projekt nr 304

304. SENIORALNE OBIADY CZWARTKOWE


Lokalizacja

Gmina  Leszno

Skrócony opis

Projekt pt. SENIORALNE OBIADY CZWARTKOWE zakłada cykl  12  comiesięcznych 3-4 godzinnych edukacyjno-integracyjnych spotkań przy stole, na wzór  historycznych  obiadów „Króla Stasia”. Projekt skierowany do seniorów  z  7 gmin powiatu warszawsko-zachodniego, organizowany w zabytkowych obiektach pałacowych, sprawujących dziś funkcje obiektów konferencyjno-szkoleniowych.

Opis projektu

Zadanie ma na celu zaspokojenie potrzeb kontaktów towarzyskich, a także poszerzenie wiedzy na temat zdrowego żywienia, dbania o siebie, praw obywatelskich seniorów oraz efektywnie łączyć seniorów, mieszkańców podregionu  warszawsko- zachodniego i nie tylko. Cel zostanie osiągnięty przez organizację  3-4 godzinnych, cyklicznych, comiesięcznych spotkań dla  grupy 40 uczestników. Z grona uczestników zostanie wyłoniona 7 osobowa Kapituła składająca się z przedstawicieli środowisk senioralnych takich jak: UTW,  Rady Seniorów, Koła Emerytów,   itp.   z  gmin   powiatu warszawsko zachodniego. Jej zadaniem będzie  współpraca z wykonawcą projektu  w ustalaniu planu przebiegu  i tematyki  danego spotkania (kapitułę może powołać wykonawca projektu przy współpracy z projektodawcą).  Uczestnikom zostaną zapewnione następujące aktywności w 2 blokach tematycznych.
Blok I – EDUKACYJNY:
warsztaty, prelekcje, wykłady, spotkania z  ciekawymi osobowościami  naszego regionu  
Blok II   - biesiada obiadowa
Ad:. Blok I WARSZTATY
1.  Warsztat  Taniec w kręgu (jeden warsztat podczas każdego spotkania - cykl 6 warsztatów, miesiące jesienno-zimowe)
To sprawdzona forma aktywności  seniorów  we wszystkich aspektach życia.
Taniec poprawia ogólny stan zdrowia fizycznego , psychicznego , emocjonalnego i umysłowego. Sprawia , że:
-  czujemy się szczęśliwi,
- daje poczucie rozluźnienia, zabawy i relaksu,
- rozwija ekspresję ruchową,
- eliminuje stres i depresję,
- usprawnia  pamięć,
- poprawia koncentrację,
- ćwiczy integrację słuchowo - ruchowo – wzrokową,
- integruje pracę półkul mózgowych,
- zmniejsza skutki choroby Alzheimera.
Taniec w kręgu też pozytywnie wpływa na życie społeczne.
Sprawia, że: poznajemy nowe osoby i integrujemy się,
- zaspokaja poczucie przynależności do grupy społecznej,
- rozwija umiejętność współpracy w parach, w grupach,
- zwiększa poczucie bezpieczeństwa i zaufania w grupie,
- zwiększa otwartość, akceptację inności, wrażliwość na innych,
- lepiej radzimy sobie ze stresem, lękiem,
- podwyższa  nastrój i motywację do aktywności.
2. Warsztat Tai Chi (jeden warsztat podczas każdego spotkania - cykl 6 warsztatów, miesiące wiosenno-letnie)
Tai Chi to gimnastyka dla seniorów,  inaczej zwana medytacją w ruchu.
To, co szczególnie istotne w przypadku starszych osób, to fakt, że tai-chi nie nadwyręża stawów. Łagodne zestawy ćwiczeń pozwalają osiągać dobrą wydolność krążeniową bez dynamicznego treningu, co sprawia, że tai chi jest doskonałą formą aktywności fizycznej w podeszłym wieku.
Warsztaty proponowane w miesiącach letnich by w pełni wykorzystać walory plenerowe zabytkowych obiektów. Pięknie utrzymane parki  z akwenami wodnymi i starodrzewiem to idealne miejsca dla tej formy warsztatów.
3. Warsztat Psychologia dla seniorów (w sumie 4 warsztaty realizowane raz na kwartał)
Tematyka warsztatów:  Jak  zadbać o swój dobrostan po trudnych miesiącach pandemii, jak przeżyć żałobę po stracie najbliższej osoby,  jak wyrzucić smutek,  osamotnienie i depresję.
Ad. Blok I PRELEKCJE
Prelekcje: przykładowe tematy ustalane każdorazowo przez wykonawcę projektu we współpracy z Kapitułą:
- wolontariat senioralny sposobem na aktywną emeryturę
- nierejestrowana  działalność gospodarcza, czyli jak umiejętności i pasję  zamienić w źródło dochodu.
- Budżet Obywatelski,
- Budżet Sołecki
- Rada  Seniorów  
- Instytucje pomocne seniorom
- Senior obywatel ma głos - postulaty obywatelskie
Ad: Blok II BIESIADA OBIADOWA (Zdrowy obiad)
Biesiada obiadowa to smakowanie zdrowych, smacznych posiłków. Konsumpcja poprzedzona krótką prelekcja specjalisty dietetyka  na temat  podawanych w danym dniu  potraw zalecanych przez lekarzy w różnych dietach. Poznanie nowinek kulinarnych.
Z każdego spotkania  zostanie przygotowana tematyczna broszura zawierająca  przepisy podawanych potraw, opatrzona pamiątkowym zdjęciem  uczestników biesiady.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt pt. „SENIORALNE OBIADY CZWARTKOWE ” skierowany jest do grupy wiekowej  60+. Poprzez jego realizację zostaną  zaspokojone potrzeby edukacyjne i integracyjne. To także zaspokojenie i potrzeba budowania  kontaktów towarzyskich. Dla wielu seniorów  to  jedna z rzadkich okazji wspólnego spędzania wolnego czasu, wyjścia z domu i zdobycia bardzo cennych życiowych porad, informacji i pomysłów, które mogą zaowocować duża aktywnością i zapobiegną wykluczeniu. To doskonała okazja do aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu w atrakcyjny miejscu, poznania historii tego miejsca i  walorów przyrodniczych rejonu otuliny KPN. Realizacja projektu pomoże zacieśnić więzi między seniorami z gmin powiatu warszawsko- zachodniego,  a także pozwoli na wymianę doświadczeń z organizacjami seniorów z większych ośrodków miejskich.

Adresaci projektu

Adresaci projektu to seniorzy w wieku 60 + zamieszkali na terenie powiatu warszawsko zachodniego .

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Koszty warsztatów35 000 zł
2Koszty prelekcji6 000 zł
3Koszty obiadu i serwisu kawowego28 800 zł
4Koszty obsługi, promocji, zaproszeń, media społecznościowe6 000 zł
5Koszty dokumentacji fotograficznej3 500 zł
6Broszury informacyjne (opracowanie i druk)4 000 zł
7Dietetyk, udział w spotkaniu + przepisy potraw 4 500 zł
8Wynajem sali konferencyjnej / warsztatowej9 600 zł
Łącznie: 97 400 zł