Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału w głosowaniu na projekty
w Budżecie Obywatelskim Mazowsza 2024

Przed oddaniem głosu zapraszamy Państwa do zapoznania się z zasadami głosowania:

 • prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Województwa Mazowieckiego;
 • w imieniu osoby małoletniej głosuje przedstawiciel ustawowy;
 • każdy uprawniony mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz;
 • każdy głosujący może zagłosować maksymalnie na 2 projekty: na jeden projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden projekt z puli podregionalnej. Głos oddany tylko na jeden projekt też jest ważny;
 • głosowanie jest prowadzone wyłącznie on-line i do oddania głosu konieczny jest telefon komórkowy. Osobom nieposiadającym telefonu komórkowego Urząd zapewnia możliwość zagłosowania w punktach informacyjnych w siedzibie Urzędu i w delegaturach. Osoby, które zechcą skorzystać z tej możliwości, prosimy o wcześniejsze umówienie się;
 • głosowanie jest bezpłatne;
 • nie trzeba oddawać głosu na projekt z podregionu, w którym się mieszka. Można oddać głos na projekt z dowolnego podregionu;
 • wszystkie projekty należy wybrać w trakcie jednego głosowania! Jeśli zakończysz głosowanie, powrót do platformy i oddanie głosu na drugi projekt będzie niemożliwe;
 • po wybraniu projektów, w celu identyfikacji głosującego, poprosimy o wpisanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (ograniczonego do nazwy miejscowości i powiatu) oraz numeru telefonu komórkowego;
 • na wskazany numer telefonu wyślemy SMS z kodem weryfikacyjnym. Jeden numer telefonu może posłużyć do głosowania dla maksymalnie trzech osób;
 • aby rozpocząć głosowanie, wystarczy kliknąć przycisk „Rozpocznij głosowanie”.

Krok 1 z 3: Uzupełnij dane

Krok 2 z 3: Wybór projektu

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz projekt z puli OGÓLNOWOJEWÓDZKIEJ

Twój wybór:

Wybrałeś:

Wybierz projekt z puli PODREGIONALNEJ

Twój wybór:

Wybrałeś:

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“.

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe
Wpisz imię
Wpisz nazwisko
+48
Wpisz numer telefonu komórkowego
Wybierz powiat

Wybierz powiat

Ostrołęka

Płock

Radom

Siedlce

m. st. Warszawa

Wybierz miejscowość
Wskaż odpowiedź

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/SkrytkaESP. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

1.     będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;

2.     będą przekazywane spółce MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadczącej dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółce home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadczącej dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej.

3.     mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;

4.     będą przechowywane nie dłużej, niż do końca 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (edycja 2024).

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

5.     dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

6.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w głosowaniu.


Zaznacz powyższą zgodę
Nieprawidłowy numer PESEL

Na podane dane została wydana karta do głosowania.
Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
3

Instalacja radarowych wyświetlaczy prędkości przy drodze wojewódzkiej nr 541.

 bezpieczeństwo publiczne

Instalacja, wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, interaktywnych radarowych wyświetlaczy prędkości. Urządzenia zainstalowane zostaną w miejscowości Rościszewo.
Koszt: 85 000 zł
10

trzeba chleba - trzeba nieba

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wybudowanie wiaty edukacyjnej dedykowanej lekcji o wypieku chleba i pokazowi wyrobu masła
Koszt: 1 045 000 zł
15

Koncertowe Mazowsze

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zadanie dotyczy zorganizowania spotkań widowiskowych w formie występów scenicznych i koncertów o tematyce rozrywkowej dla mieszkańców całego Mazowsza. Udział będzie darmowy, skierowany do wszystkich grup wiekowych i społecznych. Zorganizowane zostaną 2 koncerty zespołu Arka Noego i 2 koncerty zespołu Tre Voci dla ok. 1600 osób łącznie (400/wydarzenie) w Teatrze im. J.Szaniawskiego w Płocku.
Koszt: 240 000 zł
17

Edukacja na szlakach Mazowsza 2025 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych

 edukacja publiczna

Projekt polega na zorganizowaniu serii warsztatów edukacyjnych dla młodych mieszkańców Mazowsza i ich opiekunów. W miesiącach kwiecień-listopad zorganizowane zostanie także sześć wycieczek. Dzięki wyjazdom ich uczestnicy będą mieli możliwość poznać historię, kulturę i tradycję miejsc, do których się wybiorą.
Koszt: 180 000 zł
34

DNI MAZOWSZA W GOSTYNINIE

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Projekt przewiduje organizację wydarzenia kulturalnego pn. Dni Mazowsza w Gostyninie. Wydarzenie będzie podzielone na dwa dni. W dniu pierwszym zostanie zorganizowane wydarzenie kulturalne łączące ze sobą literaturę, poezję, muzykę i sztukę, natomiast w dniu drugim odbędzie się koncert z udziałem popularnego artysty.
Koszt: 129 900 zł
49

Dbanie o zdrowie psychiczne osób neuroróżnorodnych, przez wsparcie służb medycznych i mundurowych

 promocja i ochrona zdrowia

Projekt zakłada szkolenie personelu medycznego i mundurowego (np. policji, straży pożarnej, lekarzy, pielęgniarek, studentów medycyny) w zakresie rozpoznawania i odpowiedniego reagowania na potrzeby osób neuroróżnorodnych (w tym głównie w spektrum autyzmu, ADHD). Szkolenie służb przyczyni się do stworzenie bardziej inkluzywnego środowiska dla osób neuroróżnorodnych na Mazowszu.
Koszt: 33 000 zł
54

Tarcza KPN. Ciężarówki niszczą Park. Giną zwierzęta. Wypadki dotykają ludzi. Zmieńmy to!

 ochrona środowiska

Zadbajmy o nasze wilki, sarny, łosie zamieszkujące jedyny Park Narodowy Mazowsza! Zadbajmy też o bezpieczeństwo mieszkańców. Odcinkowy pomiar prędkości na DW579 pozwoli uspokoić ruch, tworząc "Tarczę KPN" na obecnej "Gilotynie" Kampinoskiego Parku Narodowego.
Koszt: 1 150 000 zł
56

Rowerem po Mazowszu - rozbudowa tras rowerowych na południe od Błonia, odcinek Brwinow - Biskupice

 transport zbiorowy i drogi publiczne

Projekt przewiduje budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 w Biskupicach na odcinku o dł. ok. 470 mb od wiaduktu nad autostradą A2 do drogi bocznej prowadzącej w kierunku Kotowic i MOP Brwinów - kolejnego odcinka trasy rowerowej, która docelowo, poprzez Brwinów, Błonie i Puszczę Kampinoską, połączy centralne, południowo-wschodnie i północno-zachodnie Mazowsze.
Koszt: 1 170 000 zł
62

VIVAT PUŁASKI - piknik historyczno-kulturalny

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Piknik historyczno-kulturalny VIVAT PUŁASKI to wydarzenie dla całych rodzin, które odbędzie się na początku lipca w Warce. To połączenie nowoczesnej edukacji historycznej wykorzystującej rekonstrukcje, pokazy i warsztaty oraz edukacji kulturalnej z niezwykle atrakcyjnymi koncertami, wystawami i animacjami. Wszystko w malowniczej scenerii Parku na Winiarach nieopodal Muzeum im. K. Pułaskiego.
Koszt: 240 000 zł
90

Wystawa Polskie Siły Zbrojne Wyzwoliciele Europy

 edukacja publiczna

Wystawa poświęcona jest Polskim Siłom Zbrojnym walczących na frontach całego świata . Wystawa nie pokazuje szlaków bojowych, ale przedstawia żołnierza jako człowieka, który pragnął przeżyć ciekawy był informacji ze świata oraz uchonorowania jego wkładu. Pokazujemy w jaki sposób dbał o higienę, jak wyglądał, jak docierały do niego informacje ze świata zewnętrznego, jak dziękowani za wkład włożony.
Koszt: 23 675 zł
124

Young Music Festival

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Projekt "Young Music Festival" skierowany do młodzieży i przez młodzież współtworzony. Zakłada organizację jednodniowego Festivalu muzycznego z  gwiazdami młodzieżowej sceny muzycznej. 4 młodych artystów, 5 godzin muzyki granej na żywo przez gwiazdy muzyki pop, popularnego twórcę sceny rapowej i hip-hopowej zakończony zabawą taneczną prowadzoną przez profesjonalnego DJ.
Koszt: 158 000 zł
131

Naukowy Dzień Otwarty - zapraszamy naukowców do szkół!

 edukacja publiczna

15 Naukowych Dni Otwartych - zapraszamy naukowców do szkół! Działanie będzie polegało na organizacji 15 festiwali naukowych wspartych działaniami angażującymi mieszkańców i we współpracy z ośrodkami naukowymi m.in. z obszaru: archeologii, geografii, astronomii, nauk przyrodniczych, paleontologii, geologii, nauk polarnych... Dzieci nie lubią być nauczane ale lubią się same uczyć!
Koszt: 237 864 zł
141

Bezpieczny i świadomy motocyklista - szkolenie profilaktyczne w zakresie doskonalenia techniki jazdy

 bezpieczeństwo publiczne

Szkolenia teoretyczne i praktyczne na torze doskonalenia techniki jazdy, dedykowane do osób posiadających uprawnienia do kierowania motocyklami.
Koszt: 218 000 zł
143

Zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym

 promocja i ochrona zdrowia

Projekt zakłada zakup nowoczesnego sprzętu do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i diagnostyki w Oddziale Rehabilitacji Dziennej w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny otworzy nowe możliwości lecznicze fizjoterapeutom oraz rehabilitantom, ułatwi prowadzenie zabiegów, zwiększy skuteczność oddziaływań terapeutycznych, a także spowoduje zadowolenie pacjentów.
Koszt: 1 189 149 zł
145

Kręgi Kobiet wsparciem, empatią, siłą i wspólnotą dla kobiet w potrzebie w powiecie piaseczyńskim

 promocja i ochrona zdrowia

Krąg kobiet to przestrzeń tworzona przez kobiety dla kobiet. Podczas spotkań kobiety dają sobie wsparcie w codziennym życiu, zabieganym świecie. Jest to przestrzeń empatii dla kobiet, które potrzebują wytchnienia, miejsca dla siebie, wsparcia, chwili oddechu, zrozumienia bez oceniania, podzielenia się z innymi kobietami swoimi problemami, troskami czy radościami.
Koszt: 8 500 zł
174

Modernizacja północnej części głównego parkingu oraz drogi wjazdowej nr 2 przy MSS w Radomiu

 promocja i ochrona zdrowia

Zadaniem projektu jest modernizacja części mocno wyeksploatowanego parkingu wraz z drogą wjazdową nr 2 dla pacjentów, odwiedzających, pracowników oraz innych potrzebujących korzystających ze świadczeń zdrowotnych oferowanych przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu. Wszystko po to aby poziom bezpieczeństwa i komfortu poruszających się po placu był jak najwyższy.
Koszt: 1 199 865 zł
211

Bezpieczeństwo na drodze to podstawa.

 transport zbiorowy i drogi publiczne

Zakup i montaż radarowych pomiarów prędkości w gminach: Załuski, Naruszewo, Joniec i Nasielsk przy drodze wojewódzkiej nr 571. Projekt przyczyni się do bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz osób zamieszkałych w terenie zabudowanych w szczególności na posesjach przylegających bezpośrednio do jezdni.
Koszt: 240 000 zł
215

Senior w aucie - sprawny i bezpieczny

 pomoc społeczna

"Senior w aucie - sprawny i bezpieczny" to zajęcia przeznaczone dla osób 55+, kierowców posiadających prawo jazdy kat. B. Projekt polega na przeprowadzeniu 4 szkoleń - warsztatów dla mieszkańców Mazowsza. W każdym z 4 warsztatów udział weźmie 24 osoby, czyli łącznie w projekcie 96 osób.W projekcie weźmie udział także 4 osoby, które oprócz kat. B posiadają również kat. A i własny motocykl.
Koszt: 32 470 zł
223

Promyk życia: Klimat, w którym rodzi się nadzieja.

 promocja i ochrona zdrowia

Projekt zakłada wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Oddziału Neonatologii, Położnictwa w celu zapewnienia pacjentkom i ich dzieciom komfortowych warunków podczas pobytu w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.
Koszt: 1 200 000 zł
228

Rewitalizacja terenów leśnych oraz montaż wiat rowerowych na terenie Szpitala Tworkowskiego

 zagospodarowanie przestrzenne

W ramach projektu zmodernizowane zostanie oświetlenie alei leśnej, uregulowana roślinność przy ścieżkach spacerowo-rekreacyjnych w części leśnej, zbudowane wiaty rowerowe, dostawione kosze i ławki. Wszystko za zgodą Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i ku radości tych, którzy na co dzień lub od święta korzystają z rozległego terenu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia.
Koszt: 385 000 zł
232

Modernizacja ścieżki diagnostycznej w WSPRiTS ,,Meditrans" SPZOZ w Warszawie

 promocja i ochrona zdrowia

Modernizacja ścieżki diagnostycznej w Stacji Kontroli Pojazdów w Warszawie przy ul. Woronicza 19
Koszt: 250 000 zł
262

Kobiety Mazowsza biorą sprawy w swoje ręce: rozwijamy nasze kompetencje i zainteresowania!

 edukacja publiczna

Projekt zakłada rozwijanie kompetencji kobiet z uwzględnieniem dorobku kulturowego Mazowsza, a także potrzeb, zainteresowań i umiejętności współczesnych, aktywnych pań z mazowieckich wsi, miasteczek i miast. W projekcie przewidujemy warsztaty teatralne, szycia, rękodzieła, śpiewu, kulinarne, szkolenia z bezpiecznej jazdy, kursy samoobrony oraz zajęcia ruchowe, czy rozwijające miękkie kompetencje.
Koszt: 240 000 zł
272

Mazowsze ma głos! 9. Symfonia L.v. Beethovena w wykonaniu CHÓRU MIESZKAŃCÓW Mazowsza

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Projekt polega na praktycznej i masowej edukacji muzycznej osób dorosłych, mieszkańców Mazowsza poprzez: * udział w warsztatach (śpiewający amatorzy nauczą się pod kier. chórmistrzów Ody do Radości, finału IX Symfonii L.v.Beethoveena), * wykonanie hymnu Unii Europejskiej w oryginalnym brzmieniu na 4.głosy wspólnie z orkiestrą i solistami na koncercie plenerowym, otwartym dla publiczności.
Koszt: 240 000 zł
275

GRAM w RUGBY - Cykl treningów w Rugby dla Dzieci i Młodzieży

 kultura fizyczna i turystyka

GRAM w RUGBY - Cykl treningów w rugby dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego w okresie od maja do listopada. Jest to działanie promujące i zachęcające dzieci i młodzież do uprawiania sportu i aktywnego trybu życia.
Koszt: 220 000 zł
282

Radomski Czerwiec Wolności - widowisko muzyczne i piknik historyczny

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach wydarzenia pn. "Radomski Czerwiec Wolności - widowisko muzyczne i piknik historyczny" w Radomiu odbędzie się wyjątkowy koncert z udziałem artystów awangardowych. Piknik rodzinny w klimacie PRL-u pozwoli przenieść się uczestnikom projektu w klimat tamtych lat.
Koszt: 240 000 zł
294

„Wymiana 2 dźwigów osobowych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II Sp. z o.o.”

 promocja i ochrona zdrowia

Projekt polega na wymianie wind w dwóch budynkach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - windę w budynku H obsługującą Oddział Dziecięcy i Chirurgię Dziecięcą oraz windę w budynku A - łóżkowym. Nowe bezawaryjne windy zapewnią możliwość przemieszczania się pacjentom z niepełnosprawnością ruchową po budynkach Szpitala
Koszt: 900 000 zł
297

Rowerowy Szlak Mazowsza Centralny

 kultura fizyczna i turystyka

ATRAKCYJNY SIECIOWY SZLAK ROWEROWY. 138 km Rowerowego Szlaku Mazowsza Centralny. Szlak będzie przebiegał w centralnych partiach województwa mazowieckiego. Po drodze Czersk, Konstancin-Jeziorna, rez. Las Kabacki, Warka, Studzianki Pancerne i wiele innych ciekawych miejsc. Będzie to atrakcyjny produkt turystyki rowerowej.
Koszt: 237 000 zł
303

Cyfrowy kontynent - jak się nie pogubić?

 edukacja publiczna

Higiena cyfrowa w Twoim życiu. Wprowadźmy "info-etykę" w naszej komunikacji. Szkolenie medialne dla młodzieży i dorosłych.
Koszt: 16 500 zł
304

Poprawa bezpieczeństwa i estetyki w obrębie drogi wojew. 720 - Rondo Armii Krajowej w Nadarzynie

 transport zbiorowy i drogi publiczne

Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia ronda i przejść dla pieszych w jego obrębie. Poprawa estetyki odnosi się do odnowienia tablic informacyjnych oraz wykonania zasadzeń na rondzie.
Koszt: 400 000 zł
350

Ekologiczna Turystyka Caravaningowa na Mazowszu

 kultura fizyczna i turystyka

Turystyka caravaningowa, to popularna forma turystyki. Niestety, infrastruktura do wykonywania serwisu dla caravaningu nie nadąża za potrzebami użytkowników. Projekt zakłada wybudowanie punktów serwisowych, przy ciekawych atrakcjach turystycznych Mazowsza.
Koszt: 800 000 zł
354

In vitro - nasza szansa na bycie rodzicami

 promocja i ochrona zdrowia

Projekt polega na zwiększeniu środków finansowych na realizację Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkanek i mieszkańców województwa mazowieckiego. Pary, które zgłoszą się do programu i zostaną do niego zakwalifikowane, będą mogły skorzystać z dofinansowania do metody zapłodnienia pozaustrojowego na zasadach określonych w programie.
Koszt: 240 000 zł
374

Dzień Dziecka w Stocer

 promocja i ochrona zdrowia

Dzień Dziecka w MCR STOCER. Dzień Otwarty w Poradni Rehabilitacyjnej oraz atrakcje i zabawy na świeżym powietrzu. Projekt ma na celu promocję zdrowia wśród dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego.
Koszt: 77 000 zł
380

Busem do zdrowia psychicznego

 promocja i ochrona zdrowia

Przedmiotem projektu jest zakup busa do przewozu pacjentów Szpitala Nowowiejskiego, co pozwoli rozszerzyć zakres prowadzonych terapii (poprzez zorganizowane wyjazdy do muzeów, ośrodków kultury, wystawy, warsztaty, spotkania plenetowe).
Koszt: 280 000 zł
390

