Wybrany do realizacji

6 BUDOWA ZATOCZEK AUTOBUSOWYCH W MIEJSCOWOŚCI GŁADCZYN W CIĄGU DROGI W618

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Ciechanowski

Koszt po weryfikacji: 600 000 zł

Projekt polega na budowie dwóch zatoczek autobusowych wraz z nasypami po lewej i prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 618 w miejscowości Gładczyn wraz z chodnikami dojści... więcej »

Projekt polega na budowie dwóch zatoczek autobusowych wraz z nasypami po lewej i prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 618 w miejscowości Gładczyn wraz z chodnikami dojścia do zatoczek.

Wybrany do głosowania

17 Poznajemy Mazowsze-cykl wycieczek po Mazowszu

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt po weryfikacji: 33 800 zł

Projekt polega na zorganizowaniu 4 wycieczek autokarowych, każda z wycieczek do 50 osób. Uczestnicy wycieczek będą mieli możliwość zapoznania się z kulturą, historią i ... więcej »

Projekt polega na zorganizowaniu 4 wycieczek autokarowych, każda z wycieczek do 50 osób. Uczestnicy wycieczek będą mieli możliwość zapoznania się z kulturą, historią i smakami wybranych miejscowości promujące Mazowsze. Wycieczki kierowane są dla mieszkańców regionu wschodniego Warszawy bez ograniczeń wiekowych.

Wybrany do realizacji

20 Interaktywna bilioteka

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Ciechanowski

Koszt: 194 600 zł

Celem projektu jest doposażenie Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 filii w Płońsku, Pułtusku, Mławie i Żurominie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Poz... więcej »

Celem projektu jest doposażenie Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 filii w Płońsku, Pułtusku, Mławie i Żurominie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Pozyskanie interaktywnych urządzeń umożliwi prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów oraz warsztatów w okresie wakacji i ferii zimowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania.

Wybrany do realizacji

25 Konserwacja Sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu z 1929 r.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Płocki

Koszt: 25 000 zł

Celem projektu jest konserwacja sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu, który ufundowany został w 1929 roku. Obiekt ten jest wyjątkową pamiątką, która stanowi część ... więcej »

Celem projektu jest konserwacja sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu, który ufundowany został w 1929 roku. Obiekt ten jest wyjątkową pamiątką, która stanowi część historii miasta Sierpca. Po konserwacji mógłby być wyeksponowany w Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca lub w Szkole Podstawowej nr 2, na wystawie poświęconej jej historii.

Wybrany do realizacji

33 Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Płocki

Koszt: 300 000 zł

Celem projektu jest zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb pacjentów Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. ... więcej »

Celem projektu jest zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb pacjentów Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

Wybrany do głosowania

37 Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w rembertowskiej bibliotece

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Koszt po weryfikacji: 73 000 zł

Celem projektu jest organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Na projekt składają s... więcej »

Celem projektu jest organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Na projekt składają się wydarzenia dla dzieci i młodszej młodzieży (spotkania autorskie z pisarzami, warsztaty edukacyjne i przedstawienia teatralne) i dla dorosłych i starszej młodzieży (spotkania z ludźmi kultury, mediów i podróżnikami, koncerty).

Wybrany do realizacji

45 Modernizacja wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Płocki

Koszt: 500 000 zł

Celem projektu jest zaprojektowanie oraz wykonanie kompleksowej modernizacji wejścia głównego wraz z holem i północną klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpita... więcej »

Celem projektu jest zaprojektowanie oraz wykonanie kompleksowej modernizacji wejścia głównego wraz z holem i północną klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Wybrany do głosowania

55 Zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji otoczenia "Fortów Bema" w Ostrołęce

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 1 000 000 zł

Celem projektu jest rewitalizacja "Fortów Bema" w Ostrołęce oraz terenów przyległych. W ramach projektu zostanie wykonany projekt zagospodarowania ziemnej części "Fortów ... więcej »

Celem projektu jest rewitalizacja "Fortów Bema" w Ostrołęce oraz terenów przyległych. W ramach projektu zostanie wykonany projekt zagospodarowania ziemnej części "Fortów Bema" do celów spacerowych (wykonanie ścieżek, mostków), rekreacyjnych i sportowych (siłownia zewnętrzna), plac zabaw dla dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością (plus strefa mokra - wodny plac zabaw).

