Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału w głosowaniu na projekty
w Budżecie Obywatelskim Mazowsza 2021

Przed oddaniem głosu zapraszamy Państwa do zapoznania się z zasadami głosowania:

  • prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Województwa Mazowieckiego;
  • w imieniu osoby małoletniej głosuje przedstawiciel ustawowy;
  • każdy uprawniony mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz;
  • każdy głosujący może zagłosować maksymalnie na 2 projekty: na jeden projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden projekt z puli podregionalnej. Głos oddany tylko na jeden projekt też jest ważny;
  • głosowanie jest prowadzone wyłącznie on-line i do oddania głosu konieczny jest telefon komórkowy. Osobom nieposiadającym telefonu komórkowego Urząd zapewnia możliwość zagłosowania w punktach informacyjnych w siedzibie Urzędu i w delegaturach, z zachowaniem ograniczeń wynikających ze stanu epidemii. Osoby, które zechcą skorzystać z tej możliwości, prosimy o wcześniejsze umówienie się;
  • nie trzeba oddawać głosu na projekt z podregionu, w  którym się mieszka. Można oddać głos na projekt z dowolnego podregionu;
  • wszystkie projekty należy wybrać w trakcie jednego głosowania! Jeśli zakończysz głosowanie, powrót do platformy i oddanie głosu na drugi projekt będzie niemożliwe;
  • po wybraniu projektów, w celu identyfikacji głosującego, poprosimy o wpisanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (ograniczonego do nazwy miejscowości i powiatu) oraz numeru telefonu komórkowego;
  • na wskazany numer telefonu wyślemy SMS z kodem weryfikacyjnym. Jeden numer telefonu może posłużyć do głosowania dla maksymalnie trzech osób;
  • aby rozpocząć głosowanie, wystarczy kliknąć przycisk „Rozpocznij głosowanie”.

Krok 1 z 3: Uzupełnij dane

Krok 2 z 3: Wybór projektu

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz projekt z puli OGÓLNOWOJEWÓDZKIEJ

Twój wybór:

Wybrałeś:

Wybierz projekt z puli PODREGIONALNEJ

Twój wybór:

Wybrałeś:

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe
Wpisz imię
Wpisz nazwisko
+48
Wpisz numer telefonu komórkowego
Wybierz powiat

Wybierz powiat

Ostrołęka

Płock

Radom

Siedlce

m. st. Warszawa

Wybierz miejscowość
Wskaż odpowiedź

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.
1.    Pani/Pana dane osobowe:
1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zagłosowania na projekt. Niepodanie danych uniemożliwi oddanie głosu.
Zaznacz powyższą zgodę
Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podane dane została wydana karta do głosowania.
Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
17

Edukacja na szlakach Mazowsza - warsztaty i wycieczki dla dzieci i dorosłych

 edukacja publiczna

Projekt polega na zorganizowaniu serii warsztatów edukacyjnych dla młodych mieszkańców Mazowsza i ich opiekunów. W miesiącach kwiecień-listopad zorganizowana zostanie także siedem wycieczek W każdej weźmie udział grupa do 50 osób. Pod okiem wykwalifikowanego przewodnika będą mieli możliwość poznać historię, kulturę i tradycję miejsc, do których się wybiorą.
Koszt: 200 000 zł
36

Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna na terenie Szpitala w Dziekanowie Leśnym

 zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie terenu wokół Szpitala w Dziekanowie Leśnym poprzez utworzenie strefy edukacji i czynnej aktywności dla pacjentów Szpitala oraz ich opiekunów a także dla mieszkańców pobliskich terenów.
Koszt: 320 600 zł
39

Spotkania rozwijające z ekonomistami - Ekonomia_tour

 edukacja publiczna

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych osób zamieszkujących województwo mazowieckie. W ramach projektu organizowane będą spotkania z ekonomistami w miastach, gdzie nie ma możliwości nabycia takiego doświadczenia, z racji na brak takich inicjatyw w regionie. Byłaby to seria wykładów wraz z częścią na zadawanie pytań. Projekt przybrał by formę trasy (każde spotkanie w innym terminie)
Koszt: 23 500 zł
41

DOSTOSOWANIE LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW PRZY MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM SP. Z O.O. W RADOMIU DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27.06.2019 R. W SPRAWIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

 promocja i ochrona zdrowia

Lądowisko na Radomskim Józefowie wymaga dostosowania go do obowiązujących norm prawnych, co wiąże się z modernizacją. Przyszpitalne lądowisko zapewnia najszybszy z możliwych transport ofiar wypadków, pacjentów znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, a w czasie trwającej pandemii transport chorych wymagających natychmiastowego, specjalistycznego leczenia szpitalnego.
Koszt: 996 300 zł
44

VeloMazovia Północ - rowerowy szlak północnego Mazowsza

 kultura fizyczna i turystyka

ATRAKCYJNY SIECIOWY SZLAK ROWEROWY 235 km szlaku VeloMazovia - Północ. Szlak będzie przebiegał na północnym obszarze województwa mazowieckiego. Po drodze Puszcza Biała, Pułtusk, Ciechanów, Lasy Ościsłowskie i wiele innych ciekawych miejsc. Będzie to atrakcyjny, dostępny, wysokiej jakości produkt turystyki rowerowej.
Koszt: 170 000 zł
53

ZALESIAŃSKA SIŁOWNIA PLENEROWA

 promocja i ochrona zdrowia

Celem projektu jest utworzenie siłowni plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego, będących pacjentami Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.
Koszt: 80 000 zł
59

Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie

 bezpieczeństwo publiczne

Projekt obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej przy ul. Błońskiej (na wysokości ulicy Plantowej) w Nadarzynie, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 720 oraz poprawę spójności komunikacji pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej i przyległych do niej obiektów usługowych oraz placówek administracyjnych.
Koszt: 147 600 zł
76

Zwolnij i jedź bezpiecznie – pilotażowy projekt budowy radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich na terenie gmin Brwinów, Głowaczów, Grodzisk Mazowiecki, Jasieniec, Józefów, Nadarzyn, Nowa Sucha, Osieck, Miasto Płońsk, Pruszków, Raszyn, Sanniki, Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Miasto Sokołów Podlaski, Tarczyn, Warka, Węgrów i Wyszków.

 bezpieczeństwo publiczne

Projekt polega na ustawieniu w 31 miejscowościach 56 radarowych wyświetlaczy prędkości. Ten prewencyjny system zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, będzie pokazywał kierowcy prędkość, z jaką się porusza i w zależności od sytuacji, generował stosowne komunikaty - w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości poinformuje o potencjalnej wysokości mandatu i liczbie punktów karnych.
Koszt: 971 208 zł
84

DZIEDZICTWO KULTUROWE Cecylii Plater-Zyberkówny

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dziedzictwo kulturowe hr. Cecylii Plater-Zyberkówny to praktyczna edukacja dzieci i młodzieży oraz ich harmonijnego rozwoju ze szczególnym naciskiem na kwestie wychowania w światłej tradycji ojczystej. Zorganizowane działania koncentrują się tematycznie wokół zabytkowej szkoły przy ul. Pięknej w Warszawie oraz działalności Hrabianki CPZ na rzecz rozwoju intelektualnego młodzieży.
Koszt: 104 000 zł
89