Mazowieckie Święto Papryki

 edukacja publiczna

Realizacja Projektu obejmuje przybliżenie tematyki uprawy roślin pod osłonami, a w szczególności papryki - z wykorzystaniem ekologicznych środków ochrony roślin i nowoczesnych metod uprawy, które ograniczają zużycie energii i wody.
Koszt: 240 000 zł
412

Zagraj z Kostką

 kultura fizyczna i turystyka

Wydarzenie pn. "Zagraj z Kostką" zakłada popularyzację atrakcji turystycznych w regionie poprzez promocję gry terenowej ZAGRAJ Z KOSTKĄ oraz organizację festynu św. Stanisława. Inicjatywa ma na celu poszerzenie oferty turystycznej, promocję szlaków turystycznych i wyjątkowych miejsc na Północnym Mazowszu. Projekt ma za zadanie mobilizację mieszkańców województwa do udziału w aktywnym wypoczynku.
Koszt: 220 000 zł
422

Poprawa bezpieczeństwa na dordze wojewódzkiej nr 720 ul. Błońska Nadarzyn

 transport zbiorowy i drogi publiczne

Zadanie obejmuje wykonanie sygnalizacji świetlnej/ systemu dyscyplinowania kierowców na przejściu dla pieszych przy ul. Błońskiej na wysokości nr 43. Realizacja zadania jest niezbędna z uwagi na duży ruch samochodowy na tym odcinku. Konieczna jest poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców, którzy codziennie zmagają się z brawurową jazdą kierowców i nieprzestrzeganiem przepisów.
Koszt: 1 200 000 zł
424

Organizacja wydarzeń kulturalno - rozrywkowych w ramach Obchodów Radomskich Dni Godności

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Organizacja wydarzeń kulturalno - rozrywkowych w ramach obchodów Radomskich Dni Godności - plenerowe imprezy połączone z wystawami, konkursami, widowiskami muzycznymi oraz festynem rodzinnym • VI Mazowiecki Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną TACY SAMI, • Pokaz Mody Osób z Niepełnosprawnościami, • Wystawa Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością .
Koszt: 180 000 zł
426

Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminach Jasieniec, Warka i Promna

 transport zbiorowy i drogi publiczne

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszych na terenie trzech gmin (Jasieniec, Warka, Promna) i jednocześnie dwóch podregionów (żyrardowski i radomski) poprzez montaż oświetlenia na przejściach dla pieszych i zmniejszenie zagrożenia wypadkami w tychże miejscach. Projekt ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych/zmotoryzowanych.
Koszt: 1 150 000 zł
427

Wprowadzenie inteligentnego systemu zarządzania ruchem na Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie

 transport zbiorowy i drogi publiczne

Zielona fala na głównej tranzytowej ulicy Pruszkowa (tzw. ITS)! Codziennie Aleją Wojska Polskiego przejeżdża ponad 30 000 pojazdów (źródło: Generalny Pomiar Ruchu 2020/21 na drogach wojewódzkich). System zmiany faz świateł na skrzyżowaniach, nie jest w żaden sposób skorelowany. Inteligentne zarządzanie sygnalizacją tylko na 11 skrzyżowaniach, może istotnie poprawić komfort podróży. Zagłosuj!
Koszt: 1 200 000 zł
432

Odlotowy Festiwal Wyklętego Miasta

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Niezwykłe wydarzenie promujące Radom jako miejsce doskonałe do zabawy ale też z dużym dystansem i poczuciem humoru. Dwa dni gorącej imprezy na koniec wakacji zapewnią fantastyczni muzycy i najlepsi stand-uperzy z Radomia i nie tylko. Impreza plenerowa. Przewidywana ilość osób - poniżej 1000
Koszt: 240 000 zł
441

Dziecko w spektrum autyzmu

 wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Projekt ma na celu wsparcie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu poprzez podniesienie kompetencji rodzicielskich, wiedzy profesjonalistów oraz świadomości społecznej tworząc pozytywne środowisko wspierające rozwój dziecka w ASD. Projekt podniesie dobrostan rodziny dziecka z ASD oraz środowiska oświatowego.
Koszt: 122 460 zł
444

Zdrowo oddychajmy - nauka właściwego oddychania przez muzykę lekarstwem na dolegliwości oddechowe.

 promocja i ochrona zdrowia

Projekt uczy właściwie oddychać - ta naturalna czynność mająca kluczowy wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne wymaga treningów szczególnie po czasie pandemii która przyniosła wzrost chorób dróg oddechowych. Wykorzystanie sprawdzonych metod Arnolda Jacobsa legendarnego tubisty CSO, który swoimi metodami potwierdzonymi przez lekarzy medycyny wyleczył chorych na astmę i inne dolegliwości oddechowe.
Koszt: 165 400 zł
446

Podpaski i tampony w szkolnej toalecie

 pomoc społeczna

Skrzynki z podpaskami i tamponami w toaletach w szkołach powiatu wołomińskiego. Nikt nie powinien wstydzić się miesiączki, a higiena w tym czasie to podstawa – zapewnijmy każdej osobie dostęp do potrzebnych środków czystości.
Koszt: 33 300 zł
448

Niebieska Skrzyneczka Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży

 promocja i ochrona zdrowia

"Niebieska Skrzyneczka Zdrowia Psychicznego" to inicjatywa wsparcia zdrowia psychicznego uczniów SZKÓŁ ŚREDNICH na Mazowszu. Zapewnia bezpieczne miejsce, gdzie młodzież może wyrazić swoje problemy i obawy, a następnie otrzymać fachową pomoc. Projekt promuje świadomość i edukację w zakresie zdrowia psychicznego, stanowiąc ważny krok w kierunku zdrowszej przyszłości naszej Młodzieży.
Koszt: 141 000 zł
485

Mazowiecki Konwent Seniorów

 pomoc społeczna

"Mazowiecki Konwent Seniorów" Trzydniowe wydarzenie integrujące seniorów z Mazowsza w Płocku. Edukacja, kultura, sport, wsparcie prawne, warsztat języka migowego, twórczość senioralna. Konkurs na najbardziej kolorowe przebranie, pokazy wyrobów tworzonych przez seniorów. Warsztaty tolerancji, integracji i równości. Promocja ekonomii społecznej. Współpraca z NGO, instytucjami i samorządami.
Koszt: 240 000 zł
511

Mazowieckie Centrum Aktywności Sportowej

 kultura fizyczna i turystyka

W lipcu 2025 roku zorganizowane zostanie zadanie pn. Mazowieckie Centrum Aktywności Sportowej w ramach którego odbędzie się 5 imprez w czterech miejscowościach zajęcia sportowe dla społeczności lokalnej. Impreza odbędzie się w Radomiu (dwie imprezy), Siennie (pow.lipski), Głowaczowie (pow.kozienicki), Kazanowie (pow. zwoleński).
Koszt: 200 000 zł
517

STANY NAGŁE U DZIECI - SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

 promocja i ochrona zdrowia

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w placówkach edukacyjnych poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy – stany nagłe u dzieci, dla pracowników placówek edukacyjnych na terenie Województwa Mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 -15 lat.
Koszt: 197 000 zł
524

ROZSZERZENIE TWÓRCZEJ PRZESTRZENI

 edukacja publiczna

Przekształcenie przestrzeni warsztatowej w inspirujące centrum sztuki. Warsztaty ceramiczne dla różnych grup wiekowych, innowacyjne zajęcia rodzica z dzieckiem, oraz specjalne kursy dla emerytów. Naszym celem jest wzmacnianie więzi społecznych poprzez sztukę i promowanie twórczości na każdym etapie życia.
Koszt: 235 340 zł
525

I Mazowiecki Bieg po Utracie - do Utraty tchu

 kultura fizyczna i turystyka

Organizacja I Mazowieckiego Biegu po Utracie - do Utraty tchu. Bieg dla dzieci na dystansie 200, 400 i 1000 metrów oraz bieg dla dorosłych na dystansie 5 i 10 km.
Koszt: 61 000 zł
529

Youth Kindness Revolution - Wybieram Życzliwość - projekt dla dzieci i młodzieży

 edukacja publiczna

Inicjatywa „Youth Kindness Revolution” promuje życzliwość i wsparcie wśród młodzieży jako antidotum na powszechny hejt. Skupia się na pokazywaniu przykładów życzliwości, uwydatniając cichych bohaterów w naszym otoczeniu. Ma na celu stworzenie bardziej empatycznego środowiska szkolnego. Projekt będzie wspierany przez ambasadorów oraz wolontariuszy akcji.
Koszt: 240 000 zł
539

Szkolenie dla kierowców i motocyklistów - techniki bezpiecznej jazdy oraz pierwsza pomoc

 edukacja publiczna

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu doskonalenia technik jazdy dla kierowców i motocyklistów oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadków komunikacyjnych. Warsztaty będą odbywać się w różnych terminach w celu zmaksymalizowania poziomu zdobywanej wiedzy oraz komfortu uczestników.
Koszt: 240 000 zł
541

Zapobieganie ubóstwu menstruacyjnemu w powiecie sochaczewskim edycja 2.0

 pomoc społeczna

Dystrybutory z podpaskami i środkami higienicznymi w każdej szkole podstawowej i ponadpodstawowej w Sochaczewie i w powiecie sochaczewskim. Dla każdej dziewczynki. Bezpłatnie, bez skrępowania, bez stresu – po prostu bierzesz, kiedy tego potrzebujesz.
Koszt: 147 080 zł
545

Konferencja "E-uzależnienia. Jak się przed nimi bronić"

 edukacja publiczna

Życie jest za krótkie, żeby być nieszczęśliwym. W jakim świecie chcesz żyć realnym czy wirtualnym? Podczas konferencji o e-uzależnieniach dowiesz się jak skutecznie i efektywnie obronić się przez mechanizmami uzależniającymi Ciebie i Twoich bliskich od internetu czy smartfonów. E-uzależnienie w niczym nie różnią się od uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy papierosów.
Koszt: 130 000 zł
549

Utworzenie Ośrodka Siła Więzi w celu uzyskania pomocy z zakresu zaburzeń psychicznych niemowląt

 promocja i ochrona zdrowia

Zdrowie psychiczne jest to rozwijająca się zdolność doświadczania, regulowania i wyrażania emocji, tworzenia bliskich i ufnych relacji z innymi oraz poznawania otoczenia i uczenia w kontekście rodziny, społeczności i kulturowych oczekiwań wobec dziecka. Dlatego kształtowanie zdolności rodzicielskich wzajemnych interakcji emocjonalnych powinny być nadrzędnym celem psychiatrii.
Koszt: 240 000 zł
1

Kino plenerowe w parkach podregionu Ciechanowskiego.

 edukacja publiczna

 Ciechanowski
Celem projektu jest znalezienie alternatywnej formy spędzenia wolnego czasu dla dzieci, młodzieży z terenów nie tylko wiejskich, podregionu Ciechanowskiego. Zorganizowane zostaną darmowe edukacyjne weekendowe seanse w plenerze w liczbie 20, dla maksymalnie 100 osób Projekt zakłada wynajem sprzętu do organizacji kina letniego m.in w zabytkowym parkach, przy muzeach.
Koszt: 56 000 zł
4

4 pory roku - wieś i miasteczko na płótnie

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ciechanowski
Plener malarski konferencja naukowa i wystawa poplenerowa
Koszt: 177 000 zł
9

Juwenalia Północnego Mazowsza UTW

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ciechanowski
Juwenalia dla studentów uniwersytetów III wieku dla Północnego Mazowsza. To wyśmienita okazja do spotkania się wszystkich studentów z północnego Mazowsza, na wspólnych wykładach i zabawie integracyjnej. W programie rozdanie wyróżnień nagród i konkursy wiedzy zdobytej przez cały rok akademicki. Na zakończenie Juwenalii koncert zespołu. Planowane wydarzenie nie ma charakteru wydarzenia masowego.
Koszt: 199 000 zł
18

,,Plenerowe spotkania biesiadne" - zadanie kulturalno integracyjne.

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Płocki
Zadanie ma na celu upowszechnianie folkloru i tradycji ludowych na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Sannikach. Cel zostanie osiągnięty przez integrację podczas wydarzeń z okazji dnia dziecka oraz biesiady z muzyką na żywo i tańcami w plenerze w miesiącu czerwcu 2025 r. Spotkania plenerowe będą miały charakter otwarty o szerokim zasięgu, planowana ilość uczestników to ok. 900 osób.
Koszt: 218 600 zł
19

1000 Miszkań dla sztrzydlatych mieszkanców Muzeów

 ochrona środowiska

 Ciechanowski
Na terenach Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu i Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu uruchomimy aktywną ochronę ptaków i ich siedlisk. Polegać ona będzie na wywieszaniu 1000 szt. budek lęgowych różnego typu. Budki lęgowe wywieszane będą w miejscach, gdzie brakuje naturalnych miejsc do zakładania gniazd.
Koszt: 90 000 zł
20

Rozwijam się! edycja 3 - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu ostrołęckiego

 edukacja publiczna

 Ostrołęcki
Edukacja i rozwój zainteresowań są ważne na każdym etapie życia. W ramach projektu przeprowadzony zostanie szereg spotkań skierowanych do dzieci i dorosłych - zajęcia naukowe, treningi pamięci, warsztaty rozwijające myślenie projektowe, których elementem będzie gra miejska oraz warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie i osobiste. Zajęcia mogą mieć formę stacjonarną lub online.
Koszt: 240 000 zł
21

Festiwal olimpijski Ziemi Radomskiej

 kultura fizyczna i turystyka

 Radomski
Projekt polega na organizacji Festiwalu Olimpijskiego, czyli cyklu zajęć sportowych dla mieszkańców Mazowsza, w szczególności dzieci i młodzieży z Podregionu Radomskiego. Na finał odbędzie się impreza integracyjna podsumowująca Festiwal. W ramach zadania wydany zostanie także album pt. Olimpijczycy Ziemi Radomskiej.
Koszt: 240 000 zł
23

Rozwijam się! edycja 3 - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego

 edukacja publiczna

 Żyrardowski
Edukacja i rozwój zainteresowań są ważne na każdym etapie życia. W ramach projektu przeprowadzony zostanie szereg spotkań skierowanych do dzieci i dorosłych - zajęcia naukowe, treningi pamięci, warsztaty rozwijające myślenie projektowe, których elementem będzie gra miejska w Warszawie oraz warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie i osobiste. Zajęcia mogą mieć formę stacjonarną lub online.
Koszt: 240 000 zł
24

W Naszej Małej Ojczyźnie - warsztaty edukacyjne, sportowe, profilaktyczne i wycieczki

 edukacja publiczna

 Radomski
Multidyscyplinarny projekt polegać będzie na zorganizowaniu wydarzeń edukacyjno-profilaktyczno-turystyczno-sportowych w Podregionie Radomskim. Odpowie on na postępujące zmiany społeczne, trendy oraz zaburzenia będące konsekwencjami pandemii i toczącej się wojny na Ukrainie. W projekcie wezmą udział dzieci, młodzież i całe rodziny, które zderzają się każdego dnia ze wspomnianymi sytuacjami.
Koszt: 240 000 zł
26

Rozwijam się! - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu siedleckiego

 edukacja publiczna

 Siedlecki
Edukacja i rozwój zainteresowań są ważne na każdym etapie życia. W ramach projektu przeprowadzony zostanie szereg spotkań skierowanych do dzieci i dorosłych - zajęcia naukowe, treningi pamięci, warsztaty rozwijające myślenie projektowe, których elementem będzie gra miejska w Warszawie oraz warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie i osobiste. Zajęcia mogą mieć formę stacjonarną lub online.
Koszt: 240 000 zł
27

Rozwijam się! - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu radomskiego

 edukacja publiczna

 Radomski
Edukacja i rozwój zainteresowań są ważne na każdym etapie życia. W ramach projektu przeprowadzony zostanie szereg spotkań skierowanych do dzieci i dorosłych - zajęcia naukowe, treningi pamięci, warsztaty rozwijające myślenie projektowe, których elementem będzie gra miejska w Warszawie oraz warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie i osobiste. Zajęcia mogą mieć formę stacjonarną lub online.
Koszt: 240 000 zł
28

Mamy się dobrze! Kampania dotycząca społecznych i zdrowotnych wyzwań XXI wieku

 edukacja publiczna

 Żyrardowski
Projekt "Mamy się dobrze!" polega na zorganizowaniu serii warsztatów edukacyjnych i profilaktycznych oraz kampanii społecznej. Dotkną tematyki jednych z najpoważniejszych problemów XXI wieku, próby zrozumienia i podjęcia walki z depresją i uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Kulminacyjnym punktem będzie wyjątkowa konferencja, której towarzyszyć będą rekreacyjno-sportowe wydarzenia.
Koszt: 172 000 zł
29

Rozwijam się! - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu ciechanowskiego

 edukacja publiczna

 Ciechanowski
Edukacja i rozwój zainteresowań są ważne na każdym etapie życia. W ramach projektu przeprowadzony zostanie szereg spotkań skierowanych do dzieci i dorosłych - zajęcia naukowe, treningi pamięci, warsztaty rozwijające myślenie projektowe, których elementem będzie gra miejska w Warszawie oraz warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie i osobiste. Zajęcia mogą mieć formę stacjonarną lub online.
Koszt: 240 000 zł
31

"Szpital-ogród" Radom-Krychnowice

 promocja i ochrona zdrowia

 Radomski
Projekt polega na rewitalizacji zabytkowego parku otaczającego Szpital Krychnowice oraz infrastruktury znajdującej się na terenie szpitala . l
Koszt: 1 200 000 zł
33

Powstanie Warszawskie Pamiętamy

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Płocki
Wydarzenia upamiętniające Powstanie Warszawskie
Koszt: 78 000 zł
36

Poznaj serce Mazowsza

 kultura fizyczna i turystyka

 Ciechanowski
Zadanie pt. "Poznaj serce Mazowsza" - wędrówki wielokulturowym szlakiem mazowieckim - to forma cyklu jednodniowych pobytów zorganizowanych. Miejsce realizacji: Zamek książąt Mazowieckich w Ciechanowie oraz Park Torus w Ciechanowie.
Koszt: 113 800 zł
37

Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby w podregionie Radomskim

 modernizacja terenów wiejskich

 Radomski
Projekt polega na budowie Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby, które będzie prowadziło swoją działalność w podregionie Radomskim. Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby będzie świadczyło nieodpłatne usługi w zakresie diagnostyki gleb oraz nadawania Certyfikatu Mazowieckiego. Zainteresowani poznają wyniki już w dniu badania gleby, bezpośrednio na portalu oraz w aplikacji mobilnej
Koszt: 1 199 600 zł
51