Wybrany do realizacji

56 "BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Ciechanowski

Koszt: 147 000 zł

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na 10 przejściach dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie miasta CIECHANÓW. Pieszy widoczny = pieszy bezpieczny. Przy każdym p... więcej »

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na 10 przejściach dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie miasta CIECHANÓW. Pieszy widoczny = pieszy bezpieczny. Przy każdym przejściu dla pieszych zamontowane zostaną 1 lub 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED.

Wybrany do głosowania

59 Muzyczna scena Otwocka i Wołomina

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 190 000 zł

Celem projektu jest organizacja 16 koncertów - audycji muzycznych współczesnych twórców i odtwórców połączonych z promocją polskiej kultury. Koncerty będą realizowane w O... więcej »

Celem projektu jest organizacja 16 koncertów - audycji muzycznych współczesnych twórców i odtwórców połączonych z promocją polskiej kultury. Koncerty będą realizowane w Otwocku i Wołominie, w dwóch cyklach - wiosennym (luty-czerwiec 2021) 10 koncertów i jesiennym (wrzesień- listopad 2021) 6 koncertów.

Wybrany do realizacji

60 Bezpieczni - doświetleni na 728'ce

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Żyrardowski

Koszt: 320 000 zł

Projekt zakłada zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia zasilanego z paneli fotowoltaicznych w miejscach szczególnie niebezpiecznych na DW 728 w 6 punktach: w centru... więcej »

Projekt zakłada zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia zasilanego z paneli fotowoltaicznych w miejscach szczególnie niebezpiecznych na DW 728 w 6 punktach: w centrum wsi Belsk Duży oraz przy belskiej szkole podstawowej, przy głównym skrzyżowaniu przy przystankach autobusowych w Łęczeszycach, Starej Wsi, Belsku Małym i Odrzywołku.

Wybrany do realizacji

73 Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Płocki

Koszt: 150 000 zł

Projekt budowy aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) finansowany z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu piesz... więcej »

Projekt budowy aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) finansowany z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 567 oraz poprawę spójności komunikacji pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej i przyległych do niej obiektów usługowych i placówek administracyjnych.

Wybrany do realizacji

76 Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Płocki

Koszt: 500 000 zł

Projekt zakłada wybudowanie miejsc parkingowych, drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem, ciągu pieszego oraz oświetlenia przy Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej przy ul... więcej »

Projekt zakłada wybudowanie miejsc parkingowych, drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem, ciągu pieszego oraz oświetlenia przy Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku. Celem projektu jest podniesienie poziomu komfortu dojazdu oraz bezpieczeństwa pacjentów oraz odwiedzających.

Wybrany do realizacji

79 Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 120 000 zł

Projekt zakłada realizację aktywnych przejść dla pieszych w newralgicznych miejscach miejscowości Borzęcin Duży: ul. Warszawska (przy Kościele) oraz przy Zespole Szkolno-... więcej »

Projekt zakłada realizację aktywnych przejść dla pieszych w newralgicznych miejscach miejscowości Borzęcin Duży: ul. Warszawska (przy Kościele) oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Aktywne Przejście dla Pieszych składa się z czujników ruchu i znaków drogowych z lampami LED. Wszystkie te elementy aktywują się tylko w momencie, gdy do przejścia zbliża się pieszy.

Wybrany do realizacji

82 Program wspierania i promowania karmienia piersią noworodków donoszonych i przedwcześnie urodzonych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Koszt: 250 000 zł

Celem projektu jest upowszechnienie i promocja karmienia piersią i mlekiem kobiecym (banki mleka kobiecego). Projekt wpłynie na prawidłową edukację matek dzieci donoszony... więcej »

Celem projektu jest upowszechnienie i promocja karmienia piersią i mlekiem kobiecym (banki mleka kobiecego). Projekt wpłynie na prawidłową edukację matek dzieci donoszonych, wsparcie matek wcześniaków, pacjentek po trudnym porodzie i z problemami laktacyjnymi. W ramach projektu zostanie zakupione dodatkowe wyposażenie tj. laktatory, podgrzewacze, lodówki do przechowywania i transportu mleka.

