Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Konsultacje społeczne - projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Wtorek, 19 września 2023

Konsultacje były prowadzone w okresie od 20 do 27 września 2023 r.

Wynik konsultacji
17 października 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 174/23 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego.

Ogłoszenie o konsultacjach
Co chcieliśmy zmienić?
Proponowaliśmy zwiększenie kwot maksymalnych wartości projektów zgłaszanych w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. Proponowane zmiany wynikały ze wzrostu cen dóbr i usług.

Co proponowaliśmy?
Zwiększenie wartości maksymalnej dla zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza projektów inwestycyjnych do kwoty 1,2 mln zł, a nieinwestycyjnych do kwoty 240 tys. zł.

Termin konsultacji
Konsultacje były prowadzone w okresie od 20 do 27 września 2023 r.

Jak można było zapoznać się z projektem uchwały?
Projekt uchwały został:
opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pl, na stronach internetowych: mazovia.pl, bip.mazovia.pl, bom.mazovia.pl i dialog.mazovia.pl;
wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 207 oraz w siedzibach delegatur urzędu:
Delegatura w Ciechanowie, ul. Wodna 1,
Delegatura w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38,
Delegatura w Piasecznie, ul. Puławska 38,
Delegatura w Płocku, ul. Kolegialna 19,
Delegatura w Radomiu, ul. Kościuszki 5a,
Delegatura w Siedlcach, ul. Wiszniewskiego 4,
Delegatura w Wołominie, ul. Miła 3,
Delegatura w Żyrardowie, ul. 1 Maja 17.

Jak można było złożyć uwagi?
Opinie do projektu przyjmowane były na formularzu konsultacyjnym w jeden z wymienionych niżej sposobów:
  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:
    Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
    ul. Jagiellońska 26,
    03-719 Warszawa z dopiskiem „Konsultacje uchwały BOM”;
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: bom@mazovia.pl;
  • drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego ePUAP.
Dodatkowe informacje
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadał Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Dodatkowych informacji udzielali pracownicy Biura Budżetu Obywatelskiego Mazowsza:
Katarzyna Górska-Manczenko tel. 22 59 79 244;
Wiktoria Regulska tel. 22 43 79 482;
Joanna Pernal tel. 22 59 79 277;
e-mail: bom@mazovia.pl.

Podstawa prawna
Uchwała nr 1537/436/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 18 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Załączniki:

Powrót