Mobilne Archiwum Społeczne

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Siedlecki
Mobilne Archiwum Społeczne to pomysł na spotkanie w małych miejscowościach wschodniej części województwa mazowieckiego. Chcemy dotrzeć do osób, które opowiedzą swoje historie i historie swoich miejscowości, wydarzeń. To okazja do społecznej akcji zebrania historii mówionej i przekazania jej historii kolejnym pokoleniom.
Koszt: 174 000 zł
55

Po drodze z zielenią – zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Biskupickiej w Brwinowie

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Warszawski zachodni
Projekt przewiduje zagospodarowanie pasów zieleni przyulicznej zmodernizowanej drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Biskupickiej w Brwinowie na odcinku od Ronda Ignacego Kozielewskiego do wiaduktu nad autostradą A2, poprzez nasadzenia kilkudziesięciu drzew a także krzewów, bylin, traw ozdobnych, roślin zadarniających i kwiatów cebulowych oraz ustawienie elementów małej architektury - ławek i koszy.
Koszt: 1 200 000 zł
57

Pokolenia łamią przepisy

 edukacja publiczna

 Siedlecki
Skrócony opis Projekt "Pokolenia łamią przepisy" , polega na rozwijaniu uzdolnień i pasji kulinarnych w różnych grupach pokoleniowych. Prowadzenie warsztatów kulinarnych, żywieniowych, ziołolecznictwo i aromaterapia . Wyjazdy doskonalące i rozwijające wiedzę z warsztatami praktycznymi. Spotkania z trenerami żywienia i dietetykami. Event podsumowujący - stworzenie księgi potraw.
Koszt: 99 000 zł
59

Ciechanowska Akademia Szczypiorniaka

 kultura fizyczna i turystyka

 Ciechanowski
Ciechanowska Akademia Szczypiorniaka to zajęcia sportowe z piłki ręcznej dla uczniów szkół podstawowych z podregionu ciechanowskiego. Projekt dotrze do dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.
Koszt: 72 000 zł
63

Światowy Dzień Jabłka

 kultura fizyczna i turystyka

 Żyrardowski
Światowy Dzień Jabłka to projekt polegający na organizacji rodzinnego pikniku dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego (podregionu żyrardowskiego) mającego na celu w atrakcyjny sposób promowanie jabłka jako wielkiego dziedzictwa regionu warecko-grójeckiego, który to jest Największym Sadem Europy. Piknik odbędzie się na wareckim rynku a na uczestników czekać będzie mnóstwo atrakcji.
Koszt: 240 000 zł
64

Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Żyrardowski
Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego to wydarzenie dla min.400 seniorów. W programie zaplanowano występ artystyczny- bliski sercom osób starszych oraz potańcówkę. Będzie to wspólne świętowanie, poznawanie się i integracja osób i grup senioralnych działających na terenie powiatu. Wydarzenie odbędzie się w Warce i będzie okazją do pokazania, że seniorzy tez mogą spędzać aktywnie czas z kulturą w tle.
Koszt: 240 000 zł
65

LATO NAD PILICĄ - cykl wydarzeń kulturalno-rekreacyjno-sportowych

 kultura fizyczna i turystyka

 Żyrardowski
Lato nad Pilicą to weekendowa propozycja spędzenia czasu na wareckiej plaży. To 30 wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych przez 10 tygodni wakacji. W wydarzeniach wezmą udział zarówno dzieci, dorośli i seniorzy. Wśród wydarzeń animowanych wspólnie z lokalną społecznością - koncerty, Spływ na Byle Czym, zabawy dla dzieci, spływy kajakowe, turniej siatkówki czy potańcówki.
Koszt: 240 000 zł
82

Zakup karetki kontenerowej dla Pogotowia w Siedlcach

 promocja i ochrona zdrowia

 Siedlecki
Zakup karetki kontenerowej ma na celu poprawę komfortu pacjentów oraz ratowników medycznych. Przestrzeń to lepsze samopoczucie pacjenta, mniej stresu i lepszy kontakt. Większa ilość miejsca w przedziale medycznym pozwoli również zabrać więcej nowoczesnego sprzętu ratującego życie i zdrowie mieszkańców Mazowsza. To duży krok naprzód dla Ratownictwa Medycznego!
Koszt: 900 000 zł
84

Zakup 2 karetek dla mieszkańców miasta Pruszkowa i okolic

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski zachodni
Celem projektu jest zakup 2 nowych karetek transportowych wraz z niezbędnym wyposażeniem, które będą służyć pacjentom Mazowieckiego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4.
Koszt: 900 000 zł
88

Prom pieszo-rowerowy i imprezy towarzyszące Nowy Secymin-Wychódźc

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski zachodni
Projekt zakłada uruchomienie wakacyjnych połączeń promowych między przyczółkiem wiślanym, gmina Leoncin, droga wojewódzka 565, a Wychódźcem gmina Czerwińsk nad Wisłą droga wojewódzka 565. Do połączeń/przewozów pasażerów lub pasażerów z rowerami mogą zostać wykorzystane tradycyjne drewniane łodzie. Projekt obejmie również dłuższe rejsy i stoiska edukacyjne.
Koszt: 239 180 zł
91

Warsztaty edukacyjne i wycieczki FAB LAB FUN Edycja II

 kultura fizyczna i turystyka

 Radomski
Projekt Warsztaty edukacyjne FAB LAB FUN EDYCJA II polega na zorganizowaniu serii warsztatów edukacyjno, sportowych dla mieszkańców Mazowsza
Koszt: 237 800 zł
92

Kurs gier planszowych i brydża sportowego dla dzieci

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski wschodni
Projekt przewiduje przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki gry w: szachy, warcaby oraz brydża sportowego. Projekt ma na celu rozwój u uczestników kreatywności, logicznego myślenia i koncentracji oraz ukazanie aspektu integracyjnego gier i popularyzacji ich jako formy spędzania czasu wolnego.
Koszt: 72 300 zł
93

Zręczne Asy III

 kultura fizyczna i turystyka

 Radomski
Projekt Zręczne Asy III skierowany jest do dzieci i  młodzieży w wieku 8-15 lat. Polega na organizacji cyklu szkoleniowego trwającego w okresie V-X 2025 (w 5 grupach) oraz dwóch festynów/pikników integracyjnych. Ma on na celu propagowanie aktywności fizycznej, idei Fair Play i zdrowego trybu życia. Ponadto naszym celem jest pokazanie młodym ludziom alternatywy dla wirtualnej rzeczywistości.
Koszt: 70 000 zł
97

Widoczni-bezpieczni. Doświetlenie dziesięciu przejść dla pieszych w Gąbinie (DW 574).

 bezpieczeństwo publiczne

 Płocki
Projekt będzie polegał na zakupie i montażu oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gąbina. Przez centrum Gąbina przebiega droga wojewódzka nr 574. W jej ciągu znajduje się kilka przejść dla pieszych, które są bardzo uczęszczane przez mieszkańców. W obecnej chwili widoczność po zmroku jest na nich nienajlepsza przez zbyt słabe oświetlenie. Zakup i montaż oświetlenia zwiększy bezpieczeństwo.
Koszt: 600 000 zł
99

Dobrostan w bibliotece

 edukacja publiczna

 Ostrołęcki
Celem projektu jest doposażenie i rozwój biblioteki, aby umożliwiała zaspokajanie potrzeb oraz kształtowanie nowych zainteresowań różnych grup użytkowników. Biblioteka stanie się nowoczesnym miejscem, które pozwoli na zdobywanie wiedzy i naukę w komfortowych warunkach, rozwijanie pasji oraz miłe spędzanie czasu.
Koszt: 129 160 zł
100

Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na DW 638 od ul. Okuniewskiej do granicy miasta Sulejówek

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Warszawski wschodni
Zaprojektowanie i budowa oświetlenia na przejściach dla pieszych znajdujących się na drodze wojewódzkiej nr 638 od ul. Okuniewskiej do granicy miasta Sulejówek
Koszt: 590 000 zł
101

„Dzień Dziecka dla Dorosłych” – lepsze miejsce na ziemi dzięki integracji pokoleń

 polityka prorodzinna

 Ciechanowski
"Dzień Dziecka dla Dorosłych" to projekt podnoszący spójność społeczną poprzez wspólną zabawę, integrację i zdrową rywalizację różnych pokoleń. Wzajemne zrozumienie pokoleń daje gwarancję życia w lepszym miejscu na ziemi.
Koszt: 83 500 zł
102

Ku Przyszłości Młodzi Zawodowcy!

 edukacja publiczna

 Siedlecki
Projekt polega na zorganizowaniu serii warsztatów i szkoleń dla młodych mieszkańców Mazowsza i ich nauczycieli/opiekunów. W miesiącach kwiecień-listopad zorganizowane zostaną także 4 wycieczki integracyjno-edukacyjne. W każdej z nich weźmie udział grupa do 35 osób. Pod okiem wykwalifikowanego przewodnika będą mieli możliwość poznać historię, kulturę i tradycję miejsc, do których się wybiorą.
Koszt: 240 000 zł
104

Bibliotecznie i bajecznie! Teatr po sąsiedzku!

 edukacja publiczna

 Warszawski wschodni
Projekt będzie polegał na realizacji spektakli teatralnych wystawionych na "deskach bibliotecznych" w filiach Biblioteki w Gliniance i Duchnowie. Będą to spektakle edukacyjne trwające do 1 godz., które wprowadzą najmłodszych w świat bajek i baśni.Projekt zaspokoi potrzebę małych mieszkańców z terenu mazowsza, którzy mają ograniczony dostęp do kultury w formie teatrzyków połączonych z książką.
Koszt: 60 200 zł
110

Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 5)

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Płocki
Projekt pn. "Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 5)" ma służyć upowszechnieniu kultury i sztuki poprzez organizację 4 ogólnodostępnych wydarzeń o  niekonwencjonalnej formie i w zaskakujących przestrzeniach miasta. Pośród propozycji sztuka nowoczesna, alternatywna, interdyscyplinarna, performens. Lokalizacja spotkań to teren miasta Gostynina.
Koszt: 155 000 zł
118

Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Sobienie-Jeziory

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Warszawski wschodni
Projekt obejmuje doświetlenie 6 przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w miejscowości Sobienie-Jeziory (ul. Piwonińska i ul. Parysowska). Przy każdym przejściu zamontowane zostaną dwa słupy oświetleniowe z energooszczędnymi oprawami LED dedykowanymi do oświetlenia przejść dla pieszych. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo pieszych i kierowców.
Koszt: 375 000 zł
119

ambulans i motoambulans dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski wschodni
Projekt zakłada zakup ambulansu oraz motoambulansu w celu zwiększenia jakości udzielanej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia mieszańców powiatu wołomińskiego.
Koszt: 1 200 000 zł
121

Zajęcia żeglarskie dla dzieci

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski zachodni
Odkryj z nami radość żeglowania na optymistach Dla dzieci 6-13 lat oferujemy niezapomniane zajęcia. Bezpieczne, pełne przygód lekcje z doświadczonymi instruktorami na jachtach Optymist. Projekt zakłada uczestnictwo w zajęciach 3 grup 10 osobowych, które będą trwały 3 miesiące.
Koszt: 33 500 zł
125

2 nowe ambulanse dla MEDITRANS OSTROŁĘKA

 promocja i ochrona zdrowia

 Ostrołęcki
Projekt zakłada zakup oraz dostawę 2 nowych ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem, dla MEDITRANS OSTROŁĘKA, które będą wykorzystywane do ratowania życia i zdrowia mieszkańców regionu. Zakupione ambulanse będą wyposażone m.in. w nosze, deski ortopedyczne, pulsoksymetr, plecaki ratunkowe oraz pozostałe wyposażenie wymagane obowiązującymi przepisami.
Koszt: 1 200 000 zł
128

Muzyka nas łączy

 pomoc społeczna

 Radomski
Projekt będzie polegał na zorganizowaniu czasu wolnego dla łącznie ok 100 osób (70% stanowią seniorzy). Działania: zorganizowanie warsztaty tematyczne oraz wyjazd integracyjny. Seniorzy będą głównie spotykać się na zajęciach wokalnych w trakcie których będę uczyć się różnego rodzaju utworów. Projekt przewiduje możliwość udziału osób młodszych (maksymalnie 30% uczestników).
Koszt: 33 700 zł
129

Bezpłatne zajęcia w wodzie

 pomoc społeczna

 Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt "Bezpłatne zajęcia w wodzie" to cykl nieodpłatnych treningów dla dorosłych, seniorów, rodzin z dziećmi oraz osób z niepełnosprawnością. Celem projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców Warszawy oraz okolicznych gmin w aktywności fizycznej.
Koszt: 211 600 zł
130

Dla pszczół, dla ludzi, dla klimatu - projekt łąki kwietnej oraz pasieki

 ochrona środowiska

 Radomski
Projekt ma na celu stworzenie łąki kwietnej oraz pszczelej pasieki w sąsiedztwie Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku. Pszczoły to niezwykle ważny składnik ekosystemu. Coraz częściej mówi się o problemach jakie spotykają zarówno pszczoły, jak i pozostałe owady zapylające. Realizacja projektu może pomóc w zasileniu populacji owadów zapylających w regionie.
Koszt: 59 140 zł
132

Przygoda czeka - zajęcia terenowe i edukacyjne dla dzieci. Powiat Wołomiński i Legionowski.

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski wschodni
Projekt polega na organizacji przygód terenowych dla dzieci z terenu powiatów Wołomińskiego i Legionowskiego. Są to swego rodzaju wycieczki ze scenariuszem przygody zawierającym elementy edukacyjne, historyczne, lub związane z lokalnymi legendami. W pojedynczej przygodzie trwającej ok. 2-3h może uczestniczyć ok. 20 dzieci. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 36 takich przygód.
Koszt: 116 400 zł
133

Pełni zdrowia - Profilaktyczna Aktywność Fizyczna

 promocja i ochrona zdrowia

 Ostrołęcki
Pełni zdrowia - PAF to cykliczne warsztaty popularyzujące ruch jako sposób na zachowanie zdrowia i przeciwdziałanie przyczynom pogarszającym dobrostan człowieka. Uwzględniają potrzeby ruchowe kobiet w ciąży w sferze inkontynecji, pomagają opiekunom dzieci w wieku szkolnym wdrażać dobre nawyki ruchowe, edukują osoby prowadzące siedzący tryb życia, promują trening powięziowy.
Koszt: 111 160 zł
134

Zakup karetki transportowej na potrzeby pacjentów Szpitala Drewnica w Ząbkach.

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski wschodni
Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego ambulansu transportowego typ A2 wraz z wyposażeniem na potrzeby pacjentów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o., w Ząbkach, w  celu 1.) zapewnienia transportu dla pacjentów m.in na specjalistyczne badania i konsultacje do innych podmiotów leczniczych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny itp.), 2). organizacji wizyt domowych itp.
Koszt: 350 000 zł
136

Przy wspólnym stole

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ciechanowski
Bazując na polskiej gościnności i w oparciu o przysłowie „Nic tak nie łączy jak wspólny posiłek” przygotujemy projekt pn. "Przy wspólnym stole" do którego zaprośmy (zarówno do projektu, jak i do wspólnego stołu) mieszkańców północnego Mazowsza. W naszym projekcie skupimy się na bogactwie tradycyjnych smaków i aromatów, jakie od zawsze można spotkać w naszym regionie.
Koszt: 240 000 zł
139

Eksploruj i Rozwijaj: Podróże Wiedzy i Umiejętności

 edukacja publiczna

 Ostrołęcki
Projekt "Eksploruj i Rozwijaj: Podróże Wiedzy i Umiejętności" obejmuje różnorodne zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych z naciskiem na naukę języka angielskiego, a także inne aktywności wspierające rozwój. Zajęcia będą odbywać się w szkołach, bibliotekach, domach kultury na terenie Kadzidła oraz pobliskich gmin i powiatów. Odkryj. Rozwijaj. Inspiruj. Twój świat edukacji z Eksploruj i Rozwijaj!
Koszt: 47 000 zł
142

Szkolenia profilaktyczne kierowców w wieku 25 - 55 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy

 bezpieczeństwo publiczne

 Radomski
Przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych dla 120 kierowców z subregionu radomskiego w zakresie doskonalenia techniki jazdy.
Koszt: 240 000 zł
144

Empatyczne warsztaty dla rodziców dzieci z ASD i/lub ADHD oraz wolontariuszy w pow. piaseczyńskim

 wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

 Warszawski zachodni
Projekt zakłada wsparcie kompetencji rodzicielskich w zakresie komunikacji, zrozumienia szczególnych potrzeb czy wsparcia psychicznego dla rodziców dzieci ze szczególnymi potrzebami. Projekt skierowany jest do rodziców dzieci w spektrum autyzmu (dalej ASD) i/lub ADHD, dzieci ze szczególnymi potrzebami oraz wolontariuszy, którzy współpracują z takimi osobami.
Koszt: 17 800 zł
146

Stocer dla dzieci!

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski zachodni
Celem projektu jest stworzenie stref wypoczynku przeznaczonych dla dzieci wzbogaconych o urządzenia zewnętrzne z elementami integracji sensorycznej oraz rewitalizacja terenów zielonych, ciągów pieszych, dróg dojazdowych i parkingu wokół Oddziału i Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży MCR STOCER. Realizacja projektu istotnie poprawi bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
Koszt: 1 190 000 zł
148

Teatralne PoGRAnicze - letni festiwal teatrów ulicznych i stodolanych na północnym Mazowszu

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ostrołęcki
Czego brakuje mieszkańcom Mazowsza żyjącym z dala od dużych ośrodków miejskich? Przede wszystkim dostępu do kultury. Także tej wysokiej. Zróbmy więc wszystko, by kultura zawitała na północne rubieże Mazowsza. Wakacyjny cykl spektakli teatralnych, warsztatów dla młodzieży, spotkań z artystami? I do tego w prawdziwej wiejskiej stodole? Dlaczego nie?
Koszt: 191 000 zł
156

NGO Power Hub: ognisko dobrej energii dla rozwoju NGO z terenu subregionu ostrołęckiego

 edukacja publiczna

 Ostrołęcki
NGO Power Hub to mobilne centrum wsparcia, które wzmocni trzeci sektor w subregionie ostrołęckim. Naszym celem jest aktywizacja lokalnej społeczności przez efektywne działania lokalnych NGO, wspieranie nowych inicjatyw i tworzenie silnych partnerstw. Dla NGO oferujemy doradztwo, szkolenia, granty na inicjatywy społeczne oraz eventy sieciując. Wybierz nas, aby razem rozwijać lokalną społeczność!
Koszt: 240 000 zł
162

Integracja mazowieckich ORKIESTR DĘTYCH

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski zachodni
Integracja mazowieckich ORKIESTR DĘTYCH to projekt, który zakłada realizację weekendowych, warsztatów muzycznych z udziałem 4-6 orkiestr dętych. Podsumowaniem projektu będą 2 wspólne koncerty w Sali Widowiskowej Zespołu Mazowsze, na których orkiestry zaprezentują efekty swojej pracy.
Koszt: 240 000 zł
164

Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - ścieżka pieszo - rowerowa - Etap III

 bezpieczeństwo publiczne

 Płocki
Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - ścieżka pieszo - rowerowa - Etap III to szansa poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i spełnienie oczekiwań mieszkańców miejscowości Maszewo Duże Nowa Biała Mańkowo i Wyszyna. Kontynuacja ciągu pieszo-rowerowego usprawni komunikację pieszo-rowerową i pozwoli na bezpieczne poruszanie się mieszkańców i turystów po terenie Gminy Stara Biała.
Koszt: 1 200 000 zł
165

Mazowsze - Na miejsca – Gotowi - Start!