Wybrany do głosowania

84 #Lasnów czyli Puszcza Kampinoska

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt po weryfikacji: 60 000 zł

Celem projektu jest organizacja tematycznych wycieczek krajoznawczych po Puszczy Kampinoskiej z opiekunem (np. Mennonici – tajemniczy mieszkańcy puszczy - wycieczka z map... więcej »

Celem projektu jest organizacja tematycznych wycieczek krajoznawczych po Puszczy Kampinoskiej z opiekunem (np. Mennonici – tajemniczy mieszkańcy puszczy - wycieczka z mapą turystyczną z 1932 roku, Łosie w kampinosie, Kampinoskie bagna, Opuszczone wsie kampinoskie, Projekt nietoperz, Gdzie w puszczy straszy?).

Wybrany do realizacji

85 Harcerskie rondo – zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozielewskiego, współtwórcy polskiego harcerstwa i słów hymnu „Wszystko, co nasze”

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 350 447,54 zł

Projekt polega na zagospodarowaniu zielenią oraz małą architekturą skrzyżowania o ruchu okrężnym im. I. Kozielewskiego w Brwinowie w pasie dw nr 720. Nasadzenia roślinnoś... więcej »

Projekt polega na zagospodarowaniu zielenią oraz małą architekturą skrzyżowania o ruchu okrężnym im. I. Kozielewskiego w Brwinowie w pasie dw nr 720. Nasadzenia roślinności dobranej tak, by była atrakcyjna o każdej porze roku, wpłyną pozytywnie na estetykę przestrzeni miejskiej oraz wpiszą się w zastany układ zieleni miejskiej

Wybrany do realizacji

97 Zakup ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 1 000 000 zł

Celem projektu jest doposażenie MEDITRANS OSTROŁĘKA w 2 nowoczesne ambulanse ratunkowe, które będą wyposażone m.in. w respirator, defibrylator, nosze, deski ortopedyczne ... więcej »

Celem projektu jest doposażenie MEDITRANS OSTROŁĘKA w 2 nowoczesne ambulanse ratunkowe, które będą wyposażone m.in. w respirator, defibrylator, nosze, deski ortopedyczne i pozostałe wyposażenie wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Wspólnie możemy wspomóc pogotowie ratunkowe, które służy całej naszej społeczności.

Wybrany do głosowania

98 Zalesiański park aktywności i rekreacji

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Płocki

Koszt: 403 000 zł

Celem projektu jest utworzenie parku aktywności i rekreacji przy Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkow... więcej »

Celem projektu jest utworzenie parku aktywności i rekreacji przy Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie. Planowane jest zagospodarowanie działki poprzez m.in. nasadzenia krzewów i bylin, zasiewy, infrastrukturę ogrodową, wykonanie alejek, montaż fontanny podłogowej, siłowni plenerowej, ławeczek, altanki.

Wybrany do realizacji

99 Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa miejsc postojowych.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Ciechanowski

Koszt: 1 000 000 zł

Celem projektu jest wybudowanie parkingu na około 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zamontowanie szlabanu wjazdowo – wyjazdowego oraz rewitalizacja terenów... więcej »

Celem projektu jest wybudowanie parkingu na około 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zamontowanie szlabanu wjazdowo – wyjazdowego oraz rewitalizacja terenów zielonych poprzez nasadzenia kwiatów i krzewów ozdobnych na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Wybrany do głosowania

104 Żywność Tradycyjna - Zrób to Sam

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : modernizacja terenów wiejskich

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 50 000 zł

Celem projektu jest organizacja 6 warsztatów kulinarnych (pieczenie chleba, robienie sera, wędlin, wyrobów alkoholowych, przetworów owocowo-warzywnych, kiszonek i octów, ... więcej »

Celem projektu jest organizacja 6 warsztatów kulinarnych (pieczenie chleba, robienie sera, wędlin, wyrobów alkoholowych, przetworów owocowo-warzywnych, kiszonek i octów, gotowanie „zero waste”), pokazu budowy własnej instalacji do produkcji żywności tradycyjnej (piec chlebowy/wędzarnia), szkolenia z zakresu promocji i handlu żywnością tradycyjną i regionalną oraz konkursu kulinarnego.

Wybrany do głosowania

110 Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 80 000 zł

Celem projektu jest wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice o nowości wydawnicze z dziedziny literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłyc... więcej »

Celem projektu jest wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice o nowości wydawnicze z dziedziny literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz z zakresu literatury popularnonaukowej dla dorosłych.