Akcja informacyjno-edukacyjna "Diagnoza z twarzą"

 promocja i ochrona zdrowia

Projekt informacyjno- edukacyjny ukierunkowany na wsparcia rodziców, którzy stają przed sytuacją otrzymania negatywnej diagnozy dotyczącej schorzenia ich dziecka przed narodzinami lub po narodzinach. a nawet w późniejszym okresie dojrzewania. Edukacja skierowana będzie do przedstawicieli służb medycznych placówek wojewódzkich oraz absolwentów szkół medycznych z terenu Mazowsza (wojewódzkich).
Koszt: 200 000 zł
99

Gniazda dla bocianów białych i czarnych - RATUJEMY CHRONIONE GATUNKI

 ochrona środowiska

Polskie bociany podlegają ochronie ścisłej i należą do gatunków wymagających ochrony czynnej. Zamontujemy wolnostojące „bocianie” platformy pod gniazdo bociana. Ważnym elementem jest budowa platform niskich dla niepełnosprawnych bocianów "z bocianiego azylu" (z uszkodzonymi skrzydłami, nielotów) w celu ich normalnego życia. Uruchomimy kamerki 24/7 do oglądania ich codziennego życia w Internecie.
Koszt: 90 000 zł
103

Wsparcie dla rodziców w czasie pandemii — warsztaty z psychologiem

 edukacja publiczna

W okresie pandemii wiele dzieci przechodzi trudny okres izolacji co negatywnie wpływa na ich rozwój. Warsztaty w formie online z psychologiem docelowo mają przekazać rodzicom wiedzę jak odpowiednio wspierać dziecko w tym trudnym okresie oraz jak uzyskać pomoc psychiatry bądź psychologa.
Koszt: 17 650 zł
108

Zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego

 ochrona środowiska

Głównym celem projektu jest ratowanie życia, zapobieganie bezdomności oraz ogólna poprawa dobrostanu zwierząt z obszarów wiejskich województwa mazowieckiego. W osiągnięciu tego celu pomoże powszechne kastrowanie oraz czipowanie kotów i psów.
Koszt: 200 000 zł
125

Bezpieczna droga do szkoły w miejscowości Wola Rasztowska

 transport zbiorowy i drogi publiczne

Naprawa nawierzchni chodnika biegnącego wzdłuż DW 636 w miejscowości Wola Rasztowska, polegająca na przełożeniu kostki brukowej i modernizacji istniejących przejść dla pieszych poprawiająca bezpieczeństwo osób z nich korzystających.
Koszt: 500 000 zł
135

Wyprzedźmy depresję - pomóżmy młodym

 promocja i ochrona zdrowia

Program ma na celu wesprzeć młodych ludzi w radzeniu sobie z problemami wieku dojrzewania w czasach epidemii. Przybliży młodym ludziom istotę problemów zaburzeń emocjonalnych, opowie o możliwości zapobiegania im oraz nauczy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.
Koszt: 69 800 zł
136

In vitro - nasza szansa na bycie mamą i tatą

 promocja i ochrona zdrowia

Projekt polega na zwiększeniu środków finansowych na realizację Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Pary, które zgłoszą się do programu i zostaną do niego zakwalifikowane, będą mogły skorzystać z dofinansowania do metody zapłodnienia pozaustrojowego na zasadach określonych w programie.
Koszt: 198 000 zł
141

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim.

 transport zbiorowy i drogi publiczne

1. Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły 2. Bezpieczny pieszy – bezpieczna rodzina 3. Zwolnij – pieszy to też uczestnik ruchu drogowego
Koszt: 627 915 zł
175

Tajemniczy ogród- pierwszy spacer noworodka w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.

 promocja i ochrona zdrowia

W ramach projektu powstanie ogród przy budynku mieszczącym Oddział Neonatologii, co zapewni możliwość odbywania spacerów pacjentom pod opieką rodziców i personelu Oddziału Neonatologii. Bliskość natury i przepięknej roślinności zmniejszy poziom stresu i pozwoli na chwilę wytchnienia rodzicom naszych pacjentów, którzy czasem przez wiele tygodni drżą o każdy oddech swojego dziecka.
Koszt: 150 000 zł
181

Z wizytą u Generała Pułaskiego

 edukacja publiczna

Czy znasz Polaka, który uratował życie Jerzego Waszyngtona? Którego okrzyknięto twórcą amerykańskiej kawalerii? Którego w Ameryce upamiętniają setki pomników, ulic, miast...? Jego czyny mogłyby posłużyć jako scenariusz niejednego sensacyjnego filmu. Poznaj bohatera dwóch narodów - polskiego i amerykańskiego. Weź udział w edukacyjno-integracyjnym projekcie i odwiedź Muzeum Pułaskiego w Warce.
Koszt: 196 000 zł
208

PO Covid -19 (owa) rehabilitacja lecznicza dla pacjentów po przebytej chorobie.

 promocja i ochrona zdrowia

Projekt polega na zorganizowaniu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Mazowsza, którzy byli chorzy na Covid 19 a skutki choroby negatywnie wpłynęły na ich zdrowie fizyczne. Uczestnictwo "ozdrowieńców" w zajęciach rehabilitacyjnych w ośrodkach zdrowia, które zorganizują tego typu rehabilitację i poprowadzą zgodnie z posiadaną wiedzą w tym zakresie.
Koszt: 200 000 zł
210

Młodzi reportażyści na tropie Olędrów - warsztaty dla młodzieży

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

"Młodzi reportażyści na tropie Olędrów - warsztaty dla młodzieży" to wakacyjny obóz dla 15 nastolatków, którzy będą poznawać historię Olędrów i olęderskich wsi, by przygotować reportaże. Stworzone materiały trafią do bezpłatnej gazety oraz jako słuchowiska do internetu i stacji radiowych.
Koszt: 130 000 zł
237

Zakup ambulansu transportowego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

 promocja i ochrona zdrowia

Zakup ambulansu transportowego typu A1 wraz z wyposażeniem.
Koszt: 277 886,79 zł
263

Mama kierowca

 polityka prorodzinna

Szkolenie z jazdy samochodem dla mam z prawem jazdy. Podczas zajęć skupimy się na bezpieczeństwie, prawidłowym przewożeniu dzieci w samochodzie i na aktywizacji kobiet za kierownicą po przerwie macierzyńskiej. Szkolenie dedykowane dla mam dzieci żłobkowych w wieku 0-3l. Nie trzeba mieć swojego samochodu.
Koszt: 155 000 zł
264

Galos - śmiech to zdrowie

 promocja i ochrona zdrowia

Skutki pandemii wśród dzieci i młodzieży dotyczące zaburzeń psychicznych są odczuwalne, a będą długofalowe. Sytuacja pandemiczna trwająca od marca 2020 roku, izolacja oraz tragiczna sytuacja w służbie zdrowia odbija się w szczególności na pacjentach. Dlatego potrzebne jest wzmocnienie systemu opieki w zakresie zdrowia psychicznego i nakładów na ten cel, nie tylko farmakologicznie.
Koszt: 134 400 zł
265