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski wschodni
Program zakłada realizację 4 wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym- międzypokoleniowym. Na każdym z nich zostaną zorganizowane stanowiska dedykowane różnym dyscyplinom sportu. Po przejściu wszystkich stanowisk, uczestnik otrzyma dyplom i zrobi sobie zdjęcie z zaproszoną gwiazdą sportu. W atrakcjach będą mogli sprawdzić się również opiekunowie: rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo.
Koszt: 68 000 zł
167

Magiczny świat teatru. Edukacja teatralna, jako element terapeutyczny dla małych i dużych.

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Żyrardowski
Teatr to magiczna przestrzeń. Bawi, uczy i pomaga znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, także leczy. Przedstawienia teatralne oraz warsztaty, które zostaną zrealizowane w ramach projektu będą rozwijały pasje, staną się sposobem na zdrowe spędzenie czasu wolnego. Działania teatralne, spełnią rolę terapii dla osób, które czują się wykluczone i włączą je w życie społeczne przez aktywność artystyczną.
Koszt: 240 000 zł
168

Pasy zapinamy, bo o bezpieczeństwo na drodze dbamy - zajęcia na symulatorze dachowania i zderzenia

 bezpieczeństwo publiczne

 Radomski
Przeprowadzenie bezpłatnych zajęć edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa drogowego dla 840 mieszkańców subregionu radomskiego z wykorzystaniem symulatora dachowania i symulatora zderzenia czołowego, które to symulatory posłużą do edukowania kierowców i pasażerów pojazdów w zakresie obowiązku prawidłowego zapinania pasów bezpieczeństwa, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drodze.
Koszt: 205 000 zł
175

Modernizacja południowej części głównego parkingu przy MSS w Radomiu

 promocja i ochrona zdrowia

 Radomski
Zadaniem projektu jest modernizacja mocno wyeksploatowanego części parkingu oraz chodnika, który znajduje się w sąsiedztwie nowego budynku SOR z którego korzystają pacjenci, pracownicy oraz wszyscy potrzebujący korzystający ze świadczeń zdrowotnych oferowanych przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu. Wszystko po to by poziom bezpieczeństwa był jak najwyższa.
Koszt: 1 199 988 zł
176

ZALESIAŃSKI PARK AKTYWNOŚCI

 promocja i ochrona zdrowia

 Płocki
Zalesiański Park Aktywności to projekt zakładający utworzenie strefy relaksacyjno-rekreacyjnej na terenie parkowym Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, służącej terapii poprzez kontakt z przyrodą, obejmujący zagospodarowanie działki m.in. w tężnię solankową, tablice sensoryczne, altanę, alejki i nasadzenia.
Koszt: 692 000 zł
182

Turniej sołectw i wielki piknik w Nasielsku

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski zachodni
Która wieś okaże się najsprawniejszą i wygra Turniej sołectw? Które sołectwo okrzykniemy mistrzami? Prócz rywalizacji reprezentacji sołectw w konkurencjach sportowych o nagrodę główną tego dnia zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Nasielsk oraz całego Mazowsza na wyjątkowy koncert, spotkanie ze znaną osobą i dzień pełen atrakcji, jakich jeszcze u nas nie było!
Koszt: 215 000 zł
186

"Innowacyjny Piknik Mazowsza: Inspirujący Przedsiębiorczość, Wspierający Społeczność"

 tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy

 Ciechanowski
Celem naszego przedsięwzięcia jest zorganizowanie wyjątkowego pikniku, który promuje przedsiębiorczość, inicjatywy społeczne oraz ekonomię społeczną na terenie Mazowsza. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której lokalni przedsiębiorcy, organizacje społeczne i mieszkańcy mogą wymieniać doświadczenia, wspierać się nawzajem oraz budować silniejszą społeczność.
Koszt: 240 000 zł
189

Empatyczna komunikacja dla rodziców i kadry pedagogicznej szkół podstawowych

 edukacja publiczna

 Warszawski zachodni
Komunikacja empatyczna, która uczy współpracy w rodzinie oraz w szkole w oparciu o metodologię M.B. Rosenberga - Nonviolent Communication (NVC). Cykl warsztatów dla dorosłych nt umiejętności skutecznej i efektywnej komunikacji wspierającej współpracę i porozumienie w oparciu o metodologię NVC. Każdy uczestnik weźmie udział w cyklu 5 spotkań w soboty w godz 9:30-14:30,10 grup po 20 osób (200 osób)
Koszt: 240 000 zł
191

Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci w spectrum autyzmu i dobrostanu ich rodziców

 wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

 Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt. którego celem jest „Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży, młodych dorosłych rozwijających się w spektrum autyzmu oraz dobrostanu ich rodziców”, obejmuje cykl 36 spotkań grup wsparciowo-rozwojowych dla nastolatków i rodziców dzieci w spektrum autyzmu oraz 10-spotkaniowa edycja grup rozwojowych dla młodych dorosłych rozwijających się w spektrum (łącznie 82,5h wsparcia).
Koszt: 71 690 zł
199

Kreatywnie aktywni

 edukacja publiczna

 Radomski
Kreatywnie aktywni, to projekt mający na celu rozwój zainteresowań i pasji mieszkańców gminy Stromiec i powiatu białobrzeskiego. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez zaproszenie mieszkańców do udziału w różnorodnych warsztatach, cyklicznych zajęciach o charakterze edukacyjnym, wokalnym,ruchowym (gimnastyka, taniec).
Koszt: 213 500 zł
200

Bezpieczne przejścia dla pieszych przez DW 719 w Żyrardowie

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Żyrardowski
Projekt zakłada doświetlenie dziewięciu przejść dla pieszych w ciągu DW719 na terenie Miasta Żyrardów. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach jest istotna z punktu widzenia liczby wypadków z udziałem niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Przy każdym przejściu dla pieszych zamontowane zostaną słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED.
Koszt: 460 000 zł
201

Biesiada w sercu Polski Zielonego Mazowsza

 ochrona środowiska

 Ostrołęcki
Projekt "Biesiada w sercu Polski Zielonego Mazowsza" to projekt integracyjno - ekologiczny. Chcemy zwrócić uwagę tym działanie na potrzebę integracji międzypokoleniowej, środowiskowej i potrzebę edukacji ekologicznej, w obliczu fatalnej o katastrowanej kondycji naszej planety. Odbędą się pikniki ekologiczne w połączeniu ze wspólną zabawą i edukacją ekologiczną wraz z nasadzeniami roślinności.
Koszt: 240 000 zł
204

Poznaj swoje Mazowsze

 edukacja publiczna

 Warszawski zachodni
Projekt polega na stworzeniu warunków do bliższego poznania Mazowsza, wraz z jego historią, przez uczniów szkół podstawowych podregionu Warszawskiego zachodniego. Projekt realizowany będzie poprzez organizację wycieczek do miejsc charakterystycznych dla naszego regionu, jednak z wyłączeniem Warszawy, pięknych, choć geograficznie rozproszonych. Część edukacyjną uzupełnia się o integrację dzieci.
Koszt: 235 900 zł
205

Aktywizacja niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez sport

 kultura fizyczna i turystyka

 Radomski
Projekt "Aktywizacja niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez sport" jest to projekt zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych w każdym wieku. Realizacja zajęć dodatkowych z piłki nożnej, lekkoatletyki, tańca. Wyjazdy na turnieje wojewódzkie, ogólnopolskie. Organizacja wycieczek do MCSW"Elektrownia", Muzeum Historii Radomia, Muzeum im. J.Malczewskiego, Muzeum Wsi Radomskiej.
Koszt: 148 048 zł
209

Sportowe lato

 kultura fizyczna i turystyka

 Siedlecki
Pomysł polega na zorganizowaniu wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Sportowe lato". W zajęciach uczestniczyć będzie około 200 dzieci i młodzież z terenu Podregionu Siedleckiego. Głównym celem zadania jest zwiększenie aktywności dzieci podczas wakacji 2025 roku.
Koszt: 227 000 zł
220

STRONG FUTURE - Ciężary dla Młodych

 kultura fizyczna i turystyka

 Ciechanowski
Projekt ma na celu promocję aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z Podregionu Ciechanowskiego poprzez przeprowadzenie nieodpłatnych treningów podnoszenia ciężarów pod nadzorem wykwalifikowanych trenerów. W ramach projektu zostaną przeprowadzone treningi w Ciechanowie i w Glinojecku.
Koszt: 120 500 zł
226

"Żyję zdrowo na sportowo" - zajęcia dla zapracowanych dorosłych z gier zespołowych

 kultura fizyczna i turystyka

 Ciechanowski
Przeprowadzenie zajęć sportowych dla rodziców. Zajęcia poprowadzi trener, instruktor. Uczestnicy zajęć będą mieli do wyboru gry zespołowe: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, piłka nożna. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w  godzinach : 16.00 - 22.00 w Hali Sportowej w Bieżuniu i Żurominie. Projekt będzie realizowany w od maja do listopada
Koszt: 240 000 zł
227

Bajki do zjedzenia - cykl spektakli dla dzieci propagujących zdrowy styl życia

 edukacja publiczna

 Radomski
Nasze dzieci tyją na potęgę, a że te najmłodsze najlepiej przyswajają wiedzę przez sztukę i zabawę, poniższy projekt zakłada organizację i realizację cyklu 16 interaktywnych spektakli propagujących zdrowy styl życia oparty na najnowszej piramidzie żywienia. Spektakle odbywać się będą w miejscowościach podregionu radomskiego (12szt.) oraz na terenie Radomia (4szt.)
Koszt: 72 000 zł
231

BOMbowo-sportowo

 kultura fizyczna i turystyka

 Ostrołęcki
Projekt polega na zorganizowaniu BOMbowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z podregionu ostrołęckiego BOMbowy koniec wakacji oraz w terminie 28-30 listopada organizacja BOMbowego turnieju piłki nożnej.
Koszt: 220 000 zł
233

Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem medycznym dla mieszkańców Warszawy

 promocja i ochrona zdrowia

 Miasto Stołeczne Warszawa
Ambulanse wraz z nowoczesnym wyposażeniem medycznym są niezbędnym elementem w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Zakup ambulansów pozwoli na sprawniejsze i szybsze niesienie pierwszej pomocy mieszkańcom Warszawy.
Koszt: 1 200 000 zł
235

PROgram Siedlce

 edukacja publiczna

 Siedlecki
PROgram Siedlce to inicjatywa młodzieży siedleckich szkół dla regionu. Jest przestrzenią dla rozwoju umiejętności, przygotowuje do zawodu, do aktywnego życia obywatelskiego, jest przestrzenią kulturową dla osób twórczych. Ma uświadamiać potencjał Siedlec i Mazowsza, angażować mieszkańców do poznawania piękna i zabytków okolicy, do uczestniczenia w działaniach proekologicznych i profilaktycznych
Koszt: 137 000 zł
236

Drugi Mazowiecki Dzień Rodziny

 wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

 Ostrołęcki
Projekt aktywizujący rodziny z terenu Mazowsza do wspólnego, aktywnego spędzenia czasu wolnego połączonego z działaniami profilaktycznymi i zabawą na świeżym powietrzu. Przedsięwzięcie zostanie zorganizowane w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. W ramach zadania zorganizowane zostaną zabawy sportowe, konkursy, animacje, stoiska z atrakcjami, alpaki a wieczorem koncert gwiazdy muzyki rozrywkowej.
Koszt: 207 800 zł
238

Cykl warsztatów - "Młodzieżowe spotkania z jogą"

 pomoc społeczna

 Żyrardowski
Cykliczne warsztaty jogi skierowane do nastolatków (14-16 lat). Cykl składa się z 12 spotkań, mających na celu nie tylko wzmocnienie elastyczności i ukształtowanie prawidłowej postawy, ale przede wszystkim zapobieganie stresowi i napięciom psychicznym, tak powszechnym w tej grupie wiekowej, a także wzmocnieniu wiary w siebie.
Koszt: 10 292 zł
239

Promowanie wojewódzkich instytucji kultury wśród mieszkańców z południa województwa mazowieckiego

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
Zadanie będzie polegało na organizacji wycieczek dla dzieci ze szkół podstawowych z 6 gmin z powiatu lipskiego do Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
Koszt: 68 500 zł
241

,,Nasz przyjaciel Teatr" - cykl warsztatów i spektakli teatralnych dla dzieci

 edukacja publiczna

 Żyrardowski
Projekt dotyczyć będzie edukacji teatralnej, w kontekście społecznego funkcjonowania dzieci w wieku 4-10 lat. Obejmować będzie 6 spektakli teatralnych (każdorazowo dla ok. 100 osób) w wykonaniu profesjonalnych teatrów objazdowych. Rozpoczęciem i zakończeniem cyklu będą 4 warsztaty twórczego działania teatralnego (każdorazowo dla 20 uczestników). Wstęp wolny.
Koszt: 38 000 zł
245

„WIEDZA W OGRODACH ZDOBYTA W NASZYM ŻYCIU ROZKWITA”

 edukacja publiczna

 Radomski
Projekt polega na zorganizowaniu cyklu warsztatów, konkursów edukacyjnych i zajęć plenerowych w Terapeutycznych Ogrodach Zmysłów. Skierowany jest do społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów SOSW w Hucie oraz podobnych szkół z podregionu radomskiego, które zgłoszą się do projektu. Zajęcia realizowane pod okiem profesjonalistów i podniosą poziom wiedzy i umiejętności uczestników.
Koszt: 140 000 zł
246

'' Edukacja i profilaktyka na terenach Mazowsza połączona z przyjemnością społeczeństwa ''

 edukacja publiczna

 Ciechanowski
Projekt polega na zorganizowaniu serii wyjazdów, wycieczek edukacyjnych dla młodych mieszkańców Mazowsza oraz ich opiekunów. W każdej wycieczce udział weźmie grupa do 50 osób. Pod okiem wykwalifikowanych przewodników będą mieli możliwość poznać historię, kulturę i tradycję miejsc, do których się wybiorą oraz zaczerpnąć trochę przyjemności, która była ograniczona podczas pandemii Covid-19.
Koszt: 90 000 zł
248

Rewitalizacja boiska szkolnego i terenu wokół szkoły

 edukacja publiczna

 Miasto Stołeczne Warszawa
Kompleksowe zagospodarowanie zaniedbanego terenu zielonego na Mokotowie. Stworzenie nowoczesnego miejsca, w którym znajdą się monitorowane i oświetlone alejki z ławkami i koszami, siłownia plenerowa, stoliki do gier plenerowych, boisko do gier zespołowych, tablice edukacyjno-informacyjne, czy stojaki na rowery. Wszystko to w pięknej i odpowiednio dostosowanej do tego miejsca zieleni.
Koszt: 1 200 000 zł
249

CYBERBEZPIECZNY SENIOR

 bezpieczeństwo publiczne

 Warszawski zachodni
Cyberbezpieczny senior ma na celu podniesienie świadomości i kompetencji osób starszych w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu i telefonu. W ramach projektu organizowane są webinary, warsztaty i spotkania edukacyjne, w których uczestnicy dowiadują się, jak rozpoznawać i zapobiegać cyberprzestępstwom, takim jak phishing, spoofing, oszustwa telefoniczne czy kradzież danych.
Koszt: 145 000 zł
250

NAUKA PROGRAMOWANIA DLA NAJMŁODSZYCH

 edukacja publiczna

 Warszawski wschodni
Dzieci, które potrafią programować, mają lepsze szanse na sukces w przyszłości, ponieważ technologia jest obecna we wszystkich dziedzinach życia. Dzięki temu programowi, dzieci otrzymują możliwość zgłębienia świata cyfrowego i programowania, rozwijając przy tym logiczne myślenie, kreatywność oraz zdolność rozwiązywania problemów. To idealna propozycja dla rodziców, którzy chcą zadbać o ich rozwój.
Koszt: 240 000 zł
251

MazoDronZone – oznakowanie miejsc do eksplorowania dronami

 bezpieczeństwo publiczne

 Warszawski zachodni
Stworzenie sieci oznakowanych miejsc do eksplorowania dronami na terenie województwa mazowieckiego. Projekt ma na celu promowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego użytkowania dronów, zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu, a także rozwijanie kompetencji i zainteresowań związanych z technologią i innowacją.
Koszt: 32 000 zł
252

MAZOWSZE WIDZI LEPIEJ - kontynuacja projektu „Dobry Wzrok Mazowszan".

 promocja i ochrona zdrowia

 Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt „Dobry wzrok Mazowszan” obejmuje działania, mające na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa przez edukację zdrowotną, Ponadto w ramach Projektu prowadzone są przesiewowe badania wzroku. Działanie polega na zwiększeniu środków finansowych na realizację aktualnie realizowanego projektu SWM pn. „Dobry Wzrok Mazowszan".
Koszt: 240 000 zł
257

Projekt "Halo tu ZIEMIA! Uratuj mnie!

 ochrona środowiska

 Żyrardowski
Projekt "Halo tu ZIEMIA! Uratuj mnie!" zakłada organizację pikniku dla rodzin z obszaru województwa mazowieckiego, w którym uczestnictwo będzie bezpłatne. Jako mała wioska chcemy pokazać innym, że wielkie rzeczy zaczynają się od tych małych. Głównym elementem wydarzenia będzie spektakl teatralny, którego zadaniem jest przekazanie informacji o sposobach dbania o środowisko w codziennym życiu.
Koszt: 53 550 zł
261

Mieszkańcy gminy Karczew i ich wspaniali sąsiedzi z powiatu otwockiego zwiedzają Mazowsze!

