projekt nr 368

368. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571


Lokalizacja

Dz. nr 88, Obręb Ruszkowo, Jednostka ewidencyjna: Nasielsk  
Dz. nr 133, Obręb Malczyn, Jednostka ewidencyjna: Nasielsk  

Skrócony opis

Zadanie obejmuje budowę chodnika w miejscowościach Ruszkowo i Malczyn (Gmina Nasielsk) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571.

Opis projektu

Zadanie obejmuje budowę chodnika w Gminie Nasielsk w miejscowościach Ruszkowo o długości ok. 500 mb oraz Malczyn ok. 300 mb wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo — Nasielsk — Winnica — Pułtusk. Nawierzchnia z kostki brukowej lub masy bitumicznej. Łączna długość chodnika wynosi ok. 800 mb.  Lokalizacja inwestycji zobrazowana została na załączniku graficznym. Poprawa bezpieczeństwa polegać będzie na budowie jednego ciągu pieszego  w miejscowościach Ruszkowo oraz Malczyn (Gmina Nasielsk).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Droga Wojewódzka nr 571 jest jedną z głównych arterii Powiatu Nowodworskiego oraz Płońskiego. Dzięki połączeniu z drogą krajową nr 50 poprzez drogami wojewódzkimi nr 570 w miejscowości Nowe Naruszewo oraz drogą krajową nr 7 w miejscowości Przyborowice Górne stanowi jeden z podstawowych łączników zarówno dla mieszkańców Gminy jak również osób podróżujących między Warszawą, Nasielskiem, Pułtuskiem, Płońskiem, Sochaczewem, Płockiem, Ciechanowem czy Nowym Dworem Mazowieckim. Droga Wojewódzka nr 571 łączy się z wieloma innymi, ważnymi pod względem strategicznym i komunikacyjnym arteriami, tj. Drogami Wojewódzkimi nr 632 Płońsk - Nowe Miasto - Nasielsk - Dębe - Legionowo - Rembelszczyzna — Marki oraz nr 622 Nasielsk — Borowa Góra, a także Drogami Krajowymi nr 61 Warszawa — Augustów oraz nr 62 Strzelno — Siemiatycze.
Budowa chodnika, przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa nie tylko osób podróżujących arterią ale również mieszkańców gminy Nasielsk a w szczególności mieszkańców miejscowości Ruszkowo i Malczyn, przez które biegnie DW nr 571. Usytuowanie zabudowań wzdłuż przedmiotowej drogi świadczy o konieczności zapewnienia bezpiecznego poruszania się w ruchu pieszym i kołowym. Połączenie drogi wojewódzkiej nr 571 z innymi drogami (DW 570, DW 632, DW 622 DK 50, DK 7, DK 61, DK 62 oraz drogami powiatowymi i gminnymi) skutkuje dużym natężeniem ruchu drogowego. Trasę pokonują zarówno samochody osobowe, dostawcze, jak również pojazdy wielkogabarytowe transportujące towar między ośrodkami życia społeczno — gospodarczego zarówno na terenie gminy, jak i w skali województwa oraz kraju (m.in. Nasielsk, Płońsk, Ciechanów, Wyszogród, Sochaczew, Płock, Sierpc, Warszawa, Nowy Dwór Mazowiecki, Pułtusk). Wzmożony jest tu również ruch turystyczny zarówno w skali gminy Nasielsk jak i Województwa Mazowieckiego oraz kraju. W bardzo bliskiej odległości znajdują się miejscowości turystyczne, które ze względu na bogate walory przyrodnicze i krajobrazowe przyciągają dużą liczbę turystów. Jedną z największych atrakcji turystycznych tego terenu są spływy kajakowe, pontonowe oraz wędkarstwo, co powoduje zwiększony ruch kołowy ale również i pieszy.
Na podstawie obserwacji i analizy natężenia ruchu drogowego na wskazanym odcinku drogi wojewódzkiej, stwierdzono wysoką konieczność wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy Nasielsk i turystów.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są uczestnicy ruchu drogowego zarówno z terenu Województwa jak również całego Kraju. Inwestycja ma szczególne znaczenie dla mieszkańców Gmin Nasielsk sąsiadujących z drogą wojewódzką nr 571.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wykonanie dokumentacji projektowej 100 000 zł
2Wykonanie robót budowlanych (budowa chodnika)600 000 zł
3Wykonanie oświetlenia ulicznego
Łącznie: 700 000 zł