WYNIKI GŁOSOWANIA

Środa, 25 listopada 2020

Szanowni Państwo,
na posiedzeniu 24 listopada br. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1788/187/20 w sprawie wyników głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego w 2020 r. Załącznikami do uchwały są listy rankingowe z liczbą głosów oddanych na projekty w poszczególnych pulach oraz listy rankingowe projektów wybranych do realizacji. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami.

Załączniki:

Powrót