Wybrany do głosowania

55 Zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji otoczenia "Fortów Bema" w Ostrołęce

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 1 000 000 zł

Celem projektu jest rewitalizacja "Fortów Bema" w Ostrołęce oraz terenów przyległych. W ramach projektu zostanie wykonany projekt zagospodarowania ziemnej części "Fortów ... więcej »

Celem projektu jest rewitalizacja "Fortów Bema" w Ostrołęce oraz terenów przyległych. W ramach projektu zostanie wykonany projekt zagospodarowania ziemnej części "Fortów Bema" do celów spacerowych (wykonanie ścieżek, mostków), rekreacyjnych i sportowych (siłownia zewnętrzna), plac zabaw dla dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością (plus strefa mokra - wodny plac zabaw).

Wybrany do realizacji

97 Zakup ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 1 000 000 zł

Celem projektu jest doposażenie MEDITRANS OSTROŁĘKA w 2 nowoczesne ambulanse ratunkowe, które będą wyposażone m.in. w respirator, defibrylator, nosze, deski ortopedyczne ... więcej »

Celem projektu jest doposażenie MEDITRANS OSTROŁĘKA w 2 nowoczesne ambulanse ratunkowe, które będą wyposażone m.in. w respirator, defibrylator, nosze, deski ortopedyczne i pozostałe wyposażenie wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Wspólnie możemy wspomóc pogotowie ratunkowe, które służy całej naszej społeczności.

Wybrany do głosowania

115 Kurs maturalny dla wychowanków Bursy Regionalnej w Ostrołęce

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 60 000 zł

Celem projektu jest zorganizowanie kursu maturalnego dla 100 wychowanków Bursy Regionalnej w Ostrołęce. Kurs będzie obejmował przygotowanie uczniów klas maturalnych z trz... więcej »

Celem projektu jest zorganizowanie kursu maturalnego dla 100 wychowanków Bursy Regionalnej w Ostrołęce. Kurs będzie obejmował przygotowanie uczniów klas maturalnych z trzech przedmiotów: języka polskiego w wymiarze 30 godz.lekcyjnych, matematyki w wymiarze 30 godz. lekcyjnych i języka angielskiego w wymiarze 30 godz. lekcyjnych.

Wybrany do realizacji

165 Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 427 000 zł

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie CKU im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie poprzez zagospodarowanie terenu wokół placówki - wyk... więcej »

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie CKU im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie poprzez zagospodarowanie terenu wokół placówki - wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów (w tym miododajnych), zainstalowanie elementów małej architektury m.in. siłowni plenerowej, wiaty i stojaków na rowery, małej altany, wykonanie muralu nawiązującego do patrona placówki.

Wybrany do głosowania

235 Remont i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 999 730 zł

Celem projektu jest remont i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursy Regionalnej w Ostrołęce. Remont obejmować będzie roboty budowlane, montaż instalacji sanitarnych ... więcej »

Celem projektu jest remont i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursy Regionalnej w Ostrołęce. Remont obejmować będzie roboty budowlane, montaż instalacji sanitarnych i wentylacyjnych, roboty elektryczne oraz wyposażenie pomieszczenia kuchni w meble i sprzęt.

Wybrany do realizacji

268 Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 980 000 zł

Celem projektu jest budowa tężni solankowej wraz z miejscem do wypoczynku przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce. Kuracje solankowe wykorzystywane są m.in... więcej »

Celem projektu jest budowa tężni solankowej wraz z miejscem do wypoczynku przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce. Kuracje solankowe wykorzystywane są m.in. w profilaktyce schorzeń górnych dróg oddechowych, zapaleniu zatok, nadciśnieniu, alergii i ogólnej poprawie samopoczucia.

Wybrany do głosowania

273 Rozbudowanie tradycji regionalnych, wzbogacenie o aspekty historyczne z elementami tańca

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 68 000 zł

Celem projektu jest stworzenie programu artystycznego o charakterze historycznym z czasów szlacheckich. W ramach projektu zorganizowane będą warsztaty taneczne (nauka tań... więcej »

Celem projektu jest stworzenie programu artystycznego o charakterze historycznym z czasów szlacheckich. W ramach projektu zorganizowane będą warsztaty taneczne (nauka tańców: Poloneza, Mazura, Kujawiaka, Krakowiaka i Oberka), nauka jazdy konnej dla różnych grup wiekowych, uczestnicy zapoznają się z kulturą, historią i tradycjami szlachty mazowieckiej.

Wybrany do głosowania

285 Podróż Przez Gwiazdy

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 200 000 zł

Celem projektu jest organizacja cyklicznych spotkań ze znanymi osobami w różnych dziedzinach (sport, gastronomia, podróże, film, działalność w serwisie YouTube). Projekt ... więcej »

Celem projektu jest organizacja cyklicznych spotkań ze znanymi osobami w różnych dziedzinach (sport, gastronomia, podróże, film, działalność w serwisie YouTube). Projekt wpłynie na atrakcyjność miasta Ostrołęki i Mazowsza w zakresie imprez kulturalnych zrzeszających młodych mieszkańców.

Wybrany do głosowania

313 Rozwój turystyki województwa mazowieckiego poprzez zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego - budowa parkingu oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Fortach Bema (Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką)

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 460 000 zł

Celem projektu jest rozwój turystyki województwa mazowieckiego poprzez zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego - budowa parkingu oraz infrastruktury sp... więcej »

Celem projektu jest rozwój turystyki województwa mazowieckiego poprzez zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego - budowa parkingu oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Fortach Bema (Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką)

Wybrany do głosowania

314 Poprawa bezpieczeństwa, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego, na DW544 i DW626 poprzez doświetlenie miejsc niebezpiecznych, ustawienie oznakowania aktywnego oraz wykonanie ciągu pieszego.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 400 000 zł

Poprawa bezpieczeństwa, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego, na DW544 i DW626 poprzez doświetlenie miejsc niebezpiecznych, ustawienie oznakowania a... więcej »

Poprawa bezpieczeństwa, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego, na DW544 i DW626 poprzez doświetlenie miejsc niebezpiecznych, ustawienie oznakowania aktywnego oraz wykonanie ciągu pieszego