Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 14

14. Mazowiecki Plenerowy Festiwal Filmowy w Legionowie


Lokalizacja

Lokalizacja realizacji projektu - miejsce organizacji festiwalu: Gmina Miejska Legionowo - Rynek Miejski.

Skrócony opis

Mazowiecki Plenerowy Festiwal Filmowy w Legionowie ma za zadanie promocję kultury i filmografii związanej z Mazowszem. Projekt zakłada trzy tematyczne wieczory pokazów filmowych w weekend w sierpniu 2022 r., które zostaną zorganizowane na Rynku Miejskim w Legionowie. Przez trzy wieczory wyświetlone zostaną filmy z kategorii "Twórcy z Mazowsza", "Scenerie Mazowsza" i  "Mazowsze w dokumencie".

Opis projektu

Mazowiecki Plenerowy Festiwal Filmowy w Legionowie ma za zadanie promocję kultury i filmografii związanej z Mazowszem, a także prezentację województwa w filmach dokumentalnych. Projekt zakłada trzy tematyczne wieczory pokazów filmowych w weekend w sierpniu 2022 r., które zostaną zorganizowane na Rynku Miejskim w Legionowie.
Poszczególnego wieczora wyświetlone zostaną filmy z kategorii:
Dzień 1 - piątek: "Twórcy z Mazowsza" - na rozpoczęcie film animowany dla dzieci, produkcji wytwórni związanej z Mazowszem (np. Studia Miniatur Filmowych z Warszawy) oraz następnie dwa filmy autorstwa reżyserów związanych z Mazowszem (pochodzących z terenu województwa mazowieckiego lub takich, którzy odebrali wykształcenie w szkołach z terenu województwa i identyfikują się z Mazowszem).
Dzień 2 - sobota: "Scenerie Mazowsza" - dwa filmy, których fabuła ma miejsce na Mazowszu lub które zrealizowane zostały w sztandarowych plenerach/sceneriach mazowieckich, ukazujących np. pejzaże mazowieckich wsi i miasteczek bądź charakterystycznych obiektów miejskich np. widoki Warszawy, oraz trzeci film związany fabułą z Legionowem - miejscem festiwalu (propozycją jest krótkometrażowy film pt. "Matka" z 2016 r. reż. Piotra P. Gołębiowskiego, opowiadający historię z II Wojny Światowej, która miała miejsce w Legionowie).
Dzień 3 - niedziela: "Mazowsze w dokumencie" - dwa filmy dokumentalne poświęcone historii, przyrodzie lub kulturze Mazowsza.
Każdego wieczora przed projekcją filmów zorganizowane zostanie spotkanie z jedną osobą ze świata kinematografii tematycznie związaną z poszczególną kategorią oraz wyświetlanymi danego dnia filmami - mogą to być np. reżyserzy, aktorzy, scenarzyści. Spotkania - wywiady zostaną poprowadzone przez zakontraktowaną osobę specjalizującą się w tematyce kinematografii i skupiać się będą na tematach kultury i Mazowsza. W ramach Festiwalu przeprowadzony zostanie także wywiad z przedstawicielem lub przedstawicielami Województwa Mazowieckiego na temat kultury Mazowsza.
Filmy wyświetlane będą wieczorami, począwszy od ok. godz. 20:00, ze względu na możliwości techniczne i oświetleniowe. Widownia składać się będzie z ok. 150 wygodnych leżaków z kocami, przeznaczonych do dyspozycji widzów. Ekran ustawiony zostanie w centralnej części Rynku.
Szczegóły projekcji, w tym konkretne tytuły filmów do wyświetlenia oraz zaproszeni goście zostaną ustalone na początkowym etapie realizacji projektu.
Wokół Rynku Miejskiego w Legionowie zorganizowane zostaną miejsca dla foodtracków oraz miejsca dla stacjonarnych stanowisk gastronomicznych, w których widzowie będą mogli zakupić jedzenie i napoje. W części Rynku od ul. Batorego, wzdłuż alejek wśród roślinności zorganizowana zostanie wystawa z wielkoformatowymi wydrukami fotografii przedstawiających Mazowieckie pejzaże, nawiązujące do wyświetlanych filmów (w tym także fotosy z filmów i plakaty filmowe), teren wystawy zostanie udekorowany klimatycznym oświetleniem - girlandami świetlnymi.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt ma za zadanie promocję i popularyzację kultury związanej z Mazowszem poprzez prezentowanie filmów powiązanych z województwem. Projekt ma za zadanie zwiększenie tożsamości regionalnej uczestników projektu - widzów i identyfikacji z Mazowszem. Dzięki realizacji projektu widzowie dowiedzą się ciekawych i wartościowych informacji na temat województwa ("Mazowsze w dokumencie"), poznają twórców związanych z Mazowszem ("Twórcy z Mazowsza") i filmy osadzone w sceneriach Mazowsza ("Scenerie Mazowsza").

Adresaci projektu

Festiwal będzie otwarty na wszystkich chętnych uczestników (brak kryteriów uczestnictwa poza kolejnością zgłoszenia w celu zajęcia miejsc na widowni) - adresatami projektu będą potencjalnie wszystkie osoby chętne do obejrzenia filmów wyświetlanych w ramach festiwalu. Ze względu na postulowane miejsce realizacji projektu - Rynek Miejski w Legionowie (i ograniczoną liczbę miejsc na widowni) adresatami, którzy w największym stopniu będą zainteresowani, będą mieszkańcy podregionu warszawskiego wschodniego (ze względu na czas dojazdu).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Koszt licencji filmów i pozostałych opłat16 000 zł
2Koszt wynajęcia leżaków/siedzisk wraz z kocami10 000 zł
3Koszt wynagrodzenia prowadzącego festiwal6 000 zł
4Koszt zabezpieczenia festiwalu (ochrona, opieka medyczna)10 000 zł
5Koszt projekcji filmów (wraz ze sprzętem i obsługą)30 000 zł
6Koszt energii elektrycznej i oświetlenia3 000 zł
7Koszty wynagrodzenia gości - rozmówców zw. z filmami6 000 zł
8Koszty pozostałego wyposażenia, w tym barierek ogradzających teren i środków bezpieczeństwa związanych z epidemią6 000 zł
9Koszty wystawy zdjęć, fotosów i plakatów z filmów4 000 zł
10Koszty oświetlenia wystawy zdjęć i fotosów z filmów (m.in. girlanda świetlna)2 000 zł
11Koszt wyposażenia do przeprowadzenia wywiadów (m.in. stolik, krzesła, mikrofony, woda)2 000 zł
12Promocja3 000 zł
13Sprzątanie3 000 zł
Łącznie: 101 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Mazowiecki Plenerowy Festiwal Filmowy w Legionowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).