Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 104

104. Żywność Tradycyjna - Zrób to Sam


Lokalizacja

Gmina Poświętne:
- Gminne Centrum Kultury, Wola Cygowska 31a, 05-326 Poświętne.

Skrócony opis

Celem projektu jest organizacja 6 warsztatów kulinarnych (pieczenie chleba, robienie sera, wędlin, wyrobów alkoholowych, przetworów owocowo-warzywnych, kiszonek i octów, gotowanie „zero waste”), pokazu budowy własnej instalacji do produkcji żywności tradycyjnej (piec chlebowy/wędzarnia), szkolenia z zakresu promocji i handlu żywnością tradycyjną i regionalną oraz konkursu kulinarnego.

Opis projektu

W ramach projektu zostanie zorganizowane:
- 6 warsztatów kulinarnych (pieczenie chleba, robienie sera, wędlin, wyrobów alkoholowych, przetworów owocowo-warzywnych, kiszonek i octów),
- warsztaty kulinarne gotowanie „zero waste”,
- pokaz budowy własnej instalacji do produkcji żywności tradycyjnej (piec chlebowy/wędzarnia),
- szkolenie z zakresu promocji i handlu żywnością tradycyjną i regionalną,
- konkurs kulinarny.

Uczestnicy poszczególnych warsztatów i spotkań nauczą się sami wykonywać wysokiej jakości produkty spożywcze typu chleb, ser czy kiełbasa. Dowiedzą się również jaką mogą takie produkty sprzedawać, a na koniec będą mogli wziąć udział w konkursie kulinarnym z nagrodami.

Termin realizacji

MAJ - WRZESIEŃ
- Pokaz budowy własnej instalacji do produkcji żywności tradycyjnej (piec chlebowy/wędzarnia),
- Warsztaty kulinarne - robienie chleba,
- Warsztaty kulinarne - robienie sera,
- Warsztaty kulinarne - robienie wędlin,
- Warsztaty kulinarne - robienie wyrobów alkoholowych ,
- Warsztaty kulinarne - robienie przetworów owocowo-warzywnych,
- Warsztaty kulinarne -  robienie kiszonek i octów,
- Warsztaty kulinarne - gotowanie  „zero waste” ,
- Szkolenie z zakresu promocji i handlu żywnością tradycyjną i regionalną (prowadzenia Rolniczego Handlu Detalicznego, Sieci Dziedzictwa Kulinarnego itp.)

WRZESIEŃ
- Konkurs kulinarny.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W ostatnim czasie żywność tradycyjna i regionalna cieszy się coraz większym zainteresowaniem konsumentów, ale nie jest jeszcze powszechnie dostępna.
Dlatego chcemy, aby mieszkańcy mazowsza nauczyli się sami robić chleb, ser czy kiełbasę dobrej jakości.
Cały projekt zostanie zakończony szkoleniem z zakresu możliwości sprzedaży żywności tradycyjnej i regionalnej, a także konkursem kulinarnym, który wyłoni osoby o szczególnych możliwościach kulinarnych.

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych tematem żywności tradycyjnej i regionalnej, które zamieszkują mazowsze a w szczególności powiat wołomiński i gminę Poświętne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Warsztaty kulinarne - robienie chleba3 500 zł
2Warsztaty kulinarne - robienie sera3 500 zł
3Warsztaty kulinarne - robienie wędlin4 000 zł
4Warsztaty kulinarne - robienie wyrobów alkoholowych3 500 zł
5Warsztaty kulinarne - robienie przetworów owocowo-warzywnych3 000 zł
6Warsztaty kulinarne - robienie kiszonek i octów3 000 zł
7Warsztaty kulinarne – gotowanie „zero waste” 3 000 zł
8Szkolenie z zakresu handlu/biznesu żywnością tradycyjną i regionalną2 500 zł
9Konkurs kulinarny11 000 zł
10Pokaz budowy własnej instalacji do produkcji żywności tradycyjnej (piec chlebowy/wędzarnia)8 000 zł
11Koszty administracyjno-biurowe5 000 zł
Łącznie: 50 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Żywność Tradycyjna - Zrób to Sam

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).