projekt nr 211

211. Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki


Lokalizacja

Przejścia w ciągu drogi nr 579 na odcinku: granica gminy Błonie – gmina Grodzisk Mazowiecki – granica gminy Radziejowice:
1. Pierwsze przejście po zjeździe z węzła autostradowego na południe  - na łuku drogi w Natolinie
2. W Chrzanowie Dużym przy skrzyżowaniu
3 .ul. Traugutta przy skrzyżowaniu z ul. Transportową
4. ul. Okulickiego przy skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej
5. ul. Okulickiego przy skrzyżowaniu z ul. Kopernika i Lutnianą
6. ul. Chełmońskiego przy skrzyżowaniu z ul. J. Malczewskiego
7. ul. Chełmońskiego przy skrzyżowaniu z ul. J. Kossaka
8. ul. Radziejowicka przy sklepie Astor
9. ul. Radziejowicka przy skrzyżowaniu z ul. Okopową
10. ul. Radziejowicka przy skrzyżowaniu z ul. Niedźwiedzią
11. ul. Radziejowicka na granicy Janinowa i Mościsk
12. ul. Radziejowicka przy skrzyżowaniu z ul. Pawią

Przejścia w ciągu drogi nr 719 na odcinku: granica gminy Milanówek – gmina Grodzisk Mazowiecki – granica gminy Jaktorów
Przy budynku na ul. Orlicz-Deresza 18
13. ul. Żyrardowska przy skrzyżowaniu z ul. Garbarską
14. ul. Żyrardowska przy skrzyżowaniu z ul. Wólczyńską
15. ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. J. Kilińskiego
16. ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. S. Batorego
17. ul. Królewska przy skrzyżowaniu z ul. Grabową
18. ul. Królewska przy skrzyżowaniu z ul. Radiową
19. ul. Królewska przy skrzyżowaniu z ul. Książęcą
20. ul. Królewska przy skrzyżowaniu z ul. M. Konopnickiej

Skrócony opis

Projekt polega na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. W latach 2015-2019 tylko na drogach wojewódzkich miało miejsce 29 wypadków z udziałem pieszych, w wyniku których 4 osoby zmarły. Dlatego proponujemy, aby 20 najbardziej niebezpiecznych i najczęściej użytkowanych przejść na drogach wojewódzkich w gminie zostało wyposażone w elementy systemu inteligentnych przejść.

Opis projektu

Projekt polega na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. W latach 2015-2019 tylko na drogach wojewódzkich miało miejsce 29 wypadków z udziałem pieszych, w wyniku których 4 osoby zmarły. Dlatego proponujemy, aby 20 najbardziej niebezpiecznych i najczęściej użytkowanych przejść na drogach wojewódzkich w gminie zostało wyposażone w elementy systemu inteligentnych przejść, takie jak:
• dodatkowe doświetlenie oprawami LED na słupach po obu stronach przejścia;
• przejścia aktywne z czujnikiem ruchu

Termin realizacji

I połowa 2021 r. –  wykonanie projektów doświetlenia 20 wybranych przejść oraz przyłączy energetycznych w miejscach, gdzie to konieczne
II połowa 2021 r. – przetarg na wykonanie i realizacja projektu

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W latach 2015-2019 tylko na drogach wojewódzkich na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki miało miejsce 29 wypadków z udziałem pieszych, w wyniku których zmarły 4 osoby. Jest to więcej niż łączna ilość wypadków na drogach powiatowych i gminnych, których długość na terenie gminy jest piętnaście razy większa niż długość dróg wojewódzkich. Zwiększający się z roku na rok ruch samochodowy (już w 2015 r. na ul. Matejki (579) było to ponad 20 tys. pojazdów na dobę – GPR 2015 DW) oraz częsty brak respektowania ograniczeń prędkości, szczególnie przez młodych kierowców, wymaga dodatkowych działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Niektóre przejścia w gminie są bardzo słabo widoczne. Brak latarni w pobliżu, wytarte oznakowanie poziome, zabrudzone znaki informacyjne powodują, że bardzo ciężko jest dostrzec osoby z nich korzystające, szczególnie, że najczęściej noszą one ubrania w ciemnych kolorach.
Dlatego kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców jest doświetlenie przejść dla pieszych, ich lepsze oznakowanie, co zaowocuje poprawą widoczności. Ma to też ogromne znaczenie dla kierowców, którym lepiej widoczne przejścia poprawią komfort i bezpieczeństwo jazdy, co powinno przełożyć się na mniejszą liczbę wypadków.  

Adresaci projektu

Z efektów realizacji projektu korzystać będą wszyscy mieszkańcy powiatu grodziskiego, dla których miasto Grodzisk Mazowiecki jest centrum administracyjno-handlowo-usługowym i po drogach którego często się poruszają oraz wszyscy przejezdni - kierowcy korzystający z tranzytu drogami wojewódzkimi gminy Grodzisk Mazowiecki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Opracowanie projektów doświetlenia 20 szt. przejść / doświetlenie / przejścia aktywne z czujnikiem ruchu600 000 zł

Postęp realizacji

Przygotowywana jest specyfikacja techniczna/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej w celu wysłania zapytań ofertowych do biur projektowych. Do końca maja zostanie przygotowana dokumentacja. Realizacja projektu do końca 2022 r.