Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Znamy wyniki oceny projektów zgłoszonych do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza!

Środa, 5 kwietnia 2023

4 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Uchwałę nr 521/398/23 w sprawie wykazu projektów po ocenie formalnej, ocenie co do zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego w 2023 r.

332 projekty zgłoszone przez mieszkańców Mazowsza uzyskały ocenę pozytywną! To prawie 70% wszystkich zgłoszonych projektów (w tym roku do BOM wpłynęło 475 projektów). 

Gratulujemy autorom!

W podziale na podregiony wygląda to następująco:
• 73 projekty z oceną pozytywną w puli ogólnowojewódzkiej 
• 54 projekty z oceną pozytywną w podregionie siedleckim 
• 36 projektów z oceną pozytywną w podregionie warszawskim wschodnim 
• 35 projektów z oceną pozytywną w podregionie radomskim 
• 27 projektów z oceną pozytywną w podregionie warszawskim zachodnim 
• 23 projekty z oceną pozytywną w podregionie żyrardowskim 
• 23 projekty z oceną pozytywną w Warszawie 
• 22 projekty z oceną pozytywną w podregionie płockim 
• 21 projektów z oceną pozytywną w podregionie ciechanowskim 
• 18 projektów z oceną pozytywną w podregionie ostrołęckim 

Mieszkańcy, których projekty zostały odrzucone, mogą odwołać się od wyników weryfikacji i wystąpić o ponowne rozpatrzenie ich wniosków. Odwołania można składać w terminie 14 dni od dnia opublikowania wyników oceny, czyli do 20 kwietnia 2023 r. Można je złożyć na trzy sposoby: 
1. w formie elektronicznej logując się na www.bom.mazovia.pl 
2. w formie papierowej, osobiście w siedzibie Urzędu lub jego delegaturach.
3. w formie papierowej poprzez przesłanie odwołania na adres Urzędu. 
W treści odwołania należy odnieść się do argumentów stanowiących o odrzuceniu zgłoszonego zadania, zawartych w opublikowanym uzasadnieniu oceny negatywnej. 

Głosowanie na projekty rozpocznie się 12 maja 2023 r. 

Załączniki:

Powrót