Szczegóły projektu

Pokazy rycerskie na Krakowej Górze - Borkowice 2021


Lokalizacja

nie dotyczy

Opis projektu

Pokazy rycerskie na Krakowej Górze. Krakowa Góra to wzniesienie, któremu nazwę nadał król Kazimierz Wielki. Miejsce spotkań turystów, harcerzy, gdzie organizowane są pokazy,ogniska i  uroczystości. Projekt zakłada pokazy walk rycerzy, walki turniejowe: piesze i konne.  Dla widzów z powiatu przysuskiego i woj. mazowieckiego zorganizowane zostaną wystawy rzemiosła związane z życiem średniowiecznej Polski. Finałem pokazów będzie rekonstrukcja fragmentu bitwy pod Grunwaldem, z uwzględnieniem  walki Mszczuja  ze Skrzynna z  Mistrzem Krzyżackim Urlichem Von Jungingenem. Jedna z grup rekonstrukcyjnych przedstawi legendę o Krakowej Górze i królu Kazimierzu Wielkim. Podczas pokazów odbędzie sie nauka dawnych tańców oraz pokaz artyleryjski. Uzupełnieniem pokazów rycerskich będzie bieg przełajowy, turniej strzelania  z łuku i inne konkursy. Grupy turystów będą mogły pod opieką przewodnika regionalnego zwiedzić zabytki Borkowic oraz poznać historię tej pięknej miejscowości.

Termin realizacji

1. Opracowanie scenariusza pokazów rycerskich.
2. Podpisanie umów z bractwem rycerskim, wystawcami.
3. Opracowanie regulaminu imprezy.
Maj 2021 - Pokazy rycerskie  na Krakowej Górze - walki rycerskie, pokazy formacji, wystawy, konkursy, degustacja jadła z epoki średniowiecza.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt odpowiada na potrzebę poznania historii naszej  ojczyzny. Pobudza dumę z osiągnięć rycerstwa Polski Piastów i Jagiellonów . Wzmacnia postawę patriotyczną i wiedzę o dziejach Polski i Polaków. Pokazy rycerskie we wspaniałej scenerii z widokiem  na dawne siedziby rycerzy -  grody w Skrzyńsku i Skrzynnie będą niezapomnianym wydarzeniem. Spotkanie rodzin z całego powiatu i  z woj. mazowieckiego  będzie integrowało wspólnotę powiatu i województwa. Walory edukacyjne i wychowawcze uzupełnią wiedzę uczestników, przypomną znaczenie powiedzenia: ,, Polegać jak na Zawiszy". Projekt odpowiada również na potrzebę aktywności fizycznej poprzez czynny udział w konkursach, biegu oraz nauce tańca.

Adresaci projektu

Projekt  adresowany jest dla mieszkańców województwa mazowieckiego,  a w szczególności dla rodzin zwiedzających  turystyczne atrakcje województwa mazowieckiego,  uczniów, harcerzy,  seniorów oraz grup turystycznych pieszych i rowerowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Pokazy walk rycerzy, oraz walk turniejowych: pieszych i konnych70 000 zł
2Pokazy artyleryjskie 20 000 zł
3Przygotowanie dla uczestników średniowiecznej strawy10 000 zł
4Wynajem niezbędnego sprzętu do organizacji pokazów (podest, nagłośnienie) 10 000 zł
5Pokaz i nauka dawnych tańców przez grupy taneczne 5 000 zł
6Organizacja pokazów rzemiosła średniowecznego 15 000 zł
7Organizacja biegu przełajowego, turnieju łuczniczego, innych konkursów, zakup nagród10 000 zł
Łącznie: 140 000 zł