Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Ogłoszenie wyników oceny projektów zgłoszonych do BOM

Środa, 27 kwietnia 2022

25 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Uchwałę nr 647/316/22 w sprawie wykazu projektów po ocenie formalnej, ocenie co do zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego w 2022 r. Projektodawcy zostali poinformowani o wynikach oceny.

Mieszkańcy, których projekty zostały odrzucone mogą odwołać się od wyników weryfikacji i wystąpić o ponowne rozpatrzenie ich wniosków. Termin odwołań od oceny negatywnej wynosi 14 dni od daty publikacji wyników oceny, tj. do 11 maja 2022 r.  
Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie ogłoszona do 3 czerwca br. Głosowanie trwa od 8 czerwca do 30 czerwca 2022 r.

W załączeniu: Uchwała nr 647/316/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25.04.2022 r. w sprawie wykazu projektów po ocenie formalnej, ocenie co do zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego w 2022 r. wraz z załącznikiem. 

Załączniki:

Powrót