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski wschodni
Mazowsze jest piękne, Mazowsze ma wiele ciekawych miejsc, które trzeba zobaczyć! Zakładamy organizację darmowych wycieczek autokarowych do mazowieckich instytucji kultury, w tym do: skansenów w Sierpcu i Radomiu, Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Teatru Polskiego w Warszawie, czy też Centrum Folkloru Polskiego "Karolin". W podróż po Mazowszu wybiorą się mieszkańcy gminy Karczew i powiatu otwockiego.
Koszt: 240 000 zł
264

Jabłka, gruszki, śliwki na wyciągnięcie ręki! Ochrona drzew owocowych w przestrzeni miejskiej.

 ochrona środowiska

 Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt to cykl działań edukacyjnych, którego celem jest ochrona kapitału przyrodniczo-użytkowego drzew owocowych w przestrzeni miejskiej. Obejmuje szereg wydarzeń m.in. warsztaty z ogrodnictwa, pielęgnacji drzew owocowych, ich roli dla ekosystemu miejskiego (fauna), identyfikacji starych odmian, zachowania ich puli genetycznej, niemarnowania owoców, ich przetwórstwa na własne potrzeby.
Koszt: 240 000 zł
267

Żuromiński Piknik Ekonomii Społecznej

 tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy

 Ciechanowski
Prezentacja kulturowo-ekonomiczna Podmiotów Ekonomii Społecznej połączona z integracją społeczną. Celem wydarzenia jest uświadomienie walorów ekonomii społecznej i celów które chce osiągnąć. Projekt zrealizowany w poprzednim roku, wywołał wiele pozytywnych reakcji społecznych zwiększając świadomość i wiedzę lokalnej społeczności w tym temacie.
Koszt: 98 000 zł
268

Przyroda północnego Mazowsza w dźwiękach i kadrach.

 edukacja publiczna

 Ciechanowski
Cykl warsztatów i audycji ekologicznych, których głównym celem będzie edukowanie i inspirowanie mieszkańców regionu do prawidłowych zachowań ekologicznych. Projekt ma promować i kształtować postawy proekologiczne oraz szacunek do natury. Będziemy rozbudzać potrzebę kontaktu z przyrodą, pogłębiać wiedzę na ten temat i rozwijać umiejętność dostrzegania piękna przyrody.
Koszt: 128 000 zł
271

Festiwal Orkiestr Dętych "Na pograniczu Mazowsza"

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
Celem projektu jest organizacja Festiwalu Orkiestr Dętych. W wydarzeniu weźmie udział 6 zaproszonych amatorskich orkiestr dętych z różnych powiatów podregionu radomskiego.
Koszt: 118 000 zł
274

DOŚWIETLENI = BEZPIECZNI – doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Małkinia Górna

 bezpieczeństwo publiczne

 Ostrołęcki
Projekt przewiduje doświetlenie 21 przejść dla pieszych na terenie Gminy Małkinia Górna – w celu poprawy widoczności niechronionych uczestników ruchu drogowego jakim są piesi. Bardzo często piesi nie są wystarczająco widoczni przez kierowców.
Koszt: 1 155 000 zł
276

„Festiwal folklorystyczny – cykl szkoleń, warsztatów teatralnych i zajęć muzycznych”.

 edukacja publiczna

 Warszawski wschodni
Projekt zakłada realizację działań z zakresu edukacji regionalnej poprzez organizację cyklu warsztatów teatralnych, zajęć muzycznych i szkoleń etnograficznych dla dzieci i dorosłych. Efektem podjętych działań będzie prezentacja spektaklu skupiającego uczestników warsztatów, kultywującego tradycję i zwyczaje ludowe charakterystyczne dla naszego regionu.
Koszt: 72 200 zł
278

#Kobiety rakiety

 bezpieczeństwo publiczne

 Warszawski wschodni
Bezpieczna jazda samochodem. Doskonalenie technik jazdy samochodem osobowym dla kobiet i kurs udzielania pierwszej pomocy. Celem projektu jest podniesienie umiejętności kierowania samochodem w różnych sytuacjach drogowych. Zadbajcie o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych.
Koszt: 234 000 zł
281

Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 567 - budowa radarowych wyświetlaczy prędkości

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Płocki
Zakup i montaż radarowych pomiarów prędkości w gminie Staroźreby przy drodze wojewódzkiej nr 567. Projekt ma na celu zmotywowanie kierowców do wolniejszej i bezpieczniejszej jazdy. Radarowe wyświetlacze są potrzebne szczególnie w miejscach newralgicznych, gdzie kierowcy szczególnie przekraczają dozwoloną prędkość.
Koszt: 160 000 zł
283

Z ANATOMIĄ NA TY - DOPOSAŻENIE DO PRACOWNI ANATOMICZNEJ W CKZiU W RADOMIU.

 edukacja publiczna

 Radomski
Celem projektu w CKZiU w Radomiu jest poprawa jakości kształcenia, podniesienie świadomości dotyczącej anatomii oraz procesów fizjologicznych ludzkiego organizmu, który pozwoli na skuteczniejsze działanie z zakresu opieki nad osobą niepełnosprawną, chorą, starszą oraz dzieckiem. Wyposażenie pracowni anatomicznej pozwoli słuchaczom i kursantom na poznanie tajemnicy budowy struktur ludzkiego ustroju
Koszt: 531 524 zł
290

Festiwal "Miasto Młodych"

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski wschodni
Festiwal “Miasto Młodych” to projekt kulturalny o charakterze populizatorsko-edukacyjnym, realizowany w Cegłowie, oparty o szereg cyklicznych wydarzeń z obszaru sztuki, takich jak: koncerty, warsztaty, happeningi i spektakle, a także pokazy sportowe. Festiwal dedykowany dzieciom, nastolatkom i młodzieży, stworzony we współpracy z nimi.
Koszt: 240 000 zł
292

Zakup sprzętu specjalistycznego oraz karetki dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

 promocja i ochrona zdrowia

 Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestycja zakłada zakup niezbędnego sprzętu specjalistycznego oraz karetki transportowej dla Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie
Koszt: 1 200 000 zł
293

Szkoła rodzenia i rodzicielskie grupy wsparcia

 wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

 Warszawski zachodni
Projekt, który polega na zorganizowaniu serii wydarzeń dla przyszłych rodziców oraz rodziców i dzieci. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji rodzicielskich oraz pomoc emocjonalna podczas olbrzymich zmian, jakimi są pojawienie się dziecka czy późniejsza opieka nad małym dzieckiem. Projekt ma zapobiegać wkluczeniom społecznym, zmniejszać ryzyko depresji oraz wypalenia rodzicielskiego.
Koszt: 165 528 zł
296

Strefa odpoczynku i rekreacji na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

 kultura fizyczna i turystyka

 Ciechanowski
Projekt polega na zagospodarowaniu otoczenia folwarku przy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Ma na celu uatrakcyjnienie oferty hipoterapii, zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wzbogacenie nowymi nasadzeniami istniejącego placu zabaw wraz z instalacją edukacyjnych tablic/gier przyrodniczych pozwoli na uwrażliwienie dzieci i dorosłych na otaczającą przyrodę.
Koszt: 280 500 zł
298

EDUKACYJNO-REKREACYJNY OGRÓD POD SOSNAMI.

 edukacja publiczna

 Warszawski wschodni
Celem projektu jest utworzenie strefy edukacyjno-rekreacyjnej z elementami infrastruktury towarzyszącej dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych przebywających na leczeniu w szpitalu, jak również dla opiekunów dzieci, a także dla mieszkańców pobliskich osiedli mieszkaniowych. Projekt będzie obejmował m.in.:urządzenia edukacyjne, sportowe, rekreacyjne oraz leżaki i ławki ogrodowe.
Koszt: 360 000 zł
299

Wakacyjny piknik czytelniczy "Czytanie na trawie" w Mińsku Mazowieckim

 edukacja publiczna

 Warszawski wschodni
Piknik czytelniczy "Czytanie na trawie" na skwerze przy placu Kilińskiego jest okazją do promowania czytelnictwa i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Zakończenie wakacji to wyjątkowy czas dla dzieci i młodzieży, moment pełen emocji i wspomnień z letnich przygód. Organizowanie pikniku to doskonały sposób na pożegnanie lata.
Koszt: 26 000 zł
301

Zakup fantomów i AED oraz warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy dla Mazowszan.

 promocja i ochrona zdrowia

 Płocki
Zakup dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku nowoczesnych fantomów i defibrylatorów oraz przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie miast: Płocka, Gostynina i Sierpca i przyległych do nich powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego. Szkolenia w przedszkolach, szkołach, zakładach pracy prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych.
Koszt: 220 000 zł
305

Spacer po Wydmach Międzyborowskich - przewodnik dla każdego.

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski zachodni
Pragniemy stworzyć aplikację do pobrania na Android i iOS dla spacerowiczów po Wydmach Międzyborowskich. Projekt dotyczy sposobu udostępnienia informacji o chronionym obszarze przyrodniczym na terenie Gminy Jaktorów. Nagrany przewodnik będzie dostępny po zeskanowaniu kodu QR, umieszczonego w widocznych miejscach wsi, na istniejących tablicach ścieżki dydaktycznej, str. internetowych szkoły, gminy.
Koszt: 180 000 zł
306

Trzecie Miejsce - świetlica społecznościowa dla każdego

 pomoc społeczna

 Radomski
Zadanie zakłada zorganizowanie świetlicy społecznościowej dla mieszkańców Radomia i okolic. Świetlica to coś więcej niż miejsce, to ludzie - członkowie społeczności którzy spotykają się na różnego rodzaju aktywnościach, warsztatach i rekreacji. Będzie pełnić rolę centrum społecznego, integrując lokalną społeczność i dostarczając przestrzeni do wspólnego spędzania czasu i rozwijania zainteresowań.
Koszt: 198 000 zł
307

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

 promocja i ochrona zdrowia

 Siedlecki
Projekt obejmować będzie budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego, które służyć będzie do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę i koszykówkę zlokalizowanego na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. Celem projektu jest zaprojektowanie i budowa ww. boiska przeznaczonego dla pacjentów placówki jak i mieszkańców miasta Garwolin.
Koszt: 1 200 000 zł
308

Budowa aktywnych przejść dla pieszych na DW 721

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Warszawski zachodni
Projekt zakłada wybudowanie 9 aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Słonecznej i ul. Nowej - DW721 na terenie Gm. Lesznowola, które poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego zarówno dla pieszych jak i kierowców. Przejścia zostaną odpowiednio doświetlone i wyposażone w znaki D-6.
Koszt: 750 000 zł
309

Warsztat Inspiracji

 edukacja publiczna

 Radomski
Nauczycielu - ile razy zdarzyło Ci się, że musiałeś stwierdzić, że "u nas to nie ma na czym pracować"? Drogi uczniu - ile razy widziałeś na filmach ciekawe zajęcia, a w szkole jest ciągle nudno? Warsztat Inspiracji to projekt dla Was! Warsztat Inspiracji to wsparcie potencjału szkoleniowego BP i MSCDN w Radomiu oraz wypożyczalnia nowoczesnego sprzętu szkoleniowego i materiałów dydaktycznych.
Koszt: 955 000 zł
311

Aqua Sfera

 pomoc społeczna

 Radomski
Projekt polega na zwiększeniu udziału osób w wieku 55+, w tym seniorów w systematycznej aktywności fizycznej, poprzez organizację zajęć Aqua Fitness-grupowych zajęciach na basenie z instruktorem. Bezpieczna aktywność fizyczna, możliwa do wykonania prawie dla każdego, dająca dużo pozytywnych korzyści uczestnikom.
Koszt: 240 000 zł
312

„Bezpieczeństwo mazowieckich strażaków” – zakup symulatora jazdy pojazdem uprzywilejowanym

 bezpieczeństwo publiczne

 Radomski
„Bezpieczeństwo mazowieckich strażaków” – zakup symulatora jazdy pojazdem uprzywilejowanym (ciężarowym) w celu podniesienia wiedzy i umiejętności strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z subregionu radomskiego.
Koszt: 1 200 000 zł
313

W starym kinie w Wołominie

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski wschodni
Projekt "W starym kinie w Wołominie" łączy pokazy przedwojennych filmów, dyskusje i prelekcje, promując dziedzictwo kinematografii i integrację społeczną. Zawiera też audycje radiowe i seanse dla dzieci. Kluczowe w nim jest ukazanie historii regionu i l tematów społecznych.
Koszt: 27 500 zł
315

Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikami w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.

 zagospodarowanie przestrzenne

 Ciechanowski
W ramach projektu zostanie wybudowany parking na około 120 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z budową chodników na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Dodatkowo zostanie przeprowadzona rewitalizacja terenów zielonych polegająca na posianiu trawy, ustawieniu ławek parkowych oraz koszy na odpady.
Koszt: 1 200 000 zł
316

Znaj swoje prawa! Prawo pracy dla każdego

 edukacja publiczna

 Warszawski wschodni
Szkolenia mają na celu edukację na temat polskiego prawa pracy. Większość dorosłych Polek i Polaków pracuje, jednak wiele z nich nie wie, jakie prawa im przysługują. Samodzielne czytanie suchych paragrafów niestety potrafi szybko przytłoczyć. Szkolenie prowadzone przez ekspertów w tej dziedzinie uzbroi jego uczestników w praktyczną wiedzę i narzędzia przydatne każdemu obywatelowi!
Koszt: 23 000 zł
317

Aktywne lato

 kultura fizyczna i turystyka

 Radomski
Aktywne lato to inicjatywa skierowana do osób w wieku od od 5 do 40 lat która pozwoli im spędzić aktywne popołudnia w okresie letnim, rozwijając swoje umiejętności sportowe i zdobywając cenne doświadczenia. Podczas tych zajęć dzieci będą miały możliwość nie tylko rozwijać swoje umiejętności piłkarskie, ale także zapoznać się z innymi dyscyplinami sportowymi, rywalizacją w duchu Fair Play.
Koszt: 225 200 zł
319

Przestrzeń Bez Presji - młodzieżowe miejsce ekspersji

 promocja i ochrona zdrowia

 Radomski
Utworzenie przestrzeni młodzieżowej w Radomiu, w której nastolatkowie bezpiecznie i w przyjaznym środowisku będą mogli spędzić czas pozalekcyjny - w alternatywie do "Galerii Słonecznej" czy "Dworca". Przestrzeń będzie miejscem kształtowania kompetencji psychologicznych i społecznych młodych osób w atmosferze dającej możliwość wytchnienia i oderwania od obowiązków domowych i szkolnych.
Koszt: 222 168 zł
320

Otwórz się na kulturę- organizacja wydarzeń kulturalnych

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ostrołęcki
Projekt "Otwórz się na kulturę”- organizacja wydarzeń kulturalnych, jest projektem ogólnodostępnym, zakłada organizację 4 wydarzeń kulturalnych, wśród których znajdą się różnorodne propozycje ze świata sztuki, teatru, i muzyki. Zamysłem projektu jest umożliwienie udziału i dostępu do kultury. Włączenie w działania kulturalne jak największej liczby mieszkańców regionu.
Koszt: 195 000 zł
321

Skarby Piaseczna - czego nie wiesz o swoim mieście

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski zachodni
Duża część osób nie zna okolicy, w które mieszka. Ludzie zazwyczaj poruszają się utartymi szlakami nie zdając sobie sprawy z tego co znajduje się po przysłowiowej drugiej stronie ulicy. Podobnie jest z historią miejsc, budynków, osób. Celem projektu jest zaprezentowanie ciekawych historycznie lub przyrodniczo miejsc na terenie Piaseczna z wykorzystaniem interaktywnej gry terenowej geocaching.
Koszt: 9 650 zł
323

Podróże małe i duże - na Mazowszu nie ma nudy!

 edukacja publiczna

 Warszawski wschodni
Projekt zakłada zorganizowanie w ciągu roku serii: 6 tematycznych nocnych integracji po 60 osób, 5 różnych tematycznie warsztatów edukacyjnych oraz 8 wycieczek 1 i 2 dniowych dla młodych mieszkańców Mazowsza. W każdej weźmie udział grupa do 50 osób. Dzięki wycieczkom młodzi podróżnicy poznają historię, kulturę i tradycję Mazowsza, a warsztaty rozwiną kreatywność i pobudzą zmysły.
Koszt: 239 950 zł
324

Smoczy Ogień - Witamy w XVII wieku

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
Smoczy Ogień - Witamy w XVII wieku Część I: Rajd Konny Szydłowiec - Iłża Cześć II: Inscenizacja Historyczna na zamku w Iłży. Barwna historia zamku w Iłży i miasta Szydłowiec stanie się tłem dla XVII wiecznej rekonstrukcji historycznej. Konie, armaty, rzemieślnicy, artyście i wiele innych atrakcji czekać będzie na was. Dotknij historii z bliska i przenieś się w czasie. XVII wiek czeka !!!
Koszt: 240 000 zł
325

Aktywnie poznajemy Nadbużański Park Krajobrazowy

 kultura fizyczna i turystyka

 Siedlecki
Projekt polega na organizacji towarzyskich spotkań sportowych oraz kulturalnych dla mieszkańców Mazowsza z podregionu siedleckiego. W ramach zadania zorganizowane zostaną imprezy biegowe dla dzieci i dorosłych, marsze, trekkingi i wycieczki rowerowe po Nadbużańskim Parku Krajobrazowym, spływ kajakowy oraz rywalizacja fanów "planszówek" w tym planszówki Skrocz po Nadbużańskim Parku Krajobrazowym.
Koszt: 180 000 zł
326

"Dziady 2050" - współczesna adaptacja II cz. Dziadów A. Mickiewicza w filmowej technice VR 360.

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
Projekt zakłada realizację polskiego dzieła literackiego w nowoczesnej technice wirtualnej rzeczywistości 360 stopni. To pierwsza w Polsce filmowa adaptacja lektury w takiej formie. Film będzie łączył elementy tradycyjnej kultury ludowej ze współczesnymi trendami popkulturowymi. Produkcja będzie połączona z otwartymi warsztatami dla mieszkańców Ziemi Radomskiej.
Koszt: 148 300 zł
331

Mazowiecka Scena Plenerowa

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski wschodni
Projekt przewiduje wyprodukowanie oraz wystawienie w Mińsku Mazowieckim plenerowego, autorskiego widowiska w ramach kontynuacji "Mazowieckiej sceny plenerowej". Spektakl będzie połączeniem teatru tańca, masek, muzyki na żywo. Fuzją barw, różnorodnych dźwięków, technik teatralnych. Celem projektu jest promocja Mazowsza i poszerzenie jego oferty kulturalnej.
Koszt: 198 700 zł
333

Koncert PZLPiT ''Mazowsze" wraz z ZPiT ZS ''Chodowiacy". Polska Tańcem Malowana.

