GŁOSOWANIE NA PROJEKTY BOM EDYCJA 2020- INFORMACJE DLA PROJEKTODAWCÓW

Czwartek, 15 października 2020

INFORMACJE DLA PROJEKTODAWCÓW
  • zgodnie z  harmonogramem określonym w „Regulaminie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – edycja 2020” 16 października br. na stronie bom.mazovia.pl opublikujemy ostateczną listę projektów poddawanych pod głosowanie;
  • tego samego dnia na stronie bom.mazovia.pl w zakładce „Wszystko o budżecie - do pobrania” pojawią się grafiki promujące etap głosowania w BOM, które będą Państwo mogli wykorzystać, np. na stronach internetowych lub swoich profilach w mediach społecznościowych;
  • przy każdym z projektów pojawi się możliwość pobrania plakatu promocyjnego. Plakaty będą zindywidualizowane – na każdym z nich pojawią się dane dotyczące konkretnego projektu;
  • do 22 października czekamy na filmy promujące Państwa projekty. Umieścimy je na bom.mazovia.pl i profilu BOM na FB;
  • bezpośrednio przez rozpoczęciem głosowania i w jego trakcie będziemy zachęcać Mazowszan do głosowania wszelkimi dostępnymi środkami. Informacje o  głosowaniu pojawią się w mediach i w przestrzeni publicznej;
  • z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie z ambasadorką BOM – Panią Haliną! Czy Pan Marszałek i tym razem zarapuje?

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu
Powrót