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 804 na ul. Letniskowej w Pilawie, na odcinku od Al. Wyzwolenia do ul. Spacerowej w Pilawie.

 transport zbiorowy i drogi publiczne

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 804 na ul. Letniskowej w Pilawie, na odcinku od Al. Wyzwolenia do ul. Spacerowej w Pilawie.
Koszt: 827 173 zł
267

Zakup ambulansu ratunkowego dla pacjentek i pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie

 promocja i ochrona zdrowia

Celem projektu jest doposażenie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie w 1 nowoczesny ambulans ratunkowy, które będzie wyposażone m.in. w respirator, defibrylator, nosze, deski ortopedyczne i pozostałe wyposażenie wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Wspólnie możemy wspomóc warszawskie pogotowie ratunkowe, które służy społeczeństwu.
Koszt: 500 000 zł
268

Różowa Skrzyneczka

 pomoc społeczna

Różowa skrzyneczka z podpaskami i środkami higienicznymi w każdej szkole podstawowej i ponadpodstawowej w Sochaczewie i w powiecie sochaczewskim. Dla każdej dziewczynki. Bezpłatnie, bez skrępowania, bez stresu – po prostu bierzesz, kiedy tego potrzebujesz.
Koszt: 124 600 zł
276

Drugie życie mazowieckiej deszczówki

 ochrona środowiska

"Drugie życie mazowieckiej deszczówki" to projekt polegający na wykonaniu szeregu systemów zbierania wody deszczowej z budynków użyteczności publicznej będących własnością Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zebrana woda opadowa będzie mogła być wykorzystana do podlewania zieleni przez daną instytucję w okresach bezdeszczowych lub być nieodpłatnie przekazywana okolicznym mieszkańcom.
Koszt: 650 000 zł
293

Piknik Rodzinno- ekologiczno — historyczny w Lesie Bemowskim gm. Stare Babice — dz. Bemowo m.st. Warszawa

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Projekt zakłada organizację eko-historycznego pikniku rodzinnego w ramach którego uczestnicy będą mogli: - poznać historię najważniejszego zabytku IIRP na terenie Mazowsza - Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej - oraz poznać faunę i florę Lasu Bemowskiego wraz z całym ekosystemem, wziąć udział w warsztatach z segregacji odpadów, zdrowego odżywiania i aktywności codziennej.
Koszt: 81 200 zł
3

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Płocki
Projekt polega na budowie ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków na odcinku ok 1000 m. Droga, jako główny szlak komunikacyjny dla mieszkańców kilku gmin z terenu powiatów płockiego i gostynińskiego połączy Gąbin z największym regionalnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym - miastem Płock.
Koszt: 1 000 000 zł
5

Bezpieczny pieszy i kierowca - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej

 bezpieczeństwo publiczne

 Żyrardowski
Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Puszcza Mariańska. Projekt realizowany będzie z myślą zarówno o mieszkańcach wiejskiej gminy Puszcza Mariańska, jak i osobach korzystających z drogi wojewódzkiej (kierowcy, piesi). Projekt polega na budowie inteligentnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej.
Koszt: 470 000 zł
14

Mazowiecki Plenerowy Festiwal Filmowy w Legionowie

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski wschodni
Mazowiecki Plenerowy Festiwal Filmowy w Legionowie ma za zadanie promocję kultury i filmografii związanej z Mazowszem. Projekt zakłada trzy tematyczne wieczory pokazów filmowych w weekend w sierpniu 2022 r., które zostaną zorganizowane na Rynku Miejskim w Legionowie. Przez trzy wieczory wyświetlone zostaną filmy z kategorii "Twórcy z Mazowsza", "Scenerie Mazowsza" i  "Mazowsze w dokumencie".
Koszt: 75 000 zł
16

Festiwal gier i zabaw towarzyskich

 kultura fizyczna i turystyka

 Radomski
Multidyscyplinarny projekt polega na organizacji towarzyskich spotkań sportowych oraz kulturalnych dla mieszkańców Mazowsza z Podregionu Radomskiego, połączonych z działaniami profilaktycznymi, w które włączą się mistrzowie sportu. W ramach zadania zorganizowane zostaną turnieje piłkarskie, imprezy biegowe, spotkania profilaktyczne oraz rywalizacja fanów nieśmiertelnych "planszówek".
Koszt: 199 600 zł
19

Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym

 bezpieczeństwo publiczne

 Żyrardowski
Projekt ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych poruszających się drogami wojewódzkimi po terenie Gminy Belsk Duży poprzez remont uszkodzonej powierzchni placu przy skrzyżowaniu dróg 725 i 728 oraz budowę pięciu aktywnych przejść dla pieszych w Odrzywołku, Belsku Dużym przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Ferrero, w miejscowości Łęczeszyce "Las" i Łęczeszyce Cegielnia.
Koszt: 871 318,42 zł
20

W gminach powiatu płockiego mobilne ROWEROWE MIASTECZKO - na naszych drogach BEZPIECZNE JEST DZIECKO.

 bezpieczeństwo publiczne

 Płocki
Mobilne miasteczka rowerowe dla gmin powiatu płockiego i szkolenia dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Weźmy odpowiedzialność za kształtowanie postaw i nawyków dzieci w zachowaniu w ruchu drogowym. Edukujmy przez zabawę dzięki mobilnym miasteczkom rowerowym. W końcu, jak mówi przysłowie "czym skorupka za młodu... " Zagłosuj na bezpieczną przyszłość swoich dzieci!
Koszt: 340 000 zł
26

Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach

 promocja i ochrona zdrowia

 Radomski
Wymiana starego i zdewastowanego ogrodzenia w szpitalu psychiatrycznym na nowoczesne i przyjazne dla pacjentów wymagających szczególnej opieki
Koszt: 950 000 zł
30

Doposażenie SWPZZPOZ im dr Barbary Borzym w Radomiu przy ul.Krychnowickiej 1 w niezbędny sprzęt medyczny

 promocja i ochrona zdrowia

 Radomski
Zakup i leczenie aparatem wielofunkcyjnym do nowoczesnej terapii nietrzymania moczu zapewni ogromny komfort w leczeniu tego typu schorzeń a także wspomoże m.in.leczenie prostaty i dysfunkcji seksualnych. Z urządzeń skorzystają zarówno pacjenci szpitala jak i mieszkańcy okolicznych powiatów.
Koszt: 170 000 zł
33

Zrozumieć Świat Przez Doświadczenia

 edukacja publiczna

 Płocki
Prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku 11-14 lat z Województwa Mazowieckiego. Zajęcia z dziedziny chemii, podczas których uczestnicy wykonują doświadczenia chemiczne zdobywając wiedzę z danego zakresu chemii. Dzieci poznają chemię od strony praktycznej przygotowując wraz z nauczycielem doświadczenia. Zajęcia kończą się konkursem chemicznym "Atomowa chemia", co jest dodatkową motywacją do nauki.
Koszt: 40 000 zł
43