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Siedlecki
Wielkie folklorystyczne widowisko artystyczne w plenerze. Taneczno-muzyczne show z udziałem zespołu "Mazowsze" w czerwcu 2025 roku. Koncert z udziałem solistów, śpiewaków, artystów baletu, chóru i orkiestry na żywo. Prawie dwustu artystów na scenie. Koncert przeniesie nas w taneczną podróż po Polsce. Zobaczymy tańce i charakterystyczne przyśpiewki z wielu regionów Polski.
Koszt: 240 000 zł
335

Karetki pogotowia dla Piaseczna i Pruszkowa

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski zachodni
Celem projektu jest zakup 2 nowych ambulansów wraz z wyposażeniem medycznym dla WSPRiTS "Meditrans" w Warszawie - Oddział Piaseczno i Oddział Pruszków. Zakupione w ramach projektu ambulanse pozwolą zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych usług w zakresie ratowania zdrowia i życia ludzkiego.
Koszt: 1 200 000 zł
337

FREE(RA)DOM FESTIVAL - WOLNOŚĆ BEZ GRANIC

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
FESTIVAL opowiada o wolności. O swobodzie integracji międzykulturowej, o prawie i szacunku do tożsamości narodowej, do podróżowania bez granic. O tym, że wolność stanowi podstawową wartość i że nie jest dana raz na zawsze. Festival poprzez muzykę, taniec, nocne pokazy filmów, debatę upomina się o nią, ukazuje różne jej aspekty, uświadamia jak jest ważna. Weź udział w święcie WOLNOŚCI BEZ GRANIC!
Koszt: 240 000 zł
338

Szlakiem mazowieckich muzeów

 edukacja publiczna

 Siedlecki
Szlakiem mazowieckich muzeów to inicjatywa edukacyjna, która ma na celu poszerzenie wiedzy oraz zwiększenie świadomości na temat wartości i znaczenia dziedzictwa kulturowego Mazowsza. To inspirowanie mieszkańców Mazowsza do nauki i kreatywności poprzez wyjątkowe historie, dzieła sztuki, zabytki, artefakty i inne przedmioty o wartości kulturowej, które mogą pomóc zrozumieć przeszłość i jej kulturę.
Koszt: 239 668 zł
339

Będzie kryminał! - festiwal kryminału w Radomiu

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
Projekt zakłada organizację trzydniowego festiwalu kryminalnego w Radomiu. Wydarzenie będzie okazją do spotkania z pisarzami literatury kryminalnej, dziennikarzami śledczymi oraz twórcami popularnych podcastów z kategorii true crime. Wydarzeniami towarzyszącymi będą również: warsztat pisarski, projekcja filmowa, gra terenowa i panel dyskusyjny z profilerami, dziennikarzami śledczymi.
Koszt: 126 000 zł
340

"Klucz do zdrowej i pięknej skóry - diagnostyka i pielęgnacja"

 edukacja publiczna

 Ostrołęcki
Projekt obejmuje zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni kosmetycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce. Celem jest poszerzanie wiedz7y słuchaczy, możliwość badania skóry nie tylko wśród społeczności CKZiU, ale także osób z lokalnej społeczności. Poprzez komputerowe badanie skóry można zwiększyć świadomość na temat zdrowia skóry i jej odpowiedniej pielęgnacji.
Koszt: 72 000 zł
342

Zaopiekowani i Bezpieczni – Rodzice i Dzieci

 edukacja publiczna

 Warszawski wschodni
Celem projektu jest ukierunkowanie zainteresowań dzieci i młodzieży na aktywny i kreatywny rodzaj spędzania czasu, poszukiwanie zainteresowań i odkrywanie pasji, budowanie poczucia własnej wartości i pewności, rozwijanie umysłu i ciała, alternatywa i ochrona przed zagrożeniami cywilizacyjnymi. Wsparcie rodziców i opiekunów w podniesieniu kompetencji i umiejętności wychowawczych.
Koszt: 240 000 zł
343

Z KRONIKI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Żyrardowski
Projekt pn. Z KRONIKI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ ma na celu upamiętnienie i upowszechnienie wiedzy o bohaterach, ważnych miejscach oraz wydarzeniach historycznych i kulturalnych, które miały miejsce na Ziemi Mszczonowskiej od przełomu XIX/XX wieku aż do okresu PRL-u. Planowane działania dotyczą wydania albumu „Mszczonów na starej fotografii" oraz organizacji spotkań i pikniku historycznego.
Koszt: 182 000 zł
344

Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

 bezpieczeństwo publiczne

 Warszawski wschodni
Projekt polega na montażu na drogach wojewódzkich na terenie Gminy Sobienie-Jeziory, w miejscach o największym natężeniu ruchu, 6 radarowych wyświetlaczy prędkości. Tablice będą pokazywały kierowcy prędkość, z jaką się porusza i generowały stosowne komunikaty w przypadku jej przekroczenia. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Koszt: 155 000 zł
345

Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Góra Kalwaria

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Warszawski zachodni
Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Góra Kalwaria. Bezpieczne przejścia dla pieszych w gminie Góra Kalwaria to  przede wszystkim dobrze doświetlone przejścia dla pieszych. Projekt zakłada doświetlenia przejść zlokalizowanych na drogach wojewódzkich
Koszt: 1 050 000 zł
349

Środki menstruacyjne w szkołach na terenie całego powiatu makowskiego

 pomoc społeczna

 Ostrołęcki
Pojemniki z podpaskami i tamponami w każdej szkole podstawowej i ponadpodstawowej w Makowie Mazowieckim i w powiecie makowskim. Dla każdej dziewczyny. Bezpłatnie, bez skrępowania, bez wstydu i stresu – po prostu bierzesz, kiedy tego potrzebujesz.
Koszt: 121 559 zł
355

Oświetlone przejścia - bezpieczne przejścia

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Płocki
Projekt zakłada instalację lamp solarnych przy przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Sanniki. Nowoczesne oświetlenie zasilane energią słoneczną poprawi widoczność pieszych i bezpieczeństwo ruchu drogowego w miejscowościach Czyżew, Sanniki, Brzezia, Osmolin i Lwówek. Innowacyjne rozwiązanie połączy ekologię z funkcjonalnością, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa pieszych
Koszt: 820 000 zł
356

Ciechanowska Akademia Sportu i Zdrowia

 kultura fizyczna i turystyka

 Ciechanowski
Projekt zakłada rozwój aktywności fizycznej, sportu i zdrowia mieszkańców podregionu ciechanowskiego z uwzględnieniem promocji sportu akademickiego w celu przygotowania do udziału w zawodach rangi Akademickich Mistrzostw lub Pucharów Polski oraz Mazowsza. Projekt obejmuje także aktywizację osób z dysfunkcjami. Celem nadrzędnym jest wychowanie ciechanowskich olimpijczyków i paraolimpijczyków.
Koszt: 239 000 zł
357

Naucz się żyć na nowo - zdrowo i bez zbędnych kilogramów.

 promocja i ochrona zdrowia

 Ciechanowski
Otyłość jest jedną z istotnych chorób cywilizacyjnych. Walka z nią wymaga silnej motywacji, determinacji i konsekwentnego postępowania. Cykl audycji radiowych, podkastów, a także wykładów, treningów, zajęć pielęgnacyjnych - prowadzonych przez mazowieckich specjalistów i skierowanych do mieszkańców Mazowsza - pomoże postawić pierwszy krok w walce z nadwagą, zyskać motywację i wiarę w siebie.
Koszt: 166 949 zł
359

Radomskie Dni Seniora!

 promocja i ochrona zdrowia

 Radomski
Radomskie dni seniora to wyjątkowe wydarzenie, promujące zdrowie i integrację wśród starszych mieszkańców Radomia, zaplanowane na sierpień 2025 r. W programie dostosowane do seniorów konkurencje. Celem jest wspieranie aktywności fizycznej, poprawa kondycji i budowanie pozytywnych relacji społecznych. Impreza to okazja do spotkań, wymiany doświadczeń i promocji zdrowego stylu życia wśród seniorów.
Koszt: 187 000 zł
361

Szlakiem Kultur

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Siedlecki
Projekt ma na celu organizację cyklu wydarzeń kulturalno-artystycznych, które mają na celi integrować lokalną społeczność wokół materialnego i niematerialnego dziedzictwa historycznego miasta Węgrów, a także uwrażliwiać na piękno szeroko pojętej kultury i jej znaczenia w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
Koszt: 210 856 zł
362

Nagranie płyty z koncertem "Warszawa - Wiedeń" na zabytkowym fortepianie „Żyrafa"

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ciechanowski
Projekt polega na nagraniu płyty z muzyką graną na zabytkowym fortepianie „Żyrafa”. Efektem realizacji tego projektu będzie możliwość wysłuchania koncertu na unikatowym instrumencie z epoki. W ten sposób słuchacz najpewniej rozbudzi fantazję, która pozwoli odkrywać brzmienia sprzed dwustu lat. Będzie można odtworzyć atmosferę romantycznego salonu literackiego z początku XIX w.
Koszt: 36 000 zł
363

SYMULATOR BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM dla dzieci i młodzieży z podregionu siedleckiego.

 bezpieczeństwo publiczne

 Siedlecki
Symulator bezpiecznej jazdy samochodem, posłuży do szkolenia dzieci i młodzieży z podregionu siedleckiego w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a dokładniej obserwacji tego ruchu z punktu widzenia kierowcy. Powinniśmy wziąć odpowiedzialność za kształtowanie postaw oraz nawyków dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Chcemy wszystkich edukować dzięki mobilnemu symulatorowi bezpiecznej jazdy.
Koszt: 85 000 zł
364

Festiwal: Moc Działania

 promocja i ochrona zdrowia

 Żyrardowski
Festiwal: Moc Działania ma na celu holistyczne zatroszczenie się o mieszkańców Sochaczewa i okolic poprzez zadbanie o ich dusze i ciała. Dla wsparcia psychicznego proponujemy ponad 80 spotkań, w tym: warsztaty treningu uważności, relaksacji, których dopełnieniem będzie dostępna dla każdego praktyka jogi, koncerty, spotkania otwarte dotyczące dobrostanu, integracyjne zajęcia teatralne i dla dzieci.
Koszt: 140 000 zł
365

Razem zaróżowimy szkoły w Ożarowie Mazowieckim i Pruszkowie!

 pomoc społeczna

 Warszawski zachodni
zakup 12 sztuk pojemników na środki higieniczne (podpaski i/lub tampony) o min. wymiarach 25x13x9,5 cm
Koszt: 15 400 zł
367

Pierwsze chwile rodzicielstwa

 wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

 Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt ma za zadanie przygotowanie rodziców, zarówno mam, jak i ojców do porodu, połogu oraz opieki nad małym dzieckiem. Obejmuje zaopiekowanie się ciałem i emocjami obecnych i przyszłych rodziców. Zapobiega depresji poporodowej i wspiera zasoby oraz kompetencje rodzicielskie.
Koszt: 84 820 zł
368

DOŚWIETLENI = BEZPIECZNI – doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Brok

 bezpieczeństwo publiczne

 Ostrołęcki
Projekt przewiduje doświetlenie 8 przejść dla pieszych na terenie Gminy Brok – w celu poprawy widoczności niechronionych uczestników ruchu drogowego jakim są piesi. Bardzo często piesi nie są wystarczająco widoczni przez kierowców.
Koszt: 440 000 zł
369

Laboratorium Naukowe STEAM w Pułtusku dla dzieci i młodzieży.

 wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki

 Ciechanowski
Celem projektu jest rozwój umiejętności technicznych dzieci w 7-18 lat zamieszkałych w Gminie Pułtusk poprzez pozaszkolne warsztaty rozwijające umiejętności STEAM. Dzięki nauce programowania i robotyki przy użyciu nowoczesnych narzędzi - robotów, klocków, druku 3D młodzi obywatele Pułtuska zdobędą wiedzę, rozwiną ukryte zdolności i zyskają lepszy start w karierę zawodową.
Koszt: 240 000 zł
370

Spotkania przy muzyce współczesnej i tradycyjnej w wykonaniu chóralnym

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Żyrardowski
Cykl koncertów z pieśniami patriotycznymi, religijnymi i muzyką współczesną, organizowanych m.in. w domach pomocy społecznej, kościołach, ośrodkach kultury. Koncerty wzbogacą ofertę kulturalną regionu. W trakcie ich trwania widzowie byliby zachęcani do włączenia się w koncert, co przyczyni się do upowszechniania śpiewu oraz pomoże odbudować relacje i więzi społeczne.
Koszt: 31 800 zł
371

Sportowe aktywności dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza 2025

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski wschodni
Pomysł polega na zorganizowaniu szeregu aktywności dla dzieci i młodzieży z podregionu warszawsko-wschodniego. W ramach projektu zorganizowane zostaną sportowe zajęcia na obiektach sportowych. Podczas zajęć wprowadzone zostaną gry i zabawy z elementami piłki ręcznej. Przewidujemy zorganizowanie 5-6 turnusów wakacyjnych (5 dni każdy). Zajęcia prowadzić będą profesjonalni zawodnicy.
Koszt: 98 000 zł
372

Magiczny Jarmark Radomskich NGO

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
"Magiczny Jarmark Radomskich NGO" to wyjątkowe świąteczne wydarzenie na radomskim rynku. Lokalne organizacje pozarządowe prezentują swoje produkty i działalność charytatywną. W programie występy znanego artysty, lokalnych zespołów, oraz atrakcje dla dzieci. Kiermasze, stoiska gastronomiczne i warsztaty rzemieślnicze tworzą świąteczną atmosferę.
Koszt: 199 000 zł
376

FESTIWAL KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH "Z MAZOWSZEM"!

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Siedlecki
Projekt przewiduje zorganizowanie Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich "Z Mazowszem", w ramach którego odbędzie się konkurs kulinarny dla KGW z terenu subregionu siedleckiego. Chcąc promować dziedzictwo kulturowe i folklor regionu planujemy organizację koncertu folklorystycznego, gdzie wystąpiły znane zespoły tańca ludowego oraz okoliczne zespoły.
Koszt: 240 000 zł
377

Zespół Mazowsze na przesmyckiej ziemi.

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Siedlecki
Projekt polega na organizacji koncertu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” z wolnym wstępem dla wszystkich mieszkańców subregionu siedleckiego a w szczególności Gminy Przesmyki oraz okolicznych miejscowości.
Koszt: 240 000 zł
381

Kobiety z Mazowsza dbają o zdrowie swoich piersi! - kampania edukacyjna.

 promocja i ochrona zdrowia

 Płocki
Szkolenia z profilaktyki raka piersi, prowadzone przez pielęgniarki z miast: Płocka, Sierpca, Gostynina i przyległych powiatów. Wyposażenie w fantomy i materiały edukacyjne celem upowszechnienia idei samobadania piersi wśród 3000 kobiet. Panele tematyczne ekspertów i kobiet po chorobie. Marsz Różowej Wstążki jako inicjatywa wspierająca kobiety z chorobą nowotworową.
Koszt: 176 000 zł
382

Festiwal Kultury i Sztuki – ŻOF Poznaj Swojego Sąsiada / edycja 3.0

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Żyrardowski
Trzecia edycja Festiwal Kultury i Sztuki ŻOF „Poznaj Swojego Sąsiada” 3.0 to wielopłaszczyznowe wydarzenie, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów i potencjału mieszkańców, twórców i przedstawicieli NGO-ŻOF-u (Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego). W stworzonej przestrzeni do spotkania i dyskusji odbędą się: wystawy, debaty, koncerty, spotkania z mieszkańcami oraz Industrialny Plener Artystyczny.
Koszt: 226 500 zł
383

"Ślachetne zdrowie" - czarnoleska tężnia solankowa

 promocja i ochrona zdrowia

 Radomski
Projekt przewiduje wybudowanie ogólnodostępnej średniej wielkości tężni solankowej wraz z miejscem do odpoczynku na terenie parku wchodzącego w skład zabytkowego zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Budując w parku tężnię solankową poszerzymy naszą ofertę dla turystów, stworzymy unikatowe miejsce, które zintegruje społeczeństwo, poprawi jakość zdrowia i życia.
Koszt: 480 000 zł
384

Jesteś kimś więcej niż myślisz, jesteś ważny! Warsztaty dla młodzieży.

 pomoc społeczna

 Siedlecki
„Jesteś kimś więcej niż myślisz, jesteś ważny!” to seria warsztatów dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych. Pogadanki w sposób praktyczny pomogą uczniom funkcjonować w wirtualnym świecie, znaleźć swoje miejsce w grupie, dostrzec wartość w różnorodności i poczuć negatywną siłę hejtu. * Słowo ma znaczenie? * Czy drzemie w nas ciekawość świata? * Razem możemy więcej! * „Pokolenie Smartfona”.
Koszt: 20 000 zł
385

W zdrowym ciele zdrowy pacjent

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski wschodni
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie - w tym rehabilitacyjna siłownia plenerowa, zewnętrzne stoły do gier, ścieżka sensoryczna, altany, ławki i nasadzenia drzew, krzewów oraz kwiatów.
Koszt: 290 280 zł
388

Bliżej Siebie. 13 otwartych spotkań dla kobiet z ekspertami z różnych dziedzin.

 edukacja publiczna

 Miasto Stołeczne Warszawa
13 otwartych spotkań dla kobiet z ekspertami:1.Empatyczna komunikacja,2.Jak rozwiązywać konflikty,3.Jak dbać o granice,4.Ja-jako rodzic,5.Czas dla mnie,6.Być w kontakcie z naturą,7.Moje dziecko ma trudności, 8.Kryzys macierzyństwa,9.Jak budować poczucie własnej wartości,10.Dziecko kontra elektronika,11.Jak rozmawiać z dziećmi o seksie,12.Konflikty między dziećmi,13.Jak opowiadać historie dzieciom?
Koszt: 18 290 zł
389

"Z mapą i lornetką przez Mazowsze"

 edukacja publiczna

 Siedlecki
Projekt ma na celu włączenie młodych ludzi w życie społeczne, kształtowanie w nich świadomości ekologicznej i pogłębienie wiedzy przyrodniczej, szczególnie form ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym. Poznawanie nowych miejsc kulturowo-historycznych i przyrodniczych połączone będzie z aktywnymi formami wypoczynku np. rajdy rowerowe, rejsy tradycyjnymi łodziami lub wędrówki piesze.
Koszt: 204 500 zł
392

