Wykaz projektów BOM po ocenie

Poniedziałek, 7 września 2020

Na posiedzeniu 7 września 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie wykazu projektów po ocenie formalnej, ocenie co do zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego w  2020 r. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Załączniki:

Powrót