spędzać czas przed telefonami lub innymi urządzeniami komputerowymi.
Realizacja tego projektu pozwoli także na zorganizowanie atrakcyjnego miejsca spotkań rodziców z dziećmi przebywającymi w ośrodku, wśród unikalnej atmosfery drzew iglastych z których słynie miejscowość uzdrowiskowa Konstancin-Jeziorna.

Adresaci projektu

Dzieci i młodzież z Województwa Mazowieckiego będąca pacjentami Ośrodka Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego „STOCER”, ich opiekunowie oraz rodzice i odwiedzający.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zestaw zabawowy35 000 zł
2Sześciokąt wielofunkcyjny x324 000 zł
3Huśtawka Gniazdo x312 000 zł
4Huśtawka Ważka x28 000 zł
5Bujaki sprężynowe x321 600 zł
6Huśtawka dla osób niepełnosprawnych 21 000 zł
7Drabinka z pylonem x36 000 zł
8Ławka z pylonem 3 500 zł
9Prostownik pleców x412 000 zł
10Prasa nożna x28 000 zł
11Przygotowanie terenu pod nowe urządzania (siłownia zewnętrzna, plac zabaw) 50 000 zł
12Montaż urządzeń30 000 zł
13Ławeczki z oparciem i kosze na śmieci x1015 000 zł
14Modernizacja ciągów pieszo-jezdnych i miejsc postojowych ok. 1000 m2250 000 zł
15Koszty projektu30 000 zł
Łącznie: 526 100 zł

Postęp realizacji

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
„STOCER DLA DZIECI” - AKTYWNA STREFA NAUKOWO – SPORTOWA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).