Po drodze z zielenią – zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach.

 zagospodarowanie przestrzenne

 Warszawski zachodni
Projekt polega na zagospodarowaniu pasów zieleni przyulicznej DW 720 - ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach. Powstanie zieleń średnia i niska, trawniki oraz elementy małej architektury, w tym herb Gminy Brwinów, ławki, kosze, a także donice i rabaty o motywach pszczelich, nawiązujące formą do istniejącego zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz historii miejsca ich lokalizacji.
Koszt: 685 602,33 zł
54

Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych w wieku 25-55 lat, ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji na drodze, podczas ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy.

 bezpieczeństwo publiczne

 Siedlecki
Jednodniowe, bezpłatne szkolenie kierowców w wieku 25-55 lat, posiadających prawo jazdy kat. B. w Specjalistycznym Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z zapewnionym transportem. Szkolenie ma na celu pokazanie kierowcom w trakcie zajęć, jak bardzo od nich samych zależy bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Koszt: 104 225 zł
57

Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich

 bezpieczeństwo publiczne

 Ostrołęcki
Projekt zakłada doświetlenie 16stu przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich DW617 i DW544 na terenie Miasta Przasnysz. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach jest istotna z punktu widzenia liczby wypadków z udziałem niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Przy każdym przejściu dla pieszych zamontowane zostaną 1 lub 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED z zasilaniem hybrydowym.
Koszt: 505 000 zł
69

"BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM", oświetlenie przejść dla pieszych na DW737

 bezpieczeństwo publiczne

 Radomski
Projekt zakłada zakup i montaż oświetlenia na przejściach dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych na DW737, przy przystankach autobusowych gdzie doszło do wielu wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych.
Koszt: 200 000 zł
73

Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Warszawski zachodni
Projekt zakłada doświetlenie w Gminie Leszno 22 przejść dla pieszych na DW 579, 580 i 888 w miejscowościach Roztoka, Kępiaste, Łubiec, Julinek, Leszno, Plewniak, Grądki, Zaborów i Wyględy. Doświetlenie przejść dla pieszych lampami LED zapewni lepszą widoczność pieszych na tych przejściach. 13 przejść dla pieszych powinno zostać wyposażonych dodatkowo w system pulsujących świateł led pionowych.
Koszt: 800 000 zł
82

Muzyczna scena Otwocka i Wołomina (WiO muzyko WiO)

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski wschodni
Projekt "Muzyczna scena Otwocka i Wołomina" ( WiO muzyko WiO) prezentuje dorobek polskiej kultury muzycznej połączony z prezentacją twórców i odtwórców muzyki z gatunku lirycznej poezji śpiewanej i ballad. Piosenek łatwych do zaśpiewania z  ciekawą treścią. Pragniemy rozpropagować śpiewanie piosenek przy różnych okazjach, aby można je było wspólnie zaśpiewać.
Koszt: 185 500 zł
105

Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie

 promocja i ochrona zdrowia

 Płocki
Celem projektu jest budowa parkingu na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie dla pracowników, pacjentów oraz osób odwiedzających. Projekt zakłada utwardzenie terenu, utworzenie około 100 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Koszt: 995 000 zł
111

Społeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu bda o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski.

 bezpieczeństwo publiczne

 Ciechanowski
Powstanie nowoczesna pracownia wyposażona w symulator jazdy samochodem wyposażony m.in. w hełm diar, gdzie kierowca porusza się po Ciechanowie. Wykorzystując narko i alko google poznajemy jazdę po alkoholu, substancjach psychoaktywnych. Jako kierowcy poznajemy możliwości płyty poślizgowej. Symulator dachowania i zderzeń - doświadczenia z pasami bezpieczeństwa w kontekście wypadków samochodowych.
Koszt: 415 800 zł
112

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice.

 bezpieczeństwo publiczne

 Siedlecki
Projekt zakłada utworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 698 przy skrzyżowaniu w Łuzkach oraz oznakowanie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Siedleckiej i Parcele w Łosicach, gdzie często dochodzi do wypadków bądź uczestnicy ruchu nie zachowują stosownej ostrożności.
Koszt: 80 000 zł
116

Ładniejszy park w Dąbrowie koło Korczewa przy Muzeum Ziemiaństwa - nasadzenia rośliności, budowa alejek, bezpłatna linia autobusowa w weekendy

 zagospodarowanie przestrzenne

 Siedlecki
Projekt polega na dokończeniu zagospodarowania parku zgodnie z projektem wykonanym w 2021 r. (nasadzeniu bylin, krzewów, kwiatów, wykonaniem ścieżek pieszych i innych prac), budowie ogrodzenia, uruchomieniu bezpłatnej linii dowożącej w weekendy z Siedlec i Łosic przez Korczew lub/i Przesmyki, analogicznie do realizowanego projektu w 2021 r., poprawie drogi dojazdowej do Muzeum.
Koszt: 990 000 zł
119

Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej na odcinku ulica Kolejowa-Zwoleńska w mieście Pionki

 bezpieczeństwo publiczne

 Radomski
Projekt przewiduje doświetlenie siedmiu przejść dla pieszych oraz wykonanie przed tymi przejściami linii akustycznych -dotyczy to jednego przejścia na ulicy Kolejowej i sześciu na ulicy Zwoleńskiej. Wykonanie proponowanych prac wpłynie zarówno na bezpieczeństwo pieszych jak i kierowców.
Koszt: 250 000 zł
121

Poprawa bezpieczeństwa w ciągu DW 888 Zaborów - Święcice (Gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki)

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Warszawski zachodni
Wolniej na drodze - bezpieczniej na przejściach. Połączmy bezpiecznym szlakiem gminy Ożarów Mazowiecki i Leszno! Dojedźmy bezpiecznie do Zaborowa, skąd można ruszyć na szlaki Kampinoskiego Parku Narodowego. Już dziś poprzyj pomysł poprawy bezpieczeństwa na drodze 888 łączącej Święcice z Zaborowem!
Koszt: 304 000 zł
126

Bezpieczne i przyjazne drogi wojewódzkie w Nowym Dworze Mazowieckim

 bezpieczeństwo publiczne

 Warszawski zachodni
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich nr 630 oraz 631 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zakłada utworzenie trzech aktywnych przejść dla pieszych oraz wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ulicy Okunin.
Koszt: 440 000 zł
145

Budowa chodnika w miejscowości Wielgolas na obszarze turystycznym

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Warszawski wschodni
Projekt polega na budowie ok. 410 m chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej W802 Mińsk Mazowiecki-Seroczyn. Chodnik umożliwi mieszkańcom miejscowości Wielgolas mieszkających przy drodze wojewódzkiej bezpieczne przemieszczanie w kierunku centrum miejscowości, gdzie mieści się przystanek autobusowy, obiekty użyteczności publicznej: sklepy, poczta, żłobek, kościół.
Koszt: 450 000 zł
146

Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA

 promocja i ochrona zdrowia

 Ostrołęcki
Zakup 2 ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA, które będą wykorzystywane do ratowania życia i zdrowia mieszkańców regionu.
Koszt: 1 000 000 zł
147

Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa siłowni plenerowej.

 zagospodarowanie przestrzenne

 Ciechanowski
Celem projektu jest budowa siłowni plenerowej, dzięki której powstanie możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Pokryte zostaną także koszty związane z wymianą ogrodzenia oraz budową parkingu. W ramach projektu planujemy również zakupić ławki i kosze oraz dokonać nasadzeń kwiatów. Całość prac będzie wykonywana na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
Koszt: 825 000 zł
148

Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Radomski
Projekt zakłada budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych znajdującym się na ulicy Mickiewicza w Pionkach. Realizacja powyższego projektu znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz zmniejszenie wypadków drogowych z ich udziałem.
Koszt: 230 000 zł
151

Edukacja i bezpieczeństwo w ruchu drogowym- doskonalenie techniki jazdy dla kierowców w wieku 18-24 i kierowców powyżej 55 roku życia

 bezpieczeństwo publiczne

 Płocki
Projekt zakłada realizację szkoleń dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B w ramach doskonalenia techniki jazdy. Celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczne i odpowiedzialne kierowanie samochodem. Szkolenie będzie przeprowadzone w formie teoretyczno- praktycznej.
Koszt: 118 000 zł
152

Szkolenie kierowców z powiatu pruszkowskiego w zakresie doskonalenia techniki jazdy

 bezpieczeństwo publiczne

 Warszawski zachodni
Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych dla 300 kierowców z powiatu pruszkowskiego w zakresie doskonalenia techniki jazdy i poznawania zasad działania aktywnych systemów wspomagania kierowcy montowanych we współczesnych samochodach.
Koszt: 199 000 zł
155

Zakup karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie

 promocja i ochrona zdrowia

 Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt zakłada zakup nowoczesnej specjalistycznej karetki z wyposażeniem dla Wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego Meditrans w Warszawie.
Koszt: 300 000 zł
157

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, ul. Warecka, polegająca na budowie chodnika

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Żyrardowski
Projekt polega na budowie chodnika o długości ok. 800 m przy drodze wojewódzkiej nr 730, w miejscowościach Jasieniec i Czachów. Chodnik o szerokości 2 metrów będzie stanowił bezpieczne połączenie komunikacyjne dla pieszych od miejscowości Jasieniec, poprzez miejscowość Czachów, aż do granicy z sąsiednią gminą Grójec (budowa do granicy z należącą do gminy Grójec miejscowością Pabierowice).
Koszt: 556 384 zł
159

budowa chodnika w miejscowości Moczydłów od osiedla "rezydencja" do wiaduktu kolejowego

 bezpieczeństwo publiczne

 Warszawski zachodni
Budowa chodnika w m. Moczydłów (gm. Góra Kalwaria) jako poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego dla Mieszkańców Moczydłowa i Góry Kalwarii
Koszt: 90 500 zł
163

Psychoedukacja studentów Warszawy

 promocja i ochrona zdrowia

 Miasto Stołeczne Warszawa
Darmowe wizyty psychoedukacyjne dla studentów Uczelni Warszawskich.
Koszt: 190 000 zł
164

Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców Naszego Regionu

 promocja i ochrona zdrowia

 Radomski
Głosując na nasz projekt zapewniasz profesjonalną naukę wiązania chust do noszenia dzieci dla kilkuset rodziców z Regionu Radomskiego wraz z wypożyczeniem chusty do trenowania w domu. Radość małego mieszkańca Naszego Regionu i jego rodziców będzie w gratisie :)
Koszt: 110 000 zł
167

Nowe ławki dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

 zagospodarowanie przestrzenne

 Miasto Stołeczne Warszawa
Zakup 10 ławek zewnętrznych z betonu z oparciem oraz 10 koszy dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.
Koszt: 19 800 zł
171

Kino pod gostynińską chmurką

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Płocki
Celem projektu jest stworzenie w okresie wakacyjnym kina pod gołym niebem, dla mieszkańców Gostynina i turystów odwiedzających miasto i okolice. Kino plenerowe odbywać się będzie w każdy weekend wakacji. Zaplanowano 10 seansów filmowych pod chmurką.
Koszt: 40 000 zł
173

Program wczesnej oceny neurologicznej noworodków i niemowląt w Oddziale Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

 promocja i ochrona zdrowia

 Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt zakłada wykonanie u każdego dziecka z nieprawidłowościami neurologicznymi przebywającego w Oddziale Neonatologii badania EEG, które następnie zostanie ocenione przez neurologa. Dzięki wczesnej interwencji znacznie skróci się czas oczekiwania dzieci na specjalistyczne badanie oraz konsultację neurologiczną i pozwoli na zaplanowanie dalszego postępowania, a także ocenę rokowania pacjentów.
Koszt: 105 000 zł
174

„Uczmy ratować – doposażenie pracowni pierwszej pomocy przedmedycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu”

 edukacja publiczna

 Radomski
Pierwsza pomoc może komuś uratować życie. Wiedzę, jak udzielić pierwszej pomocy powinien posiadać każdy. Szczególnie pracownicy branży medycznej, usługowej, opieki społecznej powinni umieć ratować drugiego człowieka. Doposażenie pracowni CKZiU w Radomiu w nowoczesny sprzęt szkoleniowy pozwoli na prowadzenie zajęć I pomocy przedmedycznej na najwyższym poziomie, zgodnie z najnowszymi wytycznymi.
Koszt: 119 246 zł
177

Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Radomski
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 730 szansą poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i spełnieniem wieloletnich marzeń mieszkańców. W ramach zadania ciąg pieszo-rowerowy pozwoli mieszkańcom Mariampola bezpiecznie poruszać się po najbardziej niebezpiecznym odcinku drogi Nr 730 na ternie naszej gminy.
Koszt: 320 000 zł
179

"Pamiętaj o bohaterach- Mława"

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ciechanowski
Mural historyczny, promujący wartości patriotyczne wśród mieszkańców największego osiedla mieszkaniowego w Mławie.
Koszt: 6 300 zł
182

Wielofunkcyjna i ogólnodostępna strefa TEQ

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski zachodni
Strefy TEQ, pozwalające na uprawianie pięciu dyscyplin sportowych w jednym miejscu. Przeznaczone dla osób w każdym wieku i o różnym stopniu zaawansowania.
Koszt: 44 400 zł
183

Laboratorium Szalonego Naukowca - warsztaty eksperymentalne dla dzieci z terenów wiejskich

 edukacja publiczna

 Ciechanowski
Celem projektu będzie rozwój zainteresowań naukowych dzieci w wieku 6-14 lat zamieszkałych na terenach wiejskich poprzez wczesną stymulację ich zainteresowania przedmiotami ścisłymi - chemią i fizyką. W sposób szczególny do udziału zachęcane będą dziewczęta, które nadal pozostają w mniejszości pośród studentów kierunków technicznych i rzadziej niż ich rówieśnicy wybierają zawody inżynierskie.
Koszt: 32 100 zł
184

PNIEWO DROGA WOJEWÓDZKA nr 618- PRZEBUDOWA PARKINGU ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Ciechanowski
W miejscowości Pniewo na drodze wojewódzkiej nr 618 przebudowa parkingu, doświetlenie przejścia dla pieszych , usunięcie azylu w rejonie przejścia dla pieszych oraz likwidacja jednego przejścia dla pieszych
Koszt: 58 000 zł
185

Wymiana dźwigu osobowego w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.

 promocja i ochrona zdrowia

 Miasto Stołeczne Warszawa
Realizacja projektu - wymiana windy w budynku Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii, zapewni możliwość przemieszczania się pacjentom z niepełnosprawnością ruchową po Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii. Nowe winda zmniejszy poziom stresu związanego z możliwością zatrzaśnięcia się między piętrami i brakiem możliwości dotarcia na zabieg fizjoterapeutyczny.
Koszt: 492 000 zł
188

DOBRZE SIĘ WIDZIEĆ! - doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie

 bezpieczeństwo publiczne

 Warszawski wschodni
Projekt obejmuje doświetlenie 13 istniejących przejść w ciągach DW801 i DW721 w Józefowie (Al. Nadwiślańska, ul. Kard. Wyszyńskiego, ul. Wawerska, ul. Wiązowska) poprzez zamontowanie przy każdym z nich dwóch dodatkowych słupów z oprawami LED dedykowanych do oświetlenia przejść dla pieszych. Zwiększenie widoczności pieszych znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.
Koszt: 550 000 zł
191

„Zadbaj o stopy z Medykiem – doposażenie pracowni podologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu”.

 edukacja publiczna

 Radomski
Podolog to zawód przyszłości! Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego otrzymało pozwolenie na kształcenie specjalistów w tej dziedzinie. Celem jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy z pacjentem podologicznym. Do nauki potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, który zapewni odpowiedni poziom kształcenia przyszłej kadry podologów.
Koszt: 154 579 zł
193

Bezpieczne przejścia dla pieszych na drogach wojewódzkich w Gostyninie

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Płocki
Projekt polega na wykonaniu doświetlonych przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach wojewódzkich na terenie miasta Gostynin. Realizacja zadania polegać będzie na zainstalowaniu latarni ulicznych, które doświetlą przejścia oraz lamp ostrzegawczych zamontowanych wraz ze znakiem D-6.
Koszt: 661 815 zł
195

Widoczni = bezpieczni. Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 876 na terenie Gminy Tarczyn

 bezpieczeństwo publiczne

 Warszawski zachodni
Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 876 na terenie Gminy Tarczyn, tj. przejść w Tarczynie: na ul. 1 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Dolną, na ul. 1 Maja w rejonie cmentarza, na ul. Komornickiej oraz przejścia w Pracach Małych na ul. Piaseczyńskiej w okolicach szkoły podstawowej
Koszt: 220 000 zł
197

Modernizacja elewacji budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku (część wysoka i niska wraz z Przychodnią Specjalistyczną)

 promocja i ochrona zdrowia

 Płocki
W ramach realizacji projektu zostanie zaprojektowana oraz wykonana kompleksowa modernizacja elewacji budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Dodatkowo odnowieniu zostanie poddany budynek Przychodni Specjalistycznej przy szpitalu, której wnętrza zostały odnowione i wyremontowane w 2019 roku.
Koszt: 1 000 000 zł
201

Zakup karetki dla mieszkańców miasta Pruszkowa i okolic

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski zachodni
Celem projektu jest zakup nowej karetki transportowej wraz z niezbędnym wyposażeniem, która będzie służyć pacjentom Mazowieckiego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4.
Koszt: 350 000 zł
211

Festiwal Dobrego Życia

 promocja i ochrona zdrowia

 Żyrardowski
Festiwal Dobrego Życia ma na celu holistyczne zatroszczenie się o mieszkańców Sochaczewa i okolic poprzez zadbanie o dusze i ciało. Dla wsparcia psychicznego proponujemy cykliczne warsztaty m.in. treningu uważności, relaksacji, porozumienia bez przemocy, wellness, radzenie sobie ze stresem, których idealnym dopełnieniem jest dostępna dla każdego praktyka jogi na trawie w weekendy.
Koszt: 64 680 zł
213

Wpływ mamy, więc o siebie i o innych dbamy

 promocja i ochrona zdrowia

 Ostrołęcki
My jako mieszkańcy Przasnysza mamy wpływ, mamy wpływ na nasze życie. Pomimo ciężkiej sytuacji nie poddamy się bez walki o siebie i innych. Po izolacjach, zamknięciu w domu chcemy wrócić do normalności, chcemy wspólnie poszukać drogi do utraconej normalności. Wierzymy, że razem możemy więcej, że nasze dzieci i my sami nie będziemy zamknięci na innych i razem pójdziemy wszyscy razem na spacer.
Koszt: 105 580 zł
218

Sztuki lubiane, a zapomniane

 edukacja publiczna

 Warszawski wschodni
Cykl warsztatów artystycznych łączących rękodzieło i sztukę użytkową. Warsztaty m.in. krawieckie i tkackie przeznaczone są dla różnych grup społecznych w tym grup defaworyzowanych, o utrudnionym dostępie do kultury. Realizacja przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego poprzez nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności. Warsztaty zakończą się rozdaniem certyfikatów.
Koszt: 34 420 zł
219

FREE(RA)DOM FESTIVAL

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
FREE(RA)DOM to czerwcowy festiwal wolności, podczas którego będzie można głośno, pośpiewać, ubrudzić się, przytulić nieznajomą osobę i… drzewo, potańczyć w środku miasta, zobaczyć teatr telewizji realizowany na żywo, spotkać swoich idoli i porozmawiać z nimi, pograć stopami na wielkim pianinie, namalować graffiti. Pokaż, czym dla CIEBIE jest WOLNOŚĆ! Weź udział w wielkim święcie WOLNOŚCI!
Koszt: 200 000 zł
222

Drezyną do Rudki

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski wschodni
Rezerwat przyrody „Rudka -Sanatoryjna” leży na trasie szlaków rowerowych Ranczo i VeloMazovia oraz linii tramwaju konnego Mrozy-Rudka. W bieżącym roku wybudowana zostanie tężnia solna (realizacja BOM 2020). Planujemy doposażenie linii w drezyny, budowę mini-amfiteatru, urządzeń do rehabilitacji na świeżym powietrzu oraz leżaków wypoczynkowych.
Koszt: 650 000 zł
225

Muzeum Malczewskiego przyjazne osobom niewidomym

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
Aby ułatwić poznawanie twórczości Malczewskiego w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu osobom niewidomym i niedowidzącym proponuję wykonanie tyflografik wraz z audiodeskrypcją, które będą narzędziem najbardziej wymownie udostępniającym malarstwo Malczewskiego oraz zakup wygrzewarki służąca do uwypuklania grafik z tzw. pęczniejącym papierem aby przeprowadzać warsztaty dla tej grupy.
Koszt: 130 000 zł
229

Biblioteka przyszłości

 edukacja publiczna

 Radomski
Projekt ma na celu doposażenie i rozwój biblioteki aby pozwalała na kształtowanie nowych zainteresowań często nieosiągalnych dla wielu osób. Biblioteka stanie się miejscem które pozwoli rozwinąć swoje pasję i spędzić miło czas ucząc się lub wykonując jakiś projekt edukacyjny. Przewidziany jest zakup sprzętu m.in. do druku 3D, nowoczesny sprzęt komputerowy z tabletami graficznymi i inne.
Koszt: 55 800 zł
232

Letnia szkoła archeologii - szukamy skarbów na północnym pograniczu Mazowsza

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ostrołęcki
Czy można młodzież zainteresować prehistorią? Ależ tak! Trzeba tylko młodym ludziom pozwolić posmakować takiej nauki w praktyce! Takiej jak prawdziwe prace wykopaliskowe na terenie grodziska Łysa Góra na północy Mazowsza. Projekt zainteresuje młodzież pograniczem Mazowsza i jednocześnie ocali od zapomnienia dawne grodzisko.
Koszt: 49 750 zł
238

Wojewódzki Festiwal Zespołów Rockowych im. Andrzeja Siewierskiego - "Rock na Zamku"

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
"Rock na Zamku" to przegląd młodzieżowych zespołów rockowych z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia płaszczyzny kulturowej integracji pokoleniowej dzieci i młodzieży z seniorami poprzez wydarzenie muzyczne zwłaszcza podczas zderzenia dawnych przebojów Azyl P. granych w czasach wielkiej cenzury z dzisiejszym wolnym światem.
Koszt: 145 400 zł
239

Budowa aktywnych przejść dla pieszych na DW 721 w Gminie Lesznowola

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Warszawski zachodni
Projekt zakłada wybudowanie 9 aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul.Słonecznej i ul.Nowej DW721 na terenie Gm. Lesznowola,które poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego zarówno dla pieszych jak i kierowców.Przejścia zostaną odpowiednio doświetlone i wyposażone w znaki aktywne D6 "kroczący ludzik" z detektorami ruchu,dzięki którym po wykryciu obecności pieszego przy przejściu znak zacznie migać.
Koszt: 500 000 zł
241

Doświetlenie 3 przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 637 w miejscowości Stanisławów

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Warszawski wschodni
Projekt będzie polegał na doświetleniu poprzez zamontowanie dodatkowego doświetlenia oprawami LED na słupach po obu stronach 3 przejść dla pieszych w miejscowości Stanisławów na drodze wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Stanisławów - Węgrów. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Koszt: 260 000 zł
242

Festiwal Kultury Ludowej Mazowsza - warsztaty i publikacja

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ostrołęcki
Projekt zakłada organizację warsztatów podczas regionalnego przeglądu kultury ludowej Mazowsza. Warsztaty umożliwią zaprezentowanie folkloru w kilku obszarach: śpiew, taniec, kulinaria. Warto pielęgnować i chronić od zapomnienia wieloaspektowe dziedzictwo narodowe. Celem przedsięwzięcia jest kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o muzyce i kuchni regionalne.
Koszt: 50 000 zł
247

Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski wschodni
Multimedialne ogrody całoroczne to miejsce relaksu dla małych pacjentów z Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu i Otwocku. Dzieci będą mogły tu odpocząć po trudnych i wyczerpujących treningach rehabilitacyjnych oraz terapii. Dla rodziców ogrody z dostępem do Internetu będą miejscem umożliwiającym kontynowanie aktywności zawodowej podczas rehabilitacji ich dzieci. (więcej w załączniku)
Koszt: 1 000 000 zł
251

Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach Modlińskiej oraz Bohaterów Modlina w Nowym Dworze Mazowieckim.

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Warszawski zachodni
Projekt realizowany będzie w Nowym Dworze Maz. i dotyczy poprawy bezpieczeństwa pieszych na ulicach Modlińskiej oraz Bohaterów Modlina. Polegać będzie na doświetleniu istniejących przejść dla pieszych”.
Koszt: 150 000 zł
255

Klasyka Polskiej Muzyki Popularnej w Czytelni Elektra – uzupełnienie zbiorów

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Miasto Stołeczne Warszawa
Uzupełnienie kolekcji płyt winylowych Czytelni Słów i Dźwięków Elektra, będącej częścią Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie, o brakujące tytuły z gatunków: muzyka ludowa, alternatywa, jazz i funk. Czytelnia Elektra gromadzi zbiory płyt winylowych, udostępniane odwiedzającym na miejscu przy specjalistycznych stanowiskach odsłuchowych.
Koszt: 80 000 zł
256

Platforma edukacyjno - szkoleniowa dla mieszkańców Mazowsza

 promocja i ochrona zdrowia

 Siedlecki
Platforma edukacyjno - szkoleniowa dla mieszkańców Mazowsza to możliwość wprowadzenia do placówki ochrony zdrowia nowoczesnego powszechnie już używanego narzędzia informatycznego. Platforma będzie popularyzowała naukę o zdrowiu i stwarzała możliwość doskonalenia kompetencji wszystkich mieszkańców Mazowsza z uwzględnieniem pracowników szpitala.
Koszt: 200 000 zł
258

Bezpieczeństwo pasażerem motocyklisty

 bezpieczeństwo publiczne

 Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt będzie polegał na organizacji szkoleń dla kierowców motocykli posiadających prawo jazdy kategorii A - alternatywnie A2 lub Al. Tematyką szkolenia będzie kwestia odpowiedzialnego i bezpiecznego kierowania motocyklem. Szkolenie będzie miało formę teoretyczno-praktyczną w proporcji 1 godzina teorii i 2 godziny ćwiczeń praktycznych. Część praktyczna realizowana będzie w specjalnych warunkach u
Koszt: 198 000 zł
260

Zakup pojazdu do transportu butli z tlenem medycznym dla pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie

 promocja i ochrona zdrowia

 Miasto Stołeczne Warszawa
Pojazd do transportu butli z tlenem medycznym zapewni tlen medyczny Zespołów Ratownictwa Medycznego w Warszawie. Tlen medyczny jest lekiem pierwszej potrzeby stosowanym w wielu stanach zagrożenia życia i zdrowia, w tym również przez pacjentów z COVID-19. Zakup usunie ryzyko braku zaopatrzenia w tlen medyczny ratownictwa medycznego w sytuacjach dużego zapotrzebowania.
Koszt: 140 000 zł
261

NASZ hip hop festiwal

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Miasto Stołeczne Warszawa
Koncert odbędzie się w Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji (UCSiR) w sali widowiskowej przy ul. Pileckiego 122 w Warszawie. W koncercie będzie mogło wziąć udział łącznie do 500 osób. Termin koncertu będzie podany z 2 miesięcznym wyprzedzeniem a informacja o wydarzeniu będzie opublikowana na stronie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i UCSiR oraz na Facebooku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wraz
Koszt: 182 800 zł
262

Urządzenie do produkcji tlenu medycznego w butlach, dla pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie

 promocja i ochrona zdrowia

 Miasto Stołeczne Warszawa
Zakup urządzenia do produkcji tlenu medycznego zapewni niezakłócone zaopatrzenie w tlen medyczny Zespołów Ratownictwa Medycznego w Warszawie. Tlen medyczny jest lekiem stosowanym w stanach zagrożenia życia i zdrowia, w tym również u pacjentów z COVID-19. Urządzanie pozwoli na usunięcie ryzyka przerw zaopatrzenia w tlen medyczny ratownictwa medycznego w Warszawie.
Koszt: 120 000 zł
270

Warsztaty kulturalne i budowa stref sportu i sztuki dla pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski wschodni
Ideą projektu jest stworzenie warsztatów i stref sztuki i sportu dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.i ich opiekunów.Projekt będzie obejmował sensoryczne place, przestrzenie do działań warsztatowych:rzeźba, malarstwo,taniec czy śpiew otwierają nam dostęp do naszego wnętrza: : emocji, potrzeb, lęków ( „Scena amfiteatru”,Strefa dźwięków „Ogród muzyczny"), renowacja boiska.
Koszt: 999 600 zł
279

Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 2)

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Płocki
Projekt „Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne” (edycja 2) jest dedykowany upowszechnieniu szeroko ujętej sztuki, od klasycznej po awangardową, w postaci 6 spotkań artystycznych. Wśród proponowanych form: koncerty, spektakle, pokazy multimedialne, widowisko/happening. Realizacja w różnych miejscach w krajobrazie przyrodniczym oraz urbanistycznym miasta i gminy Gostynin.
Koszt: 111 000 zł
284

„Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu płockiego

 edukacja publiczna

 Płocki
Projekt obejmuje realizację szeregu różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych realizowanych w postaci zajęć edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na budowanie relacji i odbudowywanie więzi społecznych zaburzonych w konsekwencji pandemii COVID-19.
Koszt: 200 000 zł
286

„Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu żyrardowskiego

 edukacja publiczna

 Żyrardowski
Projekt obejmuje realizację szeregu różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych realizowanych w postaci zajęć edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na budowanie relacji i odbudowywanie więzi społecznych zaburzonych w konsekwencji pandemii COVID-19.
Koszt: 200 000 zł
287

„Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu ciechanowskiego

 edukacja publiczna

 Ciechanowski
Projekt obejmuje realizację szeregu różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych realizowanych w postaci zajęć edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na budowanie relacji i odbudowywanie więzi społecznych zaburzonych w konsekwencji pandemii COVID-19.
Koszt: 200 000 zł
288

"Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu ostrołęckiego

 edukacja publiczna

 Ostrołęcki
Projekt obejmuje realizację szeregu różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych realizowanych w postaci zajęć edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na budowanie relacji i odbudowywanie więzi społecznych zaburzonych w konsekwencji pandemii COVID-19.
Koszt: 200 000 zł
289

"Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu siedleckiego"

 edukacja publiczna

 Siedlecki
Projekt obejmuje realizację szeregu różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych realizowanych w postaci zajęć edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na budowanie relacji i odbudowywanie więzi społecznych zaburzonych w konsekwencji pandemii COVID-19.
Koszt: 200 000 zł
290

„Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży powiatu mińskiego

 edukacja publiczna

 Warszawski wschodni
Projekt obejmuje realizację szeregu różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych realizowanych w postaci zajęć edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na budowanie relacji i odbudowywanie więzi społecznych zaburzonych w konsekwencji pandemii COVID-19.
Koszt: 200 000 zł
291

„Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu radomskiego.

 edukacja publiczna

 Radomski
Projekt obejmuje realizację szeregu różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych realizowanych w postaci zajęć edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na budowanie relacji i odbudowywanie więzi społecznych zaburzonych w konsekwencji pandemii COVID-19.
Koszt: 200 000 zł
292

„Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu płockiego 2

 edukacja publiczna

 Płocki
Projekt obejmuje realizację szeregu różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych realizowanych w postaci zajęć edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na budowanie relacji i odbudowywanie więzi społecznych zaburzonych w konsekwencji pandemii COVID-19.
Koszt: 200 000 zł
295

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Ciechanowski
Zadanie obejmuje budowę dwóch chodników w miejscowościach: 1. Nowe Naruszewo (Gmina Naruszewo) 2. Karolinowo (Gmina Załuski) i Nowa Wrona (Gmina Joniec) przy drodze wojewódzkiej nr 571.
Koszt: 700 000 zł
296

KAŻDE POKOLENIE CHCE UCZESTNICZYĆ W KULTURZE - WSPÓLNE POTRZEBY RÓŻNYCH POKOLEŃ

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Płocki
Zadanie pt. „ KAŻDE POKOLENIE CHCE UCZESTNICZYC W KULTURZE - wspólne potrzeby różnych pokoleń” dedykowane jest do grup w zróżnicowanym przedziale wiekowym, jako cykl jednodniowych pobytów zorganizowanych. Czas realizacji: 20.05.2022 - 30.06.2022 Miejsce realizacji: Zespół Pałacowo-Parkowy im. Fryderyka Chopina w Sannikach, teren 11,0 ha parku wraz z obiektem pałacowym.
Koszt: 120 000 zł
298

BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-PRZYRODNICZEJ WRAZ Z DREWNIANĄ ARCHITEKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SIEDZIBIE NADBUŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

 edukacja publiczna

 Siedlecki
W ramach projektu powstanie ścieżka edukacyjno-przyrodnicza przy siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Ścieżka zostanie uzupełniona o drewnianą architekturę towarzyszącą składającą się z tarasu widokowego nad rzeką Liwiec, kładki i wiaty.
Koszt: 1 000 000 zł
299

Energia ze Słońca - ekologia i oszczędność

 ochrona środowiska

 Płocki
Trend na ekologiczny styl życia i przetwarzanie światła słonecznego na prąd elektryczny to nowy sposobów na wytwarzanie energii elektrycznej. Wykorzystanie dużej powierzchni dachu pozwoli dostosować instalacje do potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy a tym samym zmniejszy rachunki za zużycie prądu. Instalacja nie emituje dwutlenku węgla, hałasu i w żaden inny sposób nie wpływa
Koszt: 130 000 zł
302

Bezpieczny i świadomy motocyklista - szkolenie profilaktyczne w zakresie doskonalenia techniki jazdy

 bezpieczeństwo publiczne

 Radomski
Siedmiogodzinne szkolenia teoretyczne i praktyczne na torze doskonalenia techniki jazdy, dedykowane do osób posiadających uprawnienia do kierowania motocyklami.
Koszt: 120 000 zł
303

Działania edukacyjne, skierowane do kierowców w wieku 25-59 lat z zakresu doskonalenia techniki jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego

 bezpieczeństwo publiczne

 Radomski
Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych dla 150 kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie zwiększenia bezpiecznego zachowania na drodze
Koszt: 117 500 zł

Brak projektów

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.

Poprzedni projekt
Następny projekt