Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 110

110. Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice


Lokalizacja

Projekt  nieinwestycyjny

Skrócony opis

Celem projektu jest wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice o nowości wydawnicze z dziedziny literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz z zakresu literatury popularnonaukowej dla dorosłych.

Opis projektu

Powiększenie księgozbioru Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice o nowości wydawnicze z dziedziny literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz z zakresu literatury popularnonaukowej dla dorosłych pozwoli na zauważenie i postrzeganie Babickiej Biblioteki jako miejsca przyjaznego i nowoczesnego. Żywe centrum kultury, które oferuje szeroki wachlarz możliwości kontaktu z kulturą, poprzez łatwy i przystępny dostęp do księgozbioru. Zakup nowości wydawniczych pozwoli zaspokoić potrzeby czytelnicze społeczności lokalnej.

Termin realizacji

Sukcesywna realizacja projektu, w miesięcznym wydatkowaniu przyznanej kwoty pozwoli w 2021 roku na bieżące uzupełnianie księgozbioru w nowości wydawnicze.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Dzięki realizacji projektu Babicka Biblioteka może być nowoczesnym ośrodkiem kultury. Spełniać swoją największą rolę, czyli zaspokajać potrzeby czytelnicze.
Dawać przykład społecznej aktywnościi pełnić funkcję wspólnototwórczą.

Adresaci projektu

Adresatami projektu jest społeczność lokalna Gminy Stare Babice.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice80 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).