projekt nr 378

378. "Toczymy, lepimy, wypalamy" - doposażenie pracowni terapii zajęciowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce


Lokalizacja

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce, ul. Parkowa 6, 07-410 Ostrołęka

Skrócony opis

Zakup pieca do wypalania ceramiki, koła garncarskiego, form gipsowych itp. na potrzeby pracowni terapii zajęciowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce.

Opis projektu

Projekt obejmuje zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni ceramicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce oraz prowadzenie warsztatów i kursów ceramicznych. Doposażenie pracowni terapii zajęciowej w piec do wypalania ceramiki wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i materiałami do tworzenia wyrobów ceramicznych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Znakiem współczesnych czasów jest spędzanie wolnych chwil na wpatrywaniu się w ekran monitora komputerowego i smartfona oraz korzystanie z gotowych rozwiązań i wytworów produkcji masowej. Niesie to za sobą negatywne konsekwencje społeczno-zdrowotne. Rozsądną alternatywę mogą stanowić zajęcia z rękodzieła artystycznego promujące kreatywność i unikalność. W tym duchu proponowane są przez CKZiU w Ostrołęce zajęcia z ceramiki, które jednocześnie też nawiązują do ważnego elementu lokalnego dziedzictwa kulturowego. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce w ramach czasowej wystawy pt. „Toczone, lepione, wypalone” prezentowało wyroby ceramiczne powstałe na Kurpiach. „Garncarstwo to jedno z najstarszych rzemiosł, niegdyś niezbędne do zaspokojenia potrzeb każdego gospodarstwa. Glina zamieniana rękami garncarzy w przeróżne barwione i zdobione naczynia stawała się codziennym atrybutem gospodyń. Oprócz przedmiotów typowo użytkowych rzemieślnicy wykonywali też takie, które pełniły funkcje dekoracyjne” [Muzeum Kultury Kurpiowskiej: https://muzeum.ostroleka.pl].
Warsztaty ceramiczne, skierowane do grona słuchaczy CKZiU w Ostrołęce w formie zajęć planowych i dodatkowych oraz lokalnej społeczności w formie kursów pozwolą ich uczestnikom nie tylko na wyrób unikalnych przedmiotów, jakie wykonywali starzy kurpiowscy rzemieślnicy, ale też będą popularyzować spędzanie czasu wolnego w sposób korzystny dla zdrowia, psychiki i kultury. Stworzą szansę interesującego, wspólnego, międzypokoleniowego spędzania czasu.
Zajęcia ceramiczne rozwijają poczucie estetyki i umiejętności plastyczne. Właściwości terapeutyczne gliny są znane nie od dziś. Praca z gliną uczy planowania, odpowiedzialności, organizacji stanowiska pracy i akceptacji niepowodzeń. Wyzwala pozytywne emocje, pewność siebie, przedsiębiorczość i kreatywność.
Zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni ceramicznej (w tym pieca) pozwoli stworzyć pracownię o szerszym spektrum możliwości kształcenia. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce kształci słuchaczy w zawodzie — terapeuta zajęciowy. Warsztaty ceramiczne stanowiłyby ciekawe rozszerzenie oferty edukacyjnej dla wszystkich słuchaczy kształcących się w CKZiU w Ostrołęce na kierunkach będących w ofercie kształcenia Centrum. Byłyby też formą zdrowego i praktycznego spędzania czasu, także o charakterze międzypokoleniowym.

Adresaci projektu

Słuchacze Medyczno-Sportowej Szkoły Policealnej w Ostrołęce i kursanci w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Piec ceramiczny - poj. 140 l.15 000 zł
2Elektryczne koło garncarskie8 500 zł
3Formy gipsowe1 200 zł
4Walcarki do gliny700 zł
5Narzędzia i pędzle600 zł
6Szkliwa płynne i w proszku1 100 zł
7Mieszarka do gliny750 zł
8Noże oliwkowe600 zł
9Narzędzia do modelowania gliny400 zł
10Wałki do gliny400 zł
Łącznie: 29 250 zł