Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Znamy wyniki oceny projektów zgłoszonych do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Wtorek, 23 kwietnia 2024

284 projekty zgłoszone przez mieszkańców Mazowsza uzyskały ocenę pozytywną!  

Gratulujemy autorom!

22 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę nr 839/490/24 w sprawie wykazu projektów po ocenie formalnej, ocenie co do zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego w 2024 r. 

Zerknijcie, jak wygląda to w podziale na podregiony:
  • 54 projekty z oceną pozytywną w puli ogólnowojewódzkiej 
  • 42 projekty z oceną pozytywną w podregionie radomskim 
  • 31 projektów z oceną pozytywną w podregionie warszawskim wschodnim 
  • 30 projektów z oceną pozytywną w podregionie ciechanowskim 
  • 28 projektów z oceną pozytywną w podregionie siedleckim 
  • 25 projektów z oceną pozytywną w podregionie warszawskim zachodnim 
  • 24 projekty z oceną pozytywną w podregionie ostrołęckim 
  • 22 projekty z oceną pozytywną w podregionie żyrardowskim 
  • 15 projektów z oceną pozytywną w podregionie płockim 
  • 13 projektów z oceną pozytywną w Warszawie 
Mieszkańcy, których projekty zostały odrzucone, mogą w terminie 14 dni od dnia opublikowania wyników oceny, czyli do 7 maja 2024 r., odwołać się od wyników weryfikacji i wystąpić o ponowne rozpatrzenie swoich wniosków. 

Odwołania można złożyć na trzy sposoby: 
1. logując się na bom.mazovia.pl 
2. osobiście w siedzibie Urzędu lub jego delegaturach.
3. poprzez przesłanie odwołania na adres Urzędu. 
W treści odwołania należy odnieść się do argumentów zawartych w uzasadnieniu oceny negatywnej.

Głosowanie na projekty rozpocznie się 29 maja 2024 r.
Powrót