Szczegóły projektu

Stanowisko- Asystent dla imigranta


Lokalizacja

Terem miasta i powiatu Siedlce. Proponuję aby takie stanowisko Asystent dla imigranta mieściło się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach ul Młynarska 17
ponieważ ta placówka oświatowa podlega pod Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest to też szkoła bardzo przyjazna i otwarta na wszelką pomoc

Opis projektu

Projekt  dedykowany jest dla imigrantów, którzy z powodu bariery językowej mają trudności w przystosowywaniu się do nowej rzeczywistości w różnych obszarach życia.
W założeniu punkt informacyjno- doradczy prowadzony będzie przez cudzoziemca:
1posługujący się językiem: angielskim, ukraińskim, rosyjskim, arabskim,
2mającym wiedzę na temat funkcjonowania urzędów i instytucji:
-do których należy składać dokumenty rejestrowe, wnioski, związane z legalizacją pobytu i nie tylko
-które udzielają pomoc materialną, rzeczową
Asystent to stanowisko skierowane na:
- aktywną wielokierunkową pomoc dla osób z  niewyleczonego syndromu wstrząsu pourazowego spowodowanego zmianą warunków  życia
- przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej związanej z pracą  i indywidualny kontakt z pracodawcą
- nawiązywanie kontaktu z pracodawcami, organizowanie spotkań z pracodawcami
- prezentacja pracowników pracodawcom, ich potencjału zawodowego i zachęcanie do zatrudnienia
Punkt informacyjno- doradczy miałby też pomóc w:
1skompletowaniu i uzyskaniu dokumentów potwierdzających legalność pobytu uchodźcy,
2 nabyciu  praw do pracy, a tym samym korzystania z usług  Urzędu Pracy.
3 zatrudnieniu i uzyskania  stabilności  finansowej  co będzie miło wpływ na poczucie bezpieczeństwa, samodzielności i pozwoli  poczuć się pewniej, a przede wszystkim wyeliminuje potrzebę wizyt pracowników  MOPR-u, które są dla wielu osób bardzo krępujące
4 podjęciu  pracy  co wiązałby się  z koniecznością  pomocy w
- otwarciu konta bankowego, /poinformowanie o nie korzystanie z usług parabanków/
-złożeniu wniosku o numer PESEL i NIP,
- przetłumaczeniu ewentualnych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie
- zebraniu zaświadczeń dotyczących odbytych kursów językowych bądź zawodowych.
- przygotowanie urzędowych pism, tłumaczenie i zrozumieniu pism urzędowych, formularzy,
dodatkowo to
-  poszukiwanie żłobka, przedszkola, szkoły w celu umieszczenia  dzieci
-tłumaczenia ustne, pisemne dokumentów   (języki: angielski, ukraiński, rosyjski, arabski) gdzie nie będzie wymagane  uwierzytelnianie obcojęzycznych odpisów
Współpraca z jednostkami samorządowymi, MOPR  i pozasamorządowymi, CARITAS   które w swoich zadaniach  świadczą pomoc materialna czy rzeczową
W punkcie dostępna będzie także aktualna lista tłumaczy przysięgłych z terenu województwa mazowieckiego

Termin realizacji

Styczeń 2021
Kampania informacyjno-promocyjna przy współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego zaprezentowanie programu  Asystent dla imigranta
-Samorządowcom miasta Siedlce
-jednostkom samorządowym i poza samorządowym które w swoich zadaniach
mają zadania skierowane na pomoc imigrantom
-służbom porządkowym Straż Miejska, Policja
-spotkania te będą miły na celu ukazanie  celowości powołanie takiego stanowiska  
i zaoferowanie  takiej specjalistycznej pomocy.
- spotkanie z uchodźcą
Luty 2021
- akcja plakatowa, ulotki – czytelne proste  informacje w postaci plakatów umieszczane w ośrodkach pomocy społecznej, jadłodajni
- zainteresowanie mediów lokalnych, gazety, radia ,
-wykorzystanie plakatów i ulotek w różnych miejscach użyteczności publicznej
20 czerwca 2021 to Światowy Dzień Uchodźcy,to  też data wyznaczenie miejsca pracy  Asystent  dla imigranta  i data otwarcia placówki

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Jednym z podstawowych praw przysługujących imigrantom w kontaktach z organami administracyjnymi jest prawo do informacji- to prawo nie jest wypełniane w sposób  należny z powodu bariery językowej po obydwu stronach.
Tę lukę  wypełni stanowisko asystenta dla  imigranta  to osoba która  potrafi zrozumieć osobę będącą w  trudnej sytuacji życiowej i zależy jej na poprawie sytuacji życiowej.
Punkt doradczy będzie prowadzić uchodźca, który jest  w Polsce od kilku lat i osiągnął  stabilność (finansową, psychiczną)  Taka pomoc zaaklimatyzowaniu się imigrantów jest najbardziej cenna, ponieważ drogę do uzyskania legalnego pobytu ma już za sobą.
Potrafi  pomóc  tym  którzy  :
- w chwili obecnej posiadają  słabą  znajomością  języka polskiego w mowie i piśmie  co wywołuje lęk, niepokój związany z nieporozumieniami w różnych obszarach dnia codziennego
-nie wiedzą, gdzie szukać ogłoszeń, w których oferuje się pracę i mieszkanie,
-nie rozumieją, czym jest urząd pracy i czym zajmują się inne urzędy
-są bezradni wobec nie  wypłacania  im wynagrodzeń przez pracodawcę , co powodowało w imigrantach poczucie ogólnej bezradności, nie wiedzieli co robić, czy zgłaszać takie zajścia, jeśli tak, to gdzie.
- mają trudności w  czytaniu pism  czy druków urzędowych  / pisane zawiłym językiem prawnym /
- mają trudności w uzyskaniu wsparcia z różnych instytucji
Przy takim wsparciu nie tylko instrumentalnym ale i emocjonalnym imigrant  poczuje się wystarczająco pewnie, aby angażować się w nowe działania. Stopniowo będzie  wzrastać poczucie własnej wartości, zniknie  poczucie winy, pojawi się pewność decydowania o samym sobie i podejmowania decyzji wedle własnego uznania. Jednocześnie wzrastająca akceptacja otoczenia da motywację do działania i podejmowania dialogu międzykulturowego.

Adresaci projektu

Imigranci nie będący obywatelami Unii Europejskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w tym na terenie powiatu siedleckiego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Plakaty sztuk 150 / format A2/ 640 zł
2Ulotki sztuk ( dwustronne) 500 /format A5 590 zł
3Biurko GRESS 150649 zł
4Szafa GRESS 2D1S699 zł
5Regał wysoki GRESS 1S 90 549 zł
6Stolik GRESS 70 169 zł
7Fotel biurowy Fotel biurowy ATLANTA CX0176H06A 629 zł
8Krzesło biurowe Krzesło biurowe ISSO 25-21 99 zł
9Komputer biurowy NTT Office B450R33G-W43 Kod produktu: ZKO-B450R33G-W43 2 026,31 zł
10drukarka Urządzenie Brother DCP-1610WE 489 zł
Łącznie: 4 515 zł