Sportowy Uśmiech Mazowsza

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski wschodni
Celem projektu jest organizacja zadań sportowo-rekreacyjnych w Podregionie Wschodnim. Projekt składa się z 5 wydarzeń: zajęcia sportowe dla dzieci, rodzinny piknik sportowy, turnieje piłki nożnej dla rocznika 2015, zakończenie roku szkolnego oraz turniej Rugby 7 kobiet. Są to zadania w duchu wychowania fizycznego, wyrównania szans oraz krzewienia idei fair play.
Koszt: 235 000 zł
393

Młodzi Inżynierowie z Powiatu Pułtuskiego. Nauka przez zabawę

 edukacja publiczna

 Ciechanowski
Celem projektu jest skuteczne wdrożenie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych uzupełniający program szkolny przedszkoli i szkół podstawowych z gmin wiejskich z terenu powiatu Pułtuskiego. Kursy edukacyjne będą mieć atrakcyjną dla dzieci formę a przez to staną się dla nich przyjemne i przyswoją wiedzę i umiejętności celem pogłębienia zainteresowania przedmiotami ścisłymi i nowoczesnymi technologiami.
Koszt: 240 000 zł
396

Skarby Pruszkowa - czego nie wiesz o swoim mieście

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski zachodni
Duża część osób nie zna okolicy, w które mieszka. Ludzie zazwyczaj poruszają się utartymi szlakami nie zdając sobie sprawy z tego co znajduje się po przysłowiowej drugiej stronie ulicy. Podobnie jest z historią miejsc, budynków, osób. Celem projektu jest zaprezentowanie ciekawych historycznie lub przyrodniczo miejsc na terenie Pruszkowa z wykorzystaniem interaktywnej gry terenowej geocaching.
Koszt: 9 650 zł
400

Warsztaty radzenia sobie ze stresem

 promocja i ochrona zdrowia

 Radomski
Warsztaty radzenia sobie ze stresem to praktyczny trening w formie warsztatów oddechowych oraz mindfulness, skierowany do mieszkańców subregionu radomskiego. Projekt zakłada zaangażowanie społeczności w świadomą praktykę użycia ciała do redukowania stresu, poprawy dobrostanu psychicznego, kształtowania prawidłowych postaw, wpływających na długotrwałą odporność psychiczną.
Koszt: 60 000 zł
401

Pomysły na zmysły - płońska SENSOPLASTYKA

 wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

 Ciechanowski
Sensoplastyka to bogactwo stworzonych na każdych zajęciach nowych barw, zapachów i kompozycji z przeróżnych tekstur, dzięki którym aktywizujemy wszystkie zmysły. Zajęcia oparte są na technikach arteterapeutycznych, sprzyjają integracji, relaksacji i wyciszeniu, pobudzają kreatywność, samodzielność, zachęcają do współpracy. Ta kolorowa i brudna zabawa wpływa na optymalny rozwój całego organizmu.
Koszt: 37 000 zł
404

Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy DW nr 579 na terenie Gminy Radziejowice

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Żyrardowski
Założeniem projektu poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż w Gminie Radziejowice, przy drodze wojewódzkiej nr 579 trzech radarowych wyświetlaczy prędkości: 1) na wjeździe do m. Radziejowice od strony m. Kuklówka Radziejowicka 2) na wjeździe do m. Kuklówka Radziejowicka od strony m. Radziejowice 3) na wjeździe do m. Kuklówka Zarzeczna od strony m. Grodzisk Mazowiecki.
Koszt: 90 000 zł
405

Klub Aktywnego Seniora

 kultura fizyczna i turystyka

 Siedlecki
Głównym założeniem projektu jest organizacja cyklu spotkań stacjonarnych oraz wyjazdowych dla osób w wieku senioralnym, pozwalających na ich aktywne uczestnictwo i zmierzających jednocześnie do zwiększenia integracji oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Wycieczki, teatr, basen, choreoterapia... to wszystko zaktywizuje seniorów i zmobilizuje do aktywności fizycznej oraz kulturalnej.
Koszt: 165 000 zł
406

Mazowieckie dinozaury - edukacyjny piknik geologiczny na Krakowej Górze w Borkowicach

 edukacja publiczna

 Radomski
Zadanie będzie polegało na organizacji edukacyjnej imprezy plenerowej w Borkowicach w czerwcu 2025 roku pn: ,, Mazowieckie dinozaury - edukacyjny piknik na Krakowej Górze".
Koszt: 110 000 zł
407

Lokalne atrakcje kulinarne Ziemi Siedleckiej

 edukacja publiczna

 Siedlecki
Celem niniejszego projektu jest promocja żywności wysokiej jakości, produktów ekologicznych, tradycyjnych, regionalnych poprzez organizację warsztatów kulinarnych, połączonych z promocją zdrowego stylu odżywiania.
Koszt: 99 500 zł
408

Jacek z brązu przy XVIII-wiecznym ratuszu w Siedlcach.

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Siedlecki
Nad miastem góruje postać legendarnego kowala Jacka, przez Aleksandrę Ogińską darzonego szczególną sympatią. Teraz Jacek, w innej pozie i naturalnego wzrostu, u podnóża ratusza będzie naprawiał koło powozu.
Koszt: 112 085 zł
413

Kulturalne Marki

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski wschodni
Kulturalne Marki to projekt dzięki któremu mieszkańcy Marek oraz okolicznych miejscowości będą mogli nieodpłatnie oglądać komediowe spektakle teatralne. Popularne sztuki, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród widowni teatrów warszawskich, będą dostępne na jednej ze scen mareckich. Kulturalne Marki to kultura i rozrywka na wyciągnięcie ręki.
Koszt: 230 000 zł
414

Aranżacja pasa zieleni wzdłuż DW721 w Józefowie

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Warszawski wschodni
Projekt zakłada aranżację pasów zieleni przylegających do ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 w Józefowie, obejmującą nasadzenia zróżnicowanej, również pod względem wysokościowym, roślinności izolacyjnej oraz montaż elementów małej architektury (np. ławki, pergole) w celu utworzenia aneksów wypoczynkowych/przystankowych dla rowerzystów oraz pieszych.
Koszt: 730 000 zł
417

Integracja z Zespołem "Mazowsze"

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Siedlecki
Projekt przewiduje zorganizowanie Festiwalu Ludowego pn. ,,Integracja z Zespołem Mazowsze”, w ramach którego odbędzie się przegląd zespołów i kapel ludowych z terenu subregionu siedleckiego. Wiodącym zespołem podczas Festiwalu będzie Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca ,,Mazowsze”.
Koszt: 240 000 zł
418

Chorzelski Jarmark – zapraszamy ze smakiem na kuchnię i kulturę kurpiowską

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ostrołęcki
Organizacja Jarmarku ma na celu promocję lokalnej żywności, produktów regionalnych oraz rękodzielnictwa z regionu kurpiowskiego. Kuchnię i kulturę kurpiowską zaprezentują m.in. KGW z gminy Chorzele, lokalni producenci żywności oraz zespoły ludowe. Wydarzenie stanowić będzie okazję do poznania kuchni kurpiowskiej, nie tylko przez mieszkańców Mazowsza.
Koszt: 240 000 zł
420

Kreatywny Maluch w Gminie Nieporęt

 edukacja publiczna

 Warszawski wschodni
Kreatywny maluch w Gminie Nieporęt - zajęcia wspierające rozwój dzieci w sposób holistyczny. W formule spotkań tygodniowych oraz półkolonii. Poprzez zajęcia ruchowe, rytmiki, artystyczne, logopedyczne oraz psychoedukacyjne. Projekt jest adresowany do dzieci od 6 miesiąca życia oraz rodziców lub przyszłych rodziców z terenu Gminy Nieporęt oraz innych gmin podregionu warszawskiego wschodniego.
Koszt: 235 250 zł
423

Laboratorium Wiedzy

 edukacja publiczna

 Ciechanowski
Celem projektu będzie rozwój zainteresowań naukowych dzieci w wieku 3-14 lat zamieszkałych na terenach wiejskich poprzez wczesną stymulację ich zainteresowania przedmiotami ścisłymi - chemią i fizyką. W sposób szczególny do udziału zachęcane będą dziewczęta, które nadal pozostają w mniejszości pośród studentów kierunków technicznych i rzadziej niż ich rówieśnicy wybierają zawody inżynierskie.
Koszt: 72 750 zł
431

Siłownia pod chmurką w Medycznej Szkole Policealnej w Ciechanowie

 edukacja publiczna

 Ciechanowski
Celem projektu jest utworzenie siłowni plenerowej na terenie nieruchomości wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego, będących słuchaczami Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie, pracownikami oraz interesantami Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie.
Koszt: 145 000 zł
433

Letnie Kino Plenerowe w msc. Olszewo-Borki

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ostrołęcki
Przedmiotowy projekt przewiduje zorganizowanie trzech projekcji filmowych w plenerze na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Olszewo-Borki w okresie od lipca do końca września 2025r.
Koszt: 17 900 zł
434

Event filmowy „Kraina Nocy i Dni”

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Siedlecki
Głównym celem przedsięwzięcia jest promowanie województwa mazowieckiego w nawiązaniu do polskiej kinematografii – filmu „Noce i Dnie”.Sceny z kultowego filmu były kręcone w Gminie Wodynie, stąd pomysł na event filmowy i warsztaty inspirowane w/w filmem. Zaplanowane wydarzenie skierowane będzie do lokalnej społeczności, przedstawicieli mediów, przedstawicieli organizacji, mieszkańców woj. maz.
Koszt: 29 500 zł
436

SZKÓŁKA ŁĘCZESZYCE, EDYCJA 2 - warsztaty wokalno-instrumentalne oraz wspólny koncert w plenerze

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Żyrardowski
Projekt zakłada organizację warsztatów instrumentalnych i wokalno - instrumentalnych dla dzieci i dorosłych. Warsztaty umożliwią zaprezentowanie w środowisku wiejskim, z dala od dużych centrów kultury szeroko rozumianej muzyki w kilku obszarach. Celem przedsięwzięcia jest kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o muzyce.
Koszt: 100 000 zł
437

Akcja Reanimacja. Prawidłowo reagujesz - życie ratujesz!

 promocja i ochrona zdrowia

 Ciechanowski
Celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa mazowieckiego a szczególnie w Pułtusku na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prawidłowa reakcja może mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia człowieka. Udział w symulacji zdarzeń, pozwoli zwiększyć pewność siebie, przełamać bariery psychiczne. Zwiększy gotowość prawidłowej reakcji na dane zdarzenie.
Koszt: 208 000 zł
438

SPACEROWNIK - społeczny przewodnik po Żyrardowie

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Żyrardowski
Celem projektu jest budowanie kapitału społecznego poprzez organizację integracyjnych i społecznych spacerów po Żyrardowie oraz najbliższej okolicy w duchu partycypacji społecznej. Nadrzędnym celem działań będzie poznanie i odkrycie potencjału turystycznego, kulturalnego i społecznego-XIX wiecznej Osady Fabrycznej Żyrardowa poprzez warsztatowe stworzenie i wydrukowanie "spacerownika" po Żyrardowie
Koszt: 27 200 zł
440

POZNAJEMY NASZE MAZOWSZE

 kultura fizyczna i turystyka

 Siedlecki
Projekt pod nazwą "Poznajemy Nasze Mazowsze" zakłada aktywizację mieszkańców Gminy Bielany poprzez organizację pięciu wycieczek do najpiękniejszych zakątków Mazowsza w celu poznania historii i kultury naszego regionu. Wyjazdy: 1. Radom i Czarnolesie 2. Sierpc i Płock 3. Warszawa 4. Opinogóra i Ciechanów 5. "Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie"
Koszt: 140 000 zł
442

Futbol bez barier - Akademia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski zachodni
Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności do 18-go roku życia. Treningi, mecze, wyjazdy. Piłka nożna bez ograniczeń dla każdego !
Koszt: 109 000 zł
443

Zlot zabytkowy Traktorów - Zakładów Mechanicznych Ursus

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Miasto Stołeczne Warszawa
Zlot zabytkowych traktorów związanych z historią Zakładów Mechanicznych URSUS. Projekt ma przybliżyć i pokazywać bogatą historią Zakładów Mechanicznych URSUS oraz ich charakter miastotwórczy. Przekazać bogatą historię tego miejsca, jego wkład w rozwój Polski po odzyskaniu niepodległości. Jednocześnie upamiętnić walkę i pomoc w okresie II wojny światowej.
Koszt: 151 000 zł
445

TEATRALNI - COOLTURALNI

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ostrołęcki
Projekt polega na organizacji 20 spotkań w instytucjach kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego i nie tylko. Uczestnicy projektu wezmą udział w spektaklach teatralnych, warsztatach teatralnych i okołoteatralnych oraz w spotkaniach z ludźmi teatru.
Koszt: 194 400 zł
449

Pikniki ekologiczne dla mieszkańców Gminy Długosiodło

 edukacja publiczna

 Ostrołęcki
Pikniki ekologiczne dla mieszkańców Gminy Długosiodło jako wydarzenia promujące działania na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu.
Koszt: 240 000 zł
452

Roztańczony folklor Mazowsza

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
Celem projektu jest promocja folkloru Mazowsza przez organizację dwóch plenerowych potańcówek (w Gminie Orońsko) przy tradycyjnej muzyce folklorystycznej, podczas których twórcy ludowi będą także prezentować się w typowych strojach regionalnych oraz będzie możliwość degustacji tradycyjnych potraw regionalnych. Realizacja projektu pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego Mazowsza.
Koszt: 56 000 zł
453

Orkiestra MODERATO dumą Warki i Mazowsza!

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Żyrardowski
Orkiestra MODERATO z Warki to orkiestra z ponad 100-letnią tradycją, uczestnik wielu ważnych wydarzeń muzycznych, laureat licznych konkursów. Jej dalszy rozwój wymaga dodatkowych warsztatów muzycznych z zawodowymi instruktorami oraz fajnych koncertów. To wszystko chcemy zapewnić w ramach realizacji projektu. Razem możemy sprawić, że Moderato nadal będzie naszą dumą!
Koszt: 126 000 zł
457

Noworodkowe marzenia: Projekt serca dla bezpieczeństwa.

 promocja i ochrona zdrowia

 Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt "Noworodkowe marzenia" stanowi inwestycję w poprawę opieki nad noworodkami na terenie Mazowsza. Jego celem jest doskonalenie warunków leczenia w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego. Kluczowym elementem projektu jest zastosowanie najnowszych technologii, umożliwiających skuteczniejsze i bezpieczniejsze leczenie tych najmniejszych.
Koszt: 1 200 000 zł
458

Wybiegaj zdrowie. Darmowe treningi i fizjoterapia dla mieszkańców Radomia

 promocja i ochrona zdrowia

 Radomski
Czy jest coś ważniejszego niż zdrowie? „Wybiegaj Zdrowie” to projekt realizowany przez najlepszych specjalistów w kraju. Dzięki darmowym treningom i wykładom edukacyjnym, odzyskasz zdrowie i nauczysz się jak zadbać o swoją kondycję w przyszłości. Profesjonalne i innowacyjne metody treningowe oraz edukacyjne są gwarantem realizacji projektu. Mazowsze - zdrowe, silne i szczęśliwe.
Koszt: 149 000 zł
460

PIKNIK RODZINNY Z ZIEMNIAKIEM W TLE

 edukacja publiczna

 Siedlecki
W programie: -warsztaty kulinarne dla mieszkańców -konkursy kulinarne na potrawy ziemniaczane -konkursy sportowe dla dzieci i młodzieży -wspólne biesiadowanie- występy lokalnych zespołów folklorystycznych -dmuchańce i animacje dla dzieci -pokazy strażackie i policyjne -poczęstunek -słodkości dla dzieci -muzyka na żywo-gwiazda wieczoru i potańcówka pod chmurką z DJ-em PROSIMY O GŁOSY! Bądź z nami!
Koszt: 56 000 zł
463

Wsparcie zdrowia psychicznego nastolatków

 promocja i ochrona zdrowia

 Ciechanowski
Program dla nastolatków w wieku 15 – 19 lat w ramach którego zostaną zorganizowane działania o charakterze psychoedukacyjnym.
Koszt: 158 000 zł
468

OTWÓRZ SIĘ NA KINO - organizacja kina plenerowego i spotkań z aktorami i reżyserami

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ostrołęcki
Projekt „OTWÓRZ SIĘ NA KINO - organizacja kina plenerowego oraz spotkań z aktorami i reżyserami” zakłada organizację 10 seansów filmowych „pod chmurką” w okresie od czerwca do sierpnia, oraz serię 6 spotkań z aktorami i reżyserami polskiego kina. Projekcje filmowe miałby odbywać się w różnych częściach Miasta Ostrołęki.
Koszt: 220 000 zł
469

Czas na wakacyjną przygodę

 kultura fizyczna i turystyka

 Radomski
Zadanie będzie polegać na realizacji oferty wakacyjnej dla młodzieży w wieku 8 -17 lat z powiatów lipskiego, zwoleńskiego, kozienickiego i m.Radomia. W ramach realizacji zadania zorganizowany będzie obóz sportowo-rekreacyjny dla młodzieży na terenie Mazowsza w maksymalnie dwóch ośrodkach wypoczynkowych. Uczestnicy obozu będą mieli zapewniony pobyt wraz z wyżywieniem.
Koszt: 240 000 zł
473

Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania

 kultura fizyczna i turystyka

 Radomski
Projekt zakłada organizację 20 cyklicznych wyjazdów na basen wraz z nauką pływania dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Podczas każdego z nich zapewniony zostanie profesjonalny instruktor pływania, bilety wstępu, przejazdy autobusowe wraz z opiekunami. Celem projektu jest popularyzacja aktywności fizycznej.
Koszt: 76 600 zł
474

Muzy w Muzeum - scena plenerowa na Dziedzińcu Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
„Muzy dla Muzeum” to zakup zadaszonej sceny plenerowej (wraz z nagłośnieniem i oświetleniem), która stanie na Dziedzińcu Muzeum im. Jacka Malczewskiego, dając przestrzeń artystyczną w pięknych okolicznościach przyrody Mini Ogrodu Botanicznego. W okresie letnim organizowane będą wydarzenia artystyczne, takie jak koncerty jazzowe, bluesowe, folkowe; spotkania z artystami czy mini spektakle.
Koszt: 315 100 zł
476

Książkomaty dla Płocka

 edukacja publiczna

 Płocki
Celem projektu jest rozszerzenie zasięgu i dostępności Biblioteki poprzez zakup trzech książkomatów. Umożliwiają one wypożyczenie i zwrot materiałów bibliotecznych oraz korzystanie z innych usług systemu bibliotecznego. Książkomaty pozwalają na korzystanie z biblioteki poza lokalizacją i godzinami pracy głównej siedziby. Stanowią nowoczesna formę dostępu do kultury i upowszechniania czytelnictwa.
Koszt: 485 000 zł
479

CIECHANOWSKIE ZADUSZKI MUZYCZNE

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ciechanowski
Projekt pt. „Ciechanowskie Zaduszki Muzyczne” ma być wspomnieniem nieżyjących muzyków z terenu naszego miasta, jak i postaci znanych w całym kraju. Chcę w tym projekcie upamiętnić ważne osoby ze świata muzyki, m.in.: Cz. Niemena, Korę, Marka Jackowskiego, T. Nalepę, Mirę Kubasińską oraz wielu innych muzyków grających różne gatunki muzyczne oraz osoby związane z muzyką.
Koszt: 26 160 zł
482

Rodzina na rolkach

 kultura fizyczna i turystyka

 Ostrołęcki
Akcja "Rodzina na rolkach "- ma promować zdrowy, sportowy tryb życia wśród całych rodzin, nauczyć bezpiecznej, profesjonalnej jazdy na rolkach i wrotkach - ( dobór odpowiedniego sprzętu: kask, ochraniacze, rolki) Pokazać, że jest to sport dla osób w każdym wieku oraz opcję na aktywne spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.
Koszt: 120 000 zł
483

Piknik u Szydłowieckich

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
Piknik u Szydłowieckich, będzie ciekawym wydarzeniem, które wzbogaci ofertę regionalną regionu,upowszechni tradycję, historię, będąc wspaniałą promocją Szydłowca, regionu,woj.mazowieckiego i Polski. terenu województwa mazowieckiego oraz sam piknik będzie niezwykłą okazją do stworzenia płaszczyzny kulturowej oraz integracji pokoleniowej. Będzie to swego rodzaju powrót do przeszłości miasta.
Koszt: 70 000 zł
484

Sport to zdrowie - zajęcia sportowe dla mieszkańców Mazowsza

 kultura fizyczna i turystyka

 Radomski
Plan zakłada organizację różnorodnych aktywności dla dzieci i młodzieży z regionu Radomskiego.W ramach projektu planujemy zorganizować zajęcia sportowe na obiektach sportowych.Podczas tych zajęć będą odbywały się gry i zabawy,które będą miały elementy piłki nożnej.Przewidujemy przeprowadzenie trzech turnusów zajęć miesięcznie , trwających pięć dni, w okresie od czerwca do listopada.
Koszt: 232 000 zł
486

Młodzi i prawo - edukacja prawna w szkołach podstawowych ponadpodstawowych subregionu siedleckiego

 edukacja publiczna

 Siedlecki
Jak napisać prostą umowę? Czy zdajemy sobie sprawę z czym wiąże się małżeństwo według Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego? Dlaczego nie warto wchodzić na drogę przestępstwa? Kiedy przedawniają się roszczenia? Kim jest starosta a kim marszałek? – odpowiedzi na te wszystkie pytania uzyskają młodzi ludzie podczas zajęć „Prawo dla młodych”.
Koszt: 92 000 zł
488

Zwierzęta Pomagają Rozwinąć Skrzydła edycja II

 pomoc społeczna

 Płocki
Projekt "Zwierzęta pomagają rozwinąć skrzydła edycja II" będzie realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie podregionu płockiego. Ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu ok.230 uczestników z czego 50% to osoby niepełnosprawne (dzieci, młodzież, seniorzy) z terenu woj. mazowieckiego. Zadanie realizowane będzie poprzez organizację zajęć ze zwierzętami(końmi), jazdę konną oraz warsztaty.
Koszt: 210 750 zł
489

Warsztaty Technologiczne dla mieszkańców Serocka

 edukacja publiczna

 Warszawski wschodni
Warsztaty technologiczne dla dzieci i rodziców na terenie gminy Serock z zakresu technologii i nauki np. robotyki, programowania, sztucznej inteligencji. Zajęcia będą prowadzone w ciągu roku 2025 poza miesiącami letnimi i będą nakierowane na zgłębienie zainteresowania nowoczesnymi technologiami przez wykonywanie praktycznych zadań w oparciu o modelowanie, roboty oraz ćwiczenia świecie wirtualnym.
Koszt: 239 000 zł
490

Bank Doświadczeń-kontynuacja

 edukacja publiczna

 Ciechanowski
Grupa służąca wzajemnym wsparciem i mentoringiem .Bank będzie miejscem wymiany życiowych doświadczeń i umiejętności a zarazem bazą budowania poczucia własnej wartości wśród mieszkańców. Bazą spotkań konwersatoryjno-warsztatowych dla osób w każdym wieku.W drugiej edycji projektu chcielibyśmy położyć większy nacisk na stworzenie przestrzeni do treningu umiejętności społecznych dzieci i mlodzieży
Koszt: 137 600 zł
494

Bezpieczna droga do domu dla dzieci i seniorów: Inteligentne przejścia dla pieszych

 bezpieczeństwo publiczne

 Żyrardowski
Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszych w szczególności rodzin z dziećmi i seniorów poprzez montaż i budowę inteligentnych przejść dla pieszych, nawierzchni antypoślizgowych oraz tzw. kocich oczu - małych najazdowych światełek solarnych przed przejściami dla pieszych.
Koszt: 800 000 zł
495

"Ścieżkami przygody" - program wychowawczy dla dzieci i młodzieży podregionu żyrardowskiego

 edukacja publiczna

 Żyrardowski
Projekt obejmuje realizację szeregu różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych realizowanych w postaci zajęć edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na rozwój zainteresowań, budowanie relacji i budowanie więzi społecznych.
Koszt: 170 000 zł
496

"Ścieżkami przygody" - program wychowawczy dla dzieci i młodzieży podregionu ostrołęckiego

 edukacja publiczna

 Ostrołęcki
Projekt obejmuje realizację szeregu różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych realizowanych w postaci zajęć edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na rozwój zainteresowań, budowanie relacji i budowanie więzi społecznych.
Koszt: 170 000 zł
497

"Ścieżkami przygody" - program wychowawczy dla dzieci i młodzieży podregionu siedleckiego

 edukacja publiczna

 Siedlecki
Projekt obejmuje realizację szeregu różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych realizowanych w postaci zajęć edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na rozwój zainteresowań, budowanie relacji i budowanie więzi społecznych.
Koszt: 170 000 zł
498

"Ścieżkami przygody" - program wychowawczy dla dzieci i młodzieży podregionu radomskiego

 edukacja publiczna

 Radomski
Projekt obejmuje realizację szeregu różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych realizowanych w postaci zajęć edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na rozwój zainteresowań, budowanie relacji i budowanie więzi społecznych.
Koszt: 170 000 zł
499

"Ścieżkami przygody" - program wychowawczy dla dzieci i młodzieży podregionu płockiego

 edukacja publiczna

 Płocki
Projekt obejmuje realizację szeregu różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych realizowanych w postaci zajęć edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na rozwój zainteresowań, budowanie relacji i budowanie więzi społecznych.
Koszt: 170 000 zł
500

"Ścieżkami przygody" - program wychowawczy dla dzieci i młodzieży podregionu ciechanowskiego

 edukacja publiczna

 Ciechanowski
Projekt obejmuje realizację szeregu różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych realizowanych w postaci zajęć edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na rozwój zainteresowań, budowanie relacji i budowanie więzi społecznych.
Koszt: 170 000 zł
501

"Ścieżkami przygody" - program wychowawczy dla dzieci i młodzieży podregionu Warszawski zachodni

 edukacja publiczna

 Warszawski zachodni
Projekt obejmuje realizację szeregu różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych realizowanych w postaci zajęć edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na rozwój zainteresowań, budowanie relacji i budowanie więzi społecznych.
Koszt: 170 000 zł
502

Haratamy latem w gałę

 kultura fizyczna i turystyka

 Ciechanowski
Mój pomysł polega na zorganizowaniu w okresie letnim - wakacyjnym sportowych zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z podregionu ciechanowskiego w szczególności z powiatu płońskiego. W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Przewidujemy zorganizowanie 3 tygodniowych cykli zajęć piłkarskich, w każdym cyklu uczestniczyć będzie mogło 30 dzieci.
Koszt: 96 000 zł
503

"Ścieżkami przygody" - program wychowawczy dla dzieci i młodzieży podregionu Warszawski wschodni

 edukacja publiczna

 Warszawski wschodni
Projekt obejmuje realizację szeregu różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych realizowanych w postaci zajęć edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na rozwój zainteresowań, budowanie relacji i budowanie więzi społecznych.
Koszt: 170 000 zł
507

Rowerowy Szlak Mazowsza w Puszczy Kozienickiej

 kultura fizyczna i turystyka

 Radomski
ATRAKCYJNY SIECIOWY SZLAK ROWEROWY. 133 km Rowerowego Szlaku Mazowsza w Kozienickim Parku Krajobrazowym. Szlak będzie przebiegał na ziemi radomskiej, przede wszystkim prezentując przyrodnicze walory Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Po drodze Kozienicki Park Krajobrazowy, rez. Żagożdżon, Kozienice, Czarnolas, Zwoleń i wiele ciekawych miejsc. Będzie to atrakcyjny produkt turystyki rowerowej.
Koszt: 239 000 zł
513

Młodzi Naukowcy z Wyszkowa. Technologia druku 3D w praktyce.

 wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki

 Ostrołęcki
Celem projektu „Młodzi Naukowcy z Wyszkowa. Technologia druku 3D w praktyce.” jest zaoferowanie kursów uzupełniających wiedzę szkolną o nowoczesne narzędzia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Wyszkowa by zaznajomić ich np. drukiem 3D, budową prostych robotów, pisaniem kodu i zastosowaniem fizyki na codzień. Chcemy dotrzeć nawet do 10% uczniów z Wyszkowa.
Koszt: 239 000 zł
514

STOP DEPRESJI 2.0

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski zachodni
Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu warsztatów dla mieszkańców Mazowsza, a w szczególności Podregionu Warszawsko-zachodniego mających na celu uświadomienie mechanizmów wywołujących depresyjny sposób przeżywania świata i samego siebie oraz wskazać sposoby niwelowania i zapobiegania tego typu stanom. Warsztaty skierowane zostaną do 2 grup odbiorców: rodziców i kadry nauczycielskiej.
Koszt: 152 000 zł
516

RAZEM PO WIEDZĘ I ZDROWIE - pikniki, wycieczki i audycje radiowe

 edukacja publiczna

 Warszawski wschodni
Skierowany do obywateli powiatu Wołomińskiego projekt ma na celu przede wszystkim zorganizowanie trzech pikników pro edukacyjnych. W namiotach będzie możliwość zbadania swojego organizmu pod czujnym okiem lekarzy specjalistów, a także konsultacji wyników. W namiotach będzie można wziąć udział w warsztacie z doradcą podatkowym czy też ekonomistom oraz prawnikiem. Na koniec odbędzie się koncert.
Koszt: 116 000 zł
520

PIERWSZA POMOC W STANACH NAGŁYCH U DZIECI

 promocja i ochrona zdrowia

 Żyrardowski
Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w placówkach edukacyjnych poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy – stany nagłe u dzieci, dla pracowników placówek edukacyjnych na terenie podregionu żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. .
Koszt: 172 000 zł
521

Rehabilitacja oddechowa w zgodzie z naturą

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski wschodni
Projekt nawiązuje do dawnych tradycji leczniczych przedwojennego Otwocka, zakłada utworzenie strefy do wypoczynku i rekreacji na terenie budowanego w 2024 r. Parku Oddechowego przy ul. Reymonta. Elementami dodatkowymi wkomponowanymi w park miałyby być altany w stylu „Świdermajer” z urządzeniami do ćwiczeń ruchowych jak bieżnie i rowery oraz leżaki do odpoczynku. W parku ma powstać też plac zabaw.
Koszt: 1 200 000 zł
522

MONTAŻ BALUSTRAD PRZY SCHODACH DO WEJŚCIA GŁÓWNEGO ORAZ PRZY RAMPIE TECHNICZNEJ W SIEDZIBIE MIK

 zagospodarowanie przestrzenne

 Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt zakłada montaż balustrad przy schodach do wejścia głównego oraz balustrady przy rampie technicznej przy budynku, w którym mieści się MIK. Siedziba Mazowieckiego Instytutu Kultury wpisana jest do rejestru zabytków przed wykonaniem montażu balustrad konieczne jest opracowanie niezbędnej dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na montaż.
Koszt: 56 000 zł
523

Rudka Sanatoryjna - z historią ku przyszłosci

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski wschodni
Utworzenie izby historycznej w zabytkowym budynku Lodowni. Rozszerzenie możliwości usprawniania zdrowia pacjentów Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji im. Teodora Dunina .Tuz obok zaplanowanego zadania znajdują sie zrealizowane w I edycji BOM - Tężnia Solna oraz w drugiej edycji BOM -Drezyną do Rudki
Koszt: 1 160 000 zł
526

Jestem stąd - moja okolica edycja 2

 kultura fizyczna i turystyka

 Siedlecki
Projekt Jestem stąd - moja okolica edycja 2 to aktywizacja i integracja lokalnej społeczności oraz pobudzanie zainteresowania ciekawymi miejscami w okolicy o znaczeniu historyczno - przyrodniczym, pogłębianie wiedzy oraz popularyzacja tych miejsc poprzez zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu - wykłady, warsztaty, wyjazdy edukacyjno - integracyjne, konkurs fotograficzny.
Koszt: 80 000 zł
527

Rozwój pieczy zastępczej na terenie podregionu płockiego.

 wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

 Płocki
Projekt dotyczy przeprowadzenia różnych działań dotyczących pieczy zastępczej na terenie podregionu płockiego. Działania, które będą realizowane to: kampania społeczna dotycząca promocji idei pieczy zastępczej i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego; organizacja szkoleń, konferencji, warsztatów dla pracowników pieczy zastępczej, superwizje.
Koszt: 240 000 zł
528

BUDOWANIE KOMPETENCJI ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY GRODZISK MAZOWIECKI I NADARZYN

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski zachodni
Głównym celem projektu jest budowanie kompetencji zdrowotnych mieszkańców Nadarzyna i Grodziska Mazowieckiego. Proponowane działania obejmują 3 obszary: 1. Edukację zdrowotną dla dzieci dot. problematyki otyłości, alkoholu, tytoniu i e-papierosów; 2. Promocja szczepień m.in. p/c COVID-19, grypie, HPV, wśród dorosłych i dzieci; 3. Promocja aktywności fizycznej wśród seniorów.
Koszt: 200 000 zł
531

#kobiety rakiety

 bezpieczeństwo publiczne

 Warszawski zachodni
Kobiety rakiety to projekt skierowany do kobiet za kierownicą: Wyprzedź stereotypy i doskonal swoją jazdę na profesjonalnym torze!" Naszym celem jest dać kobietom bez względu na wiek szansę udoskonalić swoje umiejętności w prowadzeniu samochodu jak prawdziwe profesjonalistki.
Koszt: 232 500 zł
534

MAMY czas! - rozwój rodziców i dzieci do lat 3

 edukacja publiczna

 Ostrołęcki
Projekt obejmuje realizację szeregu różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych oraz rozwojowych, dedykowanych dla najmłodszych mieszkańców podregionu ostrołęckiego (dzieci do lat 3.) oraz ich rodziców, realizowanych w formule warsztatowej, których głównym celem będzie wsparcie rozwoju najmłodszych mieszkańców podregionu ostrołęckiego oraz ich rodziców, ukierunkowane na rozwój i relacje rodzinne
Koszt: 89 000 zł
542

Bezpieczna droga do domu dla dzieci i seniorów: budowa 3 bezpiecznych przejść dla pieszych.

 bezpieczeństwo publiczne

 Żyrardowski
Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszych w szczególności rodzin z dziećmi i seniorów poprzez zaprojektowanie i montaż 3 bezpiecznych przejść dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 705 w obrębie miasta Sochaczew na osiedlu Korczaka przy przystanku autobusowym, na ulicy Wyszogrodzkiej przy zjeździe na ulicę Smolną i na ulicy aleja 600 - lecia przy przystanku Trojanów
Koszt: 1 000 000 zł
544

"Nowoczesna diagnostyka obrazowa"

 edukacja publiczna

 Miasto Stołeczne Warszawa
Celem projektu jest doposażenie pracowni RTG w 7 stacji przeglądowych do analizy cyfrowych badań RTG, TK, MRI. Projekt pozwoli na prowadzenie kształcenia słuchaczy w szkole policealnej na europejskim poziomie. Będzie to miało istotne przełożenie na bezpieczeństwo zdrowotne, diagnostykę, leczenie mieszkańców województwa mazowieckiego, którego podstawą są mi.in prawidłowo wykonane badania obrazowe.
Koszt: 180 000 zł
546

"Witajcie w naszej bajce" - Strefa multimedialna w BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ w Żyrardowie

 edukacja publiczna

 Żyrardowski
Projekt przewiduje utworzenie strefy multimedialnej w Bibliotece Pedagogicznej w Żyrardowie. Biblioteka Pedagogiczna będzie doposażona w interaktywny monitor, Magiczny Dywan i pakiety edukacyjne dedykowane do Magicznego Dywanu. Strefa multimedialna ma być przyjaznym miejscem, w którym będą odbywać się zajęcia dla dzieci, uczniów oraz warsztaty dla nauczycieli za pomocą nowoczesnych technologii.
Koszt: 39 600 zł
547

PIKNIK SPORTOWY Z SIATKÓWKĄ W TLE

 kultura fizyczna i turystyka

 Siedlecki
Projekt zakłada organizację sportowego pikniku rodzinnego w ramach którego uczestnicy będą mogli wziąć udział w turnieju plażowej piłki siatkowej. Dla najmłodszych dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny i wiele innych atrakcji w specjalnej strefie dziecięcej.
Koszt: 50 000 zł
548

Zielony Szpital

 promocja i ochrona zdrowia

 Płocki
Projekt pn. "Zielony Szpital" obejmuje kompleksowy rozwój oraz modernizację terenów zielonych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku w obrębie granic administracyjnych wraz ze skwerem zielonym zlokalizowanym przed budynkiem głównym szpitala.
Koszt: 500 000 zł

Brak projektów

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“.

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wyślij ponownie kod SMS za 59 sekund

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości