Szczegóły projektu

Ścieżka pieszo- rowerowa przy drodze wojewódzkiej 265


Lokalizacja

Droga wojewódzka 265 na odcinku od Gostynina  41+200 do 40+630. Łącznie 570 metrów.

Opis projektu

Projekt polega na budowie ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej 265. Proponowany odcinek to połączenie z istniejącą ścieżką z miasta Gostynina na odcinku drogi 41+200 do 40+630 łącznie 570 m długości. Wykonana bezpośrednio przy krawędzi drogi. Szerokość 3 m - wykonana z kostki betonowej bez frezowej o grubości 8 cm.

Termin realizacji

Wykonanie projektu technicznego - styczeń - maj 2021.
Wykonanie inwestycji czerwiec - grudzień 2021 rok.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Drogą wojewódzką 265 porusza się bardzo dużo ilość pojazdów, szczególnie na odcinku Gostynin w kierunku Kowala. Spowodowane jest dojazdem do autostrady A1. Poruszający się rowerzyści i piesi tylko do granic miasta Gostynina mogą poruszać się bezpiecznie ścieżką. Dalej zostaje tylko jezdnia bez utwardzonych poboczy. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy krawędzi jezdni zapewni bardzo dużą poprawę bezpieczeństwa zarówno dla rowerzystów jak i pieszych. Obecnie widzi się trend  wypoczynku w sposób czynny i bardzo często wybierana jest turystyka rowerowa. Jeżdżą osoby indywidualnie, całe rodziny oraz grupy turystyczne. Inwestycja ta przyczyniła by się do podniesienia walorów turystycznych tej części Gminy Gostynin. Umożliwi bezpieczne poruszanie się tą drogą.  

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego. Wszystkich grup wiekowych. Rowerzystów i osoby poruszające się pieszo. Turystów przebywających na naszym terenie. Grupy rowerowe.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Przygotowanie projektu 80 000 zł
2Wykonanie inwestycji 880 000 zł
Łącznie: 960 000 zł