Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 292

292. Modernizacja Infrastruktury Zewnętrznej Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rasztowie


Lokalizacja

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w Rasztowie. 05-205 Rasztów 46, gmina Klembów, Działka nr. 11,12, obręb RSP Rasztów

Skrócony opis

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury zewnętrznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie obejmującej: siłownię plenerową i stoły do gier, altanę, ławki, roślinność, kosze na śmieci oraz drobną architekturę ogrodową. Teren wokół budynków wymaga zagospodarowania i dostosowania do potrzeb pacjentów.

Opis projektu

Głównym elementem zgłaszanego projektu jest budowa kompleksowej siłowni plenerowej wraz ze stołami do gier dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rasztowie – która miałaby także wymiar rehabilitacyjny, integracyjny oraz prowadzonych terapii zajęciowych. Siłownia swoim zakresem będzie obejmowała także urządzenia do ćwiczeń dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Coraz cieplejsze okresy letnie wymuszają potrzebę budowy altany na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie. Altana umożliwiłabym pacjentom oraz osobom ich odwiedzającym spędzanie czasu na zewnątrz także w bardzo słoneczne dni. Altana miałaby wymiary min. 2,75x6 m.
W ramach prowadzonej działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie prowadzone są cykliczne spotkania plenerowe, których przedmiotem są występy artystyczne pacjentów. Spotkania te połączone są poczęstunkiem. Obecnie wykorzystywany grill przenośny, ale widoczne jest zapotrzebowanie na murowany grill. W ramach projektu ustawione ławki parkowe oraz kosze na śmieci, które pomogą w utrzymaniu czystości na terenie Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rasztowie.
W ramach projektu zakupiona zostanie także roślinność – drzewa, krzewy, kwiaty, które nie tylko poprawią wartość estetyczną, stworzą dodatkową część zacienioną, ale będą także mogły być elementem terapii dla pacjentów.
Całość zostanie uzupełniona drobnymi elementami architektury ogrodowej, która nie tylko podniesie funkcjonalność terenu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rasztowie, ale także pozytywnie wpłynie na estetykę i jakość leczenia.

Na podstawie ogłoszonego przetargu, zostanie wyłoniony przyszły Wykonawca robót  polegających na dostawie i montażu urządzeń oraz sprzętu przewidzianego w projekcie. Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień będzie ciążyło na przyszłym Wykonawcy prac. Kontrolę nad prowadzonymi pracami będzie sprawował pracownik Zamawiającego.
Wykonanie wszystkich wymienionych działań ma na celu poprawę zdrowia oraz kondycji fizycznej poprzez zachęcenie do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Ponadto dzięki budowie altany ogrodowej, zamontowaniu grilla betonowego oraz ustawieniu ławek parkowych stworzymy miejsce do spotkań integracyjnych pacjentów zakładu. Zostaną podniesione walory estetyczne. Montaż koszy na śmieci wpłynie na poprawienie stanu środowiska i terenów zielonych oraz pomoże utrzymać czystość na terenie Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rasztowie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Głównym elementem zgłaszanego projektu jest budowa kompleksowej siłowni plenerowej wraz ze stołami do gier dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rasztowie – która miałaby także wymiar rehabilitacyjny, integracyjny oraz prowadzonych terapii zajęciowych. Siłownia swoim zakresem będzie obejmowała także urządzenia do ćwiczeń dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Coraz cieplejsze okresy letnie wymuszają potrzebę budowy altany na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie. Altana umożliwiłabym pacjentom oraz osobom ich odwiedzającym spędzanie czasu na zewnątrz także w bardzo słoneczne dni. Altana miałaby wymiary min. 2,75x6 m.
W ramach prowadzonej działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie prowadzone są cykliczne spotkania plenerowe, których przedmiotem są występy artystyczne pacjentów. Spotkania te połączone są poczęstunkiem. Obecnie wykorzystywany grill przenośny, ale widoczne jest zapotrzebowanie na murowany grill. W ramach projektu ustawione ławki parkowe oraz kosze na śmieci, które pomogą w utrzymaniu czystości na terenie Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rasztowie.
W ramach projektu zakupiona zostanie także roślinność – drzewa, krzewy, kwiaty, które nie tylko poprawią wartość estetyczną, stworzą dodatkową część zacienioną, ale będą także mogły być elementem terapii dla pacjentów.
Całość zostanie uzupełniona drobnymi elementami architektury ogrodowej, która nie tylko podniesie funkcjonalność terenu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rasztowie, ale także pozytywnie wpłynie na estetykę i jakość leczenia.

Na podstawie ogłoszonego przetargu, zostanie wyłoniony przyszły Wykonawca robót  polegających na dostawie i montażu urządzeń oraz sprzętu przewidzianego w projekcie. Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień będzie ciążyło na przyszłym Wykonawcy prac. Kontrolę nad prowadzonymi pracami będzie sprawował pracownik Zamawiającego.
Wykonanie wszystkich wymienionych działań ma na celu poprawę zdrowia oraz kondycji fizycznej poprzez zachęcenie do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Ponadto dzięki budowie altany ogrodowej, zamontowaniu grilla betonowego oraz ustawieniu ławek parkowych stworzymy miejsce do spotkań integracyjnych pacjentów zakładu. Zostaną podniesione walory estetyczne. Montaż koszy na śmieci wpłynie na poprawienie stanu środowiska i terenów zielonych oraz pomoże utrzymać czystość na terenie Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rasztowie.

Adresaci projektu

Całość zgłaszanego projektu wynika bezpośrednio z zapotrzebowania wykazywanego przez pacjentów. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w Rasztowie posiada 135 miejsc dla pacjentów. Celem funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie jest udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem, szeroko rozumianą opiekę i leczenie oraz wszechstronną rehabilitację osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają zakończony proces diagnozy i leczenia. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny znajduje się w miejscowości Rasztów w odległości 7 kilometrów od Radzymina. Na terenie zakładu znajdują się trzy budynki, dwa w których sprawowana jest opieka i rehabilitacja pacjentów oraz budynek techniczny.
Niemniej wsparcia wymaga teren wokół wyposażonych budynków Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rasztowie. Wszystkie nowo projektowane części zagospodarowania terenu będą ze sobą połączone funkcjonalnie i stanowić jedną całość. Realizacja projektu jest niezbędna do poprawy zagospodarowania przestrzennego w Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Rasztowie.
Budowa siłowni plenerowej i stołów do gier, budowa altany, zakup grilla betonowego, zakupu ławek parkowych, roślinności i małej architektury ogrodowej na terenie Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rasztowie to inwestycja szczególnie ważna dla pacjentów i ich najbliższych.
Zwiększenie komfortu funkcjonowania pacjentów, poprawa warunków leczenia, zaadaptowanie terenów zielonych to stanowią podstawowe uzasadnienie dla realizacji wnioskowanego projektu. Siłownia plenerowa pozwoli prowadzić zadania rehabilitacyjne także na świeżym powietrzu, a przygotowana infrastruktura umożliwi spędzanie wolnego czasu w nowym otoczeniu. W ramach projektu będą również zamontowane altana ogrodowa, grill betonowy, ławki parkowe i kosze na śmieci, przede wszystkim wokół nowo utworzonej siłowni plenerowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Kompleksowa siłownia plenerowa wraz urządzeniami rehabilitacyjnymi i stołami do gry62 000 zł
2Altana (zakup i montaż)38 000 zł
3Roślinność28 000 zł
4Murowany grill (zakup i montaż)4 000 zł
5Zakup ławek 16 000 zł
6Drobna architektura ogrodowa (zakup i montaż)42 000 zł
7Zakup koszy na śmieci8 000 zł
Łącznie: 198 000 zł