Wybrany do głosowania

115 Kurs maturalny dla wychowanków Bursy Regionalnej w Ostrołęce

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 60 000 zł

Celem projektu jest zorganizowanie kursu maturalnego dla 100 wychowanków Bursy Regionalnej w Ostrołęce. Kurs będzie obejmował przygotowanie uczniów klas maturalnych z trz... więcej »

Celem projektu jest zorganizowanie kursu maturalnego dla 100 wychowanków Bursy Regionalnej w Ostrołęce. Kurs będzie obejmował przygotowanie uczniów klas maturalnych z trzech przedmiotów: języka polskiego w wymiarze 30 godz.lekcyjnych, matematyki w wymiarze 30 godz. lekcyjnych i języka angielskiego w wymiarze 30 godz. lekcyjnych.

Wybrany do głosowania

117 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez budowę chodnika w miejscowości Nowe Naruszewo, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Ciechanowski

Koszt: 250 000 zł

Zadanie obejmuje budowę chodnika w miejscowości Nowe Naruszewo przy drodze wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo-Nasielsk-Winnica-Pułtusk. Nawierzchnia z kostki brukowej ... więcej »

Zadanie obejmuje budowę chodnika w miejscowości Nowe Naruszewo przy drodze wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo-Nasielsk-Winnica-Pułtusk. Nawierzchnia z kostki brukowej lub masy bitumicznej. Długość chodnika wynosi ok. 600 mb. Lokalizacja od skrzyżowania z drogą oznaczoną jako działka nr ewid. 146 obręb 0015 Nowe Naruszewo do początku lasu w miejscowości Nowe Naruszewo.

Wybrany do realizacji

120 Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Ciechanowski

Koszt: 684 000 zł

Bezpieczni piesi i kierowcy! W celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich w Ciechanowie 9 przejść dla pieszych zostanie wyposażon... więcej »

Bezpieczni piesi i kierowcy! W celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich w Ciechanowie 9 przejść dla pieszych zostanie wyposażone w lampy doświetlające przejście, lampy ostrzegawcze nad znakiem D-6 i czujniki ruchu.

Wybrany do realizacji

125 MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO W PIONKACH

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Radomski

Koszt: 139 000 zł

Przedmiotem projektu jest modernizacja chodnika przy ulicy Piłsudskiego w mieście Pionki na odcinku długości ok. 215 m od skrzyżowania z ulicą Zwoleńską do granic miasta ... więcej »

Przedmiotem projektu jest modernizacja chodnika przy ulicy Piłsudskiego w mieście Pionki na odcinku długości ok. 215 m od skrzyżowania z ulicą Zwoleńską do granic miasta w kierunku miejscowości Laski. Istniejącą zniszczoną nawierzchnię chodnika z płyt betonowych należy zastąpić nową nawierzchnią z betonowej kostki brukowej. Remont chodnika znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Wybrany do realizacji

134 Zrozumieć świat przez doświadczenia

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Podregion: Płocki

Koszt: 39 300 zł

Celem projektu jest realizacja zajęć z chemii z dziećmi w wieku 11-14 lat z Województwa Mazowieckiego. Doświadczenia to ciekawa forma nauki, rozbudza pasje, uczy pracy w ... więcej »

Celem projektu jest realizacja zajęć z chemii z dziećmi w wieku 11-14 lat z Województwa Mazowieckiego. Doświadczenia to ciekawa forma nauki, rozbudza pasje, uczy pracy w grupie oraz daje możliwość samodzielnej pracy, szukania przyczyn i skutków zjawisk zachodzących w świecie. Ponadto zorganizowany na koniec projektu konkurs "Atomowa chemia" da możliwość rywalizacji i sprawdzenia zdobytej wiedzy.

Wybrany do realizacji

137 Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Siedlecki

Koszt: 973 000 zł

Celem projektu jest zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie poprzez nasadzenia drzew i bylin, wykonaniu małej architektury (molo), pl... więcej »

Celem projektu jest zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie poprzez nasadzenia drzew i bylin, wykonaniu małej architektury (molo), plaży na fragmencie brzegu stawu, żwirowych alejek parkowych oraz zakupu 4 rowerów wodnych. Projekt zakłada także wykonanie uzupełnienia drzew w szpalerach drzew w ilości 70 szt. na drogach powiatowych prowadzących do miejscowości

Wybrany do głosowania

143 Kino „w wyjątkowych okolicznościach przyrody” czyli pod chmurką

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 35 710 zł

Celem projektu jest stworzenie w okresie wakacyjnym kina pod gołym niebem dla wszystkich mieszkańców, nie tylko gminy Lesznowola ale także okolicznych miejscowości. Reper... więcej »

Celem projektu jest stworzenie w okresie wakacyjnym kina pod gołym niebem dla wszystkich mieszkańców, nie tylko gminy Lesznowola ale także okolicznych miejscowości. Repertuar zostanie wybrany w porozumieniu z mieszkańcami, którzy zdecydują za pomocą ankiet internetowych, które filmy z dostępnej bazy chcieliby obejrzeć.

Wybrany do realizacji

147 "Na musicalovo" – młodzieżowe warsztaty artystyczno-multimedialne, których efektem będzie realizacja filmu muzycznego

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Radomski

Koszt: 105 500 zł

Celem projektu jest zorganizowanie warsztatów artystyczno-multimedialnych dla mieszkańców regionu radomskiego, których efektem będzie zrealizowanie filmu fabularnego o ga... więcej »

Celem projektu jest zorganizowanie warsztatów artystyczno-multimedialnych dla mieszkańców regionu radomskiego, których efektem będzie zrealizowanie filmu fabularnego o gatunku muzycznym. Opowieść fabularna będzie osadzona w obecnych realiach środowiska młodzieżowego, teksty piosenek uwspółcześnione o język młodzieżowy, muzyka zaaranżowana na aktualne style, a taniec mieszanką klasyki i freestyle.

Wybrany do głosowania

155 STEAMobil. Laboratorium na kółkach.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Koszt: 677 000 zł

Celem projektu jest zakupienie "szytego na miarę" pojazdu, który stanowił będzie mobilne laboratorium umożliwiające szybkie przetransportowanie sprzętu oraz innych pomocy... więcej »

Celem projektu jest zakupienie "szytego na miarę" pojazdu, który stanowił będzie mobilne laboratorium umożliwiające szybkie przetransportowanie sprzętu oraz innych pomocy do dowolnej szkoły w celu przeprowadzenia zajęć w zakresie rozwijania umiejętności przyrodniczo-techniczno-inżynieryjno-artystyczno-matematycznych (STEAM).

Wybrany do realizacji

157 "Elektroradiologia na czasie" - doposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Radomski

Koszt: 357 800 zł

Celem projektu jest zakup nowoczesnego aparatu rtg półcyfrowego, jego montaż i instalacja komputera do teleradiologii z oprogramowaniem komputerowym RIS/HIS/PACS do praco... więcej »

Celem projektu jest zakup nowoczesnego aparatu rtg półcyfrowego, jego montaż i instalacja komputera do teleradiologii z oprogramowaniem komputerowym RIS/HIS/PACS do pracowni rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu.

Wybrany do głosowania

162 Bezpiecznie po Mazowszu - Region Płocki

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Płocki

Koszt po weryfikacji: 36 800 zł

Projekt zakłada montaż min. ośmiu urządzeń solarnych do dezynfekcji rąk na terenie regionu płockiego. Każde z urządzeń będzie stanowiło również punkt ładowania telefonów,... więcej »

Projekt zakłada montaż min. ośmiu urządzeń solarnych do dezynfekcji rąk na terenie regionu płockiego. Każde z urządzeń będzie stanowiło również punkt ładowania telefonów, stację meteo, czy też punkt hot spot. Celem projektu jest wsparcie mieszkańców w dobie epidemii koronawirusa oraz podniesienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z obiektów publicznych.

Wybrany do realizacji

163 100-etka Lema!! Regionalny Festyn naukowo-literacki

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Płocki

Koszt: 140 000 zł

Celem projektu jest zorganizowanie otwartego festynu naukowo-literackiego dla mieszkańców regionu płockiego (w szczególności młodzieży), podczas którego odbędą się rożneg... więcej »

Celem projektu jest zorganizowanie otwartego festynu naukowo-literackiego dla mieszkańców regionu płockiego (w szczególności młodzieży), podczas którego odbędą się rożnego typu atrakcje/eksperymenty/konkursy naukowe (stoisko z eksperymentami chemicznymi/fizycznymi/z suchym lodem, z symulatorami VR poruszanie się w kosmosie, pokazy świec dymnych) i literackie (kącik literacki im. Stanisława Lema).

Wybrany do realizacji

165 Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 427 000 zł

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie CKU im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie poprzez zagospodarowanie terenu wokół placówki - wyk... więcej »

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie CKU im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie poprzez zagospodarowanie terenu wokół placówki - wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów (w tym miododajnych), zainstalowanie elementów małej architektury m.in. siłowni plenerowej, wiaty i stojaków na rowery, małej altany, wykonanie muralu nawiązującego do patrona placówki.

Wybrany do realizacji

166 Mazowiecki Tryptyk Teatralny. Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 114 500 zł

Celem projektu jest organizacja Mazowieckiego Tryptyku Teatralnego czyli wyprodukowanie i wystawienie trzech spektakli plenerowych, odnoszących się do historii, teraźniej... więcej »

Celem projektu jest organizacja Mazowieckiego Tryptyku Teatralnego czyli wyprodukowanie i wystawienie trzech spektakli plenerowych, odnoszących się do historii, teraźniejszości oraz przyszłości zarówno samego miasta jak i całego Mazowsza.

Wybrany do realizacji

168 Nasadzenia drzew w Warszawie

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Koszt: 190 000 zł

Projekt polega na posadzeniu drzew na nieruchomościach Samorządu Województwa Mazowieckiego. Przewiduje się nasadzenie 150 drzew. Najlepiej lip i klonów o grubości pnia 12... więcej »

Projekt polega na posadzeniu drzew na nieruchomościach Samorządu Województwa Mazowieckiego. Przewiduje się nasadzenie 150 drzew. Najlepiej lip i klonów o grubości pnia 12 - 20 cm z dużą koroną.

Wybrany do głosowania

180 W zdrowym ciele zdrowy duch wśród Mieszkańców Powiatu Legionowskiego

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 200 000 zł

Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych m.in. z promocją zdrowego trybu życia bez używania substancji psychoaktywnych, profilaktyki uzależnień oraz promocją... więcej »

Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych m.in. z promocją zdrowego trybu życia bez używania substancji psychoaktywnych, profilaktyki uzależnień oraz promocją zdrowia psychicznego, jak również działań związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19, zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby, w tym dostarczanie żywności osobom starszym i ubogim w związku z zagrożeniem COVID-19.

Wybrany do realizacji

181 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632)

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 400 000 zł

Projekt polega na wykonaniu pięciu doświetlonych aktywnych przejść dla pieszych zrealizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 na terenie miasta Marki oraz Stanisławowa... więcej »

Projekt polega na wykonaniu pięciu doświetlonych aktywnych przejść dla pieszych zrealizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 na terenie miasta Marki oraz Stanisławowa Pierwszego (gmina Nieporęt). Realizacja zadania polegać będzie na zainstalowaniu latarni ulicznych, które doświetlą przejścia oraz lamp ostrzegawczych zamontowanych wraz ze znakiem D-6.

Wybrany do głosowania

183 ZIELONE PIASECZNO! Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż dróg wojewódzkich w Piasecznie!

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 124 800 zł

Ideą projektu jest zaprojektowanie zieleni w Piasecznie – krzewów i drzew miododajnych. Projekt ma na celu przywrócenie w mieście naturalnego klimatu, zmniejszenie temper... więcej »

Ideą projektu jest zaprojektowanie zieleni w Piasecznie – krzewów i drzew miododajnych. Projekt ma na celu przywrócenie w mieście naturalnego klimatu, zmniejszenie temperatury w czasie upałów oraz zmniejszenie smogu.

Wybrany do realizacji

188 Zakup karetki pogotowia dla mieszkańców powiatu mińskiego i okolic

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 600 000 zł

Celem projektu jest zakup karetki pogotowia dla mieszkańców powiatu mińskiego i okolic.

Wybrany do realizacji

189 Zakup karetki bariatrycznej dla regionu siedleckiego

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Siedlecki

Koszt: 750 000 zł

Celem projektu jest zakup ambulansu bariatrycznego Typu C z wyposażeniem dla SPZOZ „RM-MEDITRANS" SPRITS w Siedlcach. Karetka bariatryczna przystosowana jest do przewozu ... więcej »

Celem projektu jest zakup ambulansu bariatrycznego Typu C z wyposażeniem dla SPZOZ „RM-MEDITRANS" SPRITS w Siedlcach. Karetka bariatryczna przystosowana jest do przewozu m.in. osób chorych na otyłość. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, w Polsce otyłość występuje już u 25% osób i niestety utrzymuje się tendencja wzrostowa.

Wybrany do realizacji

199 Pysznie, zdrowo, kolorowo – warsztaty edukacyjne zdrowego odżywiania dla dzieci.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Żyrardowski

Koszt: 55 000 zł

Celem projektu jest realizacja warsztatów z zakresu promowania zasad zdrowego żywienia, odkrywania nowych smaków, nauka oznaczeń produktów wysokiej jakości. Projekt zakła... więcej »

Celem projektu jest realizacja warsztatów z zakresu promowania zasad zdrowego żywienia, odkrywania nowych smaków, nauka oznaczeń produktów wysokiej jakości. Projekt zakłada realizację 8 tematów dotyczących żywienia dzieci w wieku 5-6 lat. Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci…

Wybrany do realizacji

204 Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Radomski

Koszt: 104 925 zł

Celem projektu jest przeprowadzenie w przedszkolach 30 minutowych spotkań dla każdej grupy przedszkolnej z udziałem personelu pedagogicznego.

Wybrany do głosowania

208 Jesteśmy RAZEM w Gminach Powiatu Legionowskiego

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt po weryfikacji: 177 000 zł

Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych ze wzmocnieniem edukacji publicznej wśród Mieszkańców Gmin Powiatu Legionowskiego poprzez zajęcia dla dzieci z niepe... więcej »

Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych ze wzmocnieniem edukacji publicznej wśród Mieszkańców Gmin Powiatu Legionowskiego poprzez zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, warsztaty dla osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością w zakresie kwestii dotyczących realizacji m.in. usług opiekuńczych, dla rodziców na temat uzależnień i psychologicznych problemów dojrzewania.

Wybrany do realizacji

211 Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 600 000 zł

Projekt polega na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. W latach 2015-2019 tylko na drogach wojewódzkich miało miejsce 29 wypadków z udziałem pieszych, w w... więcej »

Projekt polega na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. W latach 2015-2019 tylko na drogach wojewódzkich miało miejsce 29 wypadków z udziałem pieszych, w wyniku których 4 osoby zmarły. Dlatego proponujemy, aby 20 najbardziej niebezpiecznych i najczęściej użytkowanych przejść na drogach wojewódzkich w gminie zostało wyposażone w elementy systemu inteligentnych przejść.

Wybrany do realizacji

214 TĘŻNIA SOLNA W PARKU KRAJOBRAZOWYM W RUDCE

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 495 000 zł

Założeniem projektu jest budowa tężni solnej przy Szpitalu im. T. Dunina i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudce. Dzięki realizacji projektu może powstać trzecia w naszy... więcej »

Założeniem projektu jest budowa tężni solnej przy Szpitalu im. T. Dunina i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudce. Dzięki realizacji projektu może powstać trzecia w naszym kraju tężnia solna pełniąca rolę naturalnego inhalatorium jodowego.

Wybrany do realizacji

215 Stara Szopa

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : modernizacja terenów wiejskich

Podregion: Siedlecki

Koszt: 34 400 zł

Celem projektu jest powrót do tradycji tkactwa ludowego oraz zielarstwa. Projekt zakłada realizację cyklu warsztatów z tkactwa ludowego oraz warsztatów zielarskich (wyrób... więcej »

Celem projektu jest powrót do tradycji tkactwa ludowego oraz zielarstwa. Projekt zakłada realizację cyklu warsztatów z tkactwa ludowego oraz warsztatów zielarskich (wyrób kosmetyków, herbatek ziołowych). Ma na celu podtrzymanie tradycji m.in. wykonywania przedmiotów codziennego użytku w gospodarstwie domowym, wprowadzania ich do użytkowania.

Wybrany do realizacji

223 Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 120 000 zł

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 630 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zakłada doświetlenie czterech istniej... więcej »

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 630 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zakłada doświetlenie czterech istniejących przejść dla pieszych w ulicy Wojska Polskiego.

Wybrany do głosowania

225 „Drzewa - Zielona Tarcza Mazowsza” Promocja Społecznej odpowiedzialności ekologicznej

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt po weryfikacji: 170 000 zł

Projekt zakłada podjęcie konkretnych działań, których efektem będzie poprawa jakości powietrza w regionie. Edukacja, promocja postaw proekologicznych a przede wszystkim z... więcej »

Projekt zakłada podjęcie konkretnych działań, których efektem będzie poprawa jakości powietrza w regionie. Edukacja, promocja postaw proekologicznych a przede wszystkim zwiększenie ilości drzew na terenach zarządzanych przez samorządy.