Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 100

100. KIDS CUP 2024


Lokalizacja

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu, ul. Makowska 23, 06-300 Przasnysz

Skrócony opis

W ramach zadania zorganizowany zostanie event sportowo-rekreacyjny na terenie OSiR Przasnysz. W trakcie którego odbędzie się turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży pod nazwą "KIDS CUP 2023" oraz piknik rodzinny „Żyj zdrowo na sportowo z MKS Przasnysz”. Wydarzenie będzie skierowane dla mieszkańców Podregionu Ostrołęckiego.

Opis projektu

W ramach zadania zorganizowany zostanie event sportowo-rekreacyjny na terenie OSiR Przasnysz. W trakcie którego odbędzie się turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży pod nazwą "KIDS CUP 2023" oraz piknik rodzinny „Żyj zdrowo na sportowo z MKS Przasnysz”. Wydarzenie będzie skierowane dla dzieci z rocznika 2010 i młodszych. Planujemy zorganizować turniej w czterech kategoriach wiekowych 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015, 2016/2017, w których weźmie udział 10 drużyn po 12 osób każda. Mecze zostaną rozegrane w 2 grupach systemem każdy z każdym. Na zakończenie turnieju wszyscy zawodnicy otrzymają medale, każda drużyna puchar, a wyróżniający się: strzelec, obrońca, zawodnik i bramkarz - statuetki. Atrakcją dla wszystkich mieszkańców będzie Rodzinny Piknik Sportowy, podczas którego rodzice wraz z dziećmi, będą mogli sprawdzić się w dyscyplinach sportowych i zapoznać się z ofertą klubu oraz wylosować ciekawe nagrody, poznać historię klubu. W ramach projektu zostanie zorganizowany turniej piłkarski dla dzieci. Pozostałe zadania obejmą zabezpieczenie techniczne całej imprezy tj. obsługę medyczną, obsług sędziowską, a także usługi fotograficzne i koordynatora całości imprezy. W ramach projektu planowany jest zakup okolicznościowych materiałów promocyjnych m.in. medali, koszulek, pucharów, statuetek oraz nagród rzeczowych. Impreza będzie otwarta i bezpłatna, a skorzystać z niej będą mogli wszyscy mieszkańcy Podregionu Ostrołęckiego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie skutkom Covid-19 wśród społeczności, integracja mieszkańców, aktywizacja mieszkańców pod hasłem „Żyj zdrowo na sportowo z MKS Przasnysz”.
Lata 2020-2021 to trudny czas dla wszystkich mieszkańców borykających się z obostrzeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej w kraju. Efektem tego był drastyczny spadek aktywności.  Liczne kwarantanny, zamknięte obiekty sportowo – rekreacyjne zmniejszyły zainteresowanie ludzi sportem. Piknik  „urodzinowy” daje mieszkańcom możliwość spotkania, integracji, tak potrzebnego „bycia razem”. Wśród zaplanowanych działań są też formy aktywizujące mieszkańców, zachęcające do aktywnego spędzania czasu w gronie rodziny i przyjaciół.

Adresaci projektu

Beneficjentami projektu zadania byliby wszyscy mieszkańcy Podregionu Ostrołęckiego, kibice sportowi, bez względu na wiek, płeć.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Nagrody i dyplomy5 000 zł
2Nagrody rzeczowe5 000 zł
3Obsługa sędziowska3 000 zł
4Obsługa medyczna1 000 zł
5Obsługa fotograficzna 2 000 zł
6Koordynator wydarzenia3 000 zł
7Posiłki6 000 zł
8Sprzęt sportowy5 000 zł
Łącznie: 30 000 zł

Postęp realizacji

Nabór ofert odbył się na przełomie stycznia i lutego. W konkursie rozstrzygniętym na początku kwietnia wygrał Uczniowski Klub Sportowy "Czerwonka", który będzie realizatorem projektu.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
KIDS CUP